Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Булінг в закладах освіти

Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок) №48 «Журавочка»

25006, м.Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 27,  тел. 33-61-73

 

НАКАЗ

 

від 01 вересня 2020 року                                                                   №148

 

Про створення комісії з розряду

випадків боулінгу у закладах освіти

 

На виконання Закону України №  8584 від 18.12.18 року  “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо щодо протидії булінгу”,  відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти,  науки та молоді,  з метою виявлення та протидії булінгу серед учасників освітнього процесу,  швидкого реагування на такі випадки.

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Створити комісію з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього процесу у такому складі:

 Голова комісії - Хоружа О.В.  практичний психолог,

 Члени комісії: Несмашна Н.А., Караваєва Т.А., голова батьківського комітету Коломієць Н.М.

2. У випадках скликання комісії до її роботи залучати батьків,  чиї діти причетні до випадків булінгу.

3.З  метою профілактики проявів негативної поведінки вихованців,  чиї дії у майбутньому можуть кваліфікуватися як боулінг,  невідкладно скликати засідання комісії та залучати батьків вихованців до її засідань.

4.До  роботи комісії залучати уповноважених осіб та Служби у справах дітей.

5.Педагогам постійно проводити роз'яснювальну роботу з вихованцями та батьками щодо їх відповідальності за дії,  які прирівнюються до булінгу.

6.Довести до відома усіх педагогічних працівників про персональну відповідальність за випадки булінгу з їх боку чи спробу втаємничення таких випадків зі сторони батьків чи колег по роботі. 

7.Копію даного наказу розмістити на офіційному сайті закладу освіти.

8. контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 Директор                                                                                   К.А.Почка

 

З наказом ознайомлені:                                                               Хоружа О.В.

                                                                                                  Несмашна Н.А.

                                                                                                  Караваєва Т.А.

                                                                                                  Коломієць Н.М.    

 

 

 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок) №48 «Журавочка»

25006, м.Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 27,  тел. 33-61-73

 

НАКАЗ

 

від 01 вересня 2020 року                                                                   №149

 

Про організацію роботи щодо

запобігання та протидії булінгу 

в закладі 

 

З метою запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в ДНЗ 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Призначити відповідальною особою за прийняття та реєстрацію звернень учасників освітнього процесу, щодо булінгу (цькуванню), Хоружа О.В.  практичного психолога.

2.Несмашній Н.А., вихователю - методисту, Хоружій О.В. практичному психологу:

2.1 Розробити Положення про порядок розгляду випадків булінгу в ДНЗ та алгоритм дій закладу з випадками булінгу, розгляд та недопущення проявів булінгу (цькування) серед учасників освітнього процесу.

                                                                                                              До 21.09.2020р.

3.Хоружій О.В., практичному психологу:

3.1.Повідомляти про всі випадки булінгу керівника.

                                                                                                                      Терміново.

3.2.Сприяти створенню безпечного освітнього середовища в ДНЗ вільного від насильства та булінгу (цькуванню) та дотримуватись конфіденційності щодо постраждалих осіб.

                                                                                                                        Постійно.

3.3.Ознайомити колектив ДНЗ та взяти до виконання лист МОН України від 29.01.2019 року № 1/9 - 881 “Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо протидії булінгу (цькування)” від 18 грудня 2018 року №2657 - VІІІ.                                                                               До 21.09.2020р.

4.Педагогічним працівникам:

4.1. Повідомляти практичного психолога або керівника ДНЗ про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або отримали інформацію, щодо булінгу від інших осіб та вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

                                                                                                                      Терміново.

 5.Контроль за  виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 Директор                                                                                              К.А.Почка

 

 З наказом ознайомлені:                                                                     

 

 

 

 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла –садок) №48 «Журавочка»

25006, м.Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 27,  тел. 33-61-73

 

НАКАЗ

 

від 01 вересня 2020 року                                                                   №150

 

Про запобігання боулінгу

в ДНЗ

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України від 18.12.2018 року № 2657 – VІІІ «Про внесення змін до деяких Законодавчих актів України щодо протидії боулінгу «(цькуванню)» листа МОН України від 29.01.2019 року № 1/9 – 881 «Рекомендації для закладу освіти щодо застосування норм Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу з метою попередження боулінгу (цькуванню), ефективного реагування на фактори насильства.

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 48 “Журавочка” комбінованого типу міської ради м.Кропивницький (додаток 2).

2.Затвердити алгоритм дій дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №48 “Журавочка” комбінованого типу міської ради м.Кропивницький з випадками булінгу (цькування) (додаток 3).

3.Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії булінгу в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №48 “Журавочка” на 2020 навчальний рік (додаток 1).

 4.Практичному психологу:

1)забезпечувати соціально-психологічний супровід здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу (цькування), проводити регулярний моніторинг безпечності та комфортності в ДНЗ освітнього середовища, шляхом опитування, анкетування та вжиття відповідних заходів реагування.

                                                                                                                Постійно.

5.Вихователям:

5.1.Нести персональну відповідальність за випадки жорстокості та насильства серед дітей, активізувати діяльність, спрямовану на розвиток захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування;

                                                                                                                Постійно.

 5.2.Не допускати вимагання (ініціювання) збору коштів та встановлення обов'язкових одноразових чи регулярних внесків від батьків вихованців.

                                                                                                                Постійно.

6.Ппіроженко Н.І. завідуючій господарством:

6.1.Надавати інформацію директору щодо надходження та використання благодійних та спонсорських коштів для проведення звітування керівника перед педагогічним колективом, батьківським колективом, громадськістю.

                                                                                                               Постійно.

6.2.Забезпечити оприлюднення інформації, щодо надходження та використання бюджетних коштів на утримання та розвиток матеріально-технічної бази ДНЗ відповідно до п.2 частина 1 та п.3 ст.13 Закону України “Про доступ до публічної інформації” на сайті дошкільного навчального закладу.

                                                                                                                Постійно.

 7.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                   К.А.Почка

 

З наказом ознайомлені:

 

 

 

 

 

Додаток 1

до наказу від 01.09.2020 № 150

 

План

 заходів щодо профілактики булінгу

 в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №48 “Журавочка”

на 2020 рік

 

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

1.

Спостереження за психічним станом та поведінкою дітей у різні моменти перебування у закладі.

 діти

 упродовж року

 практичний психолог

Хоружа О.В. 

2.

Практикум для педагогів “Вчимося діяти у конфліктах з батьками”

 педагоги

  вересень 2020

вихователь - методист Несмашна Н.А.

3.

Ділова гра для педагогів “Стоп булінг”

 педагоги

 жовтень

вихователь - методист Несмашна Н.А.

4.

Правовий брейн-ринг для педагогів “Подорож країною Прав та Обов'язків”

 педагоги

 листопад 2020

практичний психолог

Хоружа О.В.

5.

Заняття за програмою “Програма формування ненасильницької поведінки у дітей старшого дошкільного віку”

 старший дошкільний вік

 упродовж року

 Рубцова В.І. вихователь

6.

Заняття за програмою “Парціальна програма спецкурсу з правового виховання дітей старшого дошкільного віку”

 старший дошкільний вік

 упродовж року

 Буніна Т.А. вихователь

7.

Індивідуальна та групова корекційно-відновлювальна робота з дітьми з низьким рівнем емоційного благополуччя (за результатами спостережень)

 діти

 упродовж року

практичний психолог

Хоружа О.В.

8.

Батьківський університет “Протидія булінгу у дитячому середовищі”

 батьки

 лютий 2021

вихователь - методист Несмашна Н.А.

9.

Проведення акцій: 

Акція - “Міжнародний день ненасилля”

“Я відкритий до тебе” до Дня толерантності. 

“16 днів проти насильства” “Тиждень правової освіти”

 діти

батьки педагоги

протягом року

практичний психолог

Хоружа О.В.

10.

Консультації, рекомендації, пам'ятки щодо протидії булінгу на блозі соціального педагога та практичного психолога

 батьки педагоги

 упродовж року

вихователь - методист Несмашна Н.А. 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу від 1.09.2020 р. №150

 

 

 СХВАЛЕНО                                                                             Затверджено

Педагогічною радою                                                         Директором ДНЗ №48

Протокол №1  від 31.08.2020 р.                                      наказ  № _________  

                                                                                            від « ___»________2020 р.

                                                                                         

Положення про порядок подання,розгляду та реагування на випадки булінгу ( цькування)в дошкільному навчальному закладі ( ясла - садок)

№ 48 « Журавочка»

1.     Загальне положення.

1.1.Булінг (цькування ) – діяння ( дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу,які полягають у психологічному,фізичному,економічному,сексуальному насильстві,у тому  числі із застосуванням засобів електронних комунікацій,що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або)такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу,внаслідок чого  могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу(цькування) є:

систематичність ( повторюваність)  діяння;наявність сторін – кривдник

( булер),потерпілий  ( жертва булінгу),спостерігачі ( за наявності);дії або бездіяльність кривдника,наслідком яких є заподіяння психічної  та/або фізичної шкоди,приниження,страх,тривога,підпорядкування  потерпілого інтересам кривдника та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Повноваження директора ДНЗ №48  та уповноважених ним осіб щодо запобігання  та протидії боулінгу ( цькуванню)

Директор дошкільного навчального закладу:

здійснює контроль за виконанням плану заходів,спрямованих на запобігання та протидію булінгу  (цькування) в закладі освіти;розглядає скарги  про відмову реагуванні на випадки булінгу  (цькування) за заявами здобувачів булінгу  (цькування) освіти ,їхніх батьків,законних представників,інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

забезпечує створенню у закладі освіти безпечного освітнього середовища,вільного від  насильства та булінгу  (цькування) з урахуванням пропозицій поліції України,центрального органу виконавчої влади,що забезпечує формування та реалізує державну політику  у сфері охорони здоров'я,головного органу у системі центральних органів виконавчої влади,що забезпечує формування та реалізує державну правову політику,служб у справах дітей та центральних соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді,розробляє,затверджує та оприлюднює план заходів,спрямованих на  запобігання та протидію булінгу  (цькування) в закладі освіти;

розглядає заяви про випадки булінгу  (цькування) здобувачів освіти,їхнії батьків,законних  представників,інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;скликає  засідання комісії з розгляду питань булінгу  (цькування) для прийняття рішення  за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі  у справах дітей про випадки булінгу  (цькування) в закладі освіти.

Практичний психолог забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого – педагогічних послуг здобувачам освіти,які вчинили булінг ,стали його свідками або постраждали від булінгу  (цькування).

Вихователь – методист забезпечує:

реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом організації тематичних заходів,бесід,консультацій з метою  формування навичок  толерантної та ненасильницької поведінки,спілкування та взаємодії;

прозорість та інформаційну  відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб – сайті ЗДО,розміщення в інформаційних куточках для батьків здобувачів освіти  інформацію та нормативно – правові акти з питань щодо протидії  булінгу :

план  заходів,  спрямованих  на  запобігання  та  протидію  булінгу

(цькуванню) в ДНЗ;

порядок  подання  та  розгляду  (з  дотриманням  конфіденційності)

заяв про випадки булінгу (цькування) в ДНЗ;

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в  ДНЗ

та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

2.4. Педагогічні працівники:

забезпечують  здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від

будь-яких  форм  насильства  та  експлуатації,  у  тому  числі  булінгу

(цькування),  дискримінації  за  будь-якою  ознакою,  від  пропаганди  та

агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

повідомляють керівника  ДНЗ  про факти булінгу (цькування) стосовно

здобувачів  освіти,  педагогічних  працівників,  інших  осіб,  які

залучаються  до освітнього  процесу, свідком  яких  вони  були  особисто

або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

  сприяють керівництву  ДНЗ  у проведенні розслідування щодо випадків

булінгу (цькування);

  виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу

(цькування) в ДНЗ.

3. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) ДНЗ №48

3.1.  Комісія  з  розгляду  випадків  булінгу  (цькування)  ДНЗ  №48 (далі  –

Комісія)  створюється  наказом  директора  та  скликається  для  прийняття

рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

3.2.  В  своїй  діяльності  Комісія  керується  Кодексом  України  про

адміністративні  правопорушення,  Законом  України  «Про  освіту»,  Законом

України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо

протидії  булінгу  (цькуванню)»,  цим  Положенням  та  іншими  нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

3.3.  До  складу  Комісії  можуть  входити  керівник  закладу,  педагогічні

працівники, (у тому числі практичний психолог, соціальний педагог), батьки

постраждалого та булера та інші заінтересовані особи.

3.4. Комісія діє  відповідно до Порядку подання та розгляду (з дотриманням

конфеденційності)  заяв  про  випадки  булінгу  (цькування),  Порядку

реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб,

причених до булінку (цькування).

3.5.  Засідання  Комісії  скликається  керівником  ДНЗ  для  розгляду  та

неупередженого  з’ясування  обставин  випадків  булінгу  (цькування)

відповідно до заяв, що надійшли.

3.6.  У  разі,  якщо  Комісія  не  кваліфікує  випадок  як  булінг  (цькування),  а

постраждалий  не  згодний  з  цим,  то  він  може  одразу  звернутись  до  органів  Національної  поліції  України  із  заявою,  про  що  директор  має  повідомити  постраждалого.

3.7.  Рішення  Комісії  реєструються  в  окремому  журналі,  зберігаються  в

паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

3.8.  Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до

уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна

поліція)  та  Служб  у  справах  дітей  з  повідомленням  про  випадки  булінгу

(цькування).

4.  Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про

випадки булінгу (цькування) в ДНЗ

  Учасники  освітнього  процесу  подають  заяву  директору  ДНЗ  про

випадки  булінгу  по  відношенню  до  дитини  або  будь-якого  іншого

учасника освітнього процесу.

  Керівник  ДНЗ  розглядає заяву в день її подання та видає рішення про

проведення розслідування.

  Проводиться  повне  та  неупереджене  розслідування  щодо  випадків

булінгу (цькування) з залученням осіб від яких отримали інформацію.

  Директор  ДНЗ  для  прийняття  рішення  за  результатами  розслідування створює  наказом  комісію  з  розгляду  випадків  булінгу  (цькування)  та скликає  засідання  для  прийняття  рішення  за  результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.

  Рішення  Комісії  реєструється  в  окремому  журналі,  зберігається  в

паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

  Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених  підрозділів  органів  Національної  поліції  України

(ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

5.  Порядок  реагування  на  доведені  випадки  булінгу  (цькування)  в  закладі

освіти та відповідальність осіб, причених до булінку (цькування)

В  разі  підтвердження  факту  вчинення  булінгу  (цькування),  за

результатами  розслідування  та  висновків  Комісії,  повідомляються

уповноважені  підрозділи  органів  Національної  поліції  України  та

служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ДНЗ.

  Виконується рішення та рекомендації Комісії в ДНЗ.

  Надаються  соціальні  та  психолого-педагогічні  послуги  здобувачам

освіти,  які  вчинили  булінг,  стали  його  свідками  або  постраждали  від

булінгу.

  Директор  або  уповноважені  ним  особи  відповідно  чинного

законодавства  та  в  межах  повноважень  здійснюють  контроль  за

виконанням  плану  заходів,  спрямованих  на  запобігання  та  протидію

булінгу (цькування) в ДНЗ №48

6.  Права та обов’язки учасників освітнього процесу

6.1.Здобувачі освіти:

 мають право на:

 повагу людської гідності;

 захист  під  час  освітнього  процесу  від  приниження  честі  та  гідності,

будь-яких  форм  насильства  та  експлуатації,  булінгу  (цькування),

дискримінації  за  будь-якою  ознакою,  пропаганди  та  агітації,  що

завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

  отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка

постраждала  від  булінгу  (цькування),  стала  його  свідком  або  вчинила

булінг (цькування).

зобов’язані:

  поважати  гідність,  права,  свободи  та  законні  інтереси  всіх  учасників

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

  відповідально  та  дбайливо  ставитися  до  власного  здоров’я,  здоров’я

оточуючих, довкілля.

6.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу:

 мають право на:

  захист  під  час  освітнього  процесу  від  будь-яких  форм  насильства  та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою  ознакою,  від  пропаганди  та  агітації,  що  завдають  шкоди

здоров’ю.

зобов’язані:

повідомляти  директора  про  факти  булінгу  (цькування)  стосовно

здобувачів  освіти,  педагогічних  працівників,  інших  осіб,  які

залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто

або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних

заходів для припинення булінгу (цькування).

6.3. Батьки здобувачів освіти:

мають право на:

  отримувати  інформацію  про  діяльність  ДНЗ,  у  тому  числі  –  щодо

надання  соціальних  та  психолого-педагогічних  послуг  особам,  які

постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили

булінг  (цькування),  про  результати  навчання  своїх  дітей  (дітей,

законними  представниками  яких  вони  є)  і  результати  оцінювання

якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

  подавати  директору  заяву  про  випадки  булінгу  (цькування)  стосовно

дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

  вимагати  повного  та  неупередженого  розслідування  випадків  булінгу

(цькування)  стосовно  дитини  або  будь-якого  іншого  учасника

освітнього процесу.

зобов’язані:

  виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

  поважати  гідність, права, свободи і  законні  інтереси дитини  та інших

учасників освітнього процесу;

  дбати  про  фізичне  і  психічне  здоров’я  дитини,  сприяти  розвитку  її

здібностей, формувати навички здорового способу життя;

  формувати  у  дитини  культуру  діалогу,  культуру  життя  у

взаєморозумінні,  мирі  та  злагоді  між  усіма  народами,  етнічними,

національними,  релігійними  групами,  представниками  різних

політичних  і  релігійних  поглядів  та  культурних  традицій,  різного

соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням  і  особистим  прикладом  утверджувати  повагу  до

суспільної  моралі  та  суспільних  цінностей,  зокрема  правди,

справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

  сприяти  керівнику  ДНЗ  №  48  у  проведенні  розслідування  щодо

випадків булінгу (цькування);

  виконувати  рішення  та  рекомендації  комісії  з  розгляду  випадків

булінгу (цькування) в закладі освіти.

 

7.  Прикінцеві положення

7.1.  Положення  про  порядок  розгляду  випадків  булінгу  (цькування)  в

дошкільному  навчальному  закладі  (ясла-садок)  №  48   « Журавочка»(далі  –

Положення)  схвалюється  рішенням  педагогічної  ради  ДНЗ  №  48 та

затверджується наказом керівника ДНЗ № 48

7.2.  Зміни  та  доповнення  до  Положення  вносяться  за  рішенням

педагогічної  ради  ДНЗ  №  48  та  відповідно  до  наказу  керівника  ДНЗ

№48.

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу від 01.09.2020 р. №150

 

Алгоритм дій дошкільного навчального закладу

 (ясла-садок) № 48 «Журавочка»

1. Якщо педагог, інші працівники, батьки  чи учасники освітнього процесу стали свідками, то вони мають повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась жертва булінгу чи ні.

2. Після отримання звернення дитини, відповідна особа інформує керівника закладу освіти у письмовій формі (заява) про випадок булінгу.

3. Керівник закладу розглядає таке звернення та з'ясовує усі обставини булінгу.  Надалі він скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу та окреслює подальші дії.  Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор закладу зобов'язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

4. До складу комісії входять: педагоги, практичний психолог, батьки постраждалого та “булера” (за згодою), керівник закладу та інші заінтересовані особи.

5. У разі якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звертатися до органів Національної поліції України.

6. За будь-якого рішення комісії керівник закладу забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку.