Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Інклюзивна освіта

У вересні 2019 року в нашому закладі відкрились дві групи з інклюзивною освітою:

- група №4 (друга молодша) - в групі 19 діток, з них троє з особливими освітніми потребами;

- група №5 (середня) - в групі 17 діток, з них троє з особливими очвітніми потребами.

До інклюзивних груп можна вступити за наявності висновку з Інклюзивно Ресурсного Центру (ІРЦ).

 

Що таке інклюзія?

 

Інклюзія (від англ. inclusion — включення) — процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті. При інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання бажаного результату. Інклюзія — це процес реального включення дітей з особливими потребами, з інвалідністю в активне суспільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів суспільства.

Що таке інклюзивне навчання?

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами.