Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Навчально-виховний процес

Пріоритетні завдання на 2019/2020 навчальний рік
Враховуючи  аналіз освітньої і методичної роботи за 2018/2019 н.р. за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років«Дитина» та програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,педагогічний колектив у наступному 2019/2020 н.р. буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:
1.Продовжувати формувати мовленнєву компетентність дошкільників в різних видах діяльності начально- виховного процесу.
2. Виховання екологічної культури у дошкільників через емоційно- цінісне ставлення до природи довкілля.
3. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей дошкільного віку .
 
Завдання на  літньо-оздоровчий період 2020 року
1.Забезпечити належні умови для збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного  здоров`я  дошкільників   шляхом    використання цілющого впливу природних засобів.
2.Створювати розвивальне середовище та психологічний комфорт,що сприятиме активізації пізнавального розвитку і формуванню у дитини цілісних уявлень про довкілля.
3.Збагачувати практичний досвід дітей через залучення до різних видів діяльності:ігрової,рухової,пізнавальної,комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької.