Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Прозорість та інформаційна відкритість ДНЗ

 ЗАКОН УКРАЇНИ

"Про освіту"

(Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017)

 

      Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

      Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

     Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

 

Інформація

про виконання наказу управління освіти

від 01 листопада 2017 року № 891/о «Про прозорість та

інформаційну відкритість закладу освіти»

в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №48 «Журавочка»

 

Рубрика, в якій оприлюднено матеріали

Посилання на розміщення матеріалів 

1. Статуту навчального закладу, ліцензії на провадження освітньої діяльності

Розділ «Статуту навчального закладу, ліцензії на провадження освітньої діяльності».

Розробляється нова редакція Статуту.

http://zhuravochka.klasna.com/uk/site/organizatsiini-dokumenti.html

2. Освітніх програм, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Розділ «Освітніх програм, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою»

http://zhuravochka.klasna.com/uk/site/pravove-metodichne-zabezp.html

3. Мови освітнього процесу

Розділ «Мови освітнього процесу»

 

http://zhuravochka.klasna.com/uk/site/mova-osvitnogo-protsesu.html

4. Наявності вакантних посад, порядку і умов проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення).

Розділ «Наявності вакантних посад, порядку і умов проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)».

http://zhuravochka.klasna.com/uk/site/vakantni-posadi.html

5. Результатів моніторингу якості освіти

Розділ «Результатів моніторингу якості освіти».

http://zhuravochka.klasna.com/uk/site/rezultati-monitoringu-yak.html

6. Річного звіту про діяльність навчального закладу

Розділ «Річного звіту про діяльність навчального закладу»

http://zhuravochka.klasna.com/uk/site/richnii-zvit-pro-diyalnis.html

7. Правил прийому до навчального закладу

Розділ «Правил прийому до навчального закладу»

http://zhuravochka.klasna.com/uk/site/stranichka-prakticheskogo.html

8. Умов доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розділ «Доступність закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами»

http://zhuravochka.klasna.com/uk/site/umovi-dostupnosti-zakladu.html

9. Переліку додаткових платних послуг та інших послуг, їх вартості, порядку надання та оплати

Розділ "Додаткові освітні платні послуги"

http://zhuravochka.klasna.com/uk/site/dodatkovi-osvitni-poslugi.html

10. Кошторисів доходів та видатків на відповідний рік

Розділ «Кошторисів доходів та видатків»

http://zhuravochka.klasna.com/uk/site/dodatkovi-osvitni-poslugi.html

11. Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році

Розділ «Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році»

http://zhuravochka.klasna.com/uk/site/finansovii-zvit-pro-nadkh.html

12. Інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

Розділи: «Інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти з інших джерел, не заборонених законодавством»

http://zhuravochka.klasna.com/uk/site/informatsiyi-pro-perelik-.html