Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Державна цільова соціальна програма підтримки сім'ї

Важливість сімейного виховання в житті дитини

 

 

Перші життєві уроки дитина отримує у сім'ї. Її перші вчителі та ви­хователі - батько та мати. Загальновідомим є той факт, що для дитини загальні сімейні повсякденні радощі й прикрості, успіхи та невдачі - це джерело, з якого народжуються чуйність і доброта, дбайливе ставлення до людей. Сім'я дає-дитині перші уявлення про добро і зло, про норми моралі, правила співіснування, перші трудові навички. Саме в сім'ї ук­ладаються життєві плани та ідеали людини.
Сім'я є найважливішим фактором, який впливає на формування осо­бистості, бо саме в сім'ї дитина просто та невимушено призвичаюється до життя. В сім'ї будується підґрунтя розуміння дитиною світу, з перших років вона засвоює моральні цінності, соціальні норми, культурні тра­диції. 

 

 

З приводу сімейного виховання, великий педагог  В. О. Сухомлинський з пристрастю звертався до батьків:

 

 «Якою б відповідальною і складною та творчою не була Ваша ро­бота на виробництві, пам'ятайте, що вдома на Вас чекає ще більш відпові­дальна, ще більш тонка робота виховання людини. Будь-де Вас можуть замінити іншим працівником: від сторожа тваринницької ферми до міністра. А справжнього батька не замінить ніхто ...»