Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Методична робота

 

Головними завданнями методичної роботи ДНЗ є:

- підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;

- вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;

- сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою.

- підтримка ділового тонусу педагогів;

- стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;

- створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання, підвищення комп’ютерної грамотності.

 

Методична робота закладу спрямована на:

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу педагогів;

- підвищення педагогічної культури педагогів;

- вдосконалення педагогічної майстерності;

- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи: вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

 

Напрямки методичної роботи:

•підвищення соціально – психологічної культури вихователів;

• вдосконалення педагогічної майстерності;

• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;

• розвиток спеціальних умінь та навичок

 

Принципи методичної роботи:

•педагогічна співпраця з вихователем;

• робота в режимі довіри, доброзичливості;

• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;

• принцип допоміжно – регульованого контролю;

• надання вихователеві права вибору;

• системність методичних заходів;

• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні;

• щоденна допомога;

•випереджувальний характер методичної роботи

 

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

- інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу

Групові:

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- робота творчої групи;

- консультації.