Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Зберігання документів та справ в ДНЗ

ПОЛОЖЕННЯ про архівний підрозділ  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №48 «Журавочка»

 

                                                                          Додаток №12 до наказу № 151 від 01.09.2020 року                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Директор ДНЗ№48

                                                                         _______________К.Почка

 

  1. Згідно з Законом України «Про національний архівний фонд та архівні установи» у  дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) створено архівний підрозділ для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадились за час його діяльності
  2. .У своїй діяльності архівний підрозділ керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами та цим Положенням. З питань організації та методики ведення архівної справи архівний підрозділ керується наказами державного комітету архівів України (далі  - Держкомархівів).
  3.  Архівний підрозділ працює відповідно до річного плану, який затверджує  директор і звітує перед ним про проведену роботу.
  4.  Коло   службових   обов'язків   відповідального  за   роботу   архівного підрозділу визначається посадовою інструкцією, яку затверджує директор .
  5. Основними завданнями архівного підрозділу є: - приймання від структурних підрозділів закладу та зберігання архівних документів з різними видами носіїв інформації; -  контроль стану зберігання та правильності оформлення документів у структурних підрозділах закладу; - участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок), перевірка відповідності формування документів у справі затвердженій номенклатурі; - участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників закладу, які відповідають за роботу з документами.
  6. Для виконання покладених на архівний підрозділ завдань йому надається право: - вимагати від структурних підрозділів закладу передання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством; - повертати структурним підрозділам на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог; - давати структурним підрозділам закладу рекомендації з питань, що входять до компетенції архівного підрозділу; - запитувати від структурних підрозділів закладу відомості,  необхідні для роботи; - інформувати директора про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо його поліпшення; - брати участь у нарадах, що проводяться в закладі, в разі розгляду на них питань роботи з документами.  
  7. До складу документів архівного підрозділу входять: - закінчені у поточному діловодстві документи з паперового основою, віднесені до тривалого (понад 10 років) зберігання, створені у закладі;  
  8. Документи з паперовими носіями інформації передаються із структурних підрозділів закладу до архівного підрозділу через два роки після закінчення їх у діловодстві в упорядкованому стані за описами зразка, затвердженого Держкомархівом.
  9. Установляються такі граничні строки тимчасового зберігання документів  в архівному підрозділі закладу:    - для районних рад і державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та безпосередньо підпорядкованих їм організацій -  5 років;  
  10.  Відповідальний за роботу з архівними документами діловод МельніченкоІ.Ю.