Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Річний звіт про діяльність навчального закладу

ЗВІТ  КЕРІВНИКА

Дошкільного   навчального закладу  (ясла-садок)  № 48  «Журавочка»

перед батьками, колективом та громадськістю з питань  статутної діяльності закладу у 2019 – 2020  навчальному році

 

 

16 червня 2020 року

 

        Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно- технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 48 «Журавочка» - заклад освіти і виховання дітей віком від 1,5 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту та колективного договору.

 

Розташований за адресою: м. Кропивницький,

                                                 вул. Академіка Тамма, 27

Дошкільний заклад заснований у 1973 року.

Проектна потужність - 280 місць.

Режим роботи установи – 10,5 годин; 9 груп працює  з 7:00 до 17:30

На теперішній час в дошкільному навчальному закладі функціонує 11 вікових груп, 246 вихованців.

 

 

МЕРЕЖА ДНЗ

 

На 2019–2020  навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

 Група ясельного віку  ( від 1 до 2 р.): 1 група - №1;

 Групи раннього віку ( від 2 до 3 р.): 2 групи - №2,№3;

 Групи середнього дошкільного віку (5.р.ж.): 3 групи - №5,№7,№9;

 Групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.): 2 група - № 4, №10;

 Групи старшого дошкільного віку (6 р.ж.): 2 групи - №6, №12;

 Група 7-го року життя: 1 група - №8.

 З 01.09.2019 року в дошкільному навчальному закладі працюють дві групи з впровадженням інклюзії, для дітей з особливими освітніми потребами.

 

Для забезпечення освітнього процесу з дітьми у дошкільному навчальному закладі створені всі необхідні умови. Обладнано 11 групових приміщень та  кабінети: адміністративний, методичний, медичний, практичного психолога, гурткової роботи, музична зала, фізкультурна зала, харчоблок, пральня, тощо. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі дошкільного закладу і батькам вихованців. На території закладу для кожної вікової групи є ігровий майданчик.  Підвал для зберігання овочів, сарай для зберігання садового інвентарю та матеріалів для сезонного використання

Гуртки: англійської мови, тхєквандо, орігамі («Чарівний папір»).

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Кадрами дошкільний заклад укомплектований майже повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку – 56 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 27 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку –  22 осіба, неповну вищу освіту мають – 5 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. 10-й тарифікаційний розряд – 2, 11-й  тарифікаційний розряд – 13. «спеціаліст II категорії» - 4 педагоги , «спеціаліст I категорії» - 2, «вища категорія» - 2,  звання - «старший вихователь» - 1, три вихователя мають звання «вихователь-методист».              

 З метою підвищення кваліфікації педагогів діє система навчання за освітньою програмою вихователів дошкільної освіти при комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Складено і погоджено з центром методичної та соціально-психологічної служби управління освіти міської ради міста Кропивницького перспективний план проходження навчання за освітньою програмою вихователів дошкільної освіти  та проходження атестації педагогічних працівників, що дає можливість охопити атестацією всіх  педагогів у п’ятирічний термін.

 Навчання за освітньою програмою вихователів дошкільної освіти педагогічні працівники ДНЗ №48 «Журавочка» проходять на базі комунального закладу «Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В.О.Сухомлинського» відповідно до замовлення, а також підвищують свою майстерність в інших джерелах які їм до душі.

             Атестація педагогічних працівників проводилась згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про  атестацію та на підставі наказів керівника закладу.

             Впродовж 2019 – 2020 навчального року було атестовано 4 педагога:

Несмашна Н.А. – вихователь ;

Переверзя Ю.М. – вихователь;

Кузнецова Т.П.. – вихователь;

Макогонова Г.О.   – вихователь;

           За результатами атестації  за 2019 – 2020  навчальний рік:

 • Відповідають займаній посаді з присвоєнням  педагогічного звання

 « вихователь – методист » - 3 особи

 • Відповідають займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії: «Спеціаліст І категорії» - 1 особа

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували педагоги протягом навчального року .

         В 2019-2020 навчальному році методична робота закладу була спланована і проводилася відповідно до річного плану роботи закладу.

          Було забезпечено системну, аналітичну, організаційну, пошукову, інформаційну діяльність, що сприяла підвищенню професійної компетенції педагогічних працівників, розвитку їх інноваційної діяльності, підвищення якості освіти.

     

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

         Річний план дошкільного навчального закладу(ясла - садок)№48 «Журавочка» враховує вимоги Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти,основні положення Міжнародної конвенції ООН про права дитини, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про охорону дитинства», листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 року № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу» (додаток до листа від 16.08.2010 № 1/9-563), інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році».

  Зміст освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі відповідає основним концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти та забезпечується Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (3-є видання, доопрацьоване та доповнене, Київ-2016), рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

        В 2019-2020 навчальному році колектив працював над покращенням навчально-виховного процесу,посиленням творчого розвитку дошкільників засобами інтеграції освітнього процесу,вихователі намагались активізувати пізнавальну діяльність дошкільників,формувати життєву компетенцію дитини у різних освітніх і змістовних лініях.

Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ №48 «Журавочка» створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку,комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.

Згідно з річним планом роботи ДНЗ №48 з 29 серпня по 31 серпня 2019 року був проведений огляд-конкурс розвивального середовища «Краща група ДНЗ» дошкільного навчального закладу №48(ясла-садок) «Журавочка» до початку 2019-2020 навчального року з метою оцінки готовності до нового навчального року,стимулювання педагогів дошкільного закладу до творчої діяльності,виявлення доцільних та ефективних,ігрових і навчальних посібників, створених педагогічними працівниками закладу. Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень,спальних кімнат, роздягалень кожної з 11 груп дитячого садочка відповідає вибраній назві: група № 1 «Малятко»;група № 2 «Бджілка»;група № 3 «Немовлята»;група № 4 «Сонечко»;група № 5 «Чомучки»;група № 6 «Колосок»;група № 7 «Віночок»;група №8 «Веселка»;група №9 «Капітошка»;група №10 «Квіточки»;№12 «Пізнайко».

 Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради,тренінг,консультації, семінари, семінари-практикуми,брейн - ринг, колективні перегляди занять) сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх  компетентності.

Самоосвіта педагогів та наявність інноваційних процесів в професійному рівні педагогів.

      Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада.

 З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом навчального року такі засідання педагогічних рад:

     «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників в різних видах діяльності навчально-виховного процесу» - листопад 2019 р.,розкриття цього питання звернуло увагу,що мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини. Також, мовленнєва компетенція є однією з провідних базисних характеристик особистості, яка формується на етапі дошкільного дитинства

     « Виховання екологічної культури у дошкільників через  емоційно- ціннісне ставлення до природи довкілля.» - січень 2020 р., яка допомогла педагогам звернути  увагу на те,що  саме екологічна культура покликана виростити екологічно культурну людину, яка зможе добровільно і усвідомлено прийняти спосіб життя в рамках екологічного активу суспільства, реалізувати такі зразки діяльності і поведінки, які б підтримували стабільність природних біогеохімічних циклів і соціальних процесів. У зв'язку з цим однією з важливіших проблем сучасної освіти, і перш за все природничо-наукової, є виховання у дошкільників ціннісного ставлення до природи, утвердження в їх свідомості природи як універсальної цінності для життя людини і його рівноправного партнера, необхідності поважного, дбайливого, ставлення до неї.

      «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей дошкільного віку » - травень 2020 р.  розкриття цього питання  дало можливість педагогам усвідомити,що у молодшому дошкільному віці ставлення дитини до свого здоров'я визначається впливом найближчого оточення. Роль дорослих полягає в допомозі при освоєнні дій щодо поліпшення стану здоров'я, сприянню формуванню якостей і фізичної підготовленості . Очевидно, що ставлення дитини до свого здоров'я повинно бути предметом педагогічного опікування. Форми, зміст, способи прямо пов'язані з тими віковими особливостями, які визначають своєрідність кожного етапу розвитку дитини і стають основою формування у неї певних внутрішніх установок, у тому числі і на здоровий спосіб життя.

          Цікаво та змістовно на високому педагогічному рівні були підготовлені та проведені семінари та семінари – практикуми,тренінг, брейн – ринг.

     Одноденний семінар «Впровадження в освітню роботу з дітьми методики соціального та психологічного розвитку дитини» - жовтень 2019 р. ,даний семінар дав можливість теоретично і практично підготувати педагогів до роботи за Базовою програмою та сформувати відповідне науково-мето­дичне забезпечення педагогів дошкільного навчаль­ного закладу. Створити в освітньому процесі організаційно-педагогічні умови, зорієнтованих на особливості психофізичного розвитку кожної дитини, гнучке врахування їх в навчально-пізнавальній діяльності.

     Одноденний семінар «Дидактичні ігри з розвитку мовлення для дітей дошкільного віку» - листопад 2019 р., метою якого - систематизація і поглиблення знань педагогів з теми. Нагадав педагогам, що гра є провідним видом діяльності дитини, ефективним методом та однією з форм навчання та виховання, яка стимулює мовленнєву активність дітей. Мовні ігри мають велике значення для розвитку мовлення і мислення дітей; вони активізують, збагачують їхній словниковий запас, покращують фонематичний слух, прищеплюють інтерес  і любов до мови.

           Зміст проведеної роботи складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті  підвищилась ефективність педагогічної діяльності колективу. 

 Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

 Інтегроване заняття  з пріоритетом народознавства - жовтень 2019 р., Несмашна Н.А. - вихователь

Інтегрована діяльність фізичного спрямування з дітьми дошкільного віку - листопад 2019 р, Коломієць Н.М.- інструктор з фізичного виховання

Інтегрована діяльність з пріоритетом мовленнєво-комунікативних завдань – січень 2020 р., грудень 2019, Переверзя Ю.М.- вихователь

Інтегроване заняття з пріоритетом театралізованої діяльності -  січень 2020 р. Макогонова  Г.О. - вихователь

Інтегрована діяльність соціально – морального спрямування, лютий 2020р. Кузнецова Т.П. - вихователь

     Для вирішення річних завдань були підготовлені консультації для педагогів за темами:

 • Секрети успішної адаптації малюків до дитячого закладу.
 • Використання прийомів ейдетики у роботі з дітьми дошкільного віку.
 • Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення дошкільників.
 • Організація навчально - дослідницької діяльності у сенсорно-пізнавальному просторі дітей дошкільного віку
 • Виховання поваги до прав дитини,захист її прав.
 • Виховання у дітей морально-етичних норм поведінки – завдання сучасної поведінки.
 • Виховання у дітей почуття відповідальності та збереження цінності природної краси.
 • Взаємозв’язок музичної та емоційної культури у вихованні дітей дошкільного віку.
 • Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку.   Хвилинки здоров’я: основні вимоги до організації та проведення.
 • Використання музейної педагогіки в освітньо- виховному процесі.

         Протягом року педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різних методичних заходах  міста й області.

У вересні 2019 року до Дня міста прийняли участь у виставці «Казковий вернісаж» по сторінках українських народних казок. Декорації були виготовлені педагогами нашого закладу.

В жовтні 2019 р. на базі нашого закладу відбулося засідання слухачів курсів Кіровоградського інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, яким були запропоновані перегляд  заняття з народознавства з елементами інклюзивного навчання ( вихователь – Несмашна Н.А.) та псилогічний тренінг ( практичний психолог Васильєва А.А.)

Досягнення та напрацювання педагогічних працівників висвітлюється в засобах масової інформації та мережі інтернет, на сайті закладу.

Інноваційна поінформованість педагогів закладу викликає бажання поглиблювати свої знання, спонукає до творчості. Результативність впровадження елементів інноваційних технологій та особистісної моделі навчання підтверджує переорієнтацію у підходах до проведення занять.

Результати навчально-виховного процесу

Впродовж 2019/2020 навчального року робота методичної роботи ДНЗ була зосереджена над вирішенням наступних актуальних питань:

1.Продовжувати формувати мовленнєву компетентність дошкільників в різних видах діяльності навчально - виховного процесу.

2. Виховання екологічної культури у дошкільників через емоційно - ціннісне ставлення до природи довкілля.

3. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей дошкільного віку.

Вся ділова документація директора, вихователя-методиста та педагогічних працівників в ДНЗ ведеться  державною мовою з дотриманням нормативних вимог. В цілому, педагоги ДНЗ мають достатній рівень володіння державною мовою.

       Продовжуючи роботу з формування мовленнєвої компетентності дошкільників в різних видах діяльності навчально - виховного процесу,враховуючи сучасні вимоги щодо планування роботи за програмою «Дитина» вихователі здійснюють перспективне та календарне тематичне планування відповідно до рекомендацій  методичних листів МОН України. Планування роботи з даного розділу вихователями груп здійснюється згідно перспективного плану на навчальний рік та щомісячно. Планування на всіх групах педагоги здійснюють систематично та з урахуванням вікових особливостей дітей, напряму роботи закладу та відповідно до річного плану ДНЗ.

 Варто зазначити, що вихователі груп старшого дошкільного віку

( Переверзя Ю.М.,Бондаренко Н.М.,Корячко В.В. Гаврилюк Л.В.Рубцова В.І.,Несмашна Н.А.) значну увагу приділяють формуванню мовленнєвої активності дітей в процесі пізнання ними навколишньої дійсності, використовуючи різноманітні дидактичні ігри, картинки, плакати які сприяють процесу мислення у дошкільників (розповідь, опис, вислови-пояснення, загадування і відгадування загадок, тощо), забезпечують встановленню системи мовних зв’язків, через зорові, слухові, рухові аналізатори. Для збагачення словника та розвитку зв’язного мовлення вихователі: Макогонова Г.О.,Кузнецова Т.П., Пересунько О.В.  використовують різні форми роботи, такі як: етичні бесіди, дидактичні ігри та логопедичні паузи, що є важливим для кращого розвитку словника дитини та усунення недоліків. Організовуючи різні види діяльності дітей протягом дня вихователі усіх вікових груп створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Це сприяє розвитку комунікативних навичок. 

         На виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» в ДНЗ приділялась увага вивченню української мови. Діти розуміють українську мову, володіють формами звертання, намагаються спілкуватись українською мовою. В кожній групі є добре обладнаний український національний куточок, в старших групах – етнографічні куточки з державною символікою, підібрана необхідна література та вироби українського народного мистецтва. Педагоги закладу використовували  український фольклор, народні ігри, бесіди за змістом  художніх творів, побутові розмови.

          Мовленнєвий розвиток дитини, зокрема мовленнєва компетентність – один з важливих чинників становлення особистості в дошкільному дитинстві. Тому,  працюючи над питанням «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників в різних видах діяльності навчально - виховного процесу» педагоги звертають особливу увагу на розвиток процесу формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку, адже саме мовлення є унікальною формою діяльності дитини, це результат її зусиль в освоєнні життєвого простору, який її оточує і потрібно щоб цей результат, а саме мовленнєва компетенція дитини була правильно сформована. Педагоги нашого закладу знають теоретичні поняття мовленнєвого розвитку, навчання рідної мови та мовленнєвого виховання; питання теорії і методики формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку. Планують роботу з розвитку мовлення в дошкільному закладі та моделювати заняття з розвитку мовлення в різних вікових групах, обстежують  мовленнєву готовність дитини до школи. Звертають  увага  на те, що робота з формування мовленнєвої компетентності дошкільників здійснюється як на спеціальних заняттях так і в процесі організації різних видів дитячої діяльності.

          Щорічно у дошкільному закладі проводиться Місячник української мови та писемності, літературні свята, розваги.

Протягом Місячника були підготовлені та проведені такі заходи, які сприяли поширенню та пропаганді української мови в навчальному закладі та родинах, спрямовані на формування духовного світу вихованців,виховання духовно багатої ,мовної особистості дошкільника та педагогів ДНЗ, а саме:

 • консультація для педагогічних працівників на тему: «Оснащення куточка книги».
 • ігри-драматизації, інсценізація за мотивами українських народних казок;
 • єдиний день грамотності (написання педагогами закладу диктанту українською мовою);
 • розвага «  Дивинки з бабусеної скриньки»;
 • тематичне заняття « Народні традиції восени»
 • виставка дитячого малюнку “ Українські народні казки ”
 • куточки для батьків поповнені матеріалами: лепбуками з розвитку мовленнєвої компетентності, підбірка художніх творів українських письменників  на допомогу батькам;
 • майстер -  клас з питання: «В мнемотехніку граємо, дітей мові навчаємо!»;
 • фізкультурна розвага для дітей старшого дошкільного віку «Котигорошко».

     Розкриваючи питання «Виховання екологічної культури у дошкільників через емоційно - ціннісне ставлення до природи довкілля» в закладі був проведений тренінг« Екологічне виховання дітей»  - січень 2020 р.,який дав можливість поглибити знання педагогів. Сформувати творчий підхід до підбору форм,методів та прийомів реалізації завдань екологічного виховання в усіх сферах  життєдіяльності  дітей. Розвивати мовлення,уяву,вміння працювати в команді. Закріплювати знання педагогів про завдання,форми,методи та прийоми роботи з дітьми з екологічного виховання.

             Педагоги закладу добре розуміють,що дошкільний вік – найважливіший етап у становленні  екологічного світогляду людини, що передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природою. Тому дітям  дають знання, які спонукали б пізнати навколишнє, у доступній для них формі. Ці знання  впливають  на пізнавальні процеси,активізують інтерес до явищ, розширення сфери емоційних вражень, розвиток гуманного ставлення до неї, почуття обов`язку за збереження її багатств, патріотичне виховання на основі уявлень про красу рідного краю, а також формують такі моральні якості, як доброта, чуйність, любов і увага до всього живого. Навчають дитину не лише сприймати красу, бачити її, відчувати і розуміти, а й щоб одержані естетичні враження викликали бажання діяти чесно, гуманно, відповідати власною посильною участю у створенні прекрасного. Вихователі всіх вікових груп  залучають дітей до активного піклування про природу, навчають бережно ставитись до неї. Щоб викликати у малят бажання охороняти природу, піклуватися про неї, організовують систематичні спостереження, працю у природі, найпростіші досліди, які розкривають дітям закономірності розвитку живого об`єкта. Стежать за тим, щоб спостереження протягом тижня перепліталися з різними формами роботи за  іншими розділами програми: ознайомлення з художньою літературою, розвитком мовлення, зображувальною діяльністю, фізичним вихованням, враховуючи взаємозв`язки між об’єктами та явищами природи. Під час екскурсій педагоги намагаються сприяти активізації пізнавальної діяльності дітей,  прагнуть берегти і захищати  природу. Будь-яку екскурсію, навіть буденну прогулянку,  перетворюють на захоплюючу подію.  Йдучи на прогулянку чи екскурсію, заздалегідь ознайомлюють  вихованців з правилами та нормами поведінки, що є елементами екологічної культури кожної цивілізованої людини. Таким чином, екологічні екскурсії та всі інші засоби навчання та виховання дошкільників у своїй сукупності дають їм можливість не тільки одержати знання, закласти фундамент духовності, а й зрозуміти перші поняття - „ екологічна культура", „ екологічна свідомість", зрозуміти їх сутність. За вимогами сьогодення щодо екологічного виховання – прищеплення бережного ставлення до природи – важливе місце відводиться дослідницькій, пошуковій роботі. Педагогічний колектив спрямовує свою діяльність на те, щоб виховати в кожної дитини почуття особистої відповідальності за все живе на Землі.

      Працюючи над розкриттям питання «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей дошкільного віку»  для педагогів  нашого закладу  відбувся брейн - ринг «Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ»(травень 2020 р.) ,який допоміг педагогам сформувати уміння класифікувати традиційні та нетрадиційні форми фізкультурно-оздоровчої роботи;привернути увагу педагогів в необхідності привчати дітей до збере­ження власного здоров'я як найвищої цінності життя. Виховувати у педагогів стійку потребу в знаннях, відпові­дальне ставлення до себе і свого здоров'я, любов до мистецтва й поезії, вміння цінувати людську доскона­лість.

  Фундамент здоров'я закладається в перші роки життя, що визначається особливостями нервової системи. У цей період починають розвиватися етичні якості, задатки інтелекту, менталітет (образ думок), формується і спосіб майбутнього життя людини. У молодшому дошкільному віці ставлення дитини до свого здоров'я визначається впливом найближчого оточення. Педагоги закладу добре розуміють,що  роль дорослих полягає в допомозі при освоєнні дій щодо поліпшення стану здоров'я, сприяє формуванню якостей і фізичної підготовленості . Застосовують традиційні методи: бесіда, спостереження, роз'яснення, переконання, позитивний і негативний приклади, методи вироблення звичок, методи вправ, контролю й самоконтролю тощо. Застосування цих методів сприяє створенню у дітей мотивації на здоровий спосіб життя.  Педагоги нашого дошкільного закладу спонукають дітей до рухливої діяльності, повсякчас регулюють їхню активність, та завжди схвалюють прояви самостійності, вольових зусиль. Враховують руховий досвід кожного малюка окремо, рівень рухливості, притаманній їй темп, здібності, природні та вікові можливості.

Прогулянки є важливим складником життєдіяльності всіх дітей. Неодмінна умова для їх проведення це збалансування вихователями програмних вимог з бажаннями дітлахів. Зміст роботи на прогулянках залежить від кількох складових: освітніх завдань, погоди, настрою дітей, загальної атмосфери в групі тощо Враховуючи величезну роль ігрової діяльності в зростанні особистості дитини, під час організації рухового режиму значне місце відводиться рухливим іграм. Добираючи їх педагоги враховують такі чинники: вік дітей, місце ігор протягом дня, погодні та природні умови, пора року, наявність необхідного інвентарю та обладнання. Проведення фізичних вправ на прогулянках це один із основних засобів для фізичного розвитку дітей. Завдяки їм формуються і закріплюються навички  життєво – важливих рухів: (бігу, стрибків, ходьби, лазіння, метання тощо), тренуються фізичні якості: (швидкість, спритність, витривалість, сила, гнучкість, координація рухів). В різноманітних організаційних формах (ранкова гімнастика, рухливі ігри, заняття з фізкультури) - також широко використовуються фізичні вправи.

В закладі проводяться  фізкультурні свята, організовуються дні здоров’я

найважливіша мета таких заходів це забезпечення активної рухової діяльності усіх дітей, участі кожного з них та створення піднесеного настрою. Велика увага приділяється  індивідуальній роботі з фізичного виховання,яка проводиться у вільний час групами або індивідуально, як правило у відведений час для самостійної діяльності дітей. Мета роботи – поглиблене ознайомлення та розучування навичок її виконання, усунення будь яких відставань у розвитку фізичних якостей. Все, чого ми вчимо наших дітей, вони поступово  застосовують в реальному житті.

     Впродовж 2019/2020 навчального року освітньо - виховна робота в закладі була спрямована на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої,творчої людини.

Перспективне та календарне планування освітньо - виховного процесу включає різноманітні форми сучасної організації життєдіяльності дошкільників за освітніми лініями,а також дидактичний та ігровий матеріал.

Планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній Базового компоненту.

Наступність ДНЗ та початкової школи.

 У відповідності до чинного законодавства та нормативно-правових документів саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти, яка певною мірою має забезпечити єдність, взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання й виховання з урахуванням вікових особливостей дітей на суміжних щаблях освіти. Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах, згідно з Концепцією «Нової української школи», має стати забезпечення безперервності та наступності навчання й виховання; гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави. У Базовому компоненті дошкільної освіти та Державному стандарті початкової загальної освіти визнається пріоритетність компетентнісного підходу до розв’язання основних завдань дошкільної та початкової ланок освіти. Ці документи покликані забезпечити поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, соціальний, естетичний розвиток, набуття нею певного практичного досвіду, необхідного для використання у майбутньому житті. У центрі уваги ДНЗ – забезпечення кожній дитині перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища на основі сучасних критеріїв, форм і методів підготовки до школи, адекватних вікові дітей. Базовий компонент дошкільної освіти спрямовує зусилля батьків, педагогів, психологів на розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої особливості у дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні роки. Наступність забезпечує поступовий перехід від попереднього вікового періоду до нового, поєднання щойно здобутого дитиною досвіду з попереднім. З одного боку, вона передбачає спрямованість освітньої роботи в  закладі дошкільної освіти на вимоги, які будуть пред'явлені дітям в школі, а з іншого – на опору вчителя на досягнутий старшими дошкільниками рівень розвитку; на здобуті в дитсадку та сім'ї знання, навички і досвід дітей, на активне використання їх в освітньому процесі. Тому вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад з ЗОШ №17.Забезпечити цю єдність допоміг план спільної роботи, який дав змогу упорядкувати і систематизувати діяльність педагогів у вирішенні завдань підготовки дітей до школи. Вихователі  груп дітей старшого віку № 6,  8, 12 проводили екскурсії дітей до школи (в класні кімнати, бібліотеку школи № 17), на свято першого  дзвоника.

 

Робота практичного психолога.

            Психологічна служба дошкільного закладу є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України. Вона діє на підставі ст. 21, 22 Закону України «Про освіту», ст.29-32 Закону України «Про дошкільну освіту» з метою виявлення і забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. В дошкільному навчальному закладі проводиться консультативно-просвітницька робота.  Метою якої є підвищення психологічної культури вихователів і батьків, забезпечення інформацією з психологічних проблем, формування запиту на психологічні послуги. Сьогодення ставить нові вимоги до дошкільної освіти та до кожного вихователя. Педагоги мають бути творчими особистостями, новаторами ідей, постійно підвищувати свій професійний рівень. А тому спільними зусиллями психологічна служба та адміністрація ДНЗ допомагають їм у цьому, надають психологічну та методичну підтримку.  Форми психологічної просвітницької роботи з формування компетенції вихователів дошкільних закладів сприяють збагаченню інтересів, духовних і професійних потреб педагогічних кадрів, дають змогу мати власну позицію щодо важливих психологічних проблем сучасності, а також є формою виявлення й узагальнення найкращого досвіду. Такі форми роботи також сприяють удосконаленню знань вихователів, єдності поглядів, вимог і дій педагогічних колективів щодо важливих проблем теорії та методики розвитку дітей дошкільного віку.

     У своїй діяльності практичні психологи керуються Конвенцією ООН про права дитини та вимогами Етичного кодексу психолога.

Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками:

 • адаптація дітей до умов ДНЗ;
 • діагностична робота;
 • розвивально - корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми  з особливими потребами;
 • психологічна просвіта педагогічного колективу;
 • індивідуальне та групове консультування батьків;
 • соціально-психологічна готовність дитини до школи.

Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

       Протягом вересня-листопада проводились спостереження за дітьми раннього віку та за дітьми з особливими потребами з метою визначення перебігу адаптаційного періоду та входження дитини до дитячого колективу,визначення знань,вмінь та навичок.

Під час спостереження зверталась увага на емоційний стан:сон, апетит,розвиток комунікативних,ігрових навичок та навичок самообслуговування. 

Проводилась систематична, цілеспрямована корекційно- відновлювальна робота психолога з дітьми, віднесеними до категорії групи ризику з тих чи інших підстав, і спрямована на специфічну допомогу цим дітям.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

 

Сьогодні йдеться мова в програмі ДНЗ вже не про фізкультуру, як таку, а про фізичний розвиток в цілому, що передбачає розвиток рухової активності, фізичних якостей дошкільників, знання свого тіла, його функцій, призначення його основних частин, можливостей організму, вміння бути домірним до нього, розвиватися в межах індивідуальних можливостей, власного потенціалу. Треба досконало знати сьогодні стан здоров'я кожного вихованця (фізичного, психічного, духовного, соціального), особливості його розвитку, щоб створити найбільш сприятливі умови для гармонійного розвитку малюка, його фізичної пристосованості до навколишнього життя.

      Одне з головних завдань нашого дошкільного закладу - створити як найсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового та систематичного загартування дітей з активним використанням здоров'язбережувальних технологій; зберігати і зміцнювати фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров'я дітей, підвищувати їх фізичну і розумову працездатність, розвивати кожну дитину за її індивідуальною природною програмою.

  Запроваджувати систему фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками наш дошкільний заклад розпочав з ретельного вивчення та удосконалення режиму дня в ДНЗ, перегляду тривалості окремих його режимних моментів згідно норм і вимог. Режим дня в нашому ДНЗ є досить обґрунтований, виважений, гнучкий, але незмінними завжди є прогулянки, прийом їжі, сон дітей. Нашим режимом забороняється затягувати організовану навчальну діяльність, яка розпочинається о 9.00 год. Правильним режим дня вважаємо лише тоді, коли він попереджає розвиток втоми, підвищує загальну опірність організму, забезпечує емоційний психологічний комфорт дітей протягом дня. Система фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ включає досить великий перелік різноманітних і життєво важливих заходів. Основою цієї системи залишається руховий режим. Великого значення надаємо руховій активності дітей вже вранці, оскільки в цей період малята ще мляві, загальмовані: проводимо  рухливі ігри (ігри або вправи спортивного характеру) відповідно до пори року, погодних умов, інтересів дітей, їхнього фізіологічного стану; ранкову гімнастику (з елементами загартування) тривалістю 6-12 хв (залежно від віку) під музичний супровід, з використанням дрібного фізкультурного інвентаря, іграшок, природного матеріалу; динамічну паузу між заняттями (до 10хв); самостійну ігрову та рухову діяльність дітей; фізкультурні навчальні заняття (двічі на тиждень) і фізичні вправи на свіжому повітрі на першій прогулянці (тричі на тиждень). Істотного значення надаємо фактору вільного доступу дітей до фізкультурного обладнання. В кожній віковій групі є фізкультурний куточок із змістовим наповненням традиційного та нетрадиційного фізкультурного обладнання.

           Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

         Інструктор з фізкультури Коломієць Наталля Миколаївна, якісно та успішно працює з дітьми:

- ранкова гімнастика;

 - фізкультурні заняття;

 - рухливі ігри.

     Протягом року в  дошкільному закладі працює гурток фізичного розвитку – Тхєквандо, під керівництвом тренера  В.М.Зубової,  на якому дітей навчають уважності,  гнучкості та деяким прийомам спортивного мистецтва.

 

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми. На реалізацію завдань фізичного розвитку дітей дошкільного віку  проводилося обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, з допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних рухів дошкільників.

 

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сестрою старшою медичною та адміністрацією закладу впродовж 2019/2020 н.р. здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом.Систематично проводилося обстеження всіх дітей ДНЗ медичними сестрами. Постійно велась робота щодо профілактики застудних захворювань, формування у дітей знань про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

 

Стан захворюваності по ДНЗ:

Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ДНЗ.

Батьківські куточки поповнені консультаціями на тему: «Профілактичні щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку», «Ротавірусна інфекція», «Профілактика кишкових інфекцій», «Диспансерізація дошкільника – важлива річ»

Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку проводились оздоровчі заходи.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

 

      В дошкільному навчальному закладі ( ясла - садок) № 48 « Журавочка» встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об’єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медичного персоналу та адміністрації. Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.  Харчоблок забезпечений достатньою кількістю мийних засобів, інвентарем, посудом, який необхідний для роботи.

     При складанні  перспективного меню на зимово-весняний та літньо – осінній періоди  було враховано:

– вікові групи (раннього віку, дошкільного),

– режим харчування 3-ри разовий, а в оздоровчий період 4-ти разове, яке затверджене Держпродспожив службою в перспективному меню на оздоровчий період.

       Всі продукти харчування, що надходять на харчоблок, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти харчування в спеціально обладненій коморі, овочесховищі, холодильниках , де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів. Суворо дотримувалося зберігання добових проб відібраних старшою медичною сестрою перед дозволом до видачі їжі, що фіксується в Журналі бракеражу готової продукції.

         На виконання Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», наказу Мінагрополітики України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління  безпечністю  харчових продуктів (НАССР)» . В січні 2019 року в закладі було створено робочу групу по розробці впровадження і підтримки процедури забезпечення безпеки, засновані на принципах НАССР .

  Головною метою групи НАССР є:

- розробка, впровадження, і підтримка функціонування Системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до принципів

-  підготовити необхідні внутрішні положення, інструкції, схеми, форми і нормативів якісних показників та здійснняя контролю за їх дотриманням;

- ознайомити працівників усіх напрямків принципам НАССР і вимогам основних нормативних документів,     які регламентують діяльність закладу щодо забезпечення безпеки харчових продуктів;

-  надавати  звіти керівництву про функціонування системи;

-  прийняття рішення за результатами аналізу показників якості діяльності закладу та розробка заходів щодо запобігання робіт, які не відповідають встановленим вимогам;

-  виявляти  причини, що викликають зміни якості продукції і розробити необхідні коригувальні і попереджувальні заходи;

-  створити внутрішні стандарти закладу з управління безпечністю харчової продукції;

 - розробити методики і інструкції з поточного контролю  безпеки харчової продукції, виконуваних робіт і послуг в процесі виробництва продукції;

-  приймати  рішення, заснованих на аналізі фактичних даних, інформації та взаємовигідних з постачальниками і замовниками умовах;

        Група НАССР  донесла  до відома всіх залучених в систему співробітників інформацію про:

- продукцію або нову продукцію що виробляється;

-  сировинних матеріалах,  інгредієнтах;

- систему виробництва і обладнання;

-  виробничі приміщення, розташування обладнання;

- зберігання;

- вимоги встановлені законодавством і регулятивними органами;

- небезпеку, що загрожують безпеці харчової продукції;

- інших умов, що впливають на безпеку харчової продукції.

 Група НАССР  проводить аналіз і оцінку небезпек через певні проміжки часу щоб встановити, якими небезпеками слід управляти  і в якій мірі це необхідно для забезпечення безпеки харчової продукції, а також які комбінації заходів з управління для цього потрібні.

Оцінюють та вибирають відповідні комбінації заходів з управління, які дозволять запобігти, усунути або знизити до встановленого рівня небезпеки, які загрожують безпеці харчової продукції. Реалізація цієї концепції дозволяє домогтися позитивних моментів в контролі продуктів для дітей, умов приготування їжі, санітарної гігієни приміщення та  персоналу . Комплекс цих заходів допомагає захистити дитину від різних захворювань, включаючи харчові та алергічні отруєння. За даною системою харчоблок розділено на окремі блоки – отримання та зберігання продукції в відповідності до температурних норм, удосконалено ланцюжок термічної та холодної обробки, видачі готових страв.

         Всі працівники харчоблоку, дотримувались санітарних норм, вчасно проходили медичний огляд  та щоденно відмічались в Журналі огляду працівників харчоблоку на гнойничкові, кишкові захворювання про їх відсутність, інфекційними хворобами працівники кухні не хворіли.

         Питання організації харчування дітей в  дошкільному навчальному закладі ( ясла - садок) № 48 « Журавочка»  знаходиться на постійному контролі з боку директора  Почки К.А., медичних сестер Величко І.Г.,Пухальськьї Т.В.

      В закладі дотримується раціонального режиму харчування,збалансованість раціону,що сприяє підвищенню опірності організму до захворювань.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Дошкільний навчальний заклад ( ясла - садок) №48 « Журавочка » забезпечує  соціальний  захист,  підтримку  дітей дошкільного   віку згідно основних нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства.

Питання створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту, поліпшення умов життя є одним з важливіших для колективу закладу. У дошкільному закладі створено добірку нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства. Проводилося ознайомлення працівників закладу з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства, дані питання розглядалися на нарадах при директорі.

З метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей,які потребують корекції фізичного або розумового розвитку на здобуття якісної освіти,інтеграції їх до загальноосвітнього простору,надання їм психолого-соціальної та педагогічної підтримки для адаптації серед однолітків та підготовки до самостійного життя в соціумі  на підставі витягу з протоколу засідання психолого – медико – педагогічної консультації та подання дирекції ДНЗ №48 організовано інклюзивне навчання з дітьми четвертого та п’ятого року життя. У закладі створено позитивний мікроклімат,забезпечено диференційований психолого – педагогічний супровід дитини. Адміністрація закладу надає консультативну допомогу батькам,залучає їх до формування індивідуального плану та програми. Асистенти вихователя Білопольська А.А. та Коринецька Ю.С. володіють різноманітними педагогічними методиками,шо дає змогу ефективно сприяти розвитку дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей. У нашому навчальному закладі практичний психолог та вчитель – логопед.

         Адміністрація дошкільного навчального закладу інформує батьків дітей, що відвідують заклад щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Для батьків проводяться тематичні бесіди та надаються вичерпні роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи. Це сприяє формуванню батьківської компетентності у спілкування з дітьми під час обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі. Поінформованість всіх батьків сприяє формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечують дружню і позитивну атмосферу, сприятливу для всіх дітей. Здійснюється навчально-виховний процес в інклюзивних групах відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

        Упродовж навчального року дошкільним навчальним закладом здійснювався моніторинг кількості дітей пільгових категорій. Поновлено електронні бази даних дітей пільгових категорій. Крім того, кожній дитині пільгового контингенту оновлено «Соціальний паспорт», в якому зберігається пакет документів на неї. Статистичні дані про дітей пільгового контингенту систематично надавалися до  управління освіти міської ради м. Кропивницького.

     У дошкільному закладі станом на 01.06.2020 -7-и  дітям з багатодітних родин встановлено 50% плату за харчування; безкоштовне харчування встановлено для 23 – х  дітей ООС ( операція об’єднаних сил); 1 дитина з особливими потребами. Для дітей пільгових категорій встановлюються пільги на оплату за харчування в закладі дошкільної освіти згідно нормативних документів. Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводиться згідно плану громадського інспектора та реалізується за такими напрямками:

 • забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров'я та соціальний захист;
 • формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

     Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Адміністрацією закладу дошкільної освіти надаються консультації батькам з питань щодо забезпечення реалізації прав дітей.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей пільгових категорій. Таким дітям надається особлива увага, про що свідчать записи та педагогічні висновки у календарному плануванні асистентів вихователя та спеціалістів.

 

 

 

 

 

ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

 

Дотримання у належному стані протипожежного обладнання у закладі є умовою безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. З цією метою в дошкільному закладі укомплектовано первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками (23). В наявності план евакуації. В групах обладнані куточки безпеки.

В електрощитові встановлено протипожежні двері.

На території дошкільного закладу встановлено таблички, які вказують місце знаходження пожежного гідранту.

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

       Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Адміністрацією, управлінням освіти, колективом дошкільного закладу та батьками з року в рік створюються належні умови для всебічного, повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі. Аналізуючи фінансово – господарську діяльність, можна зробити висновок: робота структурних підрозділів (харчоблоку, пральні, медичної служби, техперсоналу) ведеться на належному рівні. Своєчасно здійснюється технічне обслуговування та ремонт обладнання у службових приміщеннях. Створено належні умови для фізичного розвитку, виховання, навчання та повноцінного харчування дітей, згідно вимог.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 - місцевого бюджету;

- спонсорських надходжень.

Не визираючи  на  скрутне становище в країні, нам надавали допомогу з місцевого бюджету.

Дані про їх витрату оприлюднювались на батьківських зборах та на офіційному сайті дошкільного навчального закладу.          

 

 

 

Загальні витрати коштів по ДНЗ № 48 за період

з вересня 2019 року по кінець травня 2020 року:

 

 

 

Послуги зв’язку    472,76

Перевірка приладів обіку 340грн

Інтернет  672 грн

 • Аварійно-ремонтні роботи        3 916грн
 • Ремонт електрообладнання       1749грн
 • Лічильник холодної води          690грн
 • Капкани дератизації                   414 грн
 • Матеріали для витяжки              24 869грн     
 • Ноутбук                                       10374грн
 • Засоби індивідуального захисту маски медичні –250шт, рукавиці нітрилові-100шт, 
 • Дезактин – 3шт
 • Тканина для виготовлення масок – 3м20см
 • Резинка – 20м 60 см
 • Рушники паперові – 100шт
 • Мило рідке 4,95л-15шт
 • Мусорні пакети- 11шт
 • Термометри електроні – 13шт
 • Хлорантоїн
 • Рукав пожежний 4шт- 1540грн
 • Ствол РС-50 КМБ – 4 шт – 220грн
 • Вогнегасник ВП-2(3) 2ШТ – 496,67грн
 • Вогнегасник ВУ-3 (ВВК-2) – 2ШТ- 1435грн
 • Рукавички діелектричні безшовні латексні 1шт- 250грн
 • Боти діелектричні 1шт- 190грн
 • Наклейка «ПК» - 6шт- 70грн
 • Головка цапковая з’єдн.напірна ГЦН-50-4ШТ- 220ГРН

 

 

Управлінням освіти міської ради міста Кропивницький було профінансовано:

 • втановлення витяжки на  харчоблоку
 • придбання сухого басейну для інклюзії в спортивний зал
 • сітка на двері на харчоблоку
 • світильники світодіодні для нарадної кімнати
 • відра для сипучих продуктів
 • кастрюля з нержавіючої сталі для варки яєць
 • перезарядка вогнегасників

 

 

За період з вересня 2019 р. по травень 2020 року включно, батьками вихованців дошкільного закладу було подаровано для закладу слідуючі матеріали:

 

 • Журнали для діловодства
 • Журнали скринінгу
 • «Тривожна кнопка»
 • Меблева стінка б/у в кабінет методист, кабінет музичного керівника, кабінет завгоспа
 • Медикаменти
 • Медичний інвентар ( дзгут, термометри ртутні, штапеля одноразові, лампа бактеріцидна переносна -1шт, бікс -1шт, септомакс, лоток емальований,)
 • Стенди методичні
 • Тканини, костюми
 • Стільці офісні  37 шт
 • Стіл для нарадної кімнати 1шт
 • Столи письмові 3шт
 • Встановлення частини парканчику на ігровому майданчику
 • Заправка картриджа
 • Ремонт принтера
 • Дезінфікуючи засоби

 

 

Використання спонсорської цільової допомоги, на потреби дошкільного закладу придбано:

Костюми дитячі:

Дитячі комплекти 10 шт.

Рушники – 20 шт.

Килимове покриття на підлогу (група № 9)

Тюлі для груп

Костюм Сніговика, огірка

Сукня «Осінь»

Новорічні гірлянди  штори – 2шт

Дитячі бубни для музичних занять – 16шт

Бокси для музикування 15 шт

В групі №7 був зроблений ремонт в туалетній кімнаті

Також батьками вихованки групи №4 нашому садочку було подаровано 10 бальних суконь.

 

Результативність освітнього процесу відстежувалась за допомогою моніторингу, який проводився систематично згідно плану, який дав змогу своєчасно виявити резерви в роботі педагогів з певних розділів програми, та спрямувати свої зусилля на подолання труднощів. В цілому заплановані заходи річного плану, за підсумками роботи за минулий 2019-2020 навчальний рік колективом – виконано. Слід зазначити, що робота дошкільного закладу є достатньо-результативною, обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу орієнтовані на пропагування та впровадження в практичну діяльність сучасних досягнень дошкільної освіти та роботу в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

 

 

ПІДСУМКИ

 

Шановні колеги, батьки! Я особисто та вихованці ДНЗ №48 щиро вдячні Вам  за те, що Ви – не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому закладі. Завдяки Вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими. Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з колективом, батьками, партнерами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ  КЕРІВНИКА

навчального закладу освіти

« Дошкільний   навчальний заклад  (ясла-садок)  № 48» «Журавочка»

Кіровоградської міської ради

за 2018/2019 навчальний рік

 перед батьками, колективом та громадськістю з питань  статутної діяльності закладу у 2018 – 2019  навчальному році

05 червня 2019 року

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 48 «Журавочка» - заклад освіти і виховання дітей віком від 1,5 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до статуту та колективного договору.

 

Розташований за адресою: м. Кропивницький,

                                                 вул. Академіка Тамма, 27

функціонує з 1973 року.

Проектна потужність - 280 місць.

Режим роботи установи – 10,5 годин; 9 груп працює  з 7:00 до 17:30

Дві чергові групи працють  до 19:00

В дошкільному закладі функціонує 11 груп.

 

 

МЕРЕЖА ДНЗ

Станом на 05 червня у нас в садочку перебуває – 249 дітей.

Дітей ясельних груп на сьогоднішній день – 54; садових – 195 дитини.

 

На 2018 – 2019  навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

 Група ясельного віку  ( від 1 до 2 р.): 1 група - №1;

 Групи раннього віку ( від 2 до 3 р.): 2 групи - №2,№3;

 Групи другого молодшого дошкільного віку (4.р.ж.): 3 групи - №5,№7,№9;

 Групи середнього дошкільного віку (5 р.ж.): 2 група - № 6, №12;

 Групи старшого дошкільного віку (6 р.ж.): 2 групи - №8, №4;

 Група 7-го року життя: 1 група - №10.

 З 01.09.2019 року в дошкільному навчальному закладі буде відкрито дві інклюзивні групи.

 

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, фізкультурна зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі дошкільного заклада і батькам вихованців.

Гуртки: англійської мови, тхєквандо, орігамі («Чарівний папір»).

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кадрами дошкільний заклад укомплектований частково, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку – 56 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 27 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку –  21 осіба, неповну вищу освіту мають – 6 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. 8-й тарифікаційний розряд – 3, 11-й  тарифікаційний розряд – 3. «спеціаліст II категорії» - 3 педагоги , «спеціаліст I категорії» - 2, вихователь-методист має «вищу категорію» та звання - «старший вихователь», всі інші мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст».          

   Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

 Щороку в ДНЗ проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.

Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. У 2018-2019 навчальному році чергову атестацію пройшли: 4 вихователя, практичний психолог та вихователь-методист. 

Творчою групою ДНЗ та вихователем - методистом ДНЗ проводяться консультації, педагогічні читання, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі ДНЗ, робота з самоосвіти.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з Управлінням освіти міської ради місто Кропивницький планом.

Річний план 2018-2019 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

1. Продовжувати реалізовувати завдання з виховання в дітей любові до України, формування рис громадянина,моральності.

 

2. Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

 

3.Трудове виховання дітей дошкільного віку.

 

4.Система самоосвіти педагогів та наявність інноваційних процесів в професійному рівні педагогів.

 

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичного та фронтального контролю.

 

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

·                         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування рис громадянина української держави, згідно до вимог Базового компоненту.

·                         осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

·                         залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника, а саме

 

В якості недоліків можна відмітити:

·                          недотримання тематичного принципу розподілу різних  завдань з метою формування соціальної компетенції кожної дитини, граматичної правильності мови, збагачення життєвого досвіду;

·                         недостатня увага приділена об’єднанню зусиль педагогів і батьків щодо активізації мовленнєвого спілкування з дитиною;

 

Рекомендації:

·                         надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

 

·                         вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових, патріотичних поглядів, раціональне використання та відтворення її багатств, готовність оберігати природні цінності.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Інструктор з фізкультури Коломієць Наталля Миколаївна, якісно та успішно працює з дітьми:

- ранкова гімнастика;

 - фізкультурні заняття;

 - фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

- прогулянки;

- рухливі ігри;

 Протягом року в  дошкільному закладі працює гурток фізичного розвитку – Тхєквандо, під керівництвом тренера  В.М.Зубової,  на якому дітей навчають уважності,  гнучкості та деяким прийомам спортивного мистецтва.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ З СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

            Значна увага приділялась щодо підвищення якості емоційно-ціннісного розвитку вихованців, покращення їхнього фізичного,  психічного здоров’я упродовж дошкільного дитинства – як важливого чинника  здоров'я людини в цілому.

Були проведенні групові батьківські збори, консультації, також консультації для батьків діти яких не відвідують ДНЗ: «Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Вихована дитина – що це означає», «Підтримайте та розвивайте допитливість дитини»,  «Режим дня майбутнього першокласника», «Роль сім’ї у трудовому вихованні дітей», «Спільна робота вихователя та сім’ї з соціальної адаптації дітей раннього віку»,«Завдання виховання та навчання дітей на 2018 –2019 н.рік за програмами.

Широко у роботі з сімєю в ДНЗ використовуються наочні форми пропаганди: стенди «Для Вас,батьки»,«Промінці дитячої душі»,«Рости здоровою, дитинко», «Поради батькам першокласників», «Поради лікаря», організація виставок дитячих робіт: «Світ очима дітей», «Малюки-художники», «Наші таланти», які дають можливість ознайомити батьків з передовими методами роботи,доносити до батьків великий довідковий і інформативний матеріал.

 

Важливим завданням для нашого коллективу, є не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Ой на Івана, та на Купала…»,  «Осінь золота прийшла», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Масляна», де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу.

Протягом року працювали гуртки: з паперопластику, орігамі   – “Чарівний папір” (під керівництвом вихователь Н.М.Бондаренко ) , з народознавства «Люби, шануй, вивчай, свою Країну – Рідний Край» (під керівництвом вихователя  Н.А.Несмашної )., з морально-етичного виховання «Веселий етикет» (під керівництвом вихователя  Т.П.Кузнецової ).

Діти всіх груп разом батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах  дитсадка та у групах ( «Щедрі Осені дари», спільна виставка дитячих  робіт:«Зимова фантазія», «Мама – сонечко моє», «Свято Великодня»  та інші.).

Прийняли активну участь у заходах міста: у Фестивалі «Яскраві зірочки Кропивницького», номінаціях: «Яскраві фарби», «Веселі нотки», «Танцювальний вернісаж»,  перемогли…; у Фестивалі «Великдень у Кропивницькому»;  «Свято Вишиванки».

 

ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дитсадка та комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 - центр естетичного виховання "Калинка" . План спільних заходів передбачає:

 - Взаємне відвідування занять педагогами;

 - Педагогічні наради за участю педагогів школи та дитсадка;

 - Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах.

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Розроблений план роботи з неохопленими дітьми. Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дошкільному закладі  працюють професіонали, а відвідують дошкільний заклад  чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дошкільний заклад  протягом навчального року.

           Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання.

 Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

            24 травня пройшли  випускні вечори у старших  групах  № 4 , №8 та №10, в ньому прийняли участь діти, батьки та колектив ДНЗ.

На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухалися до наших зауважень, побажань. І, звичайно, ж те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали у інтер’єрі та дизайні групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами – дало позитивні плоди для наших з вами дітей. 

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сестрою старшою медичною та адміністрацією закладу впродовж 2018/2019 н.р. здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом.Систематично проводилося обстеження всіх дітей ДНЗ медичними сестрами. Постійно велась робота щодо профілактики застудних захворювань, формування у дітей знань про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

 

Стан захворюваності по ДНЗ:

Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ДНЗ.

Батьківські куточки поповнені консультаціями на тему: «Профілактичні щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку», «Ротавірусна інфекція», «Профілактика кишкових інфекцій», «Диспансерізація дошкільника – важлива річ»

Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку проводились оздоровчі заходи.

 

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

В закладі ведеться робота щодо виявлення дітей пільгових категорій та сімей, які опинились у складних життєвих умовах. Щорічно у вересні збирається банк даних на дітей різнх категорій, складається соціальний паспорт закладу, який поновлюється двічі на рік. Наш дошкільний заклад відвідують діти таких пільгових категорій:

·                         діти, батьки яких постраждали під час аварії на ЧАЕС – 1

·                         діти з багатодітних сімей – 12

·                         діти з малозабезпечених сімей – 9

·                         діти батьки яких перебувають, поранені або загинули  в зоні антитерористичної операції – 22

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

    Харчування дітей у закладі здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоровя України від 17.04.2006 року №298/227.

Упродовж 2018/2019 н. року в дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. З боку адмістрації та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

В літній період вихованці дитячого садка були забезпечені свіжими овочами та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

Подальші напрямки роботи:

·                         постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ №48

·                         консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

·                         співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей.

            При періодичних перевірках групового персоналу по сан.стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюються згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і прцівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки.

Проспілковий комітет приймав участь у розробці комплексних заходів  щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці.

Робота педагогічого колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будувалася на Базовому компоненту дошкільної освіти, який спрямував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної  життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому просторі. Тому завданнями нашого колективу з профілактики дитячого травматизму були і є:

·                         поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

·                         удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

·                         пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

·                         проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб ДНЗ у разі загрози виникнення терорестичних або диверсійних актів.

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі та батьківських зборах.

Традиційно з 01 червня по 31 серпня дошкільний заклад переводиться на літньо – оздоровчий режим роботи.

 

ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Дотримання у належному стані протипожежного обладнання у закладі є умовою безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. З цією метою в дошкільному закладі укомплектовано первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками (23). В наявності план евакуації. В групах обладнані куточки безпеки.

В електрощитові встановлено протипожежні двері.

На території дошкільного закладу встановлено таблички, які вказують місце знаходження пожежного гідранту.

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Це складний, відповідальний напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 - місцевого бюджету;

- спонсорських надходжень.

Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питаня господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти. Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто,на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку).

Батьківська спільнота залишається головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та розвивального середовища для своїх малят. Впродовж звітного періоду все, що придбано батьками обовязково оформляється у відповідну документацію та відображається на офіційному сайті дитячого садка та інформційному стенді для батьків.

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчальногороку можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог програми.

Шановні колеги, батьки! Я особисто та вихованці ДНЗ №48 щиро вдячні Вам  за те, що Ви – не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому закладі. Завдяки Вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими. Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з колективом, батьками, партнерами.

 

 

Аналіз освітньої та методичної роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 48«Журавочка» за 2017/2018 навчальний рік.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 48«Журавочка»,підпорядкований управлінню освіти Кіровоградської міської ради, здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту закладу та інших нормативно-правових актів.

Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми якісної дошкільної освіти. Для цього є необхідні нормативно-законодавчі акти щодо функціонування і розвитку дошкільного навчального закладу.Річний план дошкільного навчального закладу(ясла-садок)№48«Журавочка»враховує вимоги Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти, основні положення Міжнародної конвенції ООН про права дитини, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про охорону дитинства», листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 року № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу» (додаток до листа від 16.08.2010 № 1/9-563), інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

Зміст освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі відповідає основним концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти та забезпечується Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (3-є видання, доопрацьоване та доповнене, Київ-2016), рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Організована та самостійна діяльність дітей розпочинається з першої молодшої групи. Форми проведення діяльності: фронтальна, індивідуальна, групова.

Під час навчально-виховного процесу педагогами використовуються освітні програми та навчально-методична література, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.  

Педагогічний колектив дошкільного закладу у зв'язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти, сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку.Пріоритетними у 2016/2017 навчальному році були і залишаються здоров'язберігаючі аспекти, а також:

-продовжити роботу з морального виховання, акцентуючи увагу на національно-патріотичному вихованні дошкільників у контексті духовного  потенціалу особистості дитини дошкільного віку-

-формування соціального розвитку дошкільників засобами ігрової діяльності (сюжетно-рольова гра).

-виховання інтересу до зображувальної діяльності у дітей дошкільного віку .

У дошкільному навчальному закладі функціонує 11 груп. З них: 3-ясельні, 8-садові в тому числі:2-чергові групи.

Матеріально-технічна база нараховує: фізкультурна зала, музична зала, , кабінет практичного психолога,ігрові майданчики.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працює над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Контроль стосовно питань з охорони праці та безпеки  життєдіяльності в дошкільному закладі має комплексний характер, проводиться вчасно. Результати перевірок виконання вимог з питань охорони праці, протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності розглядаються на виробничих нарадах, педрадах, батьківських зборах.

Педагогічний колектив дошкільного закладу укомплектований кваліфікованими кадрами. Всього педагогів:27.З них: завідувач - 1; вихователь-методист - 1, вихователі – 21,музичні керівники - 2, інструктори з фізкультури-1, практичний психолог-1.

Створена система методичної роботи з педагогами в дошкільному закладі позитивно позначається на професійному становленні й розвитку педагогічних працівників.

Мають кваліфікаційні категорії: «спеціаліст» - 10 (29%); «спеціаліст її категорії» - 2 (2.7%); «спеціаліст І категорії» - 1 (2,7%); «спеціаліст вищої категорії» - 1 (29,7%); 8 тарифний розряд - 3 (2,8%); 9 тарифний розряд - 4(5,4%); 14 тарифний розряд - 1 (2,7%).  {Діаграма 1)

 

 

 

Діаграма якісного складу педагогічних працівників ДНЗ № 48

Діаграма 1

Кваліфікаційний рівень

 

 

 

 

 

Мають стаж педагогічної роботи:

До 10 років - 16 (40,5%)

До 15 років-1 (5,4%)

До 20 років-3 (8,1%)

До ЗО років-4 (37,8%)

Понад 30 років - 3 (8,1%)

 

 Діаграма 2

Педагогічний стаж

Я до 10 років

■до 15 років

■до 20 років

■до 30 років

■понад 30 років

 

 

 

 

   Впродовж року склад педагогічних кадрів змінювався, але це суттєво не вплинуло на якість освітнього процесу.

Протягом року згідно плану курсової перепідготовки педагоги дошкільного закладу підвищили теоретичний рівень та фахову майстерність при комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (відповідно до наказу).вихователі Магомєдова С.В. та Пересунько О.В. щ о посприяло збагаченню практичного досвіду вихователів, удосконаленню їхньої педагогічної майстерності, прагненню до пошуку

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів,  сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Методична скарбничка вихователя»,  «Джміль», «Палітра педагога», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Медична сестра», «Музичний керівник», «Практичний психолог: дитячий садок».

        З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради «Про завдання діяльності дошкільного навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік» (серпень); «Розвиток ігрової творчості у дошкільників» (листопад); «Художня діяльність дітей дошкільного віку» (січень); «Атестація педагогічних працівників»  (березень); «Про підсумки навчально-виховної роботи ДНЗ в 2016-2017н.р.» (травень),семінар-практикм-педагогічного тренінгу «Ігрова діяльність в повсякденному житті з дітьм дошкільного віку» (жовтень), одноденні семінари «Сила музики окриляє душу» (жовтень), «Рідна мова-українська» (листопад),семінар-практикум (для молодих педагогів) «Педагогічні технології розвитку особистості дитини в процесі образотворчої діяльності»(грудень-січень), педагогічний ринг (листопад), колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень), консультації (щомісяця). Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

       -не всі педагоги приймали активну участь;

       -оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.

         Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки навчання співів дітей під керівництвом музичного керівника Козлової О.М.;«Азбука почуттів» Кузнецова Т.П. ,«Театр дітям», підкерівництвом вихователя Макогонової Г.О. та Гуменної Т.І. та гурток з народно-краєзнавчого напряму

«Люби ,шануй,вивчай-свою країну, рідний край»під керівництвом Несмашної Н.А.

         На протязі навчального року дошкільний заклад брав участь у методичній роботі міста.

          Для якісної реалізації головної задачі з формування життєвої компетентності було проведено комплексне вивчення в групах № 5 та № 2;тематичне вивчення«Аналіз стану роботи по організації сюжетно-рольових угор в групах старшого дошкільноговіку»; «Аналіз стану організації роботи по формуванню навичок зображувальної діяльності»; «Аналіз стану по створенню умов для формуання культури поведінки за столом».

        Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що педагогічним колективом ведеться систематична та планова робота щодо формування знань, умінь і навичок під час ігрової та зображувальної діяльності.

 

         Перевірка виявила певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам:

     -продумувати форми організації занять, спираючись на набуті дітьми уміння і  навички ефективних форм та методів навчання й виховання дітей дошкільного віку.

 

  За результатами атестації педагогів, яка відбулась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 № 930 та з урахуванням змін до нього (наказ МОН, молоді та спорту України 20.12.2011 № 1473), атестовано 3 педагогічних працівників: вихователя Гуменну Т.І.- на відповідність займаній посаді та підтвердження 9-таривфного розряду; вихователя Білошицьку А.О. - на відповідність займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст»; вихователяЧорну О.О.- на відповідність займаній посаді та підтвердження 8 тарифного розряду.

Аналіз результатів атестації дає змогу констатувати, вміння педагогами володіти ефективними інноваційними технологіями, методами та прийомами виховання і розвитку дітей, зростання рівня педагогічної майстерності педагогів дошкільного навчального закладу.

Поряд з цим аналіз освітньо-виховного процесу показує, що вихователям-початківцям.Тетяніченко О.М., Бобик А.В., Новосьоловій А.С.,Власенко О.Ю.,Калічіній Д.В. необхідно більше уваги приділяти самоосвіті з метою підвищення професійної компетентності.

Одним із найважливіших завдань у системі роботи впродовж року в дошкільному навчальному закладі є підвищення ефективності та якості методичної роботи, обумовлюючи це пошуком нового стилю, нових форм з урахуванням особистісно -орієнтованої моделі в освітньо -виховному процесі, реалізацією завдань Базового компонента .дошкільної освіти, організацією роботи за програмою «Дитина» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Педагогічний колектив постійно працює над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю всіх спеціалістів. Методична робота під керівництвом вихователя-методиста Караваєвої Т.А., а саме: консультації, інтерактивні та проблемні семінари, семінари з елементами тренінгу, семінари-практикуми, ділові ігри, майстер-класи, колективні перегляди, виставки, - сприяла розвитку творчості, ініціативи педагогів та була спрямована на підвищення якості освітнього процесу. У методичному кабінеті накопичується матеріали, надруковані методичні розробки з досвіду роботи вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури. Аналіз методичних заходів засвідчив, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

Щорічний «Мистецький вернісаж» в рамках Місячника української писемності та мови сприяє розвитку творчих і артистичних здібностей як педагогів, так і інших членів колективу дошкільного закладу, підвищує загальний рівень національної культури, рівень володіння державною мовою.

   У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив продовжив роботу над проблемою соціального розвиткудошкільників засобами ігрової діяльності через сюжетно –рольову гру, яка вирішувалась в комплексі: проведено цикл консультацій для педагогів, колективні перегляди інтегрованої діяльності дітей старшого дошкільного віку (вихователіМакогонова Г.О. Царенко Н.С.) та інтегрованої діяльності розвитку здібностей дітей засобами театралізованої діяльності (вихователіЧорна О.О. Гукменна Т.І.). Слід відмітити творчій підхід та відповідальне ставлення  педагогів до роботи над цією проблемою. Нестандартність рішення даної проблеми, креативність виявили вихователі Руденко О.І.та Шумейко І.А, які поділилась досвідом роботи у вихованні моральних якостей через гру дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності під час семінару-практикуму –педагогічному тренінгу«Ігрова діяльність повсякденному житті з дітьми дошкільного віку».

Ефективно впливає на підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників проведення консультацій для різних категорій спеціалістів: вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, , практичного психолога; робота проблемного та інтерактивного семінару,; обмін досвідом, організація тематичних виставок, тижнів та місячників.

Одним з пріоритетних напрямків в минулому навчальному році було виховання інтересудо зображувальної діяльності у дітей дошкільного віку шляхом застосування інноваційних технологій.. Теоретичні питання стосовно цієї проблеми висвітлювались під час педагогічної ради «Художня діяльність дітей дошкільного віку», проблемного семінару «Педагогічні технології розвитку особистості дитини в процесі образотворчої діяльності», консультації для вихователів «Розвиток у дітей здібностей до сприймання краси в різних її формах як передумова образотворчої діяльності». З точки зору бачення практичного вирішення вищезазначених завдань, - консультація з елементами тренінгу «Організація особистісно-розвивального середовища для образотворчої діяльності», відкриті заходи: розвивальне заняття з розвитку сенсорних та комунікативних здібностей дітей раннього віку (вихователь Чорна О.О..); інтегроване заняття з  художньо –естетичного напряму (виховательКузнецова Т.П.).

Система вищезазначених методичних заходів, об'єднаних єдиною метою, дає результативність та дає змогу стверджувати: вирішення завдань з художньої діяльності дітей дошкільного віку через різні види діяльності здійснюється систематично й послідовно, що має позитивний вплив на розвиток дітей.

Оздоровча робота в закладі

Протягом 2016 – 2017року  педагогічний колектив ДНЗ продовжував роботу  зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання цих  завдань, були сплановані та проведені різноманітні  форми методичної роботи, зокрема: на тему: педагогічний  всеобуч  «Ростемо  здоровими».

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Чітко розподілені обов’язки між завідувачем, лікарем, старшими медичними сестрами, вихователем-методистом щодо контролю за фізичним розвитком дітей. 

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками:

-   контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей;

-   контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;

-   оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;

-   нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.

Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять велися щомісячно

 Для вирішення завдань фізичного розвитку та забезпечення організованої та самостійної діяльності дітей дошкільного віку на свіжому повітрі ми  використовуємо  всі доступні ресурси дошкільного закладу. 

Значна увага протягом навчального року приділялася питанню безпеки життєдіяльності вихованців. Робота в цьому напрямку здійснювалася згідно вимог Базового компоненту та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». В квітні було проведено Всесвітній день здоров’я, організовано заходи до Тижня безпеки життєдіяльності зі здорового способу життя.

Планомірне навчання персоналу прийомам надання першої долікарської допомоги на випадок раптових ушкоджень, отруєнь, перегрівів, обморожень  здійснювалося на практичних заняттях Школи педагогічного мінімуму.

Вирішити питання психологічного комфорту дітей в ДНЗ допомагав практичний психолог Хрипун О.Л., яка проводила семінари з елементами тренінгу та психогімнастику для зняття  чи значного зменшення нервово-емоційного напруження у дітей та членів колективу, здійснювала профілактику та організовувала корекційну роботу, спрямовану на гармонізацію розвитку дитини та взаємодії з оточуючим, стимулювала її потенційні можливості, з’ясовувала  психологічні труднощі; у разі потреби, ознайомлювала батьків і педагогів  з результатами психолого – педагогічного обстеження, зафіксованими протоколом, професійно коментувала їх; розробляла рекомендації щодо роботи з конкретною дитиною; психологічні обстеження проводилися індивідуально, результати не розголошувалися. На кожну дитину заведено індивідуальну теку, де формується банк даних про розвиток дитячої особистості і зберігаються усі результати діагностування та спостереження.

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Фізичним керівником Повєквєчних Н.М. була розроблена система заходів щодо оздоровлення та профілактики захворювань дітей, а також інноваційні підходи, спрямовані на зміцнення здоров’я малят.

На належному рівні проводилась робота щодо зміцнення здоров'я дітей дошкільного закладу: загартовуючі заходи (загартування повітрям, водою, гігієнічна гімнастика, С-вітамінізація.) проведення занять з фізичної культури з обов'язковим врахуванням індивідуальних особливостей дітей, правильним оцінюванням реакції дітей на загрузку на м'язи, прохолодне повітря тощо: своєчасно проводився патронаж відсутніх дітей; забезпечувалась висока працездатність дітей протягом всього заняття не допускаючи перевантаження дітей. Проводився повсякденний контроль за чітким виконанням режиму дня, тривалості прогулянок, санітарним станом приміщень, одягом дітей відповідно температурному режиму, що забезпечує тепловий комфорт дитини. Протягом року проводились спортивні свята,  розваги,  Дні здоров'я.

Аналіз захворюваності за 2016 – 2017 навчальний рік дає підстави стверджувати, що розроблений курс оздоровчих заходів (С-вітамінізація) має позитивний результат і потребує продовження в наступному навчальному році.

Отже можна зробити висновок, що для реалізації завдань із зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя в ДНЗ

Практичним психологом Хрипун О.Л,. проводилося обстеження дітей щодо рівнів розвитку психічних процесів за програмою Стадненко. При цьому особливу увагу звертали на те, щоб вихователь не формально підходив до розв’язання цієї проблеми, а враховував результати в подальшій своїй роботі з дошкільниками.

Робота педагогічного колективу забезпечила високі та середні показники готовності дітей до навчання в школі.

Порівняльні результати готовності до шкільного навчання

дітей старшого дошкільного віку (6-й р.ж.)

 

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Вихователі оцінювали досягнення дітей старшого дошкільного віку за картою компетентності згідно вимог програми виховання і  навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Педагоги дійшли висновку, що наявність у дитини певного віку знань та вмінь не є основним, а тим більше вичерпним показником оптимального для віку та індивідуальних можливостей ступеня розвитку. До того ж і знання слід оцінювати комплексно, в зв’язку з різними іноваціями дошкільної освіти.

В ДНЗ № 48 проводиться планомірна постійна робота щодо соціального захисту дітей відповідно до  нормативних документів: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», наказів Міністерства освіти і науки України  від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо  профілактики   злочинності і  правопорушень  серед  дітей, захисту їх прав на освіту», від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильство»,  від 30.12.2010 № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від  22.11.2010  № 2140» та інших.

Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитинства та соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально-психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку. В дошкільному закладі сформована та систематизована нормативно-правова база.

Діти безкоштовно відвідували гуртки, театралізовані вистави концерти. Проводився патронат соціально-незахищених сімей. Питання щодо соціального захисту дітей розглядались на виробничих нарадах, батьківських зборах, на засіданнях батьківського комітету, проводились бесіди та консультації.

Психологічна служба ДНЗ № 48 проводила роботу в напрямку соціально-психологічної адаптації дітей, координуючи свою роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

У дошкільному закладі, проводиться робота з правового виховання дошкільників та соціального захисту згідно конвенції ООН про права дитини. Всесвітньої Декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Складений план роботи щодо правового виховання, розроблені методичні рекомендації, конспекти занять, підібрана література для педагогів, різноманітні ігри, наочність. Проводиться активна робота з батьками (консультації, бесіди, відкриті заняття, збори).

Належну увагу педагогічний колектив приділяє роботі з безпеки життєдіяльності, охороні життя і здоров'я дітей. Для реалізації завдань з даної проблеми створені необхідні умови:зібрано нормативну базу; дібрано дидактичний матеріал; напрацьовано конспекти занять, бесід, сценарії розваг, Днів здоров'я, лялькових вистав. Враховуючі вікові категорії, вихователі не тільки знайомлять дітей з правилами безпечної поведінки, а й формують навички здорового способу життя, поведінки в екстремальних ситуаціях засобами художнього слова, театралізованої та образотворчої діяльності, через ігрові вправи, творчу гру, моделювання ситуацій. Згідно річного плану проходять Тижні безпеки життєдіяльності. Особлива роль з цього питання відводиться роботі з батьками.

З метою попередження дитячого травматизму в наступному навчальному році буде продовжено роботу по активізації створених консультаційних пунктів для вихователів та батьків вихованців з урахуванням диференційованого підходу до кожної родини.

З метою підвищення якості організації перспективності та послідовності роботи дошкільного закладу та початкової школи укладено угоду, складено план спільних заходів дшкільного –навчального закладу(ясла –садок ) №48 «Журавочка»та комунального закладу «Навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17-центру естетичного виховання»«Калинка».

 Відповідно до плану дошкільного навчального закладу відбулися екскурсії дітей старшого дошкільного віку до ЗОНІ № 17, зустрічі батьків майбутніх першокласників з вчителями цієї школи на батьківських зборах у дитячому садку, «круглий стіл» з питань наступності між ДНЗ і школою щодо забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою. Вчителі початкової школи №17 відвідали батьківські збори в старших групах.

На базі методичного кабінету працює консультпункт з питань отримання •дитиною дошкільної освіти та впровадження програми «Впевнений старт» для батьків вихованців дошкільного закладу і батьків п'ятирічок, які не відвідують дошкільний заклад.

Впродовж року у визначений термін проходять Дні відкритих дверей. Педагоги залучають батьків вихованців до участі у музичних ранках, спортивних

святах і розвагах, тематичних виставках, екологічних акціях. «Тато, мама, я - спортивна сім'я». Надовго запам'ятаються батькам вихованців та гостям дошкільного закладу святкові та випускні ранки.

В липні місяці проведено звіт завідувача Почки К.А.. перед колективом дошкільного навчального закладу, батьками вихованців, про виконану роботу у 2016/2017 навчальному році. Каріна Аліївна розповіла про шляхи вирішення пріоритетних завдань дошкільного закладу, відмітила позитивні сторони, зупинилась на питаннях, які викликають занепокоєння. Висловила щиру подяку батькам вихованців за розуміння та співпрацю.

 

 

Розділ ІІ.

Основні завдання на 2017-2018 навчальний рік

Продовжуючи роботу за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт» в дошкільному закладі, виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи за 2016/2017 н. р,досягнення і перспективи розвитку,педагогічний колектив у наступному 2017/2018 н. р. буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання таких основних пріоритетних завдань:

 

1.Збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей через рухливі ігри.

 

2.Формування мовленнєвої компетентності шляхом застосування        

             інноваційних технологій.

 

         3.Співпраця дошкільного закладу з батьками з питань патріотичного

            виховання.

 

                                      Завдання

             на літній оздоровчий період 2018 року:

 

1.Сворити умови, що забезпечують охорону життя і здоровя дітей,попередження захворюваності і травматизму.

 

2.Реалізувати систему заходів , направлену на оздоровлення і фізичний розвиток дітей, їх естетичне виховання,розвиток допитливості і пізнавальної активності,формування культурно-гігієнічних і трудових навичок.

 

3.Здійсненити педагогічну і санітарну освіту батьків з питання виховання і оздоровлення дітей в літній період


1
2