Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Річний план

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 48 «Журавочка»

 

 

« Затверджено»                                                      « Схвалено»

Директором дошкільного                              педагогічною радою ДНЗ №48

навчального закладу №48                            Протокол №______

_____________К.А.Почка                             «___»_____________2020р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН  РОБОТИ

дошкільного навчального закладу

 (ясла - садок)№ 48 «Журавочка»

Кіровоградської міської ради

на 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кропивницький 2020р.

 

РОЗДІЛ І

Аналіз

освітньої та методичної роботи дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) № 48«Журавочка» за минулий 2019/2020 навчальний рік. Інформаційні відомості

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Журавочка» № 48 знаходиться за адресою:  25009 м. Кропивницький, вул. Академіка Тамма  27, (0522) 33-61-73.

Дошкільний заклад розташований у типовому приміщенні, у ньому функціонує 11 груп, в яких виховується 246 дітей.

 Групи укомплектовані відповідно до віку дітей;із них:3 групи перші молодші;8–груп дошкільного віку із них 2 – групи для дітей з особливими потребами.

Дошкільна установа працює на п’ятиденному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин, з 07.00 до 17.30,є 2 чергові групи, які працюють з 07.00 до 19.00.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється директором протягом календарного року.

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

11

 

перші молодші

3

 

дошкільні

8

3.

Режим роботи груп:

 

 

10,5 годин

9

 

12 годин

2

4.

Кількість вихованців

246

5.

Кількість працівників усього

56

 

педагоги

27

 

обслуговуючий персонал

29

 

 

У дошкільному навчальному закладі функціонують:

- кабінет директора;

- методичний кабінет;

-  музична зала;

- спортивна зала;

- кабінет практичного психолога;

- медичний кабінет;

- кабінет гурткової роботи

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1директор, 1 вихователь-методист, 21 вихователів,2 музичних керівника, 1 практичний психолог, 1 інструктор з фізкультури,3 керівника гуртка.

Всього 27 педагогічних працівників. 

 

Методична робота

           Методична робота з педагогічними кадрами у 2019-2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

Вид діяльності

Планова кіл - ть педагогів

Фактична

кіл - ть

педагогів

 

%

1.

Навчання за програмою

3

3

100

2.

Атестація

3

4

100

3.

Самоосвіта

27

27

100

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

27

27

100

          

          З метою підвищення кваліфікації педагогів діє система навчання за освітньою програмою вихователів дошкільної освіти при комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Складено і погоджено з центром методичної та соціально-психологічної служби управління освіти міської ради міста Кропивницького перспективний план проходження навчання за освітньою програмою вихователів дошкільної освіти  та проходження атестації педагогічних працівників, що дає можливість охопити атестацією всіх  педагогів у п’ятирічний термін.

 Навчання за освітньою програмою вихователів дошкільної освіти педагогічні працівники ДНЗ №48 «Журавочка» проходять на базі комунального закладу «Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В.О.Сухомлинського» відповідно до замовлення.

             Атестація педагогічних працівників проводилась згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про  атестацію та на підставі наказів керівника закладу.

             Впродовж 2019 – 2020 навчального року було атестовано 4 педагога:

Несмашна Н.А. – вихователь ;

Переверзя Ю.М. – вихователь;

Кузнецова Т.П.. – вихователь;

Макогонова Г.О.   – вихователь;

           За результатами атестації  за 2019 – 2020  навчальний рік:

 • Відповідають займаній посаді з присвоєнням  педагогічного звання

 « вихователь – методист » - 3 особи

 • Відповідають займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії: «Спеціаліст І категорії» - 1 особа

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували педагоги протягом навчального року .

         В 2019-2020 навчальному році методична робота закладу була спланована і проводилася відповідно до річного плану роботи закладу.

          Було забезпечено системну, аналітичну, організаційну, пошукову, інформаційну діяльність,що сприяла підвищенню професійної компетенції педагогічних працівників, розвитку їх інноваційної діяльності, підвищення якості освіти.

         Річний план дошкільного навчального закладу(ясла - садок)№48 «Журавочка» враховує вимоги Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти,основні положення Міжнародної конвенції ООН про права дитини, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про охорону дитинства», листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 року № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу» (додаток до листа від 16.08.2010 № 1/9-563), інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році».

  Зміст освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі відповідає основним концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти та забезпечується Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (3-є видання, доопрацьоване та доповнене, Київ-2016), рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

        В 2019-2020 навчальному році колектив працював над покращенням навчально-виховного процесу,посиленням творчого розвитку дошкільників засобами інтеграції освітнього процесу,вихователі намагались активізувати пізнавальну діяльність дошкільників,формувати життєву компетенцію дитини у різних освітніх і змістовних лініях.

Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ №48 «Журавочка» створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку,комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.

Згідно з річним планом роботи ДНЗ №48 з 29 серпня по 31 серпня 2019 року був проведений огляд-конкурс розвивального середовища «Краща група ДНЗ» дошкільного навчального закладу №48(ясла-садок) «Журавочка» до початку 2019-2020 навчального року з метою оцінки готовності до нового навчального року,стимулювання педагогів дошкільного закладу до творчої діяльності,виявлення доцільних та ефективних,ігрових і навчальних посібників, створених педагогічними працівниками закладу. Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень,спальних кімнат, роздягалень кожної з 11 груп дитячого садочка відповідає вибраній назві: група № 1 «Малятко»;група № 2 «Бджілка»;група № 3 «Немовлята»;група № 4 «Сонечко»;група № 5 «Чомучки»;група № 6 «Колосок»;група № 7 «Віночок»;група №8 «Веселка»;група №9 «Капітошка»;група №10 «Квіточки»;№12 «Пізнайко».

 Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради,тренінг,консультації, семінари, семінари-практикуми,брейн - ринг, колективні перегляди занять) сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх  компетентності.

Самоосвіта педагогів та наявність інноваційних процесів в професійному рівні педагогів.

      Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада.

 З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом навчального року такі засідання педагогічних рад:

     «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників в різних видах діяльності навчально-виховного процесу» - листопад 2019 р.,розкриття цього питання звернуло увагу,що мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація дитини. Також, мовленнєва компетенція є однією з провідних базисних характеристик особистості, яка формується на етапі дошкільного дитинства

     « Виховання екологічної культури у дошкільників через  емоційно- ціннісне ставлення до природи довкілля.» - січень 2020 р., яка допомогла педагогам звернути  увагу на те,що  саме екологічна культура покликана виростити екологічно культурну людину, яка зможе добровільно і усвідомлено прийняти спосіб життя в рамках екологічного активу суспільства, реалізувати такі зразки діяльності і поведінки, які б підтримували стабільність природних біогеохімічних циклів і соціальних процесів. У зв'язку з цим однією з важливіших проблем сучасної освіти, і перш за все природничо-наукової, є виховання у дошкільників ціннісного ставлення до природи, утвердження в їх свідомості природи як універсальної цінності для життя людини і його рівноправного партнера, необхідності поважного, дбайливого, ставлення до неї.

      «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей дошкільного віку » - травень 2020 р.  розкриття цього питання  дало можливість педагогам усвідомити,що у молодшому дошкільному віці ставлення дитини до свого здоров'я визначається впливом найближчого оточення. Роль дорослих полягає в допомозі при освоєнні дій щодо поліпшення стану здоров'я, сприянню формуванню якостей і фізичної підготовленості . Очевидно, що ставлення дитини до свого здоров'я повинно бути предметом педагогічного опікування. Форми, зміст, способи прямо пов'язані з тими віковими особливостями, які визначають своєрідність кожного етапу розвитку дитини і стають основою формування у неї певних внутрішніх установок, у тому числі і на здоровий спосіб життя.

          Цікаво та змістовно на високому педагогічному рівні були підготовлені та проведені семінари та семінари – практикуми,тренінг, брейн – ринг.

     Одноденний семінар «Впровадження в освітню роботу з дітьми методики соціального та психологічного розвитку дитини» - жовтень 2019 р. ,даний семінар дав можливість теоретично і практично підготувати педагогів до роботи за Базовою програмою та сформувати відповідне науково-мето­дичне забезпечення педагогів дошкільного навчаль­ного закладу. Створити в освітньому процесі організаційно-педагогічні умови, зорієнтованих на особливості психофізичного розвитку кожної дитини, гнучке врахування їх в навчально-пізнавальній діяльності.

     Одноденний семінар «Дидактичні ігри з розвитку мовлення для дітей дошкільного віку» - листопад 2019 р., метою якого - систематизація і поглиблення знань педагогів з теми. Нагадав педагогам, що гра є провідним видом діяльності дитини, ефективним методом та однією з форм навчання та виховання, яка стимулює мовленнєву активність дітей. Мовні ігри мають велике значення для розвитку мовлення і мислення дітей; вони активізують, збагачують їхній словниковий запас, покращують фонематичний слух, прищеплюють інтерес  і любов до мови.

           Зміст проведеної роботи складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті  підвищилась ефективність педагогічної діяльності колективу. 

 Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

 Інтегроване заняття  з пріоритетом народознавства - жовтень 2019 р., Несмашна Н.А. - вихователь

Інтегрована діяльність фізичного спрямування з дітьми дошкільного віку - листопад 2019 р, Коломієць Н.М.- інструктор з фізичного виховання

Інтегрована діяльність з пріоритетом мовленнєво-комунікативних завдань – січень 2020 р., грудень 2019, Переверзя Ю.М.- вихователь

Інтегроване заняття з пріоритетом театралізованої діяльності -  січень 2020 р. Макогонова  Г.О. - вихователь

Інтегрована діяльність соціально – морального спрямування, лютий 2020р. Кузнецова Т.П. - вихователь

     Для вирішення річних завдань були підготовлені консультації для педагогів за темами:

 • Секрети успішної адаптації малюків до дитячого закладу.
 • Використання прийомів ейдетики у роботі з дітьми дошкільного віку.
 • Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення дошкільників.
 • Організація навчально - дослідницької діяльності у сенсорно-пізнавальному просторі дітей дошкільного віку
 • Виховання поваги до прав дитини,захист її прав.
 • Виховання у дітей морально-етичних норм поведінки – завдання сучасної поведінки.
 • Виховання у дітей почуття відповідальності та збереження цінності природної краси.
 • Взаємозв’язок музичної та емоційної культури у вихованні дітей дошкільного віку.
 • Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку.   Хвилинки здоров’я: основні вимоги до організації та проведення.
 • Використання музейної педагогіки в освітньо- виховному процесі.

         Протягом року педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різних методичних заходах  міста й області.

У вересні 2019 року до Дня міста прийняли участь у виставці «Казковий вернісаж» по сторінках українських народних казок. Декорації були виготовлені педагогами нашого закладу.

В жовтні 2019 р. на базі нашого закладу відбулося засідання слухачів курсів Кіровоградського інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, яким були запропоновані перегляд  заняття з народознавства з елементами інклюзивного навчання ( вихователь – Несмашна Н.А.) та псилогічний тренінг ( практичний психолог Васильєва А.А.)

Досягнення та напрацювання педагогічних працівників висвітлюється в засобах масової інформації та мережі інтернет, на сайті закладу.

Інноваційна поінформованість педагогів закладу викликає бажання поглиблювати свої знання, спонукає до творчості. Результативність впровадження елементів інноваційних технологій та особистісної моделі навчання підтверджує переорієнтацію у підходах до проведення занять.

Результати навчально-виховного процесу

Впродовж 2019/2020 навчального року робота методичної роботи ДНЗ була зосереджена над вирішенням наступних актуальних питань:

1.Продовжувати формувати мовленнєву компетентність дошкільників в різних видах діяльності навчально - виховного процесу.

2. Виховання екологічної культури у дошкільників через емоційно - ціннісне ставлення до природи довкілля.

3. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей дошкільного віку.

Вся ділова документація директора, вихователя-методиста та педагогічних працівників в ДНЗ ведеться  державною мовою з дотриманням нормативних вимог. В цілому, педагоги ДНЗ мають достатній рівень володіння державною мовою.

       Продовжуючи роботу з формування мовленнєвої компетентності дошкільників в різних видах діяльності навчально - виховного процесу,враховуючи сучасні вимоги щодо планування роботи за програмою «Дитина» вихователі здійснюють перспективне та календарне тематичне планування відповідно до рекомендацій  методичних листів МОН України. Планування роботи з даного розділу вихователями груп здійснюється згідно перспективного плану на навчальний рік та щомісячно. Планування на всіх групах педагоги здійснюють систематично та з урахуванням вікових особливостей дітей, напряму роботи закладу та відповідно до річного плану ДНЗ. Варто зазначити, що вихователі груп старшого дошкільного віку

( Переверзя Ю.М.,Бондаренко Н.М.,Корячко В.В. Гаврилюк Л.В.Рубцова В.І.,Несмашна Н.А.) значну увагу приділяють формуванню мовленнєвої активності дітей в процесі пізнання ними навколишньої дійсності, використовуючи різноманітні дидактичні ігри, картинки, плакати які сприяють процесу мислення у дошкільників (розповідь, опис, вислови-пояснення, загадування і відгадування загадок, тощо), забезпечують встановленню системи мовних зв’язків, через зорові, слухові, рухові аналізатори. Для збагачення словника та розвитку зв’язного мовлення вихователі: Макогонова Г.О.,Кузнецова Т.П., Пересунько О.В.  використовують різні форми роботи, такі як: етичні бесіди, дидактичні ігри та логопедичні паузи, що є важливим для кращого розвитку словника дитини та усунення недоліків. Організовуючи різні види діяльності дітей протягом дня вихователі усіх вікових груп створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Це сприяє розвитку комунікативних навичок. 

         На виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» в ДНЗ приділялась увага вивченню української мови. Діти розуміють українську мову, володіють формами звертання, намагаються спілкуватись українською мовою. В кожній групі є добре обладнаний український національний куточок, в старших групах – етнографічні куточки з державною символікою, підібрана необхідна література та вироби українського народного мистецтва. Педагоги закладу використовували  український фольклор, народні ігри, бесіди за змістом  художніх творів, побутові розмови.

          Мовленнєвий розвиток дитини, зокрема мовленнєва компетентність – один з важливих чинників становлення особистості в дошкільному дитинстві. Тому,  працюючи над питанням «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників в різних видах діяльності навчально - виховного процесу» педагоги звертають особливу увагу на розвиток процесу формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку, адже саме мовлення є унікальною формою діяльності дитини, це результат її зусиль в освоєнні життєвого простору, який її оточує і потрібно щоб цей результат, а саме мовленнєва компетенція дитини була правильно сформована. Педагоги нашого закладу знають теоретичні поняття мовленнєвого розвитку, навчання рідної мови та мовленнєвого виховання; питання теорії і методики формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку. Планують роботу з розвитку мовлення в дошкільному закладі та моделювати заняття з розвитку мовлення в різних вікових групах, обстежують  мовленнєву готовність дитини до школи. Звертають  увага  на те, що робота з формування мовленнєвої компетентності дошкільників здійснюється як на спеціальних заняттях так і в процесі організації різних видів дитячої діяльності.

          Щорічно у дошкільному закладі проводиться Місячник української мови та писемності, літературні свята, розваги.

Протягом Місячника були підготовлені та проведені такі заходи, які сприяли поширенню та пропаганді української мови в навчальному закладі та родинах, спрямовані на формування духовного світу вихованців,виховання духовно багатої ,мовної особистості дошкільника та педагогів ДНЗ, а саме:

 • консультація для педагогічних працівників на тему: «Оснащення куточка книги».
 • ігри-драматизації, інсценізація за мотивами українських народних казок;
 • єдиний день грамотності (написання педагогами закладу диктанту українською мовою);
 • розвага «  Дивинки з бабусеної скриньки»;
 • тематичне заняття « Народні традиції восени»
 • виставка дитячого малюнку “ Українські народні казки ”
 • куточки для батьків поповнені матеріалами: лепбуками з розвитку мовленнєвої компетентності, підбірка художніх творів українських письменників  на допомогу батькам;
 • майстер -  клас з питання: «В мнемотехніку граємо, дітей мові навчаємо!»;
 • фізкультурна розвага для дітей старшого дошкільного віку «Котигорошко».

     Розкриваючи питання «Виховання екологічної культури у дошкільників через емоційно - ціннісне ставлення до природи довкілля» в закладі був проведений тренінг« Екологічне виховання дітей»  - січень 2020 р.,який дав можливість поглибити знання педагогів. Сформувати творчий підхід до підбору форм,методів та прийомів реалізації завдань екологічного виховання в усіх сферах  життєдіяльності  дітей. Розвивати мовлення,уяву,вміння працювати в команді. Закріплювати знання педагогів про завдання,форми,методи та прийоми роботи з дітьми з екологічного виховання.

             Педагоги закладу добре розуміють,що дошкільний вік – найважливіший етап у становленні  екологічного світогляду людини, що передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природою. Тому дітям  дають знання, які спонукали б пізнати навколишнє, у доступній для них формі. Ці знання  впливають  на пізнавальні процеси,активізують інтерес до явищ, розширення сфери емоційних вражень, розвиток гуманного ставлення до неї, почуття обов`язку за збереження її багатств, патріотичне виховання на основі уявлень про красу рідного краю, а також формують такі моральні якості, як доброта, чуйність, любов і увага до всього живого. Навчають дитину не лише сприймати красу, бачити її, відчувати і розуміти, а й щоб одержані естетичні враження викликали бажання діяти чесно, гуманно, відповідати власною посильною участю у створенні прекрасного. Вихователі всіх вікових груп  залучають дітей до активного піклування про природу, навчають бережно ставитись до неї. Щоб викликати у малят бажання охороняти природу, піклуватися про неї, організовують систематичні спостереження, працю у природі, найпростіші досліди, які розкривають дітям закономірності розвитку живого об`єкта. Стежать за тим, щоб спостереження протягом тижня перепліталися з різними формами роботи за  іншими розділами програми: ознайомлення з художньою літературою, розвитком мовлення, зображувальною діяльністю, фізичним вихованням, враховуючи взаємозв`язки між об’єктами та явищами природи. Під час екскурсій педагоги намагаються сприяти активізації пізнавальної діяльності дітей,  прагнуть берегти і захищати  природу. Будь-яку екскурсію, навіть буденну прогулянку,  перетворюють на захоплюючу подію.  Йдучи на прогулянку чи екскурсію, заздалегідь ознайомлюють  вихованців з правилами та нормами поведінки, що є елементами екологічної культури кожної цивілізованої людини. Таким чином, екологічні екскурсії та всі інші засоби навчання та виховання дошкільників у своїй сукупності дають їм можливість не тільки одержати знання, закласти фундамент духовності, а й зрозуміти перші поняття - „ екологічна культура", „ екологічна свідомість", зрозуміти їх сутність. За вимогами сьогодення щодо екологічного виховання – прищеплення бережного ставлення до природи – важливе місце відводиться дослідницькій, пошуковій роботі. Педагогічний колектив спрямовує свою діяльність на те, щоб виховати в кожної дитини почуття особистої відповідальності за все живе на Землі.

      Працюючи над розкриттям питання «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей дошкільного віку»  для педагогів  нашого закладу  відбувся брейн - ринг «Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ»(травень 2020 р.) ,який допоміг педагогам сформувати уміння класифікувати традиційні та нетрадиційні форми фізкультурно-оздоровчої роботи;привернути увагу педагогів в необхідності привчати дітей до збере­ження власного здоров'я як найвищої цінності життя. Виховувати у педагогів стійку потребу в знаннях, відпові­дальне ставлення до себе і свого здоров'я, любов до мистецтва й поезії, вміння цінувати людську доскона­лість.

  Фундамент здоров'я закладається в перші роки життя, що визначається особливостями нервової системи. У цей період починають розвиватися етичні якості, задатки інтелекту, менталітет (образ думок), формується і спосіб майбутнього життя людини. У молодшому дошкільному віці ставлення дитини до свого здоров'я визначається впливом найближчого оточення. Педагоги закладу добре розуміють,що  роль дорослих полягає в допомозі при освоєнні дій щодо поліпшення стану здоров'я, сприяє формуванню якостей і фізичної підготовленості . Застосовують традиційні методи: бесіда, спостереження, роз'яснення, переконання, позитивний і негативний приклади, методи вироблення звичок, методи вправ, контролю й самоконтролю тощо. Застосування цих методів сприяє створенню у дітей мотивації на здоровий спосіб життя.  Педагоги нашого дошкільного закладу спонукають дітей до рухливої діяльності, повсякчас регулюють їхню активність, та завжди схвалюють прояви самостійності, вольових зусиль. Враховують руховий досвід кожного малюка окремо, рівень рухливості, притаманній їй темп, здібності, природні та вікові можливості.

Прогулянки є важливим складником життєдіяльності всіх дітей. Неодмінна умова для їх проведення це збалансування вихователями програмних вимог з бажаннями дітлахів. Зміст роботи на прогулянках залежить від кількох складових: освітніх завдань, погоди, настрою дітей, загальної атмосфери в групі тощо. Враховуючи величезну роль ігрової діяльності в зростанні особистості дитини, під час організації рухового режиму,значне місце відводиться рухливим іграм. Добираючи їх педагоги враховують такі чинники: вік дітей, місце ігор протягом дня, погодні та природні умови, пора року, наявність необхідного інвентарю та обладнання. Проведення фізичних вправ на прогулянках це один із основних засобів для фізичного розвитку дітей. Завдяки їм формуються і закріплюються навички  життєво – важливих рухів: (бігу, стрибків, ходьби, лазіння, метання тощо), тренуються фізичні якості: (швидкість, спритність, витривалість, сила, гнучкість, координація рухів). В різноманітних організаційних формах (ранкова гімнастика, рухливі ігри, заняття з фізкультури) - також широко використовуються фізичні вправи.

В закладі проводяться  фізкультурні свята, організовуються дні здоров’я

найважливіша мета таких заходів це забезпечення активної рухової діяльності усіх дітей, участі кожного з них та створення піднесеного настрою. Велика увага приділяється  індивідуальній роботі з фізичного виховання,яка проводиться у вільний час групами або індивідуально, як правило у відведений час для самостійної діяльності дітей. Мета роботи – поглиблене ознайомлення та розучування навичок її виконання, усунення будь яких відставань у розвитку фізичних якостей. Все, чого ми вчимо наших дітей, вони поступово  застосовують в реальному житті.

     Впродовж 2019/2020 навчального року освітньо - виховна робота в закладі була спрямована на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої,творчої людини.

Перспективне та календарне планування освітньо - виховного процесу включає різноманітні форми сучасної організації життєдіяльності дошкільників за освітніми лініями,а також дидактичний та ігровий матеріал.

Планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній Базового компоненту.

Оцінювання досягнень дітей протягом року здійснювалось за освітніми лініями відповідно до змісту освіти.

    Оцінювання досягнень дітей проводилось в вересні 2019 року ,січні 2020 року ( в зв’язку з простоєм на час карантину  в травні 2020 року – оцінювання не проводилося) за освітніми лініями згідно до змісту освіти (в обсязі програми).

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в діаграмах, зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної із них.

За результатами обстеження дітей можна зробити висновок,що ступінь сформованості різної компетентності кожної дитини значно зріс.

 

Безпека життєдіяльності учасників

навчально-виховного процесу.

           Керуючись документами, що регламентують діяльність ДНЗ (Закони України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», Конвенція ООН «Про права дитини»),  треба зазначити: провідним завданням сучасної системи освіти є виховання дитини в дусі відповідного ставлення до власного здоров’я, безпеки життя, здоров’я оточуючих як найвищої індивідуальності та суспільної цінності. Охорона життя дитини є пріоритетним завданням системи дошкільної освіти, реалізація якого сприяє збереженню та зміцненню здоров’я малюків, дає поштовх до його формування та відновлення. Саме у цьому віці у дитини формуються основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки. Одним із пріоритетних завдань є збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я вихованців.       Педагогічний колектив спільними зусиллями організовує роботу по охороні життєдіяльності вихованців таким чином, щоб кожна дитина мала можливість займатись улюбленою справою.

          Шляхи реалізації цього завдання   обиралися у системі та послідовно, відповідно до отриманих раніше результатів роботи у русі формування у дошкільників основ безпеки життєдіяльності (ОБЖД), шляхом формування свідомого ставлення до збереження власного життя та здоров’я; шляхом вправляння у практичних ситуаціях. Заклад дошкільної освіти постійно забезпечує права дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення безпечних та нешкідливих умов утримання, фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей. Процес засвоєння кожною дитиною основ власної безпеки життєдіяльності здійснювався шляхом цілеспрямованого освітнього  впливу на заняттях з валеології, які проводять вихователі в день здоров’я, валеологічних  хвилинок,  проводяться в різні періоди дня щодня. Та в час проведення тижнів безпеки життєдіяльності, під час яких відпрацьовувались дії у створених ситуаціях, проводились сюжетно-рольові ігри, читались художні твори, переглядались діафільми та презентації , організовувались зустрічі із працівниками служби надзвичайної ситуації. Протягом року проведені  Тижнів безпеки життєдіяльності:

 • «Правила  дорожнього руху знай – життя та здоров’я  зберігай!»;
 • «Про вогонь нам треба знати,з ним не можна  жартувати!»;
 • «Здоров’я дітей - здоров’я нації»;
 •  « Рушаєш у дорогу чи далеку путь – про правила  дорожні не забудь!»

              Головним документом, яким керується  педагогічний колектив, є Закон України «Про дошкільну освіту», де зазначено:

    «Дошкільний навчальний заклад: створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей; формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки». Головним правилом для наших  вихователів та батьків – не лякати дітей можливою небезпекою, а виховувати розумну обережність. Перевагу в освітньо - виховному процесі  надаються цікавим довірливим бесідам, розмовам, моделюванню та аналізу певних ситуацій, дидактичним та сюжетно-рольовим іграм.

Адже все, чому ми навчаємо дітей, вони повинні вміти застосовувати в реальному житті, на практиці.

         Здійснюючи  роботу з дітьми,  систематично проводиться робота з педагогічним колективом та батьками, перед якими поставлені три найважливіші завдання:

1. Створити безпечні умови для життєдіяльності дитини;

2. Сформувати в дитини уміння передбачати наслідки своїх вчинків;

3. Виробити в дитини навички практичних дій під час виникнення небезпечної ситуації.

        Перш ніж чомусь навчати дошкільників, педагоги повинні самі отримати чіткі знання та оволодіти навичками щодо зазначеного питання. Адже головне – донести до свідомості дітей розуміння про цінність, неповторність кожної людини, викликати у них бажання опікуватися власним здоров'ям, бути обачним та цінувати особисту безпеку й життя.

Тому, належну увагу адміністрація закладу, приділяла виконанню Закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах». Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація;своєчасно видавались настановні та підсумкові накази;стан роботи з даних питань розглядався на нарадах;призначались відповідальні за роботу по запобіганню всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні заняття по евакуації на випадок пожежі.

  На нараді при директорі розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини. Для вихователів проведені консультації, бесіди, практичні заняття .

Протягом року проведені безліч занять у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі. Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках.

Все це стало показником того що, протягом 2019/2020 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку  з учасниками навчально-виховного процесу.

Фізкультурно-оздоровча робота.

      Сьогодні йдеться мова в програмі ДНЗ вже не про фізкультуру, як таку, а про фізичний розвиток в цілому, що передбачає розвиток рухової активності, фізичних якостей дошкільників, знання свого тіла, його функцій, призначення його основних частин, можливостей організму, вміння бути домірним до нього, розвиватися в межах індивідуальних можливостей, власного потенціалу. Треба досконало знати сьогодні стан здоров'я кожного вихованця (фізичного, психічного, духовного, соціального), особливості його розвитку, щоб створити найбільш сприятливі умови для гармонійного розвитку малюка, його фізичної пристосованості до навколишнього життя.

      Одне з головних завдань нашого дошкільного закладу - створити як найсприятливіші умови для правильного фізичного розвитку дитячого організму, для підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового та систематичного загартування дітей з активним використанням здоров'язбережувальних технологій; зберігати і зміцнювати фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров'я дітей, підвищувати їх фізичну і розумову працездатність, розвивати кожну дитину за її індивідуальною природною програмою.

  Запроваджувати систему фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками наш дошкільний заклад розпочав з ретельного вивчення та удосконалення режиму дня в ДНЗ, перегляду тривалості окремих його режимних моментів згідно норм і вимог. Режим дня в нашому ДНЗ є досить обґрунтований, виважений, гнучкий, але незмінними завжди є прогулянки, прийом їжі, сон дітей. Нашим режимом забороняється затягувати організовану навчальну діяльність, яка розпочинається о 9.00 год. Правильним режим дня вважаємо лише тоді, коли він попереджає розвиток втоми, підвищує загальну опірність організму, забезпечує емоційний психологічний комфорт дітей протягом дня. Система фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ включає досить великий перелік різноманітних і життєво важливих заходів. Основою цієї системи залишається руховий режим. Великого значення надаємо руховій активності дітей вже вранці, оскільки в цей період малята ще мляві, загальмовані: проводимо рухливі ігри (ігри або вправи спортивного характеру) відповідно до пори року, погодних умов, інтересів дітей, їхнього фізіологічного стану; ранкову гімнастику (з елементами загартування) тривалістю 6-12 хв (залежно від віку) під музичний супровід, з використанням дрібного фізкультурного інвентаря, іграшок, природного матеріалу; динамічну паузу між заняттями (до 10 хв); самостійну ігрову та рухову діяльність дітей; фізкультурні навчальні заняття (двічі на тиждень) і фізичні вправи на свіжому повітрі на першій прогулянці (тричі на тиждень). Істотного значення надаємо фактору вільного доступу дітей до фізкультурного обладнання. В кожній віковій групі є фізкультурний куточок із змістовим наповненням традиційного та нетрадиційного фізкультурного обладнання.

           Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико - педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. 

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми. На реалізацію завдань фізичного розвитку дітей дошкільного віку  проводилося обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, з допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних рухів дошкільників. 

Медичне обслуговування.

      Пріоритетним у 2019/2020 навчальному році були і залишаються здоров’я наших дітей. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико - педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю дітей.

      Заклад дошкільної  освіти має медичний кабінет.  Обладнання відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу №48 забезпечують   медичні сестри Величко І.Г.  , Пухальська Т.В. Сайт нашого закладу містить сторінку медсестри, на якій висвітлюється широкий спектр інформації щодо оздоровлення та здоров’язберігаючих заходів  для наших дітей та батьків.

        У кожній віковій групі, за результатами  антропометричних вимірюваннь, наявний листок здоров’я дітей, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підбору рухливих ігор.

     Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою. Постійно проводилася санітарно-просвітницька робота з батьками, медичними та педагогічними працівниками.

       Медичні працівники 1 раз на тиждень проводять перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно.

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню у дітей здоров’язберігаючої компетентності. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим,що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Харчування.

      В дошкільному навчальному закладі ( ясла - садок) № 48 « Журавочка» встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об’єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медичного персоналу та адміністрації. Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.  Харчоблок забезпечений достатньою кількістю мийних засобів, інвентарем, посудом, який необхідний для роботи.

     При складанні  перспективного меню на зимово-весняний та літньо – осінній періоди  було враховано:

– вікові групи (раннього віку, дошкільного),

– режим харчування 3-ри разовий, а в оздоровчий період 4-ти разове, яке затверджене Держпродспожив службою в перспективному меню на оздоровчий період.

       Всі продукти харчування, що надходять на харчоблок, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти харчування в спеціально обладненій коморі, овочесховищі, холодильниках , де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів. Суворо дотримувалося зберігання добових проб відібраних старшою медичною сестрою перед дозволом до видачі їжі, що фіксується в Журналі бракеражу готової продукції.

         На виконання Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», наказу Мінагрополітики України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління  безпечністю  харчових продуктів (НАССР)» . В січні 2019 року в закладі було створено робочу групу по розробці впровадження і підтримки процедури забезпечення безпеки, засновані на принципах НАССР .

  Головною метою групи НАССР є:

- розробка, впровадження, і підтримка функціонування Системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до принципів

-  підготовити необхідні внутрішні положення, інструкції, схеми, форми і нормативів якісних показників та здійснення  контролю за їх дотриманням;

- ознайомити працівників усіх напрямків принципам НАССР і вимогам основних нормативних документів,      які регламентують діяльність закладу щодо забезпечення безпеки харчових продуктів;

-  надавати  звіти керівництву про функціонування системи;

-  прийняття рішення за результатами аналізу показників якості діяльності закладу та розробка заходів щодо запобігання робіт, які не відповідають встановленим вимогам;

-  виявляти  причини, що викликають зміни якості продукції і розробити необхідні коригувальні і попереджувальні заходи;

-  створити внутрішні стандарти закладу з управління безпечністю харчової продукції;

 - розробити методики і інструкції з поточного контролю  безпеки харчової продукції, виконуваних робіт і послуг в процесі виробництва продукції;

-  приймати  рішення, заснованих на аналізі фактичних даних, інформації та взаємовигідних з постачальниками і замовниками умовах;

        Група НАССР  донесла  до відома всіх залучених в систему співробітників інформацію про:

- продукцію або нову продукцію що виробляється;

-  сировинних матеріалах,  інгредієнтах;

- систему виробництва і обладнання;

-  виробничі приміщення, розташування обладнання;

- зберігання;

- вимоги встановлені законодавством і регулятивними органами;

- небезпеку, що загрожують безпеці харчової продукції;

- інших умов, що впливають на безпеку харчової продукції.

 Група НАССР  проводить аналіз і оцінку небезпек через певні проміжки часу щоб встановити, якими небезпеками слід управляти  і в якій мірі це необхідно для забезпечення безпеки харчової продукції, а також які комбінації заходів з управління для цього потрібні.

Оцінюють та вибирають відповідні комбінації заходів з управління, які дозволять запобігти, усунути або знизити до встановленого рівня небезпеки, які загрожують безпеці харчової продукції. Реалізація цієї концепції дозволяє домогтися позитивних моментів в контролі продуктів для дітей, умов приготування їжі, санітарної гігієни приміщення та  персоналу . Комплекс цих заходів допомагає захистити дитину від різних захворювань, включаючи харчові та алергічні отруєння. За даною системою харчоблок розділено на окремі блоки – отримання та зберігання продукції в відповідності до температурних норм, удосконалено ланцюжок термічної та холодної обробки, видачі готових страв.

         Всі працівники харчоблоку, дотримувались санітарних норм, вчасно проходили медичний огляд  та щоденно відмічались в Журналі огляду працівників харчоблоку на гнойничкові, кишкові захворювання про їх відсутність, інфекційними хворобами працівники кухні не хворіли.

         Питання організації харчування дітей в  дошкільному навчальному закладі ( ясла - садок) № 48 « Журавочка»  знаходиться на постійному контролі з боку директора  Почки К.А., медичних сестер Величко І.Г.,Пухальськьї Т.В.

      В закладі дотримується раціонального режиму харчування,збалансованість раціону,що сприяє підвищенню опірності організму до захворювань.

Соціальний захист дітей.

Дошкільний навчальний заклад ( ясла - садок) №48 « Журавочка » забезпечує  соціальний  захист,  підтримку  дітей дошкільного   віку згідно основних нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства:

1. Конституція України

2. Конвенція ООН про права дитини, Конвенція "Про права осіб з інвалідністю"

3. Цивільний  Кодекс України

4. Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII

5. Закон України редакція від  07.01.2018 «Про охорону дитинства"

6. Закон України , редакція від 28.09.2017,  “ Про дошкільну освіту"

8. Закон України від 16.11.2000 №2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

9. Закон України від 13.01.2005 №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

10. Закон України від 15.11.2001 № 2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї»

11. Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

12. Указ Президента України від 30.12.2000 №1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей

13. Указ Президента України від 04.05.2007 №376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»

14. Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007 «Про невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

15. Розпорядження Президента України від 11.06.2007 №119/2007-рп «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків»

16. Наказ МОН України від 21.11.2002 №667 "Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах" 

17. Наказ МОН України від 07.04.2017 №404 "Про внесення змін до  Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах" 

18. Наказ МОН України від 06.02.2015 №104/52 "Про затвердження Порядку комплекстування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

19. Лист МОН України від 08.08.2013 №1/9-539 "Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами".

    Питання створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту, поліпшення умов життя є одним з важливіших для колективу закладу. У дошкільному закладі створено добірку нормативних документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства. Проводилося ознайомлення працівників закладу з нормативними документами, що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства, дані питання розглядалися на нарадах при директорі.

З метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей,які потребують корекції фізичного або розумового розвитку на здобуття якісної освіти,інтеграції їх до загальноосвітнього простору,надання їм психолого-соціальної та педагогічної підтримки для адаптації серед однолітків та підготовки до самостійного життя в соціумі  на підставі витягу з протоколу засідання психолого – медико – педагогічної консультації та подання дирекції ДНЗ №48 організовано інклюзивне навчання з дітьми четвертого та п’ятого року життя. У закладі створено позитивний мікроклімат,забезпечено диференційований психолого – педагогічний супровід дитини. Адміністрація закладу надає консультативну допомогу батькам,залучає їх до формування індивідуального плану та програми. Асистенти вихователя Білопольська А.А. та Коринецька Ю.С. володіють різноманітними педагогічними методиками,шо дає змогу ефективно сприяти розвитку дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей. У нашому навчальному закладі практичний психолог та вчитель – логопед.

Адміністрація дошкільного навчального закладу інформує батьків дітей, що відвідують заклад щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Для батьків проводяться тематичні бесіди та надаються вичерпні роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи. Це сприяє формуванню батьківської компетентності у спілкування з дітьми під час обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі. Поінформованість всіх батьків сприяє формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечують дружню і позитивну атмосферу, сприятливу для всіх дітей. Здійснюється навчально-виховний процес в інклюзивних групах відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

        Упродовж навчального року дошкільним навчальним закладом здійснювався моніторинг кількості дітей пільгових категорій. Поновлено електронні бази даних дітей пільгових категорій. Крім того, кожній дитині пільгового контингенту оновлено «Соціальний паспорт», в якому зберігається пакет документів на неї. Статистичні дані про дітей пільгового контингенту систематично надавалися до  управління освіти міської ради м. Кропивницького.

     У дошкільному закладі станом на 01.06.2020 -7-и  дітям з багатодітних родин встановлено 50% плату за харчування; безкоштовне харчування встановлено для 23 – х  дітей ООС ( операція об’єднаних сил); 1 дитина з особливими потребами. Для дітей пільгових категорій встановлюються пільги на оплату за харчування в закладі дошкільної освіти згідно нормативних документів. Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводиться згідно плану громадського інспектора та реалізується за такими напрямками:

 • забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров'я та соціальний захист;
 • формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

     Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Адміністрацією закладу дошкільної освіти надаються консультації батькам з питань щодо забезпечення реалізації прав дітей.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей пільгових категорій. Таким дітям надається особлива увага, про що свідчать записи та педагогічні висновки у календарному плануванні асистентів вихователя та спеціалістів.

Правове виховання.

      Дошкільнята тільки починають освоювати ази морально-правової культури. Ознайомлення з правами носить пропедевтичний характер і готує дитину до засвоєння демократичних цінностей і прав людини в подальшому. Дітям-дошкільнятам доступні лише самі загальні уявлення про свої права і свободи, закріплених у міжнародних та державних документах, а також способи їх реалізації в різних життєвих ситуаціях.  Це ставить перед педагогами дошкільних установ такі завдання:

 • допомогти дитині зрозуміти і осмислити свої елементарні права; 

формувати почуття самоповаги, поваги до власних прав і прав інших людей; 

 • розвивати прагнення дитини реалізовувати свої права, не порушуючи прав оточуючих його людей. 

 Вирішенню цих завдань сприяє правове виховання і навчання правам людини.  Перш ніж познайомити дитину з правами, її треба підвести до усвідомлення себе як особистості, повноцінного члена суспільства, розуміння своєї індивідуальності та людської гідності.   В нашому дошкільному навчальному закладі створені всі умови для правового виховання дошкільників. В першу чергу, ми починаємо виховувати у дітей почуття власної гідності, поваги до самого себе. Створюємо атмосферу визнання індивідуальності дитини, поваги її особистості, а самій дитині надаємо можливість реалізувати свої людські права.

Виховання в дусі прав людини ми спрямували на формування у дитини почуття справедливості, загальної рівності прав і можливостей. Тому неприпустимі несправедливість, заходи впливу, принижуючи людську гідність дітей, порушують їх право бути коханими, рівними серед інших. 

Для формування у дошкільників знань з правового виховання в закладі  в грудні  щорічно проводиться Тиждень з правового виховання. Знайомство дітей з їхніми правами  здійснюємо в двох напрямах: "Я і мої права", "Я і права інших людей". Це сприяє розумінню таких простих і водночас складних істин, як: "Мої права - це мої можливості, моєї свободи", "Мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини".  Збереження і зміцнення здоров'я кожної дитини - одне з найважливіших завдань дошкільного закладу. У процесі ознайомлення з правами діти дізнаються про відповідальність за своє здоров'я, необхідності його берегти і зміцнювати, освоювати способи оздоровлення і безпечної поведінки.  Вихователі  всіх вікових груп використовують наочність, проводять консультації, бесіди з батьками з попередження негативних явищ у дитячому середовищі. Батьків знайомлять із змістом нормативних документів щодо захисту прав дітей. В кожній віковій групі оформлено наочний матеріал для батьків з питань правової освіти.

Педагогічний колектив пам'ятає, що формування морально-правової культури у дітей багато в чому залежить від загальної соціально-правової ситуації, рівня правової культури педагогів та батьків, а також ефективності засобів та методів первісної правової освіти. 

Гурткова робота .

      Варіативна складова змісту дошкільної освіти визначається  закладом дошкільної освіти з урахуванням індивідуальних освітніх запитів дітей та побажань батьків і реалізується через роботу гуртків. Упродовж навчального року в дошкільному закладі працювало 3 гуртки  на безоплатній основі:

–  образотворчого мистецтва –   керівник  Бондаренко Н.М,

– з навчання англійської мови  дітей старших груп - керівник  Жадан О.О.,

–  тхеквандо – для дітей старших груп - керівник Зубова В. О.

        Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідала визначеним     нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить 2 рази на тиждень. Наповнюваність гурткових груп 20 – 30 дітей.  Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно - орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.

Наступність ДНЗ та початкової школи.

 У відповідності до чинного законодавства та нормативно-правових документів саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти, яка певною мірою має забезпечити єдність, взаємозв’язок та узгодженість мети, змісту, методів, форм навчання й виховання з урахуванням вікових особливостей дітей на суміжних щаблях освіти. Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах, згідно з Концепцією «Нової української школи», має стати забезпечення безперервності та наступності навчання й виховання; гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави. У Базовому компоненті дошкільної освіти та Державному стандарті початкової загальної освіти визнається пріоритетність компетентнісного підходу до розв’язання основних завдань дошкільної та початкової ланок освіти. Ці документи покликані забезпечити поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, соціальний, естетичний розвиток, набуття нею певного практичного досвіду, необхідного для використання у майбутньому житті. У центрі уваги ДНЗ – забезпечення кожній дитині перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища на основі сучасних критеріїв, форм і методів підготовки до школи, адекватних вікові дітей. Базовий компонент дошкільної освіти спрямовує зусилля батьків, педагогів, психологів на розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої особливості у дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні роки. Наступність забезпечує поступовий перехід від попереднього вікового періоду до нового, поєднання щойно здобутого дитиною досвіду з попереднім. З одного боку, вона передбачає спрямованість освітньої роботи в  закладі дошкільної освіти на вимоги, які будуть пред'явлені дітям в школі, а з іншого – на опору вчителя на досягнутий старшими дошкільниками рівень розвитку; на здобуті в дитсадку та сім'ї знання, навички і досвід дітей, на активне використання їх в освітньому процесі. Тому вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад з ЗОШ №17.Забезпечити цю єдність допоміг план спільної роботи, який дав змогу упорядкувати і систематизувати діяльність педагогів у вирішенні завдань підготовки дітей до школи. Вихователі  груп дітей старшого віку № 6,  8, 12 проводили екскурсії дітей до школи (в класні кімнати, бібліотеку школи № 17), на свято першого  дзвоника.

Робота практичного психолога.

            Психологічна служба дошкільного закладу є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України. Вона діє на підставі ст. 21, 22 Закону України «Про освіту», ст.29-32 Закону України «Про дошкільну освіту» з метою виявлення і забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. В дошкільному навчальному закладі проводиться консультативно-просвітницька робота.  Метою якої є підвищення психологічної культури вихователів і батьків, забезпечення інформацією з психологічних проблем, формування запиту на психологічні послуги. Сьогодення ставить нові вимоги до дошкільної освіти та до кожного вихователя. Педагоги мають бути творчими особистостями, новаторами ідей, постійно підвищувати свій професійний рівень. А тому спільними зусиллями психологічна служба та адміністрація ДНЗ допомагають їм у цьому, надають психологічну та методичну підтримку.  Форми психологічної просвітницької роботи з формування компетенції вихователів дошкільних закладів сприяють збагаченню інтересів, духовних і професійних потреб педагогічних кадрів, дають змогу мати власну позицію щодо важливих психологічних проблем сучасності, а також є формою виявлення й узагальнення найкращого досвіду. Такі форми роботи також сприяють удосконаленню знань вихователів, єдності поглядів, вимог і дій педагогічних колективів щодо важливих проблем теорії та методики розвитку дітей дошкільного віку.

     У своїй діяльності практичні психологи керуються Конвенцією ООН про права дитини та вимогами Етичного кодексу психолога.

Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками:

 • адаптація дітей до умов ДНЗ;
 • діагностична робота;
 • розвивально - корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми  з особливими потребами;
 • психологічна просвіта педагогічного колективу;
 • індивідуальне та групове консультування батьків;
 • соціально-психологічна готовність дитини до школи.

Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

       Протягом вересня-листопада проводились спостереження за дітьми раннього віку та за дітьми з особливими потребами з метою визначення перебігу адаптаційного періоду та входження дитини до дитячого колективу,визначення знань,вмінь та навичок.

Під час спостереження зверталась увага на емоційний стан:сон, апетит,розвиток комунікативних,ігрових навичок та навичок самообслуговування. 

Проводилась систематична, цілеспрямована корекційно - відновлювальна робота психолога з дітьми, віднесеними до категорії групи ризику з тих чи інших підстав, і спрямована на специфічну допомогу цим дітям.

Інформаційні та комунікативні технології в системі роботи ДНЗ.

    Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне  суспільство. Використання мультимедійних презентацій дозволили  зробити заняття емоційно забарвленими, привабливими, які викликають у дитини живий інтерес, і є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє хорошій результативності заняття. При розгляді, обстеженні і зоровому виділенні ознак і властивостей предметів, формуються способи зорового сприйняття, обстеження, виділення у предметному світі якісних, кількісних і просторово-часових ознак і властивостей, розвиваються зорова увага і зорова пам'ять. Застосування комп'ютера, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Доведено, що людина запам'ятовує 20% почутого і 30% побаченого, і більше 50% того, що вона бачить і чує одночасно. Таким чином, полегшення процесу сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів - це основа будь - якої сучасної презентації. Комп’ютер дозволяє створити умови для підвищення ефективності процесу навчання, розширює вікові можливості навчання. Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій впливає на систему освіти, викликаючи значні зміни в змісті, методах навчання. Перед сучасним вихователем постає проблема пошуку нового педагогічного інструменту. Саме тому в педагогічній діяльності виникає можливість використання ІКТ в якості потужного інструменту розвитку мотивації освітнього процесу, враховуючи велику та серйозну зацікавленість дітей комп'ютером. Методична робота це система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагога, а на кінцевому етапі зростання освіченості і вихованості дітей.

       Підводячи підсумки, можна зробити наступні висновки, що впровадження ІКТ:

- сприяє підвищенню професійного рівня педагогів, спонукає їх шукати нові нетрадиційні форми і методи навчання, проявляти творчі здібності;

 - сприяє підвищенню інтересу дітей до навчання, активізує пізнавальну діяльність, підвищує якість засвоєння програмного матеріалу дітьми;

- впровадження ІКТ в освітній процес ДНЗ дозволяє робити заняття привабливими, сучасними завдяки дизайну представленої інформації;

- комп'ютерні технології допомагають закріплювати знання, вміння, навички дітей, розв'язувати пізнавальні та творчі завдання;

- використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.

      Використання інформаційно - комунікативних технологій у дошкільному навчальному закладі є збагачувальним і перетворювальним фактором, який є одним із шляхів оновлення змісту освіти згідно сучасним вимогам.

 УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ РОБОТИ ДНЗ

 Результативність освітнього процесу відстежувалась за допомогою моніторингу, який проводився систематично згідно плану,який дав змогу своєчасно виявити резерви в роботі педагогів з певних розділів програми, та спрямувати свої зусилля на подолання труднощів. В цілому заплановані заходи річного плану, за підсумками роботи за минулий 2019-2020 навчальний рік колективом – виконано. Слід зазначити, що робота дошкільного закладу є достатньо-результативною, обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу орієнтовані на пропагування та впровадження в практичну діяльність сучасних досягнень дошкільної освіти та роботу в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2019-2020 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку  та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив поставив  перед собою завдання , які необхідно вирішити в новому навчальному році.

Пріоритетні завдання на 2020/2021 навчальний рік

Враховуючи  аналіз освітньої і методичної роботи за 2019/2020 навчальний рік за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,педагогічний колектив у наступному 2020/2021 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

1.Продовжувати формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя  дітей дошкільного віку .

2.  «Первинний фінансово-економічний досвід – необхідна умова й результат соціалізації та виховання дітей дошкільного віку»

3. Інтеграція LEGO - технологій в освітній процес дошкільної освіти.

 

 

Завдання на  літньо - оздоровчий період 2021 року

 

 Мета: оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ДНЗ і батьків вихованців

 Завдання:

              

 • Охопити системним оздоровленням дітей дошкільного закладу шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.
 • Продовжувати здійснювати мовленнєвий розвиток дітей засобами ігрової діяльності дітей.
 • Продовжувати організовувати самостійну художню діяльність дітей як засіб розвитку творчих здібностей.
 • Формувати сенсорно — пізнавальну компетентність дітей засобами LEGO конструктора.
 •  Підготувати дошкільний навчальний заклад до нового навчального року.

 

Розділ ІІ.  

Методична робота з кадрами

 1. Підвищення педагогічної майстерності

№ п/п

 

                       Зміст роботи

Термін виконання

Відповіда

льні

Примітка про викон.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

 

 

5.

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів забезпечити участь кожного педагога в роботі районних та садових методичних заходах.

Вивчати та впроваджувати в практику роботи ДНЗ методичні  рекомендації МОН  України, обласного управління освіти та районного відділу освіти.

Індивідуальне консультування педагогічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

Проведення пересувних виставок-презентацій нової методичної літератури, кращого розвивального дидактичного матеріалу; огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики.

Виставка кращих ППД, пед.ідей та інновацій педпрацівників ДНЗ та дошкільних закладів міста.

«Педагогічні зустрічі» з колегами сусідніх ДНЗ з метою обміну досвідом роботи з питань планування освітнього процесу за вимогами нового БКДО та програм «Дитина» і «Впевнений старт»., контролю і керівництва тощо.

З метою підвищення якості освітнього процесу та фахової майстерності педагогів:

- проводити взаємовідвідування занять між колегами;

- здійснювати контроль за підготовкою педпрацівників до робочого дня та веденням ділової документації згідно сучасних вимог

згідно з планом роботи КОІППОДНЗ

протягом року

 

 

протягом року

 

1р\квартал

 

 

 

1р/квартал

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

 

 

Почка К.А.

директор

вихователь методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

Почка К.А.

директор,

вихователь

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

вихователі

 

вихователь -методист Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

Вихователі

 

вихователь -методист Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

№ п/п

 

                       Зміст роботи

Термін виконання

Відповіда

льні

Примітка про викон.

8

 

 

 

 

9

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

12

 

 

13

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

16

 

 

 

 

17

 

18.

 

 

 

19

 

20

 

 

21

Діагностика педмайстерності педагогічних працівників ДНЗ.

 • систематично проводити співбесіди з педагогами, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу в ДНЗ;

Проведення педагогічних годин

систематично знайомити педагогіний колектив з інноваційними педагогічними технологіями, кращими педагогічними досвідами, новинками методичної літератури. Програм розвитку дітей дошкільного  віку.

Наставництво:

 • Закріплення за молодими

вихователями  досвідчених вихователів-наставників.

 • Складання плану роботи наставників з педагогами-початківцями.
 • Проведення індивідуальних

консультацій для молодих вихователів.

 • Демонстрація кращих планів освітньої роботи та документації молодих вихователів;
 • Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок педагогів.

Самоосвіта педагогів

З метою надання методичної допомоги, систематично здійснювати вивчення стану самоосвіти педагогів.

Обговорення та затвердження тем

самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік. Складання таблиці даних про роботу педагогів із самоосвіти. 

Складання індивідуальних планів роботи із самоосвіти згідно індивідуальних проблем, над якими працюють педагоги

Проведення Днів методичного навчання педагогічних кадрів з метою:

 • оволодіння новими технологіями та пед..ідеями, новинками методичної літератури, сучасними підходами до планування освітнього процесу (практичні поради педпрацівникам).
 • надання методичної допомоги з питань самоосвіти та атестації.

Опрацювання змісту Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України   «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2020-2021 навчальному році».

Систематичне ведення щоденника з підвищення професійного рівня педагога, як обов’язкової документації.

Проведення взаємовідвідування занять, свят, розваг, інших форм роботи з дітьми з метою обміну досвідом роботи досвідчених педагогів.

Опрацювати  власні  портфоліо та матеріали папок з індивідуальних проблем самоосвіти.  

Затвердити творчі звіти вихователів з індивідуальних проблем самоосвіти: 

 • Власенко О.Ю
 • Новосьолової А.С.
 • Царенко Н.С.

 

Проведення Днів здоров'я у ДНЗ.

Забезпечення умов для  навчання та оволодіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями, широкого використання ІКТ-технологій в освітньому процесі ДНЗ.

Активне залучення педагогів до обміну досвідом роботи на сторінках сайту  ДНЗ №48 «Журавочка».

протягом року

 

 

 

1р/міс

 

згідно з планом проведення педгодин

 

вересень

 

 

 

до 05.09.

за потребою

 

1р/квартал

 

травень

2021 р.

 

протягом

 року

 

вихователь-

методист,

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

вихователі

 

 

ПочкаК.А

директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

 

 

 

Почка К.А директор

вихователь-

методист Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Зміст роботи

 

Термін виконання

Відповідальні

Примітка про виконання

 

 

22

 

 

 

 

23

Курсова перепідготовка

 Продовжити роботу педагогічного колективу над впровадженням програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

 З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

 ● направити на курси підвищення кваліфікації при КОІППО:

Царенко Н.С.. - вихователя групи

6-року життя;

Власенко О.Ю..– вихователя групи

 5-го року життя;

Новосьолову А.С...– вихователя раннього віку

● забезпечити докурсовими і     після курсовими завданнями педагогів, які будуть відвідувати курси при КОІППО;

 ● забезпечити зустрічі педколективу з передовими педагогами інших навчальних закладів;

 ● підготувати підбірку науково –методичних матеріалів

● забезпечити участь кожного педагога у різних формах методичної роботи в ДНЗ і в місті

● реалізовувати систему активних форм роботи з кадрами: майстер-класи,  колективні перегляди, взаємовідвідування, декади, обмін досвідом, тренінгові заняття.

 

 

 

 

2.План атестаційної роботи в ДНЗ №48 «Журавочка»

на 2020-2021 навчальний рік

з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Відпові-дальний

Відмітка про виконання

1

Атестація педагогічних працівників.

Поповнити розділ методичного кабінету документами, періодикою, іншими матеріалами. З метою  якісного вивчення  професійної майстерності  провести чергову атестацію педагогів : Власенко О.Ю.;Царенко Н.С.;Новосьолова А.С.

Ознайомити педагогів з положенням  «Про атестацію педпрацівників» та перспективним планом атестації

до 10.09.

2020 р..

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

2.

Видати наказ по ДНЗ «Про підготовку та проведення атестації в 2020-2021 н.р. ; створення атестаційної комісії та наділення її повноваженнями з питань атестації на 2020-2021 н.р.»

до 19.09.

2020 р.

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А

наказ

3.

Прийом заяв про бажання або небажання атестуватися.

Розгляд поданих заяв і прийняття рішень щодо атестації педагогів.

до

10.10.

2020 р.

Секретар атестаційної комісії

 

4.

Розглянути заяви на засіданні атестаційної комісії

до

14.10.

2020 р.

Голова атестаційної комісії

 

5.

Розробити питання для співбесід з вихователями, які атестуються у поточному навчальному році.

до

26.10.

2020 р.

Члени атестаційної комісії

 

6.

Провести консультації для вихователів щодо планування творчих завдань

до

29.10.

2020 р.

Члени атестаційної комісії

 

7.

Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогів, що атестуються

до

02.11.

2020 р.

Члени атестаційної комісії

 

8.

Відвідування навчально-виховних заходів у ході вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки).

 

протягом листопада

2020 р.-

березня

2021 р.

Члени атестаційної комісії

 

9.

Перегляд навчально-виховної роботи з дітьми

15 11.

2020 р.-

28.02.

2021 р.

Члени атестаційної комісії

 

 

 

10.

Узагальнити роботи вихователів, які атестуються

до

20.03.

2021 р.

Члени атестаційної комісії

 

11

Оформити атестаційні листи педагогічних працівників, що атестуються

до

22.03.

2021 р.

Секретар атестаційної комісії

 

12.

Засідання атестаційної комісії

(за потребою).

до

19.03.

2021 р.

Голова атестаційної комісії

 

13.

На засіданні атестаційної комісії затвердити характеристики педагогічних працівників, що атестуються.

до

26.03.

2021 р.

Члени атестаційної комісії

 

14.

Ознайомити педагогічних працівників, що атестуються, з атестаційними характеристиками.

до

01.04.

2021 р.

Секретар атестаційної комісії

 

15.

Провести засідання атестаційної комісії з порядком денним:

 1. Про проведену роботу з атестації протягом навчального року.
 2. Встановлення кваліфікаційних категорій

до

01.04.

2021 р.

Голова атестаційної комісії

 

16.

Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації у 2020-2021 навчальному році.

до

10.04.

2021 р.

Секретар атестаційної комісії

 

 

3.Педагогічні наради

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконан

ня

Відповіда

льні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-нання

1.

Педрада

Проблеми,пошуки,

знахідки.

1.Підсумки освітньої роботи та аналіз роботи педагогічного колективу 2019-2020 навчальний рік. Основні педагогічні проблеми і завдання пед.колективу на

2020-2021 навчальний рік

31.08.

2020 р.

 

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

 

 

протокол

доповідь

 

2.Обговорення та затвердження річного плану роботи.

 

пед.кол.

обговорення

 

3.Затвердження освітніх та парціальних  програм,визначення та затвердження форм планування роботи з дітьми.

 

 

пед.кол

 

інформація

 

4. Розгляд та затвердження плану роботи з охорони праці,безпеки життєдіяльності та безпеки дітей.

 

 

пед.кол.

 

обговорення

 

5. Виставка наочних посібників та дидактичного матеріалу.

 

вихователі

виставка

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педрада

Збереження здоров’я дітей дошкільного віку засобами фізичного виховання.

1.Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

 

25.11.

2020 р.

 

Почка К.А.

директор

 

 

інформація

протокол

 

 

2. Фізичне виховання дітей дошкільного віку

 

Мамченко К.І

вихователь

 

доповідь

 

3. Виховуємо здорову дитину в умовах сьогодення

 

Царенко Н.С.

вихователь.

доповідь

(презентація)

 

 

4. Організація рухової активності  дошкільників, як підгрунття здорового способу життя

 

Власенко О.Ю

вихователь

доповідь

(презентація)

 

5.  Роль, впровадження і застосування українських національних рухливих

ігор у системі фізичного виховання   

 

Коломієць Н.М.

інструктор з фіз..вих.

доповідь

(презентація)

 

6.Довідка про стан  освітнього процесу з формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільнят 5-го року життя в групах старшого дошкільного віку № 4,10.

27.01.

2021 р.

 

вихователь – методист

Несмашна Н.А

 

 

довідка

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Первинний фінансово-економічний досвід – необхідна умова й результат соціалізації та виховання дітей дошкільного віку»

1.Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради

 

 

Почка К.А.

директор

 

 

інформація

 

протокол

 

2..Про фінансово - економічну освіту як складову соціалізації дитини.

 

 

Гаврилюк Л.В.

вихователь

доповідь

(презентація)

 

3. Про форми та методи економічного виховання дітей дошкільного віку.

 

Руденко О.І.

вихователь

доповідь

 

 

4.Використання сучасних інноваційних технологій під час ознайомлення дошкільнят з елементами економіки.

 

Буніна Т.А.

вихователь

доповідь

(презентація)

 

 

5. Форми взаємодії дошкільного закладу і сім’ї з економічного виховання дітей дошкільного віку.

 

Кушнєрьова Ю.А.

вихователь

доповідь

(презентація)

 

 

5.Довідка про стан роботи з розвитку навичок соціально-економічної поведінки та споживчої культури дошкільників  6-го року життя в групах №5,7,9.

 

вихователь – методист

Караваєва Т.А.

довідка

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

ІV. Педрада

Атестація педагогічних працівників

1.Ознайомлення з атестаційними листами педагогічних працівників

 

25.03.

2020 р.

 

 

 

Почка К.А

директор

 

 

 

протокол

 

2.Обговорення характеристик   педагогічних працівників, які атестуються.

 

 

Члени атестаційної комісії

 

інформація

 

2.Обговорення характеристик   педагогічних працівників, які атестуються.

 

 

Члени атестаційної комісії

 

інформація

 

 

3.Висвітлення досвідів роботи вихователів, які атестуються. Над чим працювали протягом року.

 

Педагогічні працівники закладу

З досвіду роботи

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Педрада

Інтеграція LEGO-технологій в освітній процес дошкільної освіти.

1.Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради

26.05.

2021 р

 

Почка К.А.

директор

 

 

інформація

протокол

 

 

2. LEGO-конструювання як ефективний засіб розвитку дітей дошкільного віку. 

 

Пересунько О.В.

вихователь

доповідь

(презентація)

 

3.Використання конструктора LEGO в різних видах діяльності дітей

 

Макогонова Г.О.

вихователь

доповідь

(презентація)

 

4.Методика організації занять з LEGO-конструювання в дитячому садку

 

Несмашна Н.А.

вихователь- методист

доповідь

 

5. Гра з LEGO-безмежний простір для розвитку дитини та цікаве заняття для всієї родини 

 

Рубцова В.І.

вихователь

доповідь

(презентація)

 

6. Корекційні можливості лего – конструювання в умовах ДНЗ з інклюзивною формою навчання.

 

Білопольська

А.А.

асистент

вихователя

доповідь

(презентація)

 

7. Довідка про стан роботи  з використання LEGO-конструювання в освітньому процесі дітей раннього та молодшого віку.(№1,2,3,6,8)

 

Караваєва Т.А.

Несмашна Н.А.

вихователі- методисти

довідка

 

8.Організація роботи з безпеки життєдіяльності дошкільників та охорони праці в ДНЗ.

 

Караваєва Т.А.

вихователь- методист

доповідь

 

9.Презентація  досвіду роботи вихователя – Руденко О.І. Надання рекомендацій та пропозицій педагогічною радою

травень

2021 р.

Почка К.А.

директор,

вихователі-методисти.

вихователі

 

 

4.Семінари

Семінар-практикум

«Спортивні ігри і вправи — ефективний засіб фізичного виховання дошкільників»

Мета:поглибити і закріпити знання про су­часні вимоги до організації і проведення спортивних вправ та ігор з елементами спорту, а також про олімпійський рух як про найбільш важливий культурологіч­ний феномен сучасності. Вправляти у вмінні добирати форми ро­боти відповідно до поставлених завдань. Удосконалювати аналітичні вміння педа­гогів. Розвивати інтелектуально-креативний потенціал. Сприяти формуванню особистісної актив­ної позиції кожного учасника семінару-практикуму.

Керівник:

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1

Вступна частина.

жовтень

2020 р.

 

 

 

2.

 

Вправа «Активне слухання»

3.

Вправа «Чия команда швидше»

4.

Вправа «Коло здоров'я»

5.

Вправа «Емблема здоров'я»

6.

Вправа «Очікування»

7.

Вправа «Методичний бумеранг»

8.

Вправа «Методичний дартс»

9.

Вправа «Передай м'яча»

 

 

 

 

10.

Вправа «Методична штанга»

11.

Дискусія «Перемога або нічия?»

12.

Підсумок

Теоретичний семінар для педагогів

Тема. Економічне виховання в дошкільному навчальному закладі

Мета: поглибити знання педагогів щодо використання сучасних методів економічного навчання. Здобути уміння і навички для успішного розв’язання завдань економічного виховання дітей, стимулювати творчі пропозиції педагогів.

Керівник:

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Форма відображення

Відмітка про виконання

1

Вступна частина.

грудень

2020 р.

 

 

 

2.

 

Вправа «Вільний мікрофон»

3.

Гра з сигнальними картками «Так чи ні»

4.

Програма Сталого розвитку

5.

Висновки. Підсумок.

Семінар – практикум

Тема. «Іграшки та ігри, від яких залежить майбутнє дитини»

Мета: розкрити  значення гри та іграшки у розвитку дитини, довести, що іграшка могутній чинник виховання дітей, один з вагомих морально – естетичних орієнтирів, засобів соціалізації дитини, інтелектуального та психічного розвитку; ознайомити з можливостям використання LEGO, показати як конструктор може впливати на розвиток дитини, мислення, й логіку, моторику, вміння долати труднощі, допомагати фантазувати, розкривати творчий потенціал; підвищувати педагогічну компетентність, сприяти усвідомленню  важливості гри у розвитку дитини,залучати педагогів та батьків до тренінгових вправ з використанням конструктора LEGO, сприяти розвитку творчої ініціативності, комунікативності та взаємодії педагогів та батьків.

Керівник:

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4

5.

Вступна частина.

- організаційний момент

- повідомлення теми

-  представлення учасників семінару

ІІ. Основна частина (теоретична)

- Міні-лекція «Гра – найважливіша діяльність дитини дошкільного віку»

- Хвилинка-спогад «Гра мого дитинства»

- Мозковий штурм «Дитяча іграшка»

ІІІ. Практична частина.

- вправа «Молекули»

- вправа «Акробати»

- вправа «Колобок»

- вправа «Спіймай звук»

- вправа підступна рівновага

- вправа лабіринти 

- творче завдання «Створення гри»

- виставка  - презентація «Іграшка майбутнього» 

ІV. Заключна частина.

- вправа «Потисни руку тому, хто навпроти»

Висновки. Підсумок.

лютий

2021 р.

 

 

 

5.Інтерактивна ділова гра

«Активізація рухової активності дітей в ДНЗ»

Мета: систематизувати знання педагогів стосовно забезпечення рухового режиму в дошкільному закладі; закріпити вимоги нормативних документів з означеного питання; уточнити особливості проведення різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи; розвивати вміння працювати в команді; сприяти встановленню партнерських відносин між педагогами.

 

Керівник:

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

 

Відмітка

про виконання

 1.  Вступна частина.

2.  Вправа «Очікування»

3.  Вправа «Поділ на команди»

4. Визначення експертів ділової гри

5. Вправа «Модель фізкультурно-оздоровчої роботи в нашому дошкільному закладі»

6. Мозковий штурм «Розвиток інтересу до рухової діяльності в дітей дошкільного віку»

7. Вправа «Фізкультурне заняття на свіжому повітрі за різних погодних умов»

8. Вправа- руханка «Динамічна пауза»

9. Вправа «Піший перехід»

10. Бліц- опитування «Знання нормативних документів»

11. Висновки експертів

12. Рефлексія

 

листопад

2020 р.

 

вихователь-методист

 

 

інструктор з фізичної культури

Коломієць Н.М.

 

 

6. Брейн-ринг

Тема. «Економічне виховання дошкільників в умовах сьогодення»

            Мета: активізувати педагогів на творчий пошук найоптимальніших                                                         засобів та прийомів з формування соціально-економічного досвіду у дошкільнят.

            Завдання: підвищити рівень теоретичної підготовки вихователів щодо   питань формування основ економічної культури дошкільників в умовах сьогодення;закріпити знання педагогів про основні поняття, категорії, методи та організаційні форми економічного виховання дітей дошкільного віку.

Керівник : Несмашна Н.А.

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

 

Відмітка

про виконання

1.Знайомство команд

2. Бліц-турнір

3.«Розгадай ребус». 

4.«Продовжи прислів’я»,

5.«Продаж  прорекламованого товару»

6.«Асоціація».

  7.  Підсумок брейн-рингу.

 

січень 2021 р.

Несмашна Н.А.

вихователь-методист

 

 

7. Майстер - клас по виготовленню нетрадиційного обладнання для проведення занять з фізкультури в дитячому садку

Мета:  активізація освітньої роботи з фізичного розвитку дітей дошкільного віку, оптимізація методичної роботи з напрямку фізичного виховання; сприяння удосконаленню розвивального предметно-просторового середовища з метою формування здоров’язберігаючого світогляду дітей;навчання педагогів виготовлення нестандартного обладнання з непридатного матеріалу  своїми руками.  Показати  можливість  його використання для фізкультуриі в групах на заняттях  та  в іграх.Формувати інтерес до нестандартного обладнання; долучати педагогів і батьків до виготовлення такого обладнання.  Розвивати уяву, творчість, фантазію при виготовленні нестандартного обладнання.

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

 

1.Вступна частина.

2.Показати актуальність нестандартного обладнання і доцільність його застосування в різних вікових групах дитячого закладу.

3.Навчати педагогів виготовленню нестандартного обладнання;

4.Долучати педагогів і батьків до його виготовлення.

5.Висновки.Підсумок.

 

вихователь-методист

інструктор з фізичної культури

Коломієць Н.М.

 

 

 

8.Творча група

«Економічні знання - малятам»

Мета : проведення систематичної навчально-профілактичної роботи,  спрямованої на опанування дітьми економічних знань та практичних умінь у зрозумілому для них викладі. Вироблення єдиного педагогічного підходу з боку педагогів та батьків у сфері економічного виховання дітей дошкільного віку, зважаючи на  індивідуальні особливості кожної дитини й соціальний статус кожної    конкретної сім’ї.

Керівник:Караваєва Т.А.

 

п/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Форма

Відмітка про вик.

 

 

І-засідання

1.Скласти і обговорити план роботи творчої групи

2.Створити інформаційно-довідковий куточок і підібрати літературу за проблемою

3.Підібрати ігри з економічного виховання для дітей різних вікових груп.

ІІ- засідання

1.Виготовити  лепбук: « У світі грошей»

2.Розробити орієнтовний перелік тематичних занять з економічного виховання для дітей молодшого та середнього дошкільного віку.

3.Консультація:

“Перші кроки в економіку”

ІІІ- засідання

1.Виставка дидактичних посібників по темі “Економічне виховання”

2.Зробити добірку прислів’їв, приказок, загадок,казок та літературних творів

3.Скласти конспекти занять  з урахуванням  індивідуального підходу

 4. Розробити тематику бесід з економічного виховання для дітей старшого дошкільного віку

5.Підготувати матеріал для батьків з даної теми.

6.Висновки роботи за рік (самоаналіз)

б)Оформлення матеріалів

Плани на майбутнє

 

вересень

2020 р.

 

 

 

 

січень

2021

 

 

 

 

 

 

квітень

2021 р.

 

вихователь-методист

 

члени творчої групи

 

 

члени творчої групи

вихователі члени творчої групи

вихователі

 

члени творчої групи

вихователі

 

 

вихователь-методист

члени творчої групи

вихователі

 

методич-ний матеріал

 

 

 

 

 

методич-ний матеріал

 

 

 

доповідь

методич-ний матеріал

 

 

 

конспекти

 

 

 

 

 

 

 

 1. Динамічна група

Тема: Професійна компетентність педагога в умовах впровадження                  інклюзивної освіти.

Мета:     встановлення й теоретичне та практичне обґрунтування умов, які необхідні для впровадження державної програми інклюзивної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі.

                                                                                        Керівник: Несмашна Н.А.

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконан

ня

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

 

 

1.Скласти перелік нормативних актів у сфері інклюзивної освіти

2.Визначити основні умови для організації інклюзивної освіти.

вересень 2020 р.

динамічна

група

методич-ний матеріал

 

 

 

 

 

 

 

1.Назвати чинники, що сприяють успішному впровадженню інклюзивної освіти.

2.Розробити методичні рекомендації з проблеми інклюзивної освіти з урахуванням власного досвіду.

 

жовтень 2020 р.

динамічна

група

 

 

 

1.Провести презентацію методичних розробок, рекомендацій.

листопад

2020 р.

динамічна

група

презентація

 

10.Консультації для педагогічних працівників

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1.

 

 

Використання здоров’язберігаючих технологій у фізичному вихованні дітей в умовах дошкільного закладу.

вересень

2020 р.

 

 

 

 

інструктор з фізичної культури

Коломієць Н.М.

 

матеріа-ли до консуль-тацій

 

2.

 

 

«Завдання економічного виховання дітей»

жовтень 2020 р.

 

вихователь

Пересунько О.В.

 

 

3.

 

 

 

"Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками"

листопад 2020 р.

 

 

 вихователь

Царенко Н.С.

 

 

 

4.

Інноваційні аспекти економічної освіти дошкільнят

грудень

2020 р.

 

вихователь

Власенко О.Ю.

 

 

5.

 

Розвиток математичних здібностей засобами лего – конструювання

січень

2021 р.

вихователь

Руденко О.І.

 

 

6.

 

 

 Економіка для дошкільнят

лютий

2021 р.

 

вихователь

Мамченко К.І

 

 

7.

 

 

Оптимізація підготовки до прогулянки в групах раннього та дошкільного віку в закладах дошкільної освіти

березень 2021 р.

 

вихователь

Новосьолова А.С.

 

 

8.

 

 

Використання лего – технології у здоров’язбережувальній технології.

квітень 2021 р.

 

вихователь

Буніна Т.А

 

 

9.

 

 

 

Формування навичок безпеки життєдіяльності у дошкільників

 

травень

2021

 

вихователь

Караваєва Т.А.

 

 

11.Обмін досвідом роботи. Колективні перегляди

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1.

Заняття – розвага з правил дорожнього руху

вересень

2020 р.

вихователь

Царенко

Н.С.

 

конспект

 

2

Використання нетрадиційного обладнання та здоров’язберігаючих технологій

вересень

2020 р.

Коломієць Н.М.

інст.. з фіз. культури

конспект

 

3

Використання творів В.Сухомлинського в роботі з дітьми.

жовтень 2020 р.

вихователь

Пересунько

О.В.

 

конспект

 

4.

Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого спілкування

листопад 2020 р.

вихователь

Буніна Т.А.

конспект

 

5

Логіко – математичний розвиток дошкільників засобами лего – технології  в освітньому процесі»

листопад 2020 р

вихователь

Рубцова В.І

конспект

 

6

Інтегроване заняття з дотримання правил пожежної безпеки.

листопад 2020 р

вихователь

Кушнєрьова

Ю.А.

конспект

 

7.

Логіко-математичний розвиток дошкільнят.

грудень

2020 р.

вихователь

Руденко О.І

конспект

 

8

Інтегроване заняття з пріоритетом

лего технологій

грудень

2020 р.

вихователь

Кузнецова Т.П

конспект

 

9

Правове виховання для дітей старшого дошкільного віку

грудень

2020 р.

вихователь

Макогонова

Г.О.

конспект

 

10

Соціально-економічна освіта та виховання добрих почуттів у дітей

січень

2021 р

вихователь

Корячко

В.В..

конспект

 

11

Сенсорне виховання з дітьми раннього віку

січень

2021 р

вихователь

Родіонова

О.Е.

конспект

 

12

 

Використання нетрадиційного обладнання на занятті  з фізичного виховання

лютий

2021 р

 

вихователь

Замура

Я.М.

конспект

 

13

Інтегроване заняття з пріоритетом

мовленнєвого спілкування

лютий

2021 р.

 

вихователь

Караваєва

Т.А..

конспект

 

14

Валеологічний  квест

лютий

2021 р

вихователь

Власенко

О.Ю

конспект

 

 

15

 

Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого спілкування

лютий

2021 р.

 

вихователь

Переверзя Ю.М.

конспект

 

16

Інтегроване заняття з пріоритетом

Художньо-продуктивної діяльності

березень

2021р.

вихователь

Бондаренко Н.М.

конспект

 

17

Інтегроване заняття з пріоритетом

мовленнєвого спілкування

березень

2021р.

 

вихователь

Гаврилюк

Л.В.

конспект

 

18

Інтегроване заняття з пріоритетом сенсорного виховання  засобами природи

 

березень

2021р.

 

 

вихователь

Новосьолова А.С.

конспект

 

19

З основ безпеки життєдіяльності

квітень

2021 р.

 

вихователь

Мамченко

К.І

 

конспект

 

20

Інтегроване заняття з пріоритетом

ознайомлення з природним довкіллям

травень

2021 р.

 

вихователь

Несмашна Н.А..

конспект

 

Удосконалення професійної творчості, нетрадиційні форми роботи. Сучасні інтерактивні технології

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконан-

ня

Відповідальні

Форма відобра-ження

Відмітка про вик.

 

1.

Інтерактивна технологія едьютеймент

 

листопад

2020 р.

вихователь

Новосьолова А.С.

презентація

інформаційне повідомлення

 

2.

 Програма “Афлатот”

 

січень

2021 р.

вихователь

Царенко Н.С.

 

інформаційне повідомлення

 

 

 

Розділ IІІ.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

Комплексне вивчення

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1.

 Стан роботи з дітьми старшого дошкільного віку у групі №

лютий

2021 р.

Почка К.А.

директор

вихователь-методист.

Несмашна Н.А.

наказ, довідка

 

2.

Стан роботи з дітьми молодшого  дошкільного віку у групі №

квітень 2021 р.

Почка К.А

директор

вихователь-методист.

Караваєва Т.А.

наказ, довідка

 

2.Тематичне вивчення

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1

Стан освітнього процесу з формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільнят 6-го року життя в групах старшого дошкільного віку

№ 5,7,9.

листопад 2020 р.

Почка К.А

директор

Караваєва Т.А.

вихователь-методист.

наказ, довідка

 

2.

Розвиток навичок соціально-економічної поведінки та споживчої культури дошкільників   5-го року життя в групах № 4,10

січень 2021 р.

Почка К.А

директор

Несмашна Н.А.

вихователь-методист.

наказ, довідка

 

3.

Стан роботи  з використання LEGO-конструювання в освітньому процесі дітей раннього та молодшого віку.(№1,2,3,6,8)

травень

2021 р.

Почка К.А

директор

вихователі-методисти

Караваєва Т.А.

Несмашна Н.А.

 

 

3.Оперативний контроль

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконаня

Відповідальні

Форма

відображення

Відмітка про вико-

нання

1

Готовність ДНЗ до нового навчального року. Створення навчально-матеріальної бази для забезпечення належного стану організації життєдіяльності дітей.

31.08.

2020 р.

директор,

вихователь-методист, ст.сетра мед.

інформація

до наради директора,

акт готовності ДНЗ до нового н.р.

 

3

Організація роботи з охорони життя та здоров'я дітей.

1 р/

квартал

директор,

вихователь -методист

інформація до відома,

 

4

Виконання режиму дня в організації життєдіяльності дошкільників.

щомісячно

директор,

виховател-методист, ст..сетра мед.

інформація

до відома,

до наради

 

5

Виконання санітарного режиму в організації життєдіяльності дошкільників.

щомісячно

директор,

вихователь-методист, ст..сетра мед.

інформація

до відома,

 до наради

 

7

Аналіз готовності вихователів до проведення освітнього процесу: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей.

щомісячно

директор,

вихователь-методист

інформація

до відома, інформація  до педради

 

9

Організація харчування дітей в дошкільному закладі.

1р/

квартал

директор,

вихователь-методист, ст..сетра мед.

інформація

до відома,

до наради

 

10

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

 

щомісячно

директор,

вихователь-методист, ст..сетра мед.

інформація

до відома,

до наради

 

Розділ ІV.

Організаційно-педагогічна робота

1.Заходи взаємодії дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №48 «Журавочка» з комунальним закладом «Навчально – виховного об’єднання «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 – центру естетичного виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

 1.

 

 

 

 

Психолого-педагогічна діагностика готовності дітей до навчання в школі. Обговорення результатів діагностування з вчителями  1-го класу.

 

 

вересень 2020 р.

 

 

 

 

 

 

Почка К.А.

директор,

Караваєва Т.А..

Несмашна Н.А. вихователі-методисти,

вчителі, вихователі

анкети

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі:

організувати та провести екскурсію до школи, шкільної їдальні, спортивного майданчика, на свята Першого та Останнього дзвоників;

використовувати в освітній роботі сюжетно-рольові ігри: "Школа", "Бібліотека" та ігри іншої шкільної тематики;

знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;

організувати виставку дитячих творчих робіт на шкільну тематику;

вчити складати творчі розповіді про школу .

серпень 2020-травень 2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почка К.А.

директор,

вихователі-методисти

 

 

вчителі початкових класів, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

вчителі початкових класів, вихователі

 

 

 

виставка

 

 

 

 

підбір матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспекти

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ДНЗ і школи:

продовжувати вивчати стан освітнього процесу в початкових класах і старших  групах  ДНЗ;

ознайомитися з програмою для учнів 1-го класу на новий навчальний рік;

відслідковувати успішність випускників ДНЗ у початковій школі;

здійснювати освітній процес у старших групах та в 1-му класі з чітким дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;

відводити належне місце грі в режимі дня старших дошкільників та молодших школярів;

дотримуватися єдиного підходу в прищепленні дітям старшого дошкільного віку та молодшим школярам культурно-гігієнічних навичок та культури поведінки;

виготовляти та широко використовувати в освітньому процесі ігри розвивального спрямування з різних освітніх ліній;

активно впроваджувати методологію ТРВЗ в освітній процес старших дошкільників та молодших школярів;

сприяти загальному

розвитку кожної дитини, її оздоровленню;

запросити на заключну педраду вчителів початкових класів;

взяти участь у педраді школи з питань наступності.

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

вчителі початкових класів, вихователі

Васильєва А.А.. практичний психолог

 

 

практична робота

конспекти

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Оформити батьківські куточки  матеріалами, порадами щодо підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

Взаємовідвідування занять в ДНЗ та уроків у школі вчителями та вихователями старших груп.

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

Почка К.А.

директор,

вихователі-методисти

вчителі початкових класів, вихователі

 

 

 

5

 

 

 

 

Шефська допомога школярів в упорядкуванні дитячих майданчиків та іншої території дошкільного закладу.

 

 

 

 

протягом року

 

 

Почка К.А.

директор,

вихователі-методисти

вчителі початкових класів, вихователі

 

 

 

6

 

 

 

Виставка дитячих малюнків «Скоро я піду до школи».

Спільні  збори батьків майбутніх першокласників

«Ваша дитина йде до школи».

 

травень 2021 р.

 

 

 

 

 

вихователі-методисти

 вихователі

 

 

 

7

Відвідання вчителями початкових класів контрольних занять з грамоти, розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім і природою, безпеки життєдіяльності, математики у старших групах.  Бесіди з дітьми.

 

протягом року

 

вихователі-методисти

вчителі початкових класів, вихователі

 

 

 

8

Перегляд та аналіз вчителями початкових класів випускних ранків у старших групах №5,9,12,

Спільне засідання «круглого столу» з питань моніторингу успішності навчання  випускників ДНЗ

 

 

травень 2021 р

вихователі-методисти

вчителі початкових класів, вихователі

 

 

 

 

 

1.

 

2.

 

Загальні заходи для дітей

День знань для дошкільників. Взаємовідвідування дітей ЗОШ№17 та ДНЗ №48.

Малі олімпійські ігри (свято спорту). Підготовка та проведення Дня здоров'я

 

 

вересень 2020 р.

вересень 2020 р.

 

 

 

вихователі

 

інструктор з фізичної культури,

 

 

 

конспекти

 

3.

 

 

Підготовка та проведення свят і розваг музично-естетичного циклу (згідно план-графіку музкерівників).

протягом року

 

вихователі

муз.керівники, вихователі

 

 

 

 

 

4.

 

Підготовка і проведення спортивно-масових свят і розваг (згідно план-графіку інструктора з фізкультури).

протягом року

 

інструктор з фізичної культури, вихователі

 

 

 

 

5.

 

Виставка дитячого малюнка з участю батьків «Сім кольорів дитинства» .

листопад 2020 р.

вихователі

 

 

 

 

6.

День відкритих дверей у дошкільному закладі. Гра – драматизація  українських казок.

листопад 2020 р.

 

вихователі груп,

 

 

план,

конспекти

виставка

 

7.

 

Провести спільне свято, присвячене творчості Т.Г. Шевченка.

березень 2020 р.

 

муз.керівники

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Спільні виставки дитячої творчості, присвячені Тижням  безпеки дитини.

 • виставка: дитячих малюнків за участю батьків "Сім кольорів дитинства", «Барви осені»;
 • посильна участь  батьків в оснащенні предметно-розвивального середо-вища в групах;
 • анкетування батьків щодо роботи ДНЗ та підготовки дітей до школи;
 • Дні відкритих дверей;
 • виставку передової педагогічної літератури для батьків.

 

Залучення батьків до виступів на батьківських зборах, підготовки матеріалів для батьківських куточків, оформлення фотовиставок, родинних альбомів

вересень 2020 р. –травень

2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

вихователі груп, діти ДНЗ, вчителі ЗОШ№17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почка К.А.

директор,

вихователі-методисти,

 

виставка

 

V. Робота з батьками

1.Загальні батьківські збори

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1.

1.Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2020-2021 навчальний рік.

2.Виховання в сім’ї – першооснова розвитку дитини як особистості (презентація слайд-шоу);

3.Ознайомлення батьків з  

положенням про батьківський комітет (раду) ДНЗ. Вибори  батьківського комітету.

4.Виставка дитячих малюнків на тему «Я і моя сім’я».

вересень 2020 р.

 

Почка К.А.

директор, вихователі-методисти

практичний психолог,

Величко І.Г.

старша медична сестра

 

 

 

 

протокол зборів

 

2.

1.Звіт керівника закладу перед громадськістю про результати роботи за навчальний рік

2.Консультація « Виховуємо здорову дитину»

3.Консультація для батьків

« Як не треба готувати дитину до школи»

 

4.Наші досягнення та свята (презентація).

 

квітень 2021р.

вихователі

вихователі – методисти

 

Почка К.А.

директор, вихователі-методисти, вихователі

протокол зборів

 

Групові батьківські збори

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І молодша група

Особливості розвитку та завдання виховання.

* Організація життя та виховання дітей.

*.Загартування.

*.Як допомогти дитині адаптуватися до дитячого садка

*. Різне.

 

 

 

 

жовтень 2020 р.

 

вихователі

Васильєва А.А.

практичний психолог

 

протокол зборів

 

2

ІІ.

«Формування   сенсорно – пізнавальної компетенції дітей дошкільного віку, шляхом впровадження засобів  інноваційної лего – технології в освітній процес»

1.Використання конструктора LEGO на різних етапах адаптаційного періоду

2. Конструктор LEGO - ідеальний інструмент розвитку дитини.

3.Безпека вашої дитини.

4. Анкетування.

5.Різне.

 

квітень 2021 р.

 

Васильєва А.А.

практичний психолог

вихователі

 

 

протокол зборів

 

3

ІІ молодша група

І. Особливості  розвитку та завдання виховання  і  навчання  дітей молодшої групи.

*Завдання педагогічної роботи.

*Організація життєдіяльності дітей молодшої групи

2.Тренінгова вправа

 « Валіза емоцій», «Вчимося бачити позитивні наміри дитини»

3.Різне

 

жовтень 2020 р.

 

вихователі

 

 

 

 

 

Васильєва А.А.

практичний психолог

 

протокол зборів

 

4

ІІ. «Формування   сенсорно – пізнавальної компетенції дітей дошкільного віку, шляхом впровадження засобів  інноваційної лего – технології в освітній процес»

1. Конструктор LEGO в театралізованій діяльності
дітей дошкільного віку

2.9 причин, чому лего зробить вашу дитину розумнішою

 

 

квітень 2021 р.

 

вихователі

 

протокол зборів

 

5

Середня група

І. Особливості розвитку,завдання виховання  та навчання дітей 5 –го року життя.

2.Організація життєдіяльності  дітей.

3.Граючись,зростаємо.

4.Психологічнавправа

« Зона відповідальності»

5.Різне

 

жовтень 2020 р.

вихователі

Васильєва А.А.

практичний психолог

протокол зборів

 

6

ІІ

1.Ігри з використанням конструктора  LEGO

2. Корекційні можливості лего –конструювання в умовах ДНЗ з інклюзивною формою навчання.

3. Безпека вашої дитини.

4.Різне

5.Анкетування

квітень 2021 р.

вихователі

 

 

 

 

 

протокол зборів

 

7

Старша група

Особливості  розвитку  та завдання  виховання і навчання  дітей старшої групи

 

1. Роль економічних казок та їх вплив на розвиток дитини

2.Соціально- фінансова  освіта як складова соціалізації дитини.

3.Різне

жовтень 2020 р.

вихователі

 

 

Васильєва А.А.

практичний психолог

протокол зборів

 

8

ІІ. Конструктори «Lego»  як допоміжний інструмент в процесі навчання та виховання

 1.Використання конструктора LEGO в різних видах діяльності дітей

2.«LEGO-конструювання, як один із засобів творчої гри»

3.Безпека вашої дитини.

4.Анкетування.

5.Різн

квітень 2021р.

вихователі

 

Васильєва А.А.

практичний психолог

 

протокол зборів

 

 

 1. Лекторій для батьків

Зміст роботи

Термін

виконання

Відпові –

дальні

Форма

від обра-

ження

Відмітка

про вик-

онання

1.

 

 

 

 

 

2020 р.

 

Семінар - практикум

 

 

 

2.

 

Психоогічні хвилинки.

1. Знайомство

2.- Вправа «Клякса»

3.Вправа «Австралійський дощ»

4.Гра - розминка «Відчуй дружню підтримку»

5.Вправа «Бінго»

6.Загадки по психології

7.Вправа на розслаблення.

 

травень

2020 р.

Васильєва А.А.

практичний.

психолог

Психологічна розвага

 

2.Засідання круглих столів для батьків

Зміст роботи

Термін

виконан

ня

Відпові –

дальні

Форма

від обра-

ження

Відмітка

про вик-

онання

1.

 

 

“ Безмежний світ гри з LEGO”

листопад

2020 р.

вихователь-

Царенко

 Н.С.

 

круглий стіл

 

2.

 

“Щаслива дитина – благополучна родина”

березень

2021р.

практичний

психолог

Васильєва А.А.

 

круглий стіл

 

 

5.Консультації для батьків.

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1

Фізичні вправи та ваше здоров’я

вересень 2020 р.

вихователь

Власенко А.А.

доповідь

 

2.

Багатоаспектність економічної казки

жовтень 2020 р.

вихователь

Пересунько О.В.

консультація

 

 

3

Форми взаємодії дошкільного закладу і сімї з економічного виховання дітей дошкільного віку

листопад 2020 р.

вихователь

Рубцова В.І.

 

доповідь

 

4.

 

Роль Лего-конструювання в розвитку дитини

грудень 2020 р.

 

вихователь

Гаврилюк

Л.В.

 

лекція

 

 

5.

 

Розвивальні іграшки для малюків

 

січень 2021 р.

 

вихователь

Новосьолова А.С.

доповідь

 

 

 

6.

 

Як познайомити дитину з азами економіки.

 

лютий 2021р.

 

вихователь

Корячко В.В.

лекція

 

7.

 

Формування самооцінки дітей дошкільного віку

березень 2021р

вихователь

Макогонова Г.О.

дискусія

 

8.

 

 

Ігри – фантазування як засіб розвитку творчих здібностей у дітей

старшого дошкільного віку

квітень 2021р.

Кушнєрьова Ю.А.,

вихователь

 

консультація

 

9.

 

Готовність дитини до школи.

 

травень 2021 р

практичний психолог

Васильєва А.А.

 

консультація

 


Дні відчинених дверей

 

Заходи

Термін

Відповідальні

Знайомство батьків з умовами перебування дітей у дошкільному начальному закладі

вересень

2020р.

директор,

вихователі-методисти,

вихователі, муз керівники

Перегляд занять  режимних моментів

(за розкладом)

грудень 2020 р.,

травень 2021р.

директор,

вихователі-методисти,

вихователі.

Тиждень безпеки життєдіяльності

 

 

 

 

Свята:

«День знань»

Свято «Осені»

Свято «Святий Миколаю»

Новий рік

Різдво

8 Березня

Великдень

Випуск до школи

Розваги

День народження.

Театральні вистави.

Дні здоров’я

вересень 2020 р.

листопад 2020 р.

січень 2021 р

квітень 2021 р.

травень 2021 р.

 

 

вересень 2020 р.

жовтень 2020 р.

грудень 2020 р

грудень 2020 р

січень 2021р.

березень 2021р.

квітень 2021р.

травень 2021р.

1 раз на місяць

1 раз на місяць

1 раз на місяць

1 раз на місяць

директор,

вихователі-методисти,

педагогічний

колектив.

 1. Тематичні виставки, конкурси робіт батьків та дітей

Заходи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Виставка малюнків дітей спільно з батьками за темою «Моя чарівна Україна»

вересень

2020 р.

вихователі-методисти,

педколектив

 

2

 

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Барвиста осінь»

жовтень

2020 р

вихователі-методисти, педколектив

 

3

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Красуня біла – землю причепурила».

грудень

2020 р.

вихователі-методисти, педколектив

 

4

 

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Моя родина – моя маленька Батьківщина»

березень

2021 р

вихователі-методисти, педколектив

 

5

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Наші вправні рученята»

травень

2021 р.

 

вихователі-методисти, педколектив

 

7. Взаємодія ДНЗ з установами та організаціями

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1.

 

Проведення спільних заходів для здобувачів освіти  при КОІППО.

за планом

КОІППО

Почка К.А.

директор,

вихователі-методисти

план,

 

 

2.

 

 

3.

Організація спонсорської допомоги від підприємств, батьків з метою покращення та зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Співпраця з управліннями надзвичайних ситуацій, пожежної охорони в м. Кропивницького з питань охорони життя і безпеки життєдіяльності дошкільників з метою ефективного проведення заходів у ТБД.

постійно

 

 

 

 

 

Почка К.А.

директор

 

Почка К.А

директор.

 

 

 

 

підбір інформації,

 

4

 

 

 

 

З метою підвищення якості знань і самоосвіти батьків та педагогічних працівників з правового виховання організувати спільно з Кіровоградським міським управлінням юстиції бесіду з педагогічними працівниками «Про права дитини».

постійно

 

 

директор,

вихователі-методисти

 

 

методичних

рекомендацій

 

 

 

 

Співпраця з лікарською амбулаторією з питань пропаганди здорового способу життя серед дітей і працівників ДНЗ.

 

 

 

Почка К.А.

директор

 

 

 

 

 

 

 

Співпраця з міжрайонною санепідстанцією в наданні працівникам консультативної допомоги з питань санітарно-гігієнічних правил та норм  утримання ДНЗ.

 

за потребою

 

 

 

 

вихователі-методисти, спеціаліст управління юстиції

 

 

 

Розділ VІ.

Робота методичного кабінету

1.Створення науково-методичного осередку для педагогів і батьків

з\п

Зміст роботи

 

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Забезпечення педколективу директивними, інструктивно-методичними документами для використання в практиці роботи з дітьми.

серпень

2020 р.

вихователі - методисти

 

2

Добірка діагностичних методик, завдань для перевірки рівня виконання програми, формування життєвої компетенції дитини, виконання БКДО на кінець дошкільного віку.

протягом року

 

 

 

вихователі -

методисти

 

 

 

3

Скласти режим дня та розклад організованої навчально-пізнавальної діяльності для всіх вікових груп.

серпень

2020 р.

 

вихователі-

методисти, вихователі

 

7

Ведення каталогу новинок періодичної преси та методичної літератури на допомогу педагогічним працівникам та батькам.

протягом

року

 

вихователі-

методисти

 

8

Періодичне обладнання виставки новинок методичної літератури в методкабінеті та бібліотечки для батьків

 

1 раз\кв

 

вихователі -

методисти

 

 

9

Створення інформаційного «банку даних» про нову програму та методичні технології, методичні розробки, навчальні посібники.

протягом року

 

вихователі-

методисти,

вихователі

 

10

Розробка методичних рекомендацій для вихователів з питань планування освітнього процесу в ДНЗ за Програмою «Дитина» та «Впевнений старт»

жовтень

2020 р.

 

 

вихователі-

методист,и

вихователі

 

 

11

Поповнювати кабінет психологічної служби інформативними та дидак-тичними матеріалами, необхідною  методичною літературою. 

протягом року

 

 

 

практичний психолог

 

 

12

Складання планів вивчення системи роботи вихователів, які атестуються.

листопад

2020 р.

директор

вихователі

 

13

Добірка матеріалів для роботи консультативного бюро для батьків «Збережемо життя та здоров'я кожної дитини»

протягом року

 

вихователі-

методисти,

вихователь

 

14

Добірка матеріалів на допомогу вихователеві «Все про сучасне заняття».

протягом року

 

вихователі-

методисти

 

15

Оформити папку   «Конструктори «Lego»  як допоміжний інструмент в процесі навчання та виховання».

протягом року

 

вихователі-

методисти

 

 

16

Поповнювати методичний кабінет навчально-методичною літературою та інформативними матеріалами для педагогів, батьків і дітей із питань ОБЖД.

за потребою

 

Почка К.А.

директор,

вихователі-

методисти

 

17

Переоформити календарі природи у групах відповідно до віку дітей.

вересень

2020 р

вихователі всіх вікових груп

 

18

Підготувати  атрибути до рухливих ігор відповідно до циклограми та віку дітей

вересень

2020 р.

вихователі всіх вікових груп

 

19

Оформити в усіх вікових групах куточки самостійної художньої діяльності, природи, чергування, обладнавши їх необхідними матеріалами.

серпень - вересень

2020 р.

 

 

вихователі всіх вікових груп

 

 

20.

Підготувати нетрадиційне обладнання для занять з фізичного виховання

вересень

листопад

2020 р.

вихователі всіх вікових груп

 

21.

Зібрати природний матеріал для художньої праці.

 

жовтень

2020 р..

вихователі

всіх вікових груп

 

22.

Виготовити гербарій

 

вересень-жовтень

2020 р.

вихователі всіх вікових груп

 

23.

Зробити підбірку матеріалів на теми:

« Соціально-фінансова  освіта як складова соціалізації дитини.»;

«Використання конструктора LEGO в різних видах діяльності дітей.»

протягом року

 

вихователі всіх вікових груп

 

 

 

2.Вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду вихователя Руденко О.І.

з\п

Зміст роботи

 

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

І етап

Вивчення мети і завдань досвіду

вересень

2020 р.

вихователь – методист

Несмашна Н.А.

 

2.

Виявлення системи творчої роботи вихователя..

 

жовтень

листопад

2020 р.

вихователь – методист

Несмашна Н.А

 

3.

Аналіз роботи педагога та остаточне визначення теми досвіду.

жовтень

листопад

2020 р.

вихователь – методист Несмашна Н.А

вихователь

Руденко О.І.

 

4.

Складання плану, вивчення досвіду та рекомендацій щодо опрацювання наукової та методичної літератури

листопад

2020 р.

вихователь – методист

Несмашна Н.А.

вихователь

Руденко О.І.

 

5.

ІІ етап

Вивчення документації педагога відвідування та аналіз навчально – виховних заходів.

грудень

2020 р.

березень

2021 р.

вихователь – методист Несмашна Н.А

вихователь

Руденко О.І

 

6.

ІІІ етап

Аналіз якості знань дітей та рівня оволодіння вміннями та навичками.

січень

2021 р.

вихователь – методист Несмашна Н.А

вихователь

Руденко О.І

 

7.

Аналіз і узагальнення зібраних матеріалів

квітень

2021 р

вихователь – методист Несмашна Н.А

вихователь

 

8.

Презентація  досвіду роботи вихователя Руденко О.І. Надання рекомендацій та пропозицій педагогічною радою

травень

2021 р.

Почка К.А.

директор,

вихователі-методисти.

вихователі

 

3.Зміцнення матеріальної бази методичного кабінету

№ п\п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Поповнення методичного кабінету новою методичною літературою, навчально – дидактичними матеріалами

протягом

року

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

2.

Поповнення методкабінету матеріалами кращих досвідів роботи колег ДНЗ

протягом

року

Караваєва Т.А., Несмашна Н.А.

вихователі-методист

 

3.

 

Зміцнення предметно-ігрового розвивального середовища в усіх групах комплектами сюжетно-рольових ігор для дітей (згідно Типового переліку обов’язкового ігрового обладнання…).

протягом

року

Караваєва Т.А. Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

4.

Добірка репродукцій художніх картин для використання в дошкільному закладі.

протягом

року

Караваєва Т.А.,

вихователі-методисти, вихователі

 

5.

Розробка методичних рекомендацій з питань наступності в освітньому  процесі зі старшими дошкільниками і учнями 1 класу.

протягом

року

Караваєва Т.А., Несмашна Н.А.

вихователі-методисти вихователі старших груп

 

6.

Складання сценаріїв свят, розваг, дозвіль, ігор-драматизацій.

 

протягом року

музичні керівники, інструктор з фізичної культ.

 

7.

Поповнення у кожній віковій групі розвивальних зон (осередків) новими дидактичними матеріалами та посібниками.

протягом року

вихователі

 

9.

Створення презентацій (слайд-шоу) кращих заходів та форм роботи з дітьми і дорослими.

 

протягом року

Караваєва Т.А., Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

10.

Виготовлення та придбання нетрадиційного обладнання для занять з фізкультури.

протягом року

вихователі, інструктор з фізичної культури

 

11

Обладнати в методичному кабінеті розвивальний осередок «Азбука безпеки дошкільника». Придбати навчально-демонстраційні матеріали .

протягом року

Караваєва Т.А. Несмашна Н.А.

вихователі-методисти, вихователі

 

12

Обладнання куточка  атестації педагогів

листопад 2020 р.

Караваєва Т.А. Несмашна Н.А вихователі-методисти

 

13

 

Обладнання стенду «Фізкультура, гармонія, здоров'я».

вересень 2020 р.

інструктор з фізичної

культури

 

14

Обладнання стенду «Новинки методичної літератури».

3-4 рази на рік

Караваєва Т.А. Несмашна Н.А.

вихователі

методист

 

15.

 

Організація постійно діючих виставок:

 • «Вчимося самі і навчаємо інших»;
 • «Їх досвід вивчаємо»;
 • «Готуємося до педагогічної ради»;
 • «Самоосвіта педагогів»;
 • «Атестаційний вісник»;
 • «Новинки методичної літератури»;

постійно

Караваєва Т.А. Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

Розділ VIІ.

1.Адміністративно – господарська робота

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про вико-нання

1.

Здійснити комплектування ДНЗ педагогічними кадрами та МОП

до 14.08.

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

 

2.

Провести перевірку готовності дошкільного навчального закладу до нового навчального року

до 21.08.

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І

 

3

Оформити, підписати та затвердити акт готовності дошкільного навчального закладу до нового навчального року

до

01.09.

2020 р.

ПочкаК.А.

директор.

 

4.

Проведення тарифікації працівників ДНЗ

вересень

2020 р.

ПочкаК.А.

директор.,

члени тарифік.комісії

 

5

Здійснити комплектування груп відповідно до віку дітей.

до 01.09.

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

 

6.

Розробити заходи щодо підготовки ДНЗ до осінньо-зимового періоду

до

14.09.

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І

 

7.

Підготовка опалювальної системи до зими

до 01.10.

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І

 

8.

Здійснити контроль за готовністю ДНЗ до роботи в зимовий період

серпень-жовтень

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

9.

Здійснювати контроль за своєчасною здачою документації:

Табель заробітної плати;

Табель відвідування ДНЗ дітьми;

Показники електроенергії, води.

щомісяця

ПочкаК.А.

директор

вихователі

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

10.

Здійснювати контроль за роботою комірника щодо:

своєчасного завезення продуктів харчування,

збереження продуктів харчування,

додержання строків їх реалізації,

вхідного контролю якості продуктів

протягом

року

ПочкаК.А.

директор

сестра медичнастарша

Величко І.Г.

 

11.

Здійснювати контроль за роботою кухарів щодо:закладки продуктів харчування;якості та технології приготування страв;

норм видачі порцій на групи;

дотримання санітарно-гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування;

виконання інструкцій з ОП.

протягом

року

ПочкаК.А.

директор

сестра медична старша

Величко І.Г..

 

12.

Здійснювати контроль за роботою  завгоспа щодо:

- економного використання миючих та чистячих засобів;

- своєчасного ремонту меблів та сантехнічного обладнання;

- виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);

- своєчасної підготовки системи опалення;

- здійснення вимірів опору ізоляції електрообладнання;

- виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;

- перевірки стану електрообладнання та електропроводки;

- своєчасного завезення піску (для посипання доріжок взимку).

протягом

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

 

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

13.

Здійснювати контроль за роботою  старшої медичної сестри стосовно:

- ведення бракеражної і медичної документації;

- своєчасного придбання медикаментів та дотримання строків їх використання;

- своєчасного обстеження дітей,

- аналізу захворюваності;

- своєчасного проходження медичного огляду працівниками ДНЗ.

протягом

року

ПочкаК.А.

директор

 

сестра медична старша ПухальськаТ.В.

 

сестра медична старша

Величко І.Г..

 

14.

Здійснювати контроль за роботою   пральні щодо:

- наявності та дотримання графіка зміни білизни, якості її прання;

- дотримання норм витрат миючих засобів;

- збереження обладнання;

- виконання інструкцій з ОП.

протягом

року

старша медична сестра

Величко І.Г.

зав.госп

Піроженко Н.І.,

машиніст з прання білизни Хавтуляріна А.В.

 

15.

Здійснювати контроль за економним використанням електроенергії, водо- та теплоресурсів

протягом

року

зав.госп

Піроженко Н.І.,

 

 

16.

Оформлення річних статистичних звітів за формою

грудень

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

.

 

17.

Складання та затвердження графіку відпусток працівників ДНЗ на 2021 рік

січень

2021 р

ПочкаК.А.

директор

голова ПК

Родіонова О.Е.

 

18.

Аналіз стану захворюваності дітей та виконання плану дітоднів за І півріччя

січень

2021 р.

ПочкаК.А.

директор

сес мед старша

Величко І.Г.

 

19.

Провести аналіз виконання норм харчування за оздоровчий період

до

31.08.

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

сесмед.старша

Величко І.Г.

 

2.Зміцнення матеріально-технічної бази

1.

 

 

 

Підготовка дошкільного закладу до осінньо-зимового періоду :

 

 

до

01.09.

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

2.

Провести фарбування підлоги  сходових клітин

до

01.09.

2020 р.

завгосп

Піроженко Н.І.,

вихователі

 

3.

 

 

Підготувати овоче-сховище до прийому овочів на зимове зберігання.

до

01.10.

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

6

Підготовка ігрових майданчиків та завезення піску

квітень

2021 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

7.

Проведеня робіт з благоустрою території дошкільного закладу:посадка дерев, кущів. Оформлення клумб.

 

 

травень

2021р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

8.

Провести частковий ремонт групових та інших приміщень дошкільного закладу. Пофарбувати ігрові та спортивні майданчики.

 

протягом

року

 

ПочкаК.А.

директор

завгосп

Піроженко Н.І

 

9.

Впорядкування та поповнення обладнанням спортивного майданчика

до 01.08.

2021 р.

 

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І

 

           

 

3.Виробничі   наради

№ з/п

Дата проведення

Питання для розгляду

Доповідач

Відмітка про виконан-ня

1.

вересень

2020 р.

 

 

 

1.Стан підготовки до нового 2020-2021 навчального року та осінньо-зимового періоду. Технічний стан будівлі та споруд.

2 Підсумки організації літньо-оздоровчої компанії в 2020 році.

3.Правила внутрішнього розпорядку для працівників ДНЗ. Інструкції з охорони праці.

Графіки роботи працівників дошкільного закладу..

4.Навчання працівників з пожежної безпеки.

 

ПочкаК.А.

директор

Піроженко Н.І. /зав.госп/

 

2.

листопад

2020 р.

1.Організація занять та проведення інструктивних бесід з безпеки життєдіяльності дошкільників.

2. Організація харчування дітей в дошкільному закладі та дотримання режиму дня.

3. Аналіз протипожежної безпеки та виконання заходів з охорони праці на робочих місцях.

4.Інклюзивна освіта як модель соціального устрою

5.Різне

ПочкаК.А.

директор

 

Величко І.Г.

/ст.. мед. сестра/

 

Піроженко Н.І. /зав.госп/

 

 

3.

грудень

2020 р.

1. Виконання  вимог санітарно-гігієнічних вимог в дошкільному закладі.

2. Аналіз стану захворюваності дітей в дошкільному закладі.

3. Підготовка та проведення новорічних ранків.

4.Профілактика травматизму

5.Різне

Величко І.Г..

/ст. мед. сестра/

Пухальська Т.В.

/ст.мед.сестра/

вихователі-методисти

 

4.

січень

2021р.

1.Затвердження графіку відпусток на 2020-2021 навчальний рік.

2. Використання вихователями в роботі з дітьми оздоровчих методик.

3.Аналіз харчування в ДНЗ

4.Різне

ПочкаК.А.

директор

вих.-методисти

 

ВеличкоІ.Г.

/ст..мед.сестра/

 

5

травень

 1. р.

1.Підсумки роботи педагогічного колективу протягом навчального року.

2.Організація літнього оздоровлення дітей в дошкільному закладі.

3. Організація харчування дітей в літньо-оздоровчий період та контроль за його якістю.

4.Різне

ПочкаК.А.

директор

Величко І.Г.,     /сестра. мед. старша/

 

 

 

           

 

4.Наради за участю директора

№ з/п

Дата проведення

Питання для розгляду

Доповідач

Відмітка про виконан-ня

1.

03.09.

2020р.

1.Дотримання працівниками закладу режиму дня.

2.Про дотримання вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

3.Про відвідування вихованцями  дошкільного закладу.

4. Аналіз стану харчування вихованців  

5. Різне

Почка К.

директор

вихователі – методисти

Величко І.Г.

/ст.. мед. сестра/

 

2.

15.10.

2020 р.

1. Проведення атестації педагогічних працівників у 2020-2021 н.р.

2.Про підготовку до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період.

4. Різне

ПочкаК.А.

директор

Піроженко Н.І. /завгосп/ Піроженко Н.І. /завгосп

 

3.

18.11.

2020 р.

1.Про стан батьківської плати за харчування.

2.Звіт про організацію харчування дітей.

3.Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей.

4. Різне

ПочкаК.А.

директор

Величко І.Г.,

/сестра. мед.ст. ст/

Караваєва Т.А.

/вихователь – методист/

 

4.

16.12.

2020 р.

1. Про стан ведення ділової документації в дошкільному закладі.

2.Про санітарний стан приміщень.

3. Підготовка до новорічно-різдвяних свят.

4. Різне

ПочкаК.А.

директор ВеличкоІ.Г.

/ст.мед.сестра/

вихователі- методисти

 

 

5.

21.01.

2021 р.

1. Аналіз стану роботи із зверненями громадян в 2019 році.

2. Аналіз харчування дітей в дошкільному закладі за І півріччя  2019- 2020 навчального  року

2. Про стан роботи щодо попередження дитячого травматизму

4. Різне

ПочкаК.А.

директор

Величко І.Г.., сестра медична старша;

Караваєва Т.А.,

вихователь - методист

 

6.

10.02.

2021 р.

1. Проведення медико –педагогічного контролю під час занять фізкультури

2.Аналіз відвідування дітей по групам

2020-2021р

 3. Аналіз стану  батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ.

4. Різне

Величко І.Г.., сестра медична старша;

інс.фізкультури

 

ПочкаК.А.

директор

 

7.

10.03.

2021 р.

1. Аналіз виконання заходів по економії енергоносіїв

2. Про виконання вимог Інструкції з організації харчування дітей.

3.Відповідність санітарно-гігієнічних умов у закладі нормативним вимогам.

4. Різне

Почка К.А.

директор

Величко І.Г.

сестра медична старша;

Пухальська Т.В.

сестра медична старша;

 

 

8.

15.04.

2020 р.

1. Стан трудової дисципліни в дошкільному закладі

2.Про результати вивчення роботи педагогічних працівників,які атестуються в 2020-2021 навчальному році.

3. Дотримання правил пожежної безпеки в дошкільному закладі.

4. Різне

Почка К.А.

директор

 

вихователі – методисти

 

Піроженко Н.І.

завгосп

 

 

9.

12.05.

2020 р.

1. Про організацію роботи на оздоровчий період.

2. Про надання соціальної підтримки та допомоги дітям позбавлених батьківського піклування та дітям з малозабезпечених сімей.

3. Різне

 

ПочкаК.А.

директор

 

Васильєва А,А,

практичний психолог

 

ПочкаК.А.

директор

 

 


 

Додаток 1

План проведення свят, розваг, театральних дійств

Музичні розваги

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальність

Відмітка про вико-

нання

1

Розвага «Правила дорожнього руху» (для дітей середнього віку)

вересень

2020 р.

музичні керівники

 

2

«Осінній ярмарок»

жовтень

2020 р.

музичні керівники

 

3

Музична розвага«Мандруємо казкою»( для дітей  молодшого дошкільного віку)

 

жовтень

2020 р.

музичні керівники

 

4

Музична розвага – « Свято рідної мови»

листопад

2020 р.

музичні керівники

 

5

Свято «Зустріч Святого Миколая»

грудень

2020 р.

музичні керівники

 

6

«Ось і знову Новий рік» (всі групи)

грудень

2020 р.

Музичні керівники

 

7

Щедрий вечір, добрий вечір (старші групи)

січень

2021р.

музичні керівники

 

8

Музична розвага « Як  Зима з Весною зустрічається »

лютий

2021р.

музичні керівники

 

9.

Музична розвага «Шануймо пам’ять Т. Г. Шевченка»

березень

2021р.

музичні керівники

 

10

«Матусь своїх вітаємо» (свято 8 Березня для дошкільників та їхніх мам)

березень

2020р.

музичні керівники

 

11

Музична розвага «Великодня казочка»

 

квітень

2021 р.

 

 

12

Музична розвага «Cмішинка і Веселинка на гостинах у малят» ( для дітей середнього дошкільного віку)

травень

2021р.

музичні керівники

 

13

«Я люблю свою матусю» розвага до Дня матері

травень

2021 р.

музичні керівники

 

15

Прощавай садок дитячий

травень

2021 р.

музичні керівники

 

 

Додаток 2

План проведення спортивно – масових та

фізкультурно - оздоровчих заходів

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Відмітка про вико-

нання

1

Малі Олімпійські ігри у дитячому садку.«Олімпійська надія України»

( для дітей старшого дошкільного віку)

вересень

2020 р.

інструктор з фізичної  культури

 

2.

Спортивна розвага « Веселі старти»

( для дітей середнього дошкільного віку)

жовтень

 

2020 р.

інструктор з фізичної  культури

 

3.

Спортивна розвага «Козаком не просто стати – спорт потрібно поважати»( для дітей старшого дошкільного віку)

 

 

листопад

2020 р.

інструктор з фізичної  культури

 

4.

Спортивна розвага «Дружба - велика сила»(з дітьми молодшого дошкільного віку)

 

грудень

2020 р.

інструктор з фізичної  культури

 

5.

Спортивна розвага «Пустощі снігової баби»(для дітей середнього дошкільного віку)

 

січень

2021 р

інструктор з фізичної  культури

 

6.

Естафетні ігри -розваги за мотивами українських народних казок( для дітей старшого дошкільного віку)

 

лютий

2021 р.

інструктор з фізичної  культури

 

7.

Спортивна розвага «Ми веселі малюки»( для дітей молодшого дошкільного віку)

 

березень

2021 р.

інструктор з фізичної  культури

 

8.

Спортивна розвага «Космічні пригоди»(для дітей старшого дошкільного віку)

 

квітень

2021 р.

інструктор з фізичної  культури

 

9.

Спортивна розвага«У пошуках скарбів»

(для дітей старшого дошкільного віку за участю батьків)

 

травень

2021р.

інструктор з фізичної  культури

 

 

Додаток 3

План проведення гурткової роботи

з/п

 

Зміст роботи

Термін  проведення

Відповідаль

ні

Відмітка

 про вико-

нання

1.

Театрально – ігрова діяльність дошкільнят 6-го року життя «В гостях у казки»

один раз на тиждень

четвер

Макогонова Г.О.,

вихователь

 

2.

«Люби .шануй.вивчай свою країну ,рідний край» (4-го року життя  виховання  напряму).

один раз на тиждень

вівторок

Несмашна

Н.А.,

Гаврилюк Л.В.., вихователі

 

3.

Гурткова робота з молодшими дошкільниками «Чарівна країна математики».(логіко-математичний розвиток).

один раз на тиждень

середа

Руденко О.І.

вихователь

 

4.

Гурток з художньо – естетичного розвитку дітей 6-го року життя «».

один раз на тиждень

четвер

Кузнецова Т.П.,

вихователь

 

5.

Гурткова робота з дітьми  4-го року життя з мовленнєвого розвитку «Мовленнєві перлини».

один раз на тиждень

четвер

 

Переверзя Ю.М.

вихователь

 

6.

Гурток з художньо – естетичного розвитку дітей  старшого дошкільного віку

два раза на тиждень

 

Бондаренко Н.М.

керівник гуртка

 

7.

«Техквандо»(фізкультурно-спортивний напрям)

два раза на тиждень

 

Зубкова В.О.

керівник гуртка

 

8.

Гурткова робота з дітьми  6-7-го року життя з англійської мови.

два раза на тиждень

 

Жердій О.О.

керівник гуртка

 


Додаток 4

План роботи дошкільного навчального закладу №48

з питань охорони та безпеки життєдіяльності дошкільників

на 2020-2021 н.р.

І. Охорона праці та попередження виробничого травматизму

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.Організаційні заходи

1.

Підготувати заклад до нового навчального року та оформити відповідний акт

до 20.08.

 2020 р.

 

Почка К.А.

директор

 

2.

Видати та довести до відома всіх працівників накази по закладу:

 • «Про організацію роботи з охорони праці»
 • Організацію роботи щодо збереження життя та здоров’я дітей.
 • Створення постійнодіючої комісії з питань ОП в ДНЗ.
 • Про проходження медоглядів працівниками дошкільного навчального закладу

до 16.09.

 2020 р.

Почка К.А.

директор

 

3.

Розробити заходи по підготовці закладу до роботи в осіннє-зимовий період

до 03.09.

2020 р.

Піроженко Н.І.

 

4.

Розробити заходи на проведення «Тижня охорони праці», «Тижня безпеки життєдіяльності дитини»

1 раз в

 квартал

КараваєваТ.А.

Несмашна Н.А.

вихователі - методисти

 

5.

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку з працівниками закладу у відповідності до діючого Положення.

в разі необхідності

Почка К.А.

директор

 

6.

Обновити куточок з охорони праці , підготувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії

до 03.09.

2020 р.

 

 

КараваєваТ.А.

Несмашна Н.А.

вихователі - методисти

 

2.Техніка безпеки

1.

Контроль за  дотриманням термінів випробування засобів безпеки (захисне заземлення), контрольних приладів (манометрів).

1 раз на рік

Піроженко Н.І.

завгосп

 

2.

Перевірити технічний стан та провести випробування спортивного  обладнання (стандартного і нестандартного) в спортивному залі та на відкритому майданчику і оформити акт.

до 25.08.

2020р.

комісія з ОП

 

3.

Перевірити технічний стан та провести випробування ігрового обладнання на групових майданчиках і оформити акти.

до 30.08.

2020 р.

комісія з ОП

 

4.

Перевіряти та впорядкувати територію дошкільного закладу, усувати всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни).

постійно

Піроженко Н.І.

завгосп

 

5.

Проводити навчання та інструктажі з ОП,реєструвати в журналах встановленої форми

 • Осіб, щойно прийнятих на роботу;
 • Працюючих

 

 

1 день роботи

 

2 рази на рік, 1 раз в квартал

Почка К.А.

КараваєваТ.А.

Піроженко Н.І.

 

 

 

КараваєваТ.А.

Піроженко Н.І.

 

6.

Провести діагностування педагогів та обслуговуючого персоналу на предмет обізнаності  з техніки безпеки

вересень

2020 р.

травень

2020 р.

Почка К.А. КараваєваТ.А

Піроженко Н.І

 

7.

Провести спеціальне навчання та перевірку знань з питань ОП для працівників, що працюють на роботах з підвищеною небезпекою.

листопад

2020 р.

Почка К.А.

КараваєваТ.А.

.

 

8.

Забезпечити  наявність усіх необхідних інструкцій:

По безпечній роботі на електрообладнанні;

По кожній професії під час виконання трудових обов’язків;

При виконанні разової роботи

до вересня

2020 р.

Почка К.А.

директор

Піроженко Н.І.

завгосп

 

9.

 

Забезпечити всіх працюючих на робочих місцях спецодягом, засобами індивідуального захисту.

до вересня

2020 р.

Почка К.А.

директор

 

 

3.Електробезпека

1.

Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючих пристроїв, опору ізоляції електропроводки.

 

1 раз на рік

січень

2021р.

Піроженко Н.І.

завгосп

 

2.

Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів у відповідності до вимог ПТЕ, ПТБ.

постійно

 

Піроженко Н.І.

завгосп

 

3.

Проводити ремонт світильників,

електровимикачів, заміняти перегорівші лампи

постійно

Піроженко Н.І.

 

4.

Організовувати проведення випробування засобів захисту від ураження електрострумом

постійно

Піроженко Н.І.

завгосп

 

4.Виробнича санітарія

 

1.

Організувати обов’язковий медичний огляд всіх працівників закладу

2 рази на рік

 

Почка К.А.

директор

 

2.

Забезпечити згідно діючих норм миючими засобами, спецодягом.

постійно

Величко І.Г.

сестра медична

 

3.

Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень

постійно

Величко І.Г.

сестра медична

 

4.

Проводити дезінфекцію, дератизацію (у відповідних приміщеннях)

постійно

Величко І.Г

сестра медична

 

5.

Забезпечити у закладі відповідний питний режим.

постійно

Величко І.Г

сестра медична

 

5. Пожежна безпека

1.

Організувати добровільну пожежну дружину та забезпечити її роботу у відповідності до діючих вимог.

вересень

2020 р.

Почка К.А.

директор

 

2.

Забезпечити наявність планів та графічних схем евакуації працівників та дітей на випадок пожежі

до вересня

2020 р.

Піроженко Н.І.

завгосп

 

3.

Забезпечення закладу первинними засобами пожежогасіння у відповідності до переліку та норм, викладених у Правилах пожежної безпеки в Україні.

 

систематично

 

Почка К.А.

директор

 

4.

Провести заняття по практичному користуванню первинними засобами пожежогасіння.

вересень

 2020 р.

Піроженко Н.І.

завгосп

 

5.

Провести ревізію внутрішніх пожежних кранів та комплектувати їх у відповідності до вимог Правил пожежної безпеки в Україні

квітень

2021 р.

Піроженко Н.І.

завгосп

 

6.

Провести Тиждень пожежної безпеки

 

1 квартал

КараваєваТ.А.

Несмашна Н.А.

вихователі - методисти

 

7.

Забезпечити наявність інструкцій з пожежної безпеки та протипожежного режиму утримання закладу.

до вересня

2020 р.

Піроженко Н.І

завгосп

 

8.

Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки

 

2 рази на рік

жовтень

квітень

Піроженко Н.І

завгосп

 

9.

Своєчасно очищати територію закладу від сухого листя, трави, відходів горючих матеріалів.

постійно

Піроженко Н.І.

завгосп

 

10.

Розробити заходи по усуненню недоліків, зазначених в приписах служби ОП та інспекторів держнагляду та ПІ

до 10.09.

2019 р.

Піроженко Н.І

завгосп

 

11.

Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з правилами пожежної безпеки.

постійно

Піроженко Н.І.

завгосп

 

6. Внутрішній контроль за станом охорони праці

1.

Забезпечити дію оперативного громадського контролю за станом охорони праці

Постійно

Почка К.А.

директор

 

2.

Проводити Тижні охорони праці, оформляти результати перевірок актом встановленої форми

1 раз в квартал

комісія ОП

 

3.

Контроль:

 • Стан кріплення меблів, обладнання в групах, навчальних кабінетах;
 • Маркування  меблів, розміщення дітей відповідно ростовим показникам, оформлення листів здоров’я;
 • Стан електробезпеки в ДНЗ;
 • Дотримання безпеки під час експлуатації побутових машин та механізмів.
 • Стан та правильна експлуатація будівель та споруд.
 • Забезпечення та стан засобів індивідуального захисту.
 • Забезпечення та стан засобів пожежогасіння.
 • Світловий режим в групах, кріплення світильників.
 • Стан ігрового обладнання на майданчиках.
 • Дотримання повітряного та питного режиму.
 • Використання миючих та дезінфікуючих засобів та дотримання правил їх зберігання.

 

 

вересень

2020 р.

 

січень

2021 р.

 

 

щомісяця

 

щомісяця

2 р.на рік

 

листопад 2020 р.

 

2 р.на рік

щоквартал.

 

 

щомісяця

 

щомісяця

 

щомісяця

 

комісія з ОП

 

Піроженко Н.І

завгосп

 

Піроженко Н.І

завгосп

 

Піроженко Н.І

завгосп

 

 

Піроженко Н.

завгосп

 

4.

Перевіряти наявність та правильність оформлення документації з охорони праці в закладі

вересень  2020 р.

січень

2021 р.

травень

2021 р.

комісія ОП

 

5.

Проконтролювати виконання угоди між адміністрацією та профкомом закладу

травень

2021 р.

комісія ОП

 

6.

Розглянути питання «Стан охорони праці в закладі» на виробничій нараді.

травень

2021 р.

Почка К.А..

директор

 

             

ІІ. Охорона життя і здоров’я дітей та попередження дитячого  травматизму

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

Робота з персоналом

1.

Опрацювання та вивчення посадових інструкцій, правил внутрішнього розпорядку, правил пожежної безпеки, інструкції ЦО

при прийомі на роботу

Почка К.А..

директор

 

2.

Проведення інструктажів відповідно до графіку

2 рази на рік, 1 раз в квартал

Караваєва Т.А.

Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

Піроженко Н.І.

завгосп

 

3.

Бесіди:

 • Безпека життя, запобігання дитячого травматизму;
 • Антропометричні виміри та система маркування по групам;
 • Загартування дітей в  зимовий період;
 • Ступінь фізичного навантаження на дітей після хвороби.

 

жовтень

2020 р.

грудень

2020 р..

грудень

2020 р.

квітень

2021р.

Почка К.А.

директор

Караваєва Т.А.

Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

.

 

 

4.

Практикум:

 • Надання першої допомоги при нещасних випадках

травень

2021 р.

Величко І.Г.

сестра медична

 

Робота з педпрацівниками

1.

Педгодина.

1.Про Тиждень безпеки дитини.

2. Ознайомлення з досвідом роботи ДНЗ м. Сміли «Екологічне виховання дітей дошкільного віку».

 

квітень

2021 р.

Почка К.А.

директор

Караваєва Т.А.

Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

2.

Консультації

 • Дитина і дорожній рух;
 • Пожежна безпека дитини;
 • Дні здоров’я в дитячому садку;
 • Як говорити про її хвороби;
 • Поведінка дітей в надзвичайних ситуаціях

 

вересень

2020 р.

листопад 2020 р.

грудень

2020 р.

лютий

2021 р.

квітень

2021 р.

 

 

Почка К.А.

директор

Караваєва Т.А.

Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

 

 

Робота з дітьми

1.

З метою формування у дітей вмінь та навичок безпеки життєдіяльності організовувати з дітьми:

Заняття;

Ігрову діяльність;

Пошуково-дослідницьку діяльність;

Бесіди, читання літератури тощо

 

 

щотижня

щоденно

щоденно

щоденно

 

 

вихователі всіх вікових  груп

 

2.

Проведення Тижнів безпеки життєдіяльності:

* «Світлофор нам всім моргає,до порядку закликає !»

* « Іскру гаси до пожежі,бо вогонь не  знає межі »

* « Здоров'я – дорожче за золото»

 

* « Безпека людини в небезпечних ситуаціях»

* « Дорога не для забав!»

 

 

вересень

2020 р.

листопад

2020 р.

січень

2021 р.

квітень

2021 р.

травень

2021 р.

 

Караваєва Т.А.

Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

вихователі всіх вікових  груп

 

3.

Музичні та фізкультурні розваги:

 • Світлофор-моргайко (фізкультурна розвага);
 • Спортивна розвага

« Котигорошко»;

 • Лялькова вистава «Пригоди в лісі»
 • Лялькова вистава «Поросятко Чок»
 • «Здоров’я дитини- багатство країни» (фізкультурна розвага)
 • «В кімнаті Чисюлькіна» (спортивна розвага)
 • «Майбутнє планети в наших руках» (музично-спортивна розвага)
 •  «Неслухняний Кузя» (театральна вистава)
 • «Рости, підростай, про природу дбай!» (спортивна розвага)

 

вересень

листопад

 

листопад

 

листопад

 

січень

 

січень

 

 

 

березень

 

квітень

 

квітень

 

 

травень

 

 

 

інструктор з фізичної культури

 

 

 

 

музичні керівники

 

 

інст.з фізичної культури

 

музичні керівники

 

 

інст. з фізичної культури

 

Робота з родинами вихованців

1.

Консультації

1.Правила безпечної поведінки з домашніми улюбленцями

2.Безпека дитини вдома і на вулиці

3.Правила поведінки в громадському транспорті

 

 

вересень

2020 р.

листопад

2020 р.

квітень

2021 р.

 

Царенко Н.С.

 

Власенко О.Ю.

 

Новосьолова А.С.

 

2.

Інформаційні матеріали:

Увага, діти на дорозі!

Охорона дитинства;

Пожежна безпека під час Новорічних свят

Безпека дитини в довкіллі

Безпечний відпочинок

 

вересень

2020 р.

листопад

2020 р.

грудень

2020р.

квітень

2021р.

травень

2021р.

 

вихователі всіх вікових груп

 

Контроль та керівництво

1.

Тематична перевірка:

Надання дітям знань з БЖД з розділу програми «Дитина і природа»

 

квітень

2020р.

Почка К.А..

КараваєваТ.А

Несмашна Н.А.

 

2.

Попереджувальний:

Навчання дітей особистій гігієні

1 квартал

Почка К.А

КараваєваТ.А. Несмашна Н.А

 

3.

Оперативно-оглядовий:

Маркування меблів, відповідність їх зросту;

Ведення документації;

Виховання культурно-гігієнічних навичок під час режимних моментів

 

вересень

2020р.

2 квартал

протягом

року

 

Пухальська Т.В.

КараваєваТ.А.

Несмашна Н.А.

 

 


 

Додаток 5

Медико – профілактичні заходи

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1. Організаційна робота

1.

Прийом дітей-новачків

вересень

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

2.

Систематичне ведення всієї обов’язкової медичної документації за встановленою формою

протягом

року

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

3.

Участь у педрадах, нарадах за участю директора на які виносяться питання фізичного виховання та зміцнення здоров’я.

протягом

року

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

4.

Аналіз стану захворюваності з медичним та педагогічним персоналом ДНЗ (виробнича нарада)

січень

2021 р.

ВеличкоІ.Г.

вихователі

 

5.

Участь у батьківських зборах

квітень

2021р.

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.,

вихователі

 

6.

Узагальнення спільно з лікарем результатів роботи щодо харчування (виробнича нарада

травень

2021р.

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В

 

 

7.

Участь у роботі з батьками дітей з питання організації харчування  в домашніх умовах.

протягом року

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В

 

 

8.

Придбання медикаментів, списання їх за нормами.

протягом року

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

2. Лікувально-профілактична  робота

1.

Проведення антропометричних вимірювань дітей:

Від 2 років до 3;

Від 3 до 7

1 раз в квартал

Величко І.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

3.

Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, забезпечення їхньої ізоляції до приходу батьків.

за

потребою

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В

 

5.

Проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні захворювання

по необхідності

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

6.

Складання та затвердження плану роботи оздоровлення дітей диспансерної групи

вересень

2020р.

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

7.

Складання та затвердження списку дітей оздоровчої групи.

вересень

2020р.

ВеличкоІ.Г.

.

 

8.

Складання та затвердження плану оздоровлення дітей ДНЗ.

травень

2021р.

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

9.

Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей, виконанням режиму дня

протягом року

Караваєва Т.А., Несмашна Н.А.

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В

 

10.

Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та термічною обробкою продуктів.

постійно

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

11.

Участь у складанні перспективного та щоденного меню.

постійно

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В

 

12.

Забезпечення вхідного контролю якості продуктів.

постійно

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

13.

Перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу.

постійно

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

14.

Підрахунок калорійності раціону.

1 раз на місяць

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В

 

15.

Проведення С-вітамінізації.

постійно

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

16.

Контроль за зберіганням та термінами реалізації продуктів, що  швидко псуються.

постійно

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

17.

Контроль за харчуванням дітей та дотриманням методики проведення цього процесу.

постійно

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

18.

Забезпечення медичного кабінету необхідними ліками та медичними інструментами.

1 раз в квартал

Величко І.Г.

 

3. Оздоровча  робота

1.

Розробка раціонального режиму для всіх вікових груп.

серпень- травень 2020-2021

Караваєва Т.А., Несмашна Н.А.

Величко І.Г.

Пухальська Т.В

 

4.

Санація повітря за допомогою бактерицидних ламп.

за графіком в осінньо-зимовий період

Величко І.Г.

 

5.

Сезонна профілактика (додавання часнику, цибулі в їжу)

в осінньо-зимовий період

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

6.

Масаж верхніх кінцівок

постійно

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

7.

Фітотерапія:

 • Вітамінний чай,
 • Заспокійливий чай

жовтень

2020 -березень 2021р.

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

9.

Контроль за дотриманням вимог під час карантину .

при карантині 

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

4. Санітарно-просвітницька робота

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск санбюлетнів:

Правильне харчування – гармонійний розвит

вересень

2020 р

Величко І.Г.

 

 

 

Організація санітарно-просвітницької роботи серед батьків з питань харчування дитини вдома;

жовтень

2020 р.

Пухальська

Т.В.

 

Вірусний гепатит;

жовтень

2020 р

Величко І.Г

 

Особиста  гігієна  дитини дошкільного віку

листопад

2020 р

Пухальська Т.В.

 

Як обрати  теплий і зручний одяг для дитини;

листопад

2020 р.

Величко І.Г

 

Профілактика простудних захворювань у дитини

грудень

2020 р.

Пухальська Т.В.

 

Авітаміноз та його профілактика;

січень

2021 р.

Величко І.Г

 

Долікарська допомога при обмороженні;

лютий

2021 р.

Пухальська Т.В.

 

Ентеробіоз та його профілактика;

березень

2021р.

Величко І.Г

 

Профілактика кору у дітей

квітень

2021р.

Пухальська Т.В.

 

Йододефіцит та його профілактика

травень

2021р.

Величко І.Г

 

Попередження теплових ударів та сонячних опіків у дітей

червень

2021р

Пухальська Т.В.

 

Перша допомога дитині при укусах комах

червень

2021р.

Величко І.Г

 

Бесіди з обслуговуючим персоналом:

Деззасоби: правила зберігання та використання.

Правила миття посуду.

 

 

вересень

2020 р.

 

Пухальська Т.В.

 

Санітарно-гігієнічний режим дошкільного закладу

жовтень

2020 р

Величко І.Г

 

Правила маркування та зберігання робочого та притирального інвентарю.

листопад

2020 р.

 

Пухальська Т.В.

 

Особиста гігієна персоналу.

січень

2021р.

 

Величко І.Г.

 

Правила проведення щоденного та генерального прибирання приміщень

березень

2021 р.

Величко І.Г.

 

Питний режим влітку

квітень

2021 р.

Пухальська Т.В.

 

 

3.

Бесіди з працівниками харчоблоку:

Перелік заборонених страв в дитячому харчуванні;

Правила миття та обробки яєць;

Товарне сусідство при зберіганні продуктів харчування.

Технологія приготування дієтичного харчування.

Правила термічної обробки молока та молокопродуктів.

Профілактика харчових отруєнь

 

вересень

2020 р.

 

жовтень

2020 р.

 

грудень

2020р.

лютий

2021р.

 

квітень

2021 р.

 

червень

2021 р.

 

Величко І.Г.

 

Пухальська Т.В.

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

4

Бесіди з батьками:

Особиста гігієна дітей

Правила харчування дитини у вихідні та святкові дні.

Дитячі інфекційні захворювання та їх профілактика.

Лікувальна гімнастика.

Профілактика захворювань верхніх дихальних шляхів.

Правила поведінки під час відпочинку біля відкритих водойм.

вересень

2020 р.

листопад

2020 р.

грудень

2021р.

 

лютий

2021 р.

квітень

2021 р.

 

червень

 2021 р

Величко І.Г.

 

Пухальська Т.В.

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

 

 

              5. Протиепідемічна  робота           

 

1.Доведення до відома батьків термінів щеплень дітей.

вересень

2020 р.

Пухальська Т.В.

 

2.Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимами згідно з інструкцією.

систематично

Пухальська Т.В.

 

 

3.Контроль за збереженням та використанням дезінфікуючих та миючих засобів.

систематично

Пухальська Т.В.

 

 

4.Проведення планового обстеження всього персоналу на кишкову паличку:

 • працівників харчоблоку;
 • інших працівників.

2 р.на рік

1 р.на рік

 

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

5.Проведення обстеження дітей на педикульоз та коросту.

1 р. в тиждень

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

6.Проведення протиепідемічних та загартовуючих заходів щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями.

по епідпоказанням

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

7.Контроль за проведенням ранкового прийому дітей.

систематично

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

8.Складання плану та контроль  за термінами проходження персоналом медогляду.

2 рази на рік

Величко І.Г

 

9.На час карантину контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщеннях та на ігрових майданчиках

по епідпоказанням

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

10.Навчання технічного персоналу методики проведення хлорного режиму.

по епідпоказанням

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

11.Суворий контроль за прийомом до ДНЗ дітей, які хворіли на кишкові інфекції

по необхідності

Величко І.Г.

Пухальська Т.В

 

6. Санітарно-гігієнічна робота

1.Контроль за санітарним станом приміщень та ігрових майданчиків.

систематично

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

2.Контроль за повітряно-температурним режимом.

систематично

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

3.Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни та своєчасним проходженням медичних оглядів.

систематично

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

4.Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, серветок, якістю прання.

систематично

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

5.Контроль за проведенням поточних та генеральних прибирань та розподілом обов’язків серед технічного персоналу.

систематично

Величко І.Г.

 

 

 

6.Контроль за виконанням правил миття посуду (дезінфекція) в групах.

систематично

Величко І.Г.

 

 

 

 

Додаток 6

 

Заходи щодо виконання програми з правової освіти

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відміт

ка про вико-

нання

1.

Залучати батьків до співпраці з питань правового виховання «Скринька довіри»

жовтень 2020 р.

вихователі-методисти, вихователі старших груп

круглий стіл

 

2.

Оформити в куточках для батьків рубрику «Права дитини»

листопад 2020 р

вихователі

матеріали

 

3.

Правова освіта дітей та батьків: системний підхід

грудень

2020 р

вихователі

матеріали до консультацій

 

4.

Надавати консультативну допомогу з питань правової освіти

упродовж року

вихователі-методисти

методичний матеріал

 

5.

Оформити фотовиставку

 « Моя родина  - моя маленька Батьківщина»

травень

2021 р.

вихователі-методисти

вихователі

фотогра

фії

 


Додаток 7

 

План заходу щодо Дня Незалежності України та Дня прапору

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відміт

ка про вико-

нання

1.

Огляд етнографічних куточків

серпень 2020р.

Караваєва Т.А.,

Несмашна

вихователі

виставка

 

2.

Музичний дивокрай – караоке на майдані (українська пісня)

листопад 20р.

вихователі, музичний

керівник

список пісень, методичний матеріал

 

3.

Виготовлення альбому «І герб, і гімн, і прапор України».

упродовж року

вихователі

підбір матеріалу

 

4.

Проведення заняття з дітьми:

 • «Краса людини- її доброта» (старші групи)
 • «Моя Україна- рідний край»

упродовж року

вихователі

конспекти

 

5.

Виникнення сучасного тлумачення державної та національної символіки (усний журнал для вихователя)

упродовж року

Караваєва Т.А., Несмашна

Н.А.,

вихователі

самостійна робота

 

6.

Родинне свято.

січень 2020р.

вихователі, музичний

керівник

сценарій, конспект

 

 

Додаток 8

План роботи на літній оздоровчий період

на 2019-2020н.р.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Перевести роботу дошкільного закладу на літній режим.

1.06.

2021 р.

директор

 

2.

Забезпечити:

 • Максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;
 • Проведення занять за літнім розкладом;
 • Організацію питного режиму;

01.06-31.08.

2021 р.

 

директор, вихователі методисти

ст.м/с

 

3.

Провести заходи до Міжнародного Дня захисту дітей:

 • Фізкультурне свято «Ми веселі діти»;
 • Спортивні змагання на велосипедах;
 • Конкурс малюнку на асфальті «Світ очима дітей»

01.06.

2021 р.

вихователі методисти, муз керівник, інст. з фізкульт.,

вихователі

 

4

 

Тематичний тиждень: « Збережемо народні традиції»

 • «Ой на Івана та й на Купала»
 • Народні ігри дітям

 

 

07.07-10.07.

2021 р.

вихователі, музичні

керівники

 

7.

Тематичний тиждень «Моя країна – моя родина»:

 • Комплексні заняття «Ми живемо на Україні»
 • Свято Незалежності України;
 • Виставка малюнків «Краса землі моєї України».

16.08-20.08.

2021 р.

вихователі, музичні

керівники

 

8.

Оформлення куточків з національною символікою, атрибутами українського побуту.

до 10.08.

2021 р.

вихователі методисти

 

 

9

Музично-спортивне свято «Прощання з літом».

31.08.

2021р.

інстр. з фізкул.

 

10.

Організувати зі старшими дошкільниками прогулянки в парк, в ліс, в поле, до річки.

протягом літа

вихователі

 

11.

Перегляд вистав обласного театру ляльок.

протягом літа

вихователі

 

12.

Організувати виставки-огляди:

 • Конкурс дитячого малюнку «Світ очима дітей»;
 • Педагогічну виставку до нового навчального року.

червень 2021р.

 

серпень 2021 р.

вихователі методисти

 

 

 

13.

Провести Дні здоров’я в дитячому садку.

01.06.

2021 р.

01.07.

2021 р.

04.08.

2021р.

інст. з фізкул.

вихователі

 

14.

Провести конкурс на кращий дитячий город, майданчик.

липень

2021р.

вихователі методисти

 

 

15.

Погодити план спільної роботи зі школою на 2020/2021 навчальний рік.

серпень 2021р.

директор вихователі методисти

 

 

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

примітка

1.

Провести консультації з педагогами на теми:

 • Основні види і принципи загартування;

 

 • Безпека життєдіяльності дітей влітку.

 

 • Форми роботи з фізичного виховання влітку
 • Прогулянка влітку
 • Організація  ігор з піском та водою

 

червень

2021р.

червень

2021р.

липень

2021р.

липень

серпень

2021р.

 

 

вихователі методисти

вихователі методисти

вихователі методисти

вихователі методисти

 

 

3.

Провести семінар «Організація літнього оздоровлення дітей дошкільного віку»

червень

2021р.

 

вихователі методисти

 

4.

4.1

 

 

 

 

 

4.2

Педгодини:

1)Організація роботи по оздоровленню дітей в літній період;

2) Організація роботи з дітьми в адаптаційний період.

1)Охорона життя і здоров’я дітей в літній період.

2) Організація пошуково-дослідницької діяльності (обмін досвідом роботи).

3) Новинки методичної літератури.

 

червень

2021р.

 

 

 

 

липень

2021р.

 

вихователі методисти

психолог

 

вихователі методисти

 

вихователі методисти

 

4.3.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

1) Виготовлення посібників, атрибутів за творами В.Сухомлинського.

2) Підготовка до проведення Дня незалежності.

 

Огляди:

- найкращий квітник;

- найкращий майданчик

Контроль навчально-виховної роботи:

 • Організація та проведення ранкової гімнастики на свіжому повітрі.
 • Дотримання правильного розпорядку дня, питного та повітряного режиму.
 • Створення умов для якісного проведення загартування дітей водою, повітрям і сонцем.
 • Проведення екскурсій та цільових прогулянок
 • Організація самостійної художньої діяльності  дітей.

 

 • Виконання вимог «Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ», затвердженої наказом МОН України від 28.10.2018р №985.
 • Організація сприятливого розвивального середовища в усіх вікових групах перед початком нового навчального року.

серпень 2021 р.

 

 

 

 

червень

2021р.

 

липень

2021р.

серпень

 

 

червень

2021 р.

червень

2021р.

липень

2021 р.

 

липень

2021р.

 

 

 

 

протягом

літа

 

вихователі методисти

 

 

 

 

директор

 

 

вихователі методисти

 

ст. м/с

ст. м/с

 

 

вихователі методисти

 

 

вихователі методисти

ст. м/с

 

директор

вихователі методисти

 

 

ст. м/с

 

8.

Розробити план роботи ДНЗ на новий навчальний рік.

до 15.08.

2021р.

директор вихователі методисти

 

9.

Підготовка та участь в роботі серпневої конференції педагогічних працівників міста.

до 25.08.

2021р.

вихователі методисти

 

 

7.

Систематизувати напрацювання творчої групи з проблеми: ««Формування пізнавальної активності дошкільників в процесі екологічного виховання»

Динамічної групи з проблеми: «Літературні проекти у роботі з дошкільниками».

1.06-31.08.

2021р.

вихователі методисти

 

 

8.

Надати методичну допомогу педагогам у плануванні навчально-виховної роботи.

протягом

літа

вихователі методисти

 

 


ІІІ. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1.

Систематизувати  наявний матеріал щодо роботи за програмою «Дитина».

протягом літа

вихователі методисти

 

 

2.

Поповнити методкабінет методичними рекомендаціями:

- Організація та зміст освітньої оздоровчої роботи в літній період.

- Проведення сюжетно-рольових  ігор.

 

червень

 

 

липень

вихователі методисти

 

вихователі методисти

 

 

 

3.

Поповнити  розвивальне предметно-ігрове середовище   груп іграшками та посібниками.

 

протягом літа

вихователі

 

4.

Методкабінет поповнити дидактичними матеріалами, зразками посібників до занять

 

протягом літа

вихователі методисти

 

 

5.

Переобладнати стенди: «Готуємось до педради», «Педагогічний вісник», «Продовжим, вчителю, тебе любов’ю, совістю, очима..»

до 31.08.

2021р.

вихователі методисти

 

 

 

ІV. РОБОТА З БАТЬКАМИ І ГРОМАДСЬКІСТЮ

№ п\п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Залучати батьків до участі в музично-спортивному святі до Дня захисту дітей.

01.06.

2021р.

інст. з фізкул.

 

2.

Провести анкетування батьків під час адаптації дітей в групах раннього віку та молодшого дошкільного віку.

протягом літа

вихователі,

психолог

 

3.

Провести консультації:

 • Безпека в літній період;
 • Як зміцнити здоров’я дитини влітку?;

У відпустку з дитиною

 

 • Василь Сухомлинський про виховання дітей в сім’ї

 

 • Про дитячі страхи?

 

червень

2021р.

липень

2021 р.

серпень  2021 р.

 

серпень 2021 р.

 

методист

медсестра

 

медсестра

вихователі методисти

 

психолог

 

4.

Оформити батьківські центри з рекомендаціями по БЖД в літній період

червень

2021р.

вихователі всіх груп

 

5.

Провести бесіди:

- Теплові сонячні удари.

- Обережно, гриби не для дітей.

- Перша допомога при укусах.

 

червень

липень

серпень

2021 р.

 

вихователі

медсестра

 

медсестра

 

6.

День відкритих дверей «Вперше до садочку».:

- Екскурсія по дошкільному закладу.

- Знайомство з умовами і режимом перебування    дітей в дошкільному закладі.

- Організація раціонального харчування.

 

червень,

липень

2021 р.

директор

вихователі методисти

 

ст.м/с

вихователі

 

7.

Залучити батьків:

- До створення розвивальних осередків,

- До оформлення групових приміщень, благоустрою території.

- До організації прогулянок, екскурсій за межі ДНЗ.

протягом

літа

директор

вихователі методисти

 

ст.м/с

вихователі

 

 

V. МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА ТА ОЗДОРОВЧА РОБОТА

№ п\п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Провести поглиблений огляд всіх дітей спеціалістами.

травень  2021р.

Пухальська Т.В.

 

2.

Провести  антропометричне обстеження дітей.

щомісяця

Пухальська Т.В.

 

3.

Оформити Екрани здоров’я в групах за результатами обстеження фізичного розвитку та антропометричних даних.

щомісяця

вихователі

 

4.

Широко застосовувати такі  загартувальні заходи:

 • Повітряні та сонячні ванни;
 • Обливання ніг водою контрастної температури;
 • Щіточковий масаж;
 • Обтирання вологою рукавичкою;
 • Ходьба по «доріжках здоров’я».

протягом літа

вихователі

 

5.

Ввести в раціон харчування дітей свіжі ягоди, фрукти, овочі, соки.

протягом літа

ст.м/с, комірник

 

6.

Проаналізувати виконання  норм харчування та внести необхідні корективи.

тричі на місяць

ВеличкоІ.Г.

 

 

7.

Підраховувати калорійність раціону.

2 рази на тиждень

ВеличкоІ.Г.

 

 

8.

Здійснювати контроль:

 • за закладкою продуктів до котла,
 • за дотриманням санітарно-гігієнічних норм  при збереженні харчових продуктів

 

щоденно

 

щоденно

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

9.

Провести бесіди з працівниками харчоблоку:

 • Дотримання санітарно-епідеміологічного режиму;
 • Температурний режим холодильного устаткування;
 • Реалізація продуктів, що швидко псуються.

 

 

червень 2021р.

 

липень 2021р.

 

серпень

2021р.

 

ВеличкоІ.Г.

 

 

 

 

10.

Провести бесіди з вихователями:

 • Попередження теплових ударів та сонячних опіків;
 • Значення дотримання особистої гігієни для профілактики гельмінтозу.

 

червень 2021р.

 

липень  2021р.

 

ВеличкоІ.Г.

 

 

Пухальська Т.В.

 

11.

Організувати бесіди з помічниками вихователів:

 • Дотримання санітарно-гігієнічного режиму;
 • Профілактика дитячих шкірних хвороб;

 

червень

2021 р.

липень 

2021 р.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

12.

Здійснювати контроль :

 • Загартувальних  процедур та виконання режиму дня;
 • За навантаженням на заняттях з фізкультури і гігієнічними умовами всього навчально-виховного процесу;
 • За дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ.

 

протягом літа

 

ст.медсестри

 

13.

Випустити санбюлетні:

 • Профілактика дитячого травматизму.
 • Обережно, отруйні рослини!
 • Профілактика харчових отруєнь.

червень

2021 р.

липень

2021 р.

серпень

2021 р.

 

ст. медсестри

 

14.

Проаналізувати результативність літнього оздоровлення дітей.

серпень

2021 р.

директор

ст.медсестри

 

           

VІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1.

Провести виробничу нараду

 • Про підсумки літнього оздоровчого періоду.
 • Стан виконання Закону України «Про охорону праці»
 • Виконання правил внутрішнього розпорядку в ДНЗ.
 • Результати конкурсів, виставок, проведених влітку

серпень

2021 р.

директор вихователі методисти

 

 

 

2.

Для ігор дітей завезти пісок на майданчики

до 01.06.

2021 р.

зав.госп

 

3.

Провести ремонти:

 • Фізкультурного та музичного залів (частково);
 • Перефарбувати східці, підлогу і двері в коридорах
 • Частковий ремонт групових блоків.

 

протягом літа

 

зав.госп

 

4.

Підготувати опалювальну систему до роботи в осінньо-зимовий період.

до.02.09.

2020 р.

директор

зав.госп

 

VІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1.

Провести технічний огляд приміщення, ігрового та спортивного обладнання.

1 раз на місяць

зав.госп

 

2.

Стежити за дотриманням техніки безпеки в групах та на ділянках.

протягом літа

вихователі методисти

зав.госп

 

3.

Надати методичну допомогу вихователям з впровадження валеологічних знань в практику роботи.

протягом літа

методист

 

4.

Провести Тиждень з ОП.

серпень 2021 р.

комісія з ОП

 

5.

Провести  повторні інструктажі з охорони праці (на робочому місці).

серпень 2021р.

вихователі методисти

зав.госп

 

6.

Здійснити перевірку готовності ДНЗ до нового навчального року, скласти та затвердити  акт готовності .

серпень 2021 р.

комісія з ОП

 

7.

Проводити роботу з батьками з питань безпеки життєдіяльності дітей.

протягом літа

вихователі