Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Річний план

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 48 «Журавочка»

 

 

« Затверджено»                                                      « Схвалено»

Директором дошкільного                              педагогічною радою ДНЗ №48

навчального закладу №48                            Протокол №______

_____________К.А.Почка                             «___»_____________2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН  РОБОТИ

дошкільного навчального закладу

 (ясла - садок)№ 48 «Журавочка»

Кіровоградської міської ради

на 2019-2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кропивницький 2019р.

 

Зміст

Розділ I.Аналізроботи за минулий навчальний рік………………………………….3

Розділ II. Методична робота з кадрами……………………………………………….24

Підвищення педагогічної майстерності ………………………………………………...24

План  атестаційної роботи в ДНЗ №48 «Журавочка»на 2019-2020навчальний рік…28

Педагогічні наради………………………………………………………………………..30

Семінари…………………………………………………………………………………...33

Брейн-ринг«Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ»…………………………………..34

Тренінг« Екологічне виховання дошкільників»………………………………………..35

Робота творчої групи……………………………………………………………………..36

Робота динамічної групи…………………………………………………………………38

«Творча майстерня для педагогів»…………………………………………..…………..39

Консультації для педагогів…………………………………………………………….....40

Обмін досвідом роботи. Колективні перегляди………………………………………...41

Сучасні інтерактивні технології…………………………………………………………41

Розділ IІІ.Вивчення стану організації  життєдіяльності  дітей…………………….42

Комплексне вивчення…………………………………………………………………….42

Тематичне вивчення………………………………………………………………………42

Оперативний контроль……………………………………………………………………42

Розділ ІV. Організаційно-педагогічна  робота………………………………………43

Заходи взаємодії дошкільного закладу з загальноосвітньоюшколою

 І-ІІІ ступенів №17……………………………………………………………………….           43

Розділ V. Робота з батьками ……………………………………………………………..48

Загальні батьківські збори ……………………………………………………………….48

Групові батьківські збори ……………………………………………………………….49

Лекторій для батьків………………………………………………………………………51

Засідання круглих столів для батьків ……………………………………………………51

Консультації для батьків………………………………………………………………….51

Дні відкритих дверей ……………………………………………………………………..52

Тематичні виставки, конкурси робіт батьків та дітей…………………………………..53

Взаємодія ДНЗ з установами та організаціями………………………………………….53

Розділ VІ.Робота  методичного  кабінету……………………………………………55

Вивчення  передового педагогічного досвіду…………………………………………. 57

Зміцнення матеріальної бази методичного кабінету……………………………………58

Розділ VIІ. Адміністративно-господарська діяльність……………………………..60

Зміцнення матеріально-технічної бази закладу…………………………………………60

Виробничі наради…………………………………………………………………………63

Наради за участю директора……………………………………………………………..64

Додаток 1. План проведення свят, розваг,театральних дійств ………………………66

Музичні розваги…………………………………………………………………………..66

Додаток 2.План проведення спортивно масових та

фізкультурно – оздоровчих заходів……………………………………………………...67

Додаток 3. План проведення гурткової роботи  ………………………………………69

Додаток 4. План роботи дошкільного навчального закладу з

питань охорони та безпеки  життєдіяльності дошкільників…………………………..68

Додаток 5. Медико-профілактичні заходи……………………………………………..77

Додаток 6.Заходи щодо виконання програми з правової освіти……………………..83

Додаток 7.План заходу щодо Дня незалежності України та Дня прапору…………..84

Додаток 8. План з підготовки й проведення оздоровчої роботи з дітьми

на літній період 2020р. у ДНЗ №48 «Журавочка»……………………………………..85

 

 

 

РОЗДІЛ І

Аналіз

освітньої та методичної роботи дошкільного навчального закладу

(ясла-садок) № 48«Журавочка» за минулий 2018/2019 навчальний рік. Інформаційні відомості

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Журавочка» № 48 знаходиться за адресою:

25009 м.Кропивницький, вул.АкадемікаТамма27, (0522) 33-61-73.

Дошкільний заклад розташований у типовому приміщенні, у ньому функціонує 11 груп, в яких виховується 243 дітей.

 Групи укомплектовані відповідно до віку дітей;із них:3 групи перші молодші;8–груп дошкільного віку.

Дошкільна установа працює на п’ятиденному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин, з 07.00 до 17.30,є 2чергові групи, які працюють з 07.00 до 19.00.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється директором протягом календарного року.

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

11

 

перші молодші

3

 

дошкільні

8

3.

Режим роботи груп:

 

 

10,5 годин

9

 

12 годин

2

4.

Кількість вихованців

243

5.

Кількість працівників усього

58

 

педагоги

29

 

обслуговуючий персонал

28

 

У дошкільному навчальному закладі функціонують:

- кабінет директора;

-методичний кабінет;

-  музична зала;

- спортивна зала;

- кабінет практичного психолога;

- медичний кабінет;

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1директор, 1 вихователь-методист, 20 вихователів,2 музичних керівника, 1 практичний психолог, 1 інструктор з фізкультури,3керівника гуртка.

Усього 29 педагогічних працівників.

 

 

Характеристика освітнього рівня педагогів:

Всього: 29 педагогів

Вища освіта – 22

Середня спеціальна освіта – 7

Вища освіта за фахом - 1

 

Аналіз рівня освіти педагогічних працівників

 

 

 

 

 

Аналіз рівня стажу педагогічної діяльності

педагогічних працівників

 

 

 

 

Методична робота

 

           Методична робота з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

Вид діяльності

Планова кіл - ть педагогів

Фактична

кіл - ть

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

2

2

100

2.

Атестація

6

6

100

3.

Самоосвіта

29

29

100

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

29

29

100

 

             З метою підвищення кваліфікації педагогів діє система курсової перепідготовки при комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».

            Складено і погоджено з центром методичної та соціально-психологічної служби управління освіти міської ради міста Кропивницького перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та проходження атестації педагогічних працівників, що дає можливість охопити атестацією всіх  педагогів у п’ятирічний термін.

 Курсову перепідготовку педагогічні працівники ДНЗ №48 «Журавочка» проходять на базі комунального закладу «Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В.О.Сухомлинського» відповідно до замовлення.

             Станом на 01.09.18 р. курси підвищення кваліфікації пройшли – 2 педагога,згідно замовленню.

             Атестація педагогічних працівників проводилась згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про  атестацію та на підставі наказів керівника закладу.

             Впродовж 2018–2019 навчального року було атестовано 6 педагогів:

Караваєва Т.А. – вихователь методист;

Хрипун О.Л.     – практичний психолог;

Родіонова О.Е. – вихователь;

Гаврилюк Л.В. – вихователь;

Замура Я.М.     – вихователь;

 Руденко О.І. – вихователь.

           За результатами атестації  за 2018 – 2019  навчальний рік:

 • Відповідають займаній посаді з підтвердженням « Спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання старший вихователь – 1 особа;
 • «Спеціаліст І категорії» - 1 особа.
 • Відповідають займаній посаді з підтвердженням 10–го тарифного розряду –1 особа.

Встановлено кваліфікаційну категорії:

 • «Спеціаліст І категорії» - 1 особа
 • «Спеціаліст ІІ категорії» - 2 особи;

 

            Закінчила навчання практичний психолог в національному педагогічному університеті ім.М.П.Драгоманова.

            Педагогічний колектив спільними зусиллями організовує роботу по охороні життєдіяльністі вихованців таким чином, щоб кожна дитина мала можливість займатись улюбленою справою.

 

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників

 

У 2018-2019 н.р. методична робота закладу була спланована і проводилася відповідно до річного плану роботи закладу.

                Було забезпечено системну, аналітичну, організаційну, пошукову, інформаційну діяльність,що сприяла підвищенню професійної компетенції педагогічних працівників, розвитку їх інноваційної діяльності, підвищення якості освіти.

            Річний план дошкільного навчального закладу(ясла - садок)№48 «Журавочка»враховує вимоги Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти,основні положення Міжнародної конвенції ООН про права дитини, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про охорону дитинства», листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 року № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу» (додаток до листа від 16.08.2010 № 1/9-563), інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році».

Зміст освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі відповідає основним концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти та забезпечується Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (3-є видання, доопрацьоване та доповнене, Київ-2016), рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та парціальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

    В 2018-2019 навчальному році колектив працював над покращенням навчально-виховного процесу,посиленням творчого розвитку дошкільників засобами інтеграції освітнього процесу,вихователі намагались активізувати пізнавальну діяльність дошкільників,формувати життєву компетенцію дитини у різних освітніх і змістовних лініях.

Поєднуючи моральний, духовний і соціальний компоненти виховного процесу,педагоги спрямовували його на всебічний розвиток особистості, який реалізовувався в гармонії із зовнішнім світом та із самим собою. У процесі прилучення до цього світу діти мали можливість набувати соціальної компетентності: в них виробилися навички свідомої поведінки, свідомого ставлення до себе самої,як до особистості,рівноправної з іншими, сформувався інтерес до тих, хто її оточує,до спілкування з ними,готовність сприймати їхній соціальний досвід,також співпереживання, співчуття,бажання робити добро.Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ №48 «Журавочка» створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку,комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.

Згідно з річним планом роботи ДНЗ №48 з 29 серпня по 31 серпня 2018 року був проведений огляд-конкурс розвивального середовища “Краща група ДНЗ” дошкільного навчального закладу №48(ясла-садок) “Журавочка” до початку 2018-2019 навчального року з метою оцінки готовності до нового навчального року,стимулювання педагогів дошкільного закладу до творчої діяльності,виявлення доцільних та ефективних,ігрових і навчальних посібників, створених педагогічними працівниками закладу.Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень,спальних кімнат, роздягалень кожної з 11 груп дитячого садочка відповідає вибраній назві:група № 1 «Малятко»;група № 2 «Бджілка»;група № 3 «Немовлята»;група № 4 «Сонечко»;група № 5 «Чомучки»;група № 6 «Колосок»;група № 7 «Віночок»;група№8 «Веселка»;група №9 «Капітошка»;група№10 «Квіточки»;№12 «Пізнайко».

 Методична робота з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Впродовж 2018/2019 н.р. робота методичної роботи ДНЗ була зосереджена над вирішенням наступних актуальних питань:

1. Продовжувати реалізовувати завдання з виховання в дітей любові до України, формування рис громадянина,моральності.

2. Продовжувати удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

3.Трудове вихованнядітейдошкільноговіку.

4.Самоосвіта педагогів та наявність інноваційних процесів в професійному рівні педагогів.

           Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада.

           З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом навчального року такі засідання педагогічних рад:

-   «Формування соціально-комунікативної та мовленнєвої компетентності дитини  дошкільника »–листопад 2018 р,яка допомогла педагогам звернути особливу увагу на створення всебічних умов для формування мовленнєвої компетентності: на заняттях, під час ігрової діяльності  та інших режимних моментів, на виховання у дітей національної свідомості шляхом розширення знань про свій родовід та оволодінням багатства рідної мови. Педагоги оновили розвивальне предметно-ігрове середовище новими дидактичними іграми з розвитку рідної мови.

     «Трудове  виховання,як педагогічна проблема сучасності » – січень 2019 р.,яка допомогла виявити знання методів, прийомів та основних складових трудової діяльності дошкільників, розвивати вміння аналізувати свою діяльність та діяльність інших педагогів, проявляючи педагогічний такт; формувати у педагогів комунікативні здібності.

         Цікаво та змістовно на високому педагогічному рівні були підготовлені та проведені семінари та семінари–практикуми.

          Особливо ефективними та змістовними були семінари:

     «Пізнавати світ розумом і серцем»,учасники якого змогли більш детально розширити уявлення про поняття «толерантність»; сприяти мотивації до самовдосконалення у різноманітних сферах життя, самореалізації у своїй діяльності; створення сприятливого мікроклімату в колективі, усвідомлення власних життєвих цінностей і переконань.

«Художня література,як засіб розвитку етичних уявлень», актуальність даного семінару полягає у сучасному підході до проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Педагоги познайомилися з нетрадиційними методами навчання дошкільнят, які можна застосовувати в освітній діяльності..

«Виховання дітей дошкільного віку в праці,учасники семінару розкрили особливості трудової діяльності та вимоги до організації різних форм праці дітей та методи керівництва,виховуючи позитивне ставлення до праці та працелюбства.

 

         Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів підвищілась ефективність педагогічної діяльності колективу. 

 Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

         Протягом року були проведені заняття:

« Зі слова починається людина,а з мови починається мій рід» ( інтегроване заняття з соціально-морального спрямування дітей старшого дошкільного віку) листопад 2018 р. – Власенко О.Ю.;

Розвивальне заняття з розвитку сенсорних здібностей  з дітьми раннього віку , листопад 2018 р. – Родіонова О.Е.

Інтогорована пізнавальна діяльність логіко-математичного напрямку, грудень 2018 р.- Руденко О.І.

Заняття з розвитку сенсорних та комунікативних здібностей дітей раннього віку,грудень 2018 р. – Замура Я.М.

Інтегрована діяльність трудового виховання ,січень 2019 р. – Гаврилюк Л.В.

Заняття з мовленнєвого спілкування « Використання прийомів мнемотехніки у навчанні розповідання дітей дошкільного віку по казкам  В.О. Сухомлинського», лютий 2019 р. – Царенко Н.С.

 

Для вирішення річних завдань були підготовлені консультації для педагогів за темами:

 

 • « Спадщина Василя Сухомлинського – не вичерпне джерело морально-етичного виховання»
 • « Педагогічна сила рідного слова»
 • « Особливості та дидактичні вимоги до навчання дітей раннього віку»
 • « Створення умов для формування безпечної поведінки у дітей»
 • « Розвиток музичного сприймання дошкільників,засіб формування творчої особистості»
 • « Характеристика та особливості розвитку обдарованої дитини»

 

   Протягом року педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різних методичних заходах  міста й області.

У вересні 2018 року до Дня міста прийняли участь у виставці «Казковий вернісаж» по сорінках українських народних казкок. Декорації були виготовлені педагогами нашого закладу.

У квітні 2019 року педагоги та батьки вихованців ДНЗ №48 прийняли активну участь у загально-міському заході з нагоди відзначення свята Великодня «Величне свято Великодня» та передали Великодні кошики, солодощі та дитячі листівки,малюнки  дітям в реабілітаційний центр.

У травні 2019 року педагоги ДНЗ №48 взяли участь у міській виставці до дня вишиванки, де представили свої роботи.

Досягнення та напрацювання педагогічних працівників висвітлюється в засобах масової інформації та мережі інтернет, на сайті закладу.

Інноваційна поінформованість педагогів закладу викликає бажання поглиблювати свої знання, спонукає до творчості. Результативність впровадження елементів інноваційних технологій та особистісної моделі навчання підтверджує переорієнтацію у підходах до проведення занять.

Щорічно у дошкільному закладі проводиться Місячник української мови та писемності, літературні свята, розваги.

Протягом Місячника були підготовлені та проведені такі заходи, які сприяли поширенню та пропаганді української мови в навчальному закладі та родинах, спрямовані на формування духовного світу вихованців,виховання духовно багатої ,мовної особистості дошкільника та педагогів ДНЗ, а саме:

 

 • консультація для педпрацівників на тему: « В.О. Сухомлинський про мову в житті дитини »;
 • єдиний день грамотності (написання педагогами закладу диктанту українською мовою);
 • розвага « Чарівна скринька»;
 • свято загадки;
 • тематичне заняття « Зі слова починається людина,а з мови починається мій рід»
 • виставка дитячого малюнку “Українські народні казки”
 • куточки для батьків поповнені матеріалами:

папки- пересувки «Вивчаємо рідну мову»,підбірка художніх творів українськиї письменників  на допомогу батькам.

 

        Інтер’єр вікових груп наповнений геральдикою та дидакти ними матеріалами, щодо ефективної організації мовленнєвої, народознавчої діяльності дошкільників.. Паралельно з проведенням роботи, щодо виховання у дітей інтересу до української мови та володіння нею, постійно проводилася робота з патріотичного виховання дітей.

        Тому на заняттях дітей знайомлять з державними символами (Гербом, прапором, Гімном). Паралельно з цим даються знання про народні символи та національну символіку, що розвивалися й установлювалися упродовж століть (український віночок, рушник, вишиванка, верба, калина, барвінок та інше) (вихователь Несмашна Н.А.)

Народні звичаї, традиції, обряд і пісня–потужна знаково-символічна система,яку,як код передавали з покоління в покоління, знання про людину в ньому, про головні цінності і святині нації.

Традиційними вже стали проведення обрядових свят. Обрядові свята відповідають кожній порі року. Готуючись до свята Різдва Христового, діти вивчають щедрівки, разом з вихователями виготовляють Зірку, прикрашають музичну залу та інше. Дітей знайомлять з обрядом Багатої куті. Спільна підготовка свята об’єднує, ріднить, звеселяє, поглиблює почуття любові до минулого та сучасного країни (вихователь Переверзя Ю.М..) Перед Великоднім святом дітей знайомлять з народним мистецтвом, як звідки воно походить, чому розписують саме яйця (символ зародження життя), що означають елементи візерунків на писанці та інше.(вихователь Руденко О.І.)

Під час ознайомлення дітей із зразками народної творчості вихователі звертають їхню увагу на розмаїття форм,композицій,на поєднання кольорів,найбільш характерних для українських розписів на кераміці,що не тільки сприяє прилученню дітей до народної національної спадщини, а й допомагає введенню в словник дитини нових слів (куманець,барило, глечик,макітра,таріль),які від діда-прадіда були в українській хаті.

Діти дізналися чимало цікавого про рідний край,рідне місто,його історію,традиції.. В цілому рівень та результативність методичної роботи за 2018-2019 навчальний рік можна відзначити як достатній.

 

Результати навчально-виховного процесу

 

Впродовж 2018/2019 навчального року освітньо-виховна робота в закладі була спрямована на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої,творчої людини.

Перспективне та календарне планування освітньо-виховного процесу включає різноманітні форми сучасної організації життєдіяльності дошкільників за освітніми лініями,а також дидактичний та ігровий матеріал.

Планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній Базового компоненту.

Оцінювання досягнень дітей протягом року здійснювалось за освітніми лініями відповідно до змісту освіти.

 

Оцінювання досягнень дітей проводилось в грудні 2018 року та в травні 2019 року за освітніми лініями згідно до змісту освіти (в обсязі програми).

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в діаграмах, зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної із них.

За результатами обстеження дітей раннього віку (3-й р.ж.) можна зробити висновок,що ступінь сформованості різної компетентності кожної дитини значно зріс.

 

 

( 3-4 р.ж. )№5,7,9 у грудні 2018 р.

та у травні 2019 р.

 

 

Результати обстеження ІІ молодших груп (3-4 р.ж.) № 5, 7,9,(вихователі) виявлені значні зміни в розвитку дітей завдяки тому, що вихователі приділяли значну увагу бережливому ставленню до навколишнього середовища, використовували в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивали емоційні почуття, виховували допитливість  та спостережливість  у дітей молодшого віку.

В роботі з образотворчої діяльності використовували різноманітні матеріали, сучасні методи та прийоми,  розвивали сенсорні аналізатори, елементи аналітичного та доказового мислення, розвивали вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками.

 

Узагальнені результати обстеження дітей у середніх групаху грудні ( 4-5 р.ж. )№6,12 у грудні 2018 р. та травні 2019 р.

 

Протягом року приділялась належна увага навчанню дітей щодо спрямування на самостійну діяльність, яка мала змістовний, різноплановий характер. Простежується тенденція щодо збільшення кількості дітей, які добре засвоїли програмовий матеріал на заняттях: уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, уміють зосереджуватись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання.Суттєво покращилися знання дітей з логіко-математичного розвитку.Протягом року приділялась належна увага розвитку та навчанню дітей щодо формування соціальної компетентності. Для розвитку мовлення вихователям групи №6 (4-5-й р.ж.) та вихователям групи № 12 (4-5 р.ж.) слід продовжувати вчити використовувати засоби інтонаційної виразності: чітко, логічно, образно висловлювати думку про себе; більш уваги приділяти формуванню зв’язного мовлення та розвитку комунікативної активності.

Активізувати допитливість дітей, аби вони прагнули досліджувати нове; розвивати вміння ставити перед собою дослідницькі завдання, формувати ціннісне ставлення до природи. Заохочувати розвиток у них впевненості у своїх силах і незалежності; особливу увагу приділяти розвитку в дитини довільної поведінки через різні види ігрової діяльності.

 

Узагальнені результати обстеження старших груп

дітей ( 5-6 р.ж.) № 4,№8,№10 2018-2019р.р.

     Протягом року проводилась системна та цілеспрямована робота педагогів  Пересунько О.В.(група №4 ), Васильєва А.А.(група № 4),  Несмашна Н.А..(група № 8),Гаврилюк Л.В.(група № 8),Руденко О.І. (група № 10) щодо розвитку виховання та навчання, психологічної та соціальної готовності до навчання дітей у школі.Разом з практичним психологом приділяли увагу психологічним аспектам підготовки до школи, розвивали вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях, формували схильність до творчості,винахідництва,прагнення відійти від шаблону, зробити по-своєму.

      Результати аналізу досягнень старших груп засвідчують,що педагоги створили сприятливі умови для формування показників розвитку компетентної особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної,мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності. Але значна кількість дітей із середнім рівнем розвитку показує, що треба було більш уваги приділяти індивідуально-диференційній роботі з дітьми, особливо в повсякденному житті, використовувати більш пошукових і творчих завдань, розвивати вміння спілкуватися під час ігрової діяльності.

Дошкільний заклад підготував до школи 49 дітей. Аналіз мотиваційної готовності дітей до школи показав, що:

-      високий рівень готовності мають 38 %;

-      достатній рівень – 56 %;

-      низький рівень – 6 %.

Отже, виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми лініями, які наочно відображені в узагальнених діаграмах, можна зробити наступні висновки: кожна дитина в певній мірі реалізувала свій потенціал, вона жила та діяла на рівні своїх оптимальних вікових і індивідуальних можливостей. Протягом року чітко простежується як загальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рівня знань, умінь, навичок  так і тенденція позитивної динаміки змін кожної дитини. Це свідчить про те,що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітньо-виховної роботи.

Однак, в кожній віковій групі резерви підвищення результатів досягнень дітей є, особливо з мовленнєвої лінії розвитку.

 

На виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» в ДНЗ приділялась увага вивченню української мови. Проводилась  роз’яснювальна робота серед батьків щодо Закону України «Про мови в Україні». Діти розуміють українську мову, володіють формами звертання, намагаються спілкуватись українською мовою. В кожній групі є добре обладнаний український національний куточок, в старших групах – етнографічні куточки з державною символікою, підібрана необхідна література та вироби українського народного мистецтва.

Заслуговує увагу  досвід роботи Переверзі Ю.М.,НесмашноїН.А.,в цьому напрямку. Починаючи проводити цю роботу з дітьми молодшого дошкільного віку шляхом проведення аналізу володіння дітьми українською мовою.

 Для цього використовували  український фольклор, народні ігри, бесіди за змістом прослуховування художніх творів, побутові розмови. Паралельно цікавились якою мовою говорять рідні і близькі дитині люди вдома, на роботі, в громадських місцях.

 

На високому методичному рівні було проведено відкрите заняття в старшій групі №4 « З слова починається людина,а з мови починається мій рід»( вихователь Власенко О.Ю.), яке показало, що такі заняття сприяють вихованню у дітей духовності на національному ґрунті, доброзичливості, чесності, взаємоповаги, поваги до культури інших народів, вшанування їх традицій, оберегів.

Результат проведеної роботи з виховання у дітей інтересу до української мови та володіння нею на кінець старшого дошкільного віку, в порівнянні з аналізом цієї роботи в молодшому дошкільному віці, в відсотковому відношенні виявився набагато позитивнішим:

 

- високий рівень – 30% (підвищився на 30%);

- достатній рівень – 59% (підвищився на 57%);

- середній рівень – 8% (знизився на 7%);

- низький рівень – 3% (знизився на 80%).

 

2017/2018(4-5р.ж.)

2018/2019(5-6р.ж.)

Паралельно з проведенням роботи щодо виховання у дітей інтересу до української мови та володінням нею, постійно проводиться робота з патріотичного виховання дітей: формування патріотичної свідомості, почуття любові до України, поваги до видатних вітчизняних діячів, готовності до виконання громадянських обов’язків. Для досягнення цієї мети були визначені принципи патріотичного виховання:

 

        Неможливо говорити про виховання любові до Батьківщини без повідомлення дітям певних знань про неї. Важливим напрямом патріотичного виховання є вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Педагоги нашого закладу ознайомлюють дітей з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, пояснюють зв’язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують розуміння сенсу життя, інтерес до родинних і народних традицій.

Вся ділова документація вихователя-методиста та педагогічних працівників в ДНЗ ведеться  державною мовою з дотриманням нормативних вимог. В цілому, педагоги ДНЗ мають достатній рівень володіння державною мовою

 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували педагоги протягом навчального року .

 

  Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

 Належну увагу адміністрація закладу приділяла виконанню Закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

  Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація;своєчасно видавались настановні та підсумкові накази;стан роботи з даних питань розглядався на нарадах;призначались відповідальні за роботу по запобіганню всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні заняття по евакуації на випадок пожежі.

  На нараді при директорі розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини. Для вихователів проведені консультації, бесіди, практичні заняття та тестування з даного питання на теми:

«Проведення тижня безпеки в ДНЗ», для визначення рівня обізнаності педагогів щодо безпеки життєдіяльності вихованців.

Вихователі в групах створили куточки, виготовили макети, дорожні знаки, атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності.

Протягом року проведені безліч занять у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі. Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках.

Все це стало показником того що, протягом 2018/2019 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку  з учасниками навчально-виховного процесу.

 

Фізкультурно-оздоровча робота

Збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я є одним з основних завдань роботи дошкільного навчального закладу.

Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків. Останній включає інформацію на групових стендах: «Зростаємо дужими», листи здоров’я по всім віковим групам, спортивні розваги, піші переходи з участю батьків.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. 

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми.

На реалізацію завдань фізичного розвитку дітей дошкільного віку  проводилося обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, з допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних рухів дошкільників. 

 

Медичне обслуговування

В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням.Створені належні умови для проведення медико-профілактичних і оздоровчих заходів. План медико-профілактичної роботи включений до Річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

Медпрацівники проводять санітарно-просвітницьку роботу форми й теми різноманітні, які відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в «Журналі обліку» з гігієнічного виховання,санбюлетні в  куточках для батьків,

Медичні працівники 1 раз на тиждень проводять перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно.

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками.

Харчування в дошкільному навчальному закладі №48 «Журавочка» здійснюється на підставі Закону України“Про дошкільну освіту” ст. 35, чинного Статуту закладу та нормативної бази.

В ДНЗ №48 протягом року проводилась систематична і планомірна робота,зокрема:

- організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини у необхідній кількості, дотримання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правила особистої гігієни працівників харчоблоку.

- харчування здійснюється згідно примірним двотижневим меню на зимово-весняний і літньо-осінній періоди року.

- щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складаємо меню-розклад.Меню-розклад складаємо окремо для двох вікових груп–дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування.

- в ДНЗ здійснюється постійний контроль за харчуванням дітей старшою медсестрою і директором ДНЗ, результати контролю фіксуються в «Щоденнику контролю» і в Журналі контролю за організацією харчування.

Раціональний режим харчування,збалансованість раціону–першочергові умови для нормального росту і розвитку дітей,які виховуються в дошкільних навчальних закладах,що сприяють підвищенню опірності організму до захворювань.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню у дітей здоров’язберігаючої компетентності. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим,що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

         Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медичні сестри, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря,підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Педагогами враховувалися всі  показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючи заходів,підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями,ведеться листок здоров’я вихованців,згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

В результаті цілеспрямованої роботи медичного,педагогічного та обслуговуючого персоналу знизилась загальна захворюваність,  зменшились пропуски однією дитиною через хворобу,зменшились випадки ГРВІ у структурі загальної захворюваності.

 

Соціальний захист дітей.

Педагогічний колектив у своїй роботі керується Конституцією України, Декларацією прав дитини, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про дошкільну освіту». Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік  розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.

Правоосвітня робота в навчальному закладі проводиться відповідно до Річного плану дошкільного навчального закладу. Оскільки окремої Програми, відповідно до якої здійснюється правове виховання дошкільнят немає, тому при підготовці до занять вихователі використовують матеріали періодичної літератури,де розглядаються питання правового виховання. Так, при підготовці до занять вихователі використовували матеріали періодичних видань: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Вихователь методист», «Дитячий садок» тощо.

Правове виховання у дошкільному закладі здійснюється повсякденно, але більш цілеспрямована і тематична робота з дітьми проводиться під час тематичних тижнів, місячників. Заняття з права також входять до комплексу занять «Етичне, моральне виховання дитини», «Дитина в суспільстві», «Громадянське виховання» тощо.

 До основних занять включаються елементи правового виховання: бесіди, ігри, вправи та інші. Широко використовується дидактичний матеріал до казок: малюнки та ілюстрації, наочний матеріал, розроблений на основі Конвенції ООН про права дитини у формі карток, які символізують права дитини. Ігри та вправи, які проводяться сприяють розширенню  правових знань дітей, знайомлять їх зі службами екстреної допомоги, формують почуття особистої безпеки.

Протягом 2018/2019 н.р. з метою правоосвітнього виховання дітей старшого віку проведено традиційні, комплексні та інтегровані заняття: 

 

«Права свої знаємо – персонажам допомагаємо» через світ казок і театру. Вихователями також проводиться робота по ознайомленню дітей дошкільного віку з правилами поведінки в групі, на вулиці, у громадських місцях, з правилами поведінки з дорослими, однолітками.Також є розробки тренінгів для батьків, практикумів, групових занять та досвід роботи вихователів закладу з різних питань.

 

Наступність ДНЗта початкової школи

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад з ЗОШ № 17.Забезпечити цю єдність допоміг план спільної роботи, який дав змогу упорядкувати і систематизувати діяльність педагогів у вирішенні завдань підготовки дітей до школи. Вихователі ДНЗ відвідували заняття в першому класі, де вчаться колишні випускники ДНЗ, а вчителі першокласників відвідували контрольні заняття в групах старшого віку наприкінці навчального року.

Вихователі  груп дітей старшого віку № 4,  8, 10 проводили екскурсії дітей до школи (в класні кімнати, бібліотеку школи № 17), на свято першого та останнього дзвоника.

В квітні 2019 р. були проведені батьківські збори «Дитина йде до школи». Відкритий мікрофон «Запитуйте – відповімо»,де виступили: директор  ДНЗ,практичний психолог, вчителі першокласників.

 

Робота практичного психолога

Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками:

 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.
 2. Діагностична робота
 3. Розвивально-корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми «групи    ризику».
 4. Психологічна просвіта педагогічного колективу.
 5. Індивідуальне та групове консультування батьків.
 6. Соціально-психологічна готовність дитини до школи

Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

Протягом вересня-листопада проводились спостереження за дітьми раннього віку з метою визначення перебігу адаптаційного періоду та входження дитини до дитячого колективу.

Під час спостереження зверталась увага на емоційний стан:сон, апетит,розвиток комунікативних,ігрових навичок та навичок самообслуговування. 

Проводилась систематична, цілеспрямована корекційно-відновлювальна робота психолога з дітьми, віднесеними до категорії групи ризику з тих чи інших підстав, і спрямована на специфічну допомогу цим дітям.

У 2018/2019н.р. практичним психологом приділялась належна увага консультативній та психологічно-просвітницькій роботі з батьками та з педагогічним колективом ДНЗ.

 

В результаті виконаної роботи сталися істотні зміни, а саме: підвищення обізнаності батьків і педагогів з питань психічного розвитку дошкільників, підвищення рівня інформованості,зацікавленості батьків з питань виховання дітей;досягнення взаєморозуміння про причини виникнення проблем та шляхів їх подолання; підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів і батьків.

 

Інформаційні та комунікативні технології в системі роботи ДНЗ

Протягом року функціонує офіційний сайт закладу, що розкривав усі сфери життєдіяльності ДНЗ. Працівники ДНЗ приймали участь в заходах різного рівня щодо підвищення їх ІКТ-компетентності.

Впровадження ІКТ в освітній простір ДНЗ впродовж року здійснювалось комплексно через різні сфери  життєдіяльності.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

 • атестація педкадрів;
 • робота педагогів з самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

Використання ІКТ в системі освіти ДНЗ дало змогу:

 • підвищити ефективність освітнього процесу (заощадив час на розробку дидактичних матеріалів, стало презентабельнішим їх оформлення);
 • підвищити рівень роботи психологічної служби ДНЗ через широке використання моніторингових процедур з різних аспектів її діяльності та використання мультимедійного супроводу у просвітницькій роботі з батьками щодо збереження та зміцнення психічного здоров’я дітей;

 

 УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ РОБОТИ ДНЗ

Таким чином, аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану  протягом всього навчального року. Такі його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму перебування дітей в закладі, чергування навчальної діяльності з іншими видами  діяльності.

Але на сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу засвідчує, що поряд з успіхами в роботі є і недоліки, які необхідно вирішити в новому навчальному році.

 

Пріоритетні завдання на 2019/2020 навчальний рік

Враховуючи  аналіз освітньої і методичної роботи за 2018/2019 н.р. за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років«Дитина» та програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,педагогічний колектив у наступному 2019/2020 н.р. буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

1.Продовжувати формувати мовленнєву компетентність дошкільників в різних видах діяльності начально- виховного процесу.

2. Виховання екологічної культури у дошкільників через емоційно- цінісне ставлення до природи довкілля.

3. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей дошкільного віку .

 

Завдання на  літньо-оздоровчий період 2020 року

 

1.Забезпечити належні умови для збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного  здоров`я  дошкільників   шляхом    використання цілющого впливу природних засобів.

2.Створювати розвивальне середовище та психологічний комфорт,що сприятиме активізації пізнавального розвитку і формуванню у дитини цілісних уявлень про довкілля.

3.Збагачувати практичний досвід дітей через залучення до різних видів діяльності:ігрової,рухової,пізнавальної,комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької.

 

Розділ ІІ.   Методична робота з кадрами

 1. Підвищення педагогічної майстерності

№ п/п

 

                       Зміст роботи

Термін виконання

Відповіда

льні

Примітка про викон.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педа-гогів забезпечити участь кожного педагога в роботі районних та садових методичних заходах.

Вивчати та впроваджувати в практику роботи ДНЗ методичні  рекомендації МОН  України, обласного управління освіти та районного відділу освіти.

Індивідуальне консультування педа-гогічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

Проведення пересувних виставок-презентацій нової методичної літератури, кращого розвивального дидактичного матеріалу; огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики.

Виставка кращих ППД, пед.ідей та інновацій педпрацівників ДНЗ та дошкільних закладів міста.

«Педагогічні зустрічі» з колегами сусідніх ДНЗ з метою обміну досвідом роботи з питань планування освітнього процесу за вимогами нового БКДО та програм «Дитина» і «Впевнений старт»., контролю і керівництва тощо.

З метою підвищення якості освітнього процесу та фахової майстерності педагогів:

-проводити взаємовідвідування занять між колегами;

-здійснювати контроль за підго-товкою педпрацівників до робочого дня та веденням ділової документації згідно сучасних вимог.

згідно з планом роботи КОІППОДНЗ

 

 

протягом року

 

 

 

протягом року

 

 

1р\квартал

 

 

 

 

 

 

1р/квартал

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

Почка К.А.

директор

вихователь методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

Почка К.А

директор, вихователі

 

Почка К.А.

директор,

вихователь

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

вихователь методист

 

 

вихователь методист,

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

вихователі

 

вихователь -методист Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

вихователі

 

 

№ п/п

 

                       Зміст роботи

 

Термін виконання

Відповіда

льні

Примітка про викон.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Діагностика педмайстерності педагогічних працівників ДНЗ.

 • систематично проводити співбесіди з педагогами, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу в ДНЗ;

Проведення педагогічних годин

систематично знайомити педагогіний колектив з інноваційними педагогічними технологіями, кращими педагогічними досвідами, новинками методичної літератури, фахової преси з питань впровадження нової редакції БКДО, Програм розвитку дітей дошкільного  віку.

Наставництво:

 • Закріплення за молодими вихова-телями  досвідчених вихователів-наставників.
 • Складання плану роботи настав-ників з педагогами-початківцями.
 • Проведення індивідуальних кон-сультацій для молодих вихователів.
 • Демонстрація кращих планів освітньої роботи та документації молодих вихователів;
 • Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок педа-гогів.
 • Звіт молодого вихователя про результати проходження стажу-вання.

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

1р/міс

 

згідно з планом проведення педгодин

 

 

 

 

вересень

 

 

 

до 05.09.

за потребою

 

1р/квартал

 

 

 

 

 

протягом року

вихователь-

методист,

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

вихователі

 

 

ПочкаК.Адиректор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

Почка К.А директор

 

 

вихователь-

методист Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

вихователі

 

 

№ п/п

 

                       Зміст роботи

Термін виконання

Відповіда

льні

Примітка про викон.

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

  3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоосвіта педагогів

З метою надання методичної допомо-ги, систематично здійснювати вивчення стану самоосвіти педагогів.

Обговорення та затвердження тем са-моосвіти педагогів на поточний нав-чальний рік. Складання таблиці даних про роботу педагогів із самоосвіти. 

Складання індивідуальних планів роботи із самоосвіти згідно індиві-дуальних проблем, над якими пра-цюють педагоги.

 

Проведення Днів методичного нав-чання педагогічних кадрів з метою:

 • оволодіння новими технологіями та пед..ідеями, новинками методичної літератури, сучасними підходами до планування освітнього процесу (практичні поради педпрацівникам).
 • надання методичної допомоги з питань самоосвіти та атестації.

 

Опрацювання змісту Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України   «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році».

Систематичне ведення щоденника з підвищення професійного рівня педагога, як обов’язкової документації.

Проведення взаємовідвідування за-нять, свят, розваг, інших форм роботи з дітьми з метою обміну досвідом роботи досвідчених педагогів.

Опрацювати  власні  портфоліо та матеріали папок з індивідуальних проблем самоосвіти.  

Затвердити творчі звіти вихователів з індивідуальних проблем самоосвіти: 

 • Несмашної Н.А.
 • Макогонової Г.О.
 • Кузнецової Т.П.
 • Переверзі Ю.М.

 

Проведення Днів здоров'я у ДНЗ.

 

Забезпечення умов для  навчання та оволодіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями, широкого використання ІКТ-технологій в освітньому процесі ДНЗ.

Активне залучення педагогів до обміну досвідом роботи на сторінках сайту  ДНЗ №48 «Журавочка».

 

 

 

Курсова перепідготовка

 Продовжити роботу педагогічного колективу над впровадженням програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

 З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

 ● направити на курси підвищення кваліфікації при КОІППО:

Кузнецову Т.П.. - вихователя групи

5-року життя;

Макогонову Г.О.– вихователя групи

 5-го року життя;

Переверзю Ю.М...– вихователя

групи 6-го року життя

 

● забезпечити докурсовими і     післякурсовими завданнями педагогів, які будуть відвідувати курси при КОІППО;

 ● забезпечити зустрічі педколективу з передовими педагогами інших навчальних закладів;

 ● підготувати підбірку науково –методичних матеріалів

 

травень 2020 р.

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

вересень 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень 2019 р.

 

 

 

1р/міс

 

 

 

 

 

протягом    року

 

вересень

2019 р.

 

 

березень 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

1р\міс

 

протягом

року

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

вихователі

 

 

 

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

 

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

 

вихователі

 

 

вихователі

 

вихователі

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

 

 

 

 1. План атестаційної роботи в ДНЗ №48 «Журавочка»

на 2019-2020 навчальний рік

з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Відпові-дальний

Відмітка про виконання

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестація педагогічних працівників.

Поповнити розділ методичного кабінету документами, періодикою, іншими матеріалами.З метою  якісного вивчення  професійної майстерності  провести чергову атестацію педагогів : Кузнецової Т.П,Макогонової Г.О., Переверзі Ю.М., НесмашноїН.А.(позачергово)

Ознаймити педагогів з положенням  «Про атестацію педпрацівників» та перспективним планом атестації

до 10.09.

2019 р..

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

2.

Видати наказ по ДНЗ «Про підготовку та проведення атестації в 2019-2020 н.р. ; створення атестаційної комісії та наділення її повноваженнями з питань атестації на 2019-2020 н.р.»

до 19.09.

2019р.

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

наказ

3.

Прийом заяв про бажання або небажання атестуватися.

Розгляд поданих заяв і прийняття рішень щодо атестації педагогів.

до

10.10.

2019 р.

Секретар атестаційної комісії

 

4.

Розглянути заяви на засіданні атестаційної комісії

до

14.10.

2019 р.

Голова атестаційної комісії

 

5.

Розробити питання для співбесід з вихователями, які атестуються у поточному навчальному році.

до

26.10.

2019 р.

Члени атестаційної комісії

 

6.

Провести консультації для вихователів щодо планування творчих завдань

до

29.10.

2019 р.

Члени атестаційної комісії

 

7.

Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогів, що атестуються

до

02.11.

2019 р.

Члени атестаційної комісії

 

8.

Відвідування навчально-виховних заходів у ході вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки).

 

протягом листопада

2019 р.-

березня

2020 р.

Члени атестаційної комісії

 

9.

Перегляд навчально-виховної роботи з дітьми

15.02.

2020 р.-

28.02.

2020 р.

Члени атестаційної комісії

 

10.

Узагальнити роботи вихователів, які атестуються

 

 

до

20.03.

2020 р.

Члени атестаційної комісії

 

11

Оформити атестаційні листи педагогічних працівників, що атестуються

до

22.03.

2020 р.

Секретар атестаційної комісії

 

12.

Засідання атестаційної комісії

(за потребою).

до

19.03.

2020 р.

Голова атестаційної комісії

 

13.

На засіданні атестаційної комісії затвердити характеристики педагогічних працівників, що атестуються.

 

до

26.03.

2020 р.

Члени атестаційної комісії

 

14.

Ознайомити педагогічних працівників, що атестуються, з атестаційними характеристиками.

 

до

05.04.

2020 р.

Секретар атестаційної комісії

 

15.

Провести засідання атестаційної комісії з порядком денним:

 1. Про проведену роботу з атестації протягом навчального року.
 2. Встановлення кваліфікаційних категорій

 

до

05.04.

2020 р.

Голова атестаційної комісії

 

16.

Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації у 2019-2020 навчальному році.

 

до

10.04.

2020 р.

Секретар атестаційної комісії

 

 

3.Педагогічні наради

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконан

ня

Відповіда

льні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-нання

1.

Педрада

Проблеми,пошуки,

знахідки.

1.Підсумки освітньої роботи та аналіз роботи педагогічного колективу 2018-2019 навчальний рік. Основні педагогічні проблеми і завдання пед.колективу на

2019-2020 навчальний рік

30.08.

2019р.

 

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

 

 

 

протокол

 

 

доповідь

 

 

 

2.Обговорення та затвердження річного плану роботи.

 

пед.кол.

 

 

обговорення

 

 

 

3.Затвердження освітніх та парціальних  програм,визначення та затвердження форм планування роботи з дітьми.

 

 

пед.кол.

 

 

 

інформація

 

 

 

4. Розгляд та затвердження плану роботи з охорони праці,безпеки життєдіяльності та безпеки дітей.

 

пед.кол.

 

 

обговорення

 

5. Виставка наочних посібників та дидактичного матеріалу.

 

вихователі

всіх вікових груп

виставка

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педрада «Формування мовленнєвої  компетентності дошкільників в різних видах діяльності навчально- виховного процесу»

1.Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради

 

20.11.

2020 р.

 

Почка К.А.

директор

 

 

 

 

 

 

 

інформація

протокол

 

 

 

 

 

 

 

2.Основна мета та ключові напрямки з розвитку мовленнєвої компетентності дошкільників

 

Переверзя

Ю.М. вихователь

доповідь

 

 

 

3. Педагогічний аспект українського народознавства один із засобів виховання любові до рідної мови.

 

 

 

Несмашна Н.А.

вихователь

 

 

 

доповідь

 

 

 

4. Вихованя соціально- компетентної особистості засобами театралізованої діяльності.

 

 

Макогонова Г.О.

вихователь

 

 

доповідь

(презентація)

 

 

 

5.Мовленнєвий етикет української дитини

 

 

Кузнецова Т.П.

вихователь

 

 

5. Аналіз стану роботи з мовленнєвої діяльності в ДНЗ

 

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

довідка

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педрада

Виховання екологічної культури у дошкільників через  емоційно- цінісне ставлення до природи довкілля.

 

1.Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради

 

 

22.01.

 

2020 р.

 

Почка К.А.

директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

протокол

 

 

 

 

2.Формування природничо-екологічної компетенції дошкільників  через пошуково-дослідницьку діяльність.

 

 

Корячко В.В.

вихователь

 

 

 

Доповідь

(презентація)

 

 

 

3.Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля

 

 

Власенко О.Ю. вихователь

 

 

 

 

 

 

 

4.Результати тематичної перевірки з формування у дітей старшого дошкільного віку екологічного вихованя

 

вихователь-

методист Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

довідка

 

 

 

 

 

 

Педрада

Атестація педагогічних працівників

 

1.Ознайомлення з атестаційними листами педагогічних працівників

 

 

25.03.

2020 р.

 

 

 

 

 

Почка К.А

директор

 

 

 

 

 

 

протокол

 

 

 

2.Обговорення характеристик   педагогічних працівників, які атестуються.

 

 

 

Члени атестаційної комісії

 

інформація

 

 

3.Висвітлення досвідів роботи вихователів, які атестуються. Над чим працювали протягом року

 

 

 

Педагогічні працівники закладу

З досвіду роботи

 

 

 

 

5.

Педрада

 

«Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей дошкільного віку.»

 

1.Виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради.

20.05.

2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

Почка К.А.

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сучасні здоров’язберігаючі технології в закладах освіти.

 

 

 

.

 

Пересунько О.В.

вихователь

 

 

 

3.Освітні завдання здоров’язберігальної, рухової діяльності.

 

 

Інструктор з фізичної культури

Коломієць Н.М.

 

 

4.Організація роботи з безпеки життєдіяльності дошкільників та охорони праці в ДНЗ.

 

 

вихователь-

методист Караваєва Т.А.,

 

 

 

5.Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на літній оздоровчий період 2020 року.

 

 

 

вихователь-методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

інформація

 

 

 1. Семінари
 1. Одноденний семінар :

«Впровадження в освітню роботу з дітьми методики соціального та психологічного розвитку дитини»

Мета  – теоретично і практично підготувати педагогів до роботи за Базовою програмою та сформувати відповідне науково-мето­дичне забезпечення педагогів дошкільного навчаль­ного закладу. Створити в освітньому процесі організаційно-педагогічні умови, зорієнтованих на особливості психофізичного розвитку кожної дитини, гнучке врахування їх в навчально-пізнавальній діяльності.

 

Керівник: Несмашна Н.А.

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

 

ні

Форма ід обра-ження

Відмітка про вико-

нання

1.

Особливості інклюзивної дошкільної освіти.

 

Жовтень

2019 р.

Кузнецова Т.П.

вихователь

доповідь

 

2

Роль інклюзивного середовища у формуванні особистості дошкільників.

 

Пересунько О.В.

вихователь

доповідь

 

 

3.

Психолого – педагогічний супровід дітей з особливими потребами в закладах освіти.

 

Васильєва А.А. практичний психолог

 

доповідь

 

 

4.

«Ляльки з особистими історіями»(«Лялька як персона»: педагогічний підхід для соціального і психологічного розвитку дитини»).

 

Несмашна Н.А.

вихователь

З досвіду роботи

 

5.

Взаємодія з батьками у системі інклюзивної освіти

 

 

 

Несмашна Н.А.

вихователь- методист

Обгово

рення

 

 

2.Одноденний семінар :

 

Мета: Систематизація і поглиблення знань педагогів з теми: «Дидактичні ігри з розвитку мовлення для дітей дошкільного віку».
керівник:Караваєва Т.А.

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1. Оцінка мовного розвитку дітей дошкільного віку.
2. Умови успішного мовного розвитку.
3. Дидактичні ігри з розвитку мовлення:
- основні види дидактичних ігор;
- підготовка до проведення дидактичної гри;
- проведення дидактичної гри
4. Ігри з розвитку мовлення в режимі дня (практикум).

 

листопад

2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваєва Т.А

вихователь-методист

КущніроваЮ.М.Буніна Т.А.

вихователь

Гаврилюк Л.В.

Вихователь

Гумення Т.І. Вихователь

 

 

 

план, матеріа-

ли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брейн-ринг

«Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ»

Мета:формувати уміння класифікувати традиційні та нетрадиційні форми фізкультурно-оздоровчої роботи;привернути увагу педагогів в необхідності привчати дітей до збере­ження власного здоров'я як найвищої цінності життя. Виховувати у педагогів стійку потребу в знаннях, відпові­дальне ставлення до себе і свого здоров'я, любов до мистецтва й поезії, вміння цінувати людську доскона­лість.Формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя; залучити до обговорення та висловлення власної точки зору, аналізу факторів ризику порушен­ня психічної рівноваги;продовжити формування вмін­ня аналізувати, робити висновки.

            керівник: Караваєва Т.А.

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

 

Відмітка

про виконання

Вітання.

Завдання 1. « Кросворд»

Завдання 2. Гра « Закінчи речення »

Завдання 3. Гра « Дозволяється - забороняється»

Завдання 4. Кросворд « Здоров’я»

Завдання 5 . Вправа « Чия команда швидше»

Завдання 6.Вправа «Асоціації».

травень 2020 р.

Інструктор з фізичної культури

Коломієць Н.М.

Какраваєва Т.А.

вихователь-методист

 

 

 

 

Тренінг

« Екологічне виховання дошкільників»

Мета: поглибити знання педагогів з екологічного виховання дітей. Сформувати творчий підхід  до підбору форм,методів та прийомів реалізації завдань з екологічного виховання дітей у всіх сферах життєдіяльності дітей. Розвивати мову,уяву,вміння працювати в команді.

Обладнання: картинки квітів,хмаринок,дерев;правила роботи в групах;розшифровка кольорів та мови квітів;презентація про сучасні підходи до екологічного виховання;завдання для вправи;фломастери,олівці;дитячі малюнки.

Керівник: Несмашна Н.А.

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

 

Хід.

І.Вступна частина.

Вправа 1. « Знайомство».

ІІ. Основна частина.

1.Вправа « Мозаїка»

2.Робота в мікрогрупах.

3.Ефективні методи роботи

 з дітьми з екологічного виховання.

4.Вправа « Дайте оцінку»

5. Вправа «Методичний плакат»

ІІІ. Заключна частина.

1.Вправа на релаксацію.

2.Вправа « Побажання»

 

 

 

січень

2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмашна Н.А.

вихователь –методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творча група

«Формуванняпізнавальної активності дошкільників в процесіекологічноговиховання»

 

Мета роботи творчої групи: розвиток творчого потенціалу вихователя; 

оволодіння професійними знаннями, вміннями та навичками з даного напрямку діяльності;створення системи занять відповідно до проблемної теми із використанням сучасних технологій навчання;систематизація матеріалів.

Завдання:опрацювання наявної науково-педагогічної та методичної літератури з визначеної теми;підвищення рівня професійної майстерності вихователів шляхом вивчення досягнень науки та перспективного педагогічного досвіду;вироблення методичних рекомендацій щодо впровадження інноваційних технологій в практику роботи ДНЗ;проведення відкритих занять, режимних моментів, семінарів практикумів, виховних заходів, тощо;узагальнення досвіду роботи членів творчої групи.

Члени творчої групи: Руденко О.І.,Переверзя Ю.М.,Пересунько О.В.

 

Керівник  групи: Несмашна Н.А.

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконан

ня

Відповідаль

ні

Форма

Відмітка про вико-

нання

1.

 І етап .

Підготовчо – організаційний

Мета: налаштування педагогів на плідну групову творчу діяльність, підвищення мотивації до обраної проблеми; визначення шляхів, способів, методів, прийомів для формування пізнавальної активності дошкільників в процесі екологічного виховання .

1. Обговорення ідеї та теми проблеми.

2.Формування пізнавальної активності дошкільників  в процесі екологічного виховання

3.Обміркування шляхів вирішення проблеми.

 

 

Грудень

 

2019 р.

 

 

Несмашна Н.А., вихователь –методист

 

 

круглий стіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

ІІ етап

Реалізація проблеми

Мета: розширити знання педагогів про формування пізнавальної активності дошкільників в процесі екологічного виховання ; допомогти педагогам зорієнтуватися у виборі методів і форм роботи з формування екологічної освіти в освітньому процесі; формувати вміння працювати групами, досягаючи спільного результату; сприяти формуванню методичної культури педагогів.

1.Розробка рекомендацій, пропозицій щодо системи роботи з формування екологічної освіти в роботі закладу дошкільної освіти.

2.Виставка психолого – педагогічної та методичної літератури з проблеми.

3. Підготувати підбірку екологічних  ігор для дошкільників.

4. Оформити матеріал  за творами В.О.Сухомлинського

« Хвилинки милування»

5.Виготовити підбірку матеріалу

« Казки для чомучок з екологічного виховання»

 

лютий

2020 р

 

 

 

Несмашна Н.А., вихователь –методист

члени творчої групи

 

 

 

 

круглий стіл

 

 

3.

ІІІетап

Підсумок роботи над проблемою

Мета: проаналізувати з педагогами  роботу творчої групи від початку до кінця.

Надати можливість оцінити свою діяльність, проаналізувати успіхи і невдачі. Відібрати для подальшої роботи ті педагогічні методи й прийоми, які дали найкращі результати.

1.Підсумково – аналітична бесіда.

2.Самоаналіз роботи над проблемою кожного члена творчої групи.

4.Підведення підсумків та окреслення результатів роботи творчої групи.

5.Узагальнення досвіду роботи групи за проблемою та розробка методичних рекомендацій.

6. Оформлення звіту

 

Квітень 2020 р.

 

 

 

 

 

Несмашна Н.А., вихователь –методист

члени творчої групи

 

 

 

 

 

круглий стіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Динамічна група

Проблема: «Літературні проекти у роботі з дошкільниками». Мета: ознайомитися із методом літературних проектів,як одним з дієвих засобів використання художніх творів для пізнавально-мовленнєвої, творчо-продуктивної, рухової та ігрової діяльності,  засобу залучення дітей до мистецтва слова.

Склад групи:Царенко Н.С.,Макогонова Г.О.,Родіонова О.Е.

Керівникгрупи :Караваєва Т.А.

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконан

ня

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1.

Метод проектів в практиці роботи ДНЗ.

вересень 2019 р.

динамічна

група

методич-ний матеріал

 

2.

Вивчити методи прийоми для кожного етапу проектування.

жовтень 2019 р.

динамічна

група

пошукова діяльність

 

3.

Розробити з урахуванням алгоритму проектної діяльності орієнтовний хід проекту у роботі з художнім твором, який спрямований на досягнення мети.

листопад2019 р.

динамічна

група

самостійна робота

 

4.

Збирати, накопичувати матеріал до різних видів літературних творів

лютий 2020 р.

динамічна

група

методич-ний матеріал

 

5.

Проектний підхід  роботи з батьками

березень

2020 р.

динамічна

група

методич-ний матеріал

 

6.

Узагальнення, систематизування, аналіз та підведення підсумків роботи динамічної групи, планування подальшої роботи

.

квітень травень

2020 р.

динамічна

 група

звіт

 

 

«Творча майстерня для педагогів».

(художня праця в житті дошкільників).

Мета:підвищити рівень професійної компетенції педагогів щодо організації життєдіяльності дошкільників за Базовим компонентом дошкільної освіти.

Керівник:Караваєва Т.А.

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін викона-

ння

Відповідаль-ні

Форма відображення

Відміт..про вико-

нання

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття 1.

1.Розвиток творчого потенціалу дітей під час художнього конструювання з паперу.

2 Техніки паперової пластики:

оригамі, оригамі-кірігамі.

3.Практична робота.

Практичне вправляння у виготовленні робіт техніками

оригамі,оригамі-кірігамі.

жовтень

2019р.

Бондаренко Н.М. вихователь

круглий стіл

 

2.

Заняття 2.

1.Створення умов для реалізації творчого потенціалу дитини під час роботи з солоним тістом.

2.Особливості роботи з солоним тістом.

3.Практична робота

Практичне вправляння у виконанні робіт з солоного тіста.

лютий

2020р.

.

Царенко Н.С.

вихователь -

круглий стіл

 

 

Консультації для педагогічних працівників

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

Секрети успішної адаптації малюків до дитячого закладу.

 

Організація художнього слова і фольклору в роботі психолога з дітьми.

 

Використання прийомів ейдетики у роботі з дітьми дошкільного віку.

 

Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення дошкільників.

 

 

Організація навчально- дослідницької діяльності у сенсорно-пізнавальному просторі дітей дошкільного віку

Виховання поваги до прав дитини,захист її прав.

 

Виховання у дітей морально-етичних норм поведінки – завдання сучасної поведінки.

Виховання у дітей почуття відповідальності та збереження цінності природної краси.

 

 

Взаємозв’язок музичної та емоційної культури у вихованні дітей дошкільного віку.

 

Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми дошкільноговіку. Хвилинки здоров’я: основні вимоги до організації та проведення.

 

Використання музейної педагогіки в освітньо-виховному процесі.

 

 

вересень

2019 р.

 

вересень

2019 р.

 

 

жовтень 2019 р.

 

листопад 2019 р.

 

 

 

листопад 2019 р.

 

грудень

2019 р.

 

грудень

2019 р.

 

січень 20120 р.

 

 

 

лютий

2020 р.

 

 

березень 2020 р.

 

 

 

квітень 2020 р.

 

 

 

 

Родіонова О.Е. вихователь

Васильєва А.А.

практичний психолог

Караваєва Т.А. вихователь-методист

Несмашна Н.А.

вихователь-методист

Макогонова Г.О.

Вихователь

Караваєва Т.А. вихователь-методист

Кузнецова Т.П.

вихователь

Бондаренко Н.М.

вихователь

 

Заплєтіна Т.Г.

музичнийкерівник

Коломієць Н.М.

 

 

 

Караваєва Т.А. вихователь-методист

 

 

матеріа-ли до консуль-тацій

 

 

Обмін досвідом роботи. Колективні перегляди

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконан

ня

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1.

Інтегроване заняття  з пріоритетом народознавства.

жовтень 2019 р.

Несмашна Н.А.

вихователь-методист

конспект

 

2.

Інтегрована діяльність фізичного спрямування з дітьми дошкільного віку.

листопад 2019 р.

Коломієць Н.М.

інструктор з фізичного виховання

конспект

 

3.

Інтегрована діяльність з пріоритетом мовленнєво-комунікативних завдань.

грудень

2019 р.

Переверзя Ю.М..

вихователь

конспект

 

4.

Інтегроване заняття з пріоритетом театралізованої діяльності.

січень

2020 р.

Макогонова  Г.О.

вихователь

конспект

 

5.

Інтегрована діяльність соціально – морального спрямування .

 

 

лютий

2020 р.

Кузнецова Т.П.

вихователь

конспект

 

 

Удосконалення професійної творчості, нетрадиційні форми роботи. Сучасні інтерактивні технології

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконан-

ня

Відповідаль-

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про виконання.

 

1.

«Використанням прийомів мнемотехнікиза творами В.О.Сухомлинського»

листопад

2019 р.

вихователь –Переверзя Ю.М.

презентація

 

2.

АРТ – педагогіка в дошкільному закладі

грудень

2019 р.

вихователь –методист

Караваєва Т.А..

інформаційне повідомлення

 

 

3.

Ігрова технологія – Квест

 січень 2020 р.

вихователь –методист

Караваєва Т.А

круглий стіл

 

4.

Інноваційний проект впровадження освітньої технології

« Геокешинг»

березень  2020 р.

вихователь –методист

Несмашна Н.А

 

інформаційне повідомлення

 

 

Розділ IІІ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей

 

 1. Комплексне вивчення

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1.

 Стан роботи з дітьми старшого дошкільного віку у групі №6.

лютий

2020 р.

Почка К.А.

директор

вихователь-методист.

Несмашна Н.А.

наказ, довідка

 

2.

Стан роботи з дітьми молодшого  дошкільного віку у групі №9.

квітень 2020 р.

Почка К.А

директор

вихователь-методист.

Караваєва Т.А.

наказ, довідка

 

2.Тематичне вивчення

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1

Розвиток мовленнєвої  діяльності

дітей середнього дошкільного віку ( групи № 7.та групи № 5)

 

листопад 2019 р.

Почка К.А

директор

Караваєва Т.А.

вихователь-методист.

наказ, довідка

 

2.

Виховання екологічної культури  у дітей старшого дошкільного віку

(групи №6 та групи №12 )

січень 2019 р.

Почка К.А

директор

Несмашна Н.А.

вихователь-методист.

наказ, довідка

 

Оперативний контроль

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконаня

Відповідальні

Форма

відображення

Відмітка про вико-

нання

1

Готовність ДНЗ до нового навчального року. Створення навчально-матеріальної бази для забезпечення належного стану організації життєдіяльності дітей.

28.08.

2019 р.

директор,

вихователь-методист, ст.сетра мед.

інформація

до нарадидиректора,

акт готовності ДНЗ до нового н.р.

 

3

Організація роботи з охорони життя та здоров'я дітей.

1 р/

квартал

директор,

вих.метод.

інформація до відома,

 

4

Виконання режиму дня в організації життєдіяльності дошкільників.

щомісяч-но

директор,

виховател-методист, ст..сетра мед.

інформація

до відома,

до наради

 

5

Виконання санітарного режиму в організації життєдіяльності дошкільників.

щомісяч-но

директор,

вихователь-методист, ст..сетра мед.

інформація

до відома,

 до наради

 

7

Аналіз готовності вихователів до проведення освітнього процесу: занять, прогулянки, праці, інших видів діяльності дітей.

щомісяч-но

директор,

вихователь-методист

інформація

до відома, інформація  до педради

 

9

Організація харчування дітей в дошкільному закладі.

1р/

квартал

директор,

вихователь-методист, ст..сетра мед.

інформація

до відома,

до наради

 

10

Дотримання правил внутрі-шнього трудового розпорядку

 

щомісяч-но

директор,

вихователь-методист, ст..сетра мед.

інформація

до відома,

до наради

 

 

Розділ ІV. Організаційно-педагогічна робота

1.Заходи взаємодії дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №48 «Журавочка» зкомунальним закладом «Навчально – виховного об’єднання «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 – центру естетичного виховання «Калинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

 1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

Психолого-педагогічна діагностика готовності дітей до навчання в школі. Обговорення результатів діагностування з вчителями

1-го класу.

 

З метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі:

 • організувати та провести екскурсію до школи, шкільної їдальні, спортивного майданчика, на свята Першого та Останнього дзвоників;
 • використовувати в освітній роботі сюжетно-рольові ігри: "Школа", "Бібліотека" та ігри іншої шкільної тематики;
 • знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;
 • організувати виставку дитячих творчих робіт на шкільну тематику;
 • вчити складати творчі розповіді про школу .

 

 

З метою підвищення якості організації перспективності, наступності та спадкоємності у роботі ДНЗ і школи:

 • продовжувати вивчати стан освітнього процесу в початкових класах і старших  групах  ДНЗ;
 • ознайомитися з програмою для учнів 1-го класу на новий навчальний рік;
 • відслідковувати успішність випускників ДНЗ у початковій школі;
 • здійснювати освітній процес у старших групах та в 1-му класі з чітким дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
 • відводити належне місце грі в режимі дня старших дошкільників та молодших школярів;
 • дотримуватися єдиного підходу в прищепленні дітям старшого дошкільного віку та молодшим школярам культурно-гігієнічних навичок та культури поведінки;
 • виготовляти та широко використовувати в освітньому процесі ігри розвивального спрямування з різних освітніх ліній;
 • активно впроваджувати методологію ТРВЗ в освітній процес старших дошкільників та молодших школярів;
 • сприяти загальному розвитку кожної дитини, її оздоровленню;
 • запросити на заключну педраду вчителів початкових класів;
 • взяти участь у педраді школи з питань наступності.

Оформити батьківські куточки  матеріалами, порадами щодо підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

Взаємовідвідування занять в ДНЗ та уроків у школі вчителями та вихователями старших груп.

Шефська допомога школярів в упорядкуванні дитячих майданчиків та іншої території дошкільного закладу.

Виставка дитячих малюнків «Скоро я піду до школи».

Спільні  збори батьків майбутніх першокласників

«Ваша дитина йде до школи».

Відвідання вчителями початкових класів контрольних занять з грамоти, розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім і природою, безпеки життєдіяльності, математики у старших групах.  Бесіди з дітьми.

Перегляд та аналіз вчителями початкових класів випускних ранків у старших групах №6,

8,12.

Спільне засідання «круглого столу» з питань моніторингу успішності навчання  випускників ДНЗ

вересень 2019 р.

 

 

 

 

 

 

серпень 2019-травень 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень 2019 р.-травень 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

вересень

2019 р.

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

 

 

упродовж

року

 

 

 

 

 

 

 

упродовж року

 

 

 

 

жовтень 2019 р.

квітень 2020 р.

 

 

 

березень 2020 р.

 

 

 

квітень 2020 р.

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

травень 2020 р.

 

травень 2020 р

Почка К.А.

директор,

Директор ЗОШ№17

Шевченко Н.О.

 

 

 

Почка К.А.

директор,

Караваєва Т.А..

Несмашна Н.А. вихователі-методисти,

вчителі, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почка К.А.

директор,

Караваєва Т.А.. НесмашнаН.А.вихователі-методисти,

вчителі, вихователі

 

 

Почка К.А.

директор,

вихователі-методисти

 

 

 

 

вчителі початкових класів, вихователі

 

вчителі початкових класів, вихователі

вчителі початкових класів, вихователі

 

 

вчителі початкових класів, вихователі

 

вчителі початкових класів, вихователі

 

 

 

 

 

вчителі початкових класів, вихователі

 

 

 

вчителі початкових класів,

вихователі

 

 

 

 

Караваєва Т.А.. вихователь-методист,

вихователі

вихователі

 

 

 

 

вчителі початкових класів, вихователі

 

 

 

вчителі початкових класів, вихователі

 

 

вчителі початкових класів, вихователі

 

вихователі, ВасильєваА.А..практичний психолог

вчителі початкових класів, вихователі

 

вчителі початкових класів, вихователі

 

 

 

Несмашна

Н.А.

вихователь – методист.

анкети

 

 

 

 

 

 

 

план екскурс-сій

 

 

 

 

 

 

 

план гри

 

 

 

 

 

 

 

виставка

 

 

 

 

 

 

 

 

система занять

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підбір матеріалу

 

 

 

 

 

конспек-ти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виставка

 

 

 

семінар,

таблиці,

тези,

 

 

практич-на робота

конспек-ти

 

 

доповідь,

таблиця

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

8.

Загальні заходи для дітей

День знань для дошкільників. Взаємовідвідування дітей ЗОШ№17 та ДНЗ №48.

 

Малі олімпійські ігри (свято спорту). Підготовка та проведення Дня здоров'я.

Підготовка та проведення свят і розваг музично-естетичного циклу (згідно план-графіку музкерівників).

Підготовка і проведення спортивно-масових свят і розваг (згідно план-графіку інструктора з фізкультури).

Виставка дитячого малюнка з участю батьків «Сім кольорів дитинства» .

День відкритих дверей у дошкільному закладі. Гра – драматизація  українських казок.

Провести спільне свято, присвячене творчості Т.Г. Шевченка.

 

Спільні виставки дитячої творчості, присвячені Тижням  безпеки дитини.

 

 

 

вересень 2019 р.

 

вересень 2019 р.

 

 

 

протягом року

 

 

 

протягом року

 

 

 

листопад 2019 р.

 

 

 

листопад 2019 р.

 

березень 2020 р.

вересень 2019 р. – січень

2020 р.- березень 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

вихователі

 

 

інструктор з фізичної культури, вихователі

муз.керівники, вихователі

інструктор з фізичної культури, вихователі

 

вихователі

 

 

 

 

вихователі груп, муз.керівники

 

 

 

вихователі груп, діти ДНЗ, вчителі ЗОШ№17

 

вихователі, вчителі початкових класів

 

 

 

 

 

 

конспек-ти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виставка

 

 

 

 

 

 

 

 

план,

конспекти

виставка

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 • виставка: дитячих малюнків за участю батьків "Сім кольорів дитинства", «Барви осені»;
 • посильна участь  батьків в оснащенні предметно-розвивального середо-вища в групах;
 • анкетування батьків щодо роботи ДНЗ та підготовки дітей до школи;
 • Дні відкритих дверей;
 • виставку передової педагогічної літератури для батьків.

Проведення  для вихователів тренінгу « Від творчого вихователя до творчої дитини»

 

Консультація для вихователів. «Агресивні діти»

 

Консультації для вихователів:

 «Шляхи пошуку та розвитку дитячих талантів та обдарованості».

Залучення батьків до виступів на батьківських зборах, підготовки матеріалів для батьківських куточків, оформлення фотовиставок, родинних альбомів.

 

Організація роботи Клубу «Турботливі батьки» на базі старшої групи № 12

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 2019 р.

 

 

 

 

січень

2020 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

Почка К.А.

директор,

 

 

 

 

Караваєва Т.А., вихователь-методист,

 

 

Васильєва А.А.

практичний психолог, вихователі

 

 

 

 

Васильєва А.А. практичний психолог,

 

 

практичний психолог, вихователі

Васильєва А.А.

 

 

практичний психолог, вихователі

Васильєва А.А.

 

 

практичний психолог, вихователі

 

вихователі

 

 

 

 

вихователі: Корячко В.В.

Рубцова В.І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конспект

 

 

 

конспект

 

 

 

 

 

консуль-тативний матеріал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план, конспект-ти,

таблиці, семінари

 

 

V. Робота з батьками

1.Загальні батьківські збори

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль-

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

 

1.

 

1.Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ на 2019-2020 навчальний рік.

2.Виховання в сім’ї – першооснова розвитку дитини як особистості (презентація слайд-шоу);

3.Ознайомлення батьків з  

положенням про батьківський комітет (раду) ДНЗ. Вибори  батьківського комітету.

4.Виставка дитячих малюнків на тему «Я і моя сім’я».

 

вересень 2019р.

 

 

Почка К.А.

директор, вихователь-методист,  практичний психолог, вихователі, муз.керівники

 

Вихователі

Вихователь – методист, вихователі

 

Почка К.А.

директор, вихователь-методист, вихователі

 

протокол зборів

 

 

2.

 

1.Звіт керівника закладу перед громадськістю про результати роботи за навчальний рік

2.Проблема раціонального харчування – важливий аспект розвитку дитини.

 

 

3.Взаємодія ДНЗ і сім’ї щодо зміцнення духовного і фізичного здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей.

4.Наші досягнення та свята (презентація).

 

 

квітень 2020р.

 

Почка К.А.

директор,

 

 

Величко І.Г.

старша медична сестра

 

практичний психолог

 

вихователі вихователь-методист,

 

 

 

 

протокол зборів

 

 

 

 1. Групові батьківські збори

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І молодша група

І. «Здраствуй, малюче!»:

-знайомство батьків з вихователями та сім’ями;

- ознайомлення  з  програмою виховання дітей

І молодшої групи;

-режим дитини вдома і дитячому садку;

-бесіда з батьками:

 « Адаптація дітей до ДНЗ».

 

жовтень 2019р.

 

вихователі

 

 

 

 

 

Васильєва А.А.

практичний психолог

 

протокол зборів

 

2

ІІ. Розвиток дітей раннього віку

-Роль малих фольклорних форм в розвитку мовлення дітей дошкільного віку

 

-«Я сам!»-умови розвитку дитини в період кризи трьох років.

-Експрес-огляд виставки дитячих малюнків.

 

 

квітень 2020 р.

 

вихователі

 

 

 

Васильєва А.А.

практичний психолог

 

протокол зборів

 

3

ІІ молодша група

І. Ініціюємо батьків до співпраці.

-Круглий стіл: «У кожній сім’ї – свої традиції»:

-ознайомлення з програмою навчання і виховання  в ДНЗ;

-дискусія «Сім’я –це що?»

- розвиток мовлення дітей – важлива умова їхнього розумового розвитку.

 

жовтень 2019 р.

 

вихователі

 

 

 

 

 

Васильєва А.А.

практичний психолог

 

протокол зборів

 

4

ІІ. Природничо-екологічний розвиток дошкільників.

- шляхи формування природничо-екологічної компетенції дошкільників

- гра -провідний  вид діяльності.

- шляхи різні , мета одна –здорова дитина.

-Організація виставки творчих робіт дітей та їх батьків.

 

 

 

квітень 2020 р.

 

вихователі

 

протокол зборів

 

5

Середня група

І. «Вік чомучок»:

-мета і завдання виховання дітей(інформація);

-«Чи знаєте ви свою дитину?»(анкетування);

-«Я чомучка – ти чомучка»

(поради батькам про секрети бесіди);

 • - про співпрацю батьків та педагогів у вихованні дітей(про роботу батьківського комітету,різне).

 

жовтень 2019 р.

вихователі

 

 

 

 

 

Васильєва А.А.

практичний психолог

протокол зборів

 

6

ІІ. Емоційне благополуччя дитини:

-особливості навчального процесу в середній групі;

-гартуємо тіло і дух.Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят у дитячому садку та сімї;

-тест для батьків «Які ви батьки?»

-Організація виставки творчих робіт дітей та їх батьків.

 

квітень 2020р.

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

Васильєва А.А.

практичний психолог

протокол зборів

 

7

Старша група

І. «Подорож до Країни знань»триває»:

-завдання освітнього процесу в групі дітей 6-го та 7 – го  року життя;

- індивідуальна робота з розвитку зв’язного мовлення;

-дискусія «Будьте вихователями розуму своєї дитини»;

-про співпрацю батьків та педагогів у вихованні дітей(про роботу батьківського комітету,різне)

жовтень 2019р.

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

Васильєва А.А.

практичний психолог

протокол зборів

 

8

ІІ. «Чи готова дитина до школи?»

-дискусія «Комунікативна дитина .Яка вона?»

-розвиваємо почуття відповідальності;

-мовленнєва компетентність дітей і її значення для подальшої успішності дитини

-анкетування батьків «бажання піти до школи». ----організація виставки творчих робіт дітей та їх батьків.

квітень 2020р.

вихователі

 

 

 

 

 

 

Васильєва А.А.

практичний психолог

 

протокол зборів

 

 

 1. Лекторій для батьків

 

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін

виконання

Відпові –

дальні

Форма

від обра-

ження

Відмітка

про вик-

онання

1.

 

 

Тренінгове заняття для батьків на тему: "Роль казки в житті наших дітей".

 

 

квітень 2020 р.

Несмашна Н.А.

вихователь – методист

 

 

тренінг

 

2.

 

«Мудрість батьківського виховання. Виховання почуття відповідальності».

травень

2020 р.

Васильєва А.А.

практичний.

психолог

лекція

 

 

 

 1. Засідання круглих столів для батьків

 

Зміст роботи

Термін

виконан

ня

Відпові –

дальні

Форма

від обра-

ження

Відмітка

про вик-

онання

1.

 

 

 

 

«Мовленнєвий етикет української дитини».

листопад

2019р.

вихователь-

Кузнецова Т.П.

 

круглий стіл

 

2.

 

«Дітей слід не виховувати,з дітьми потрібно дружити».

березень

2020р.

Васильєва А.А.

практичний

психолог

круглий стіл

 

 

 

5.Консультації для батьків.

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

9.

 

Як і чим зайняти дитину вдома ?

 

 

Ігровий простір дитини: закони розвитку дитячої гри.

 

 

Художня література в освітньому процесі:

-сучасні технології.

 

Виховання громадянина починається в сім’ї.

 

Батьківська єдність –важливий закон  виховання.(Як привчити дитину до порядку?)

 

Як розвивати пізнавальну активність дітей?

 

 

Здоров’я дитини в садку і в родині. («Виховання здорової дитини в сучасній сім’ї»).

 

Дитина і комп’ютер.

 

 

 

Виховання любові до природи за творами В.О.Сухомлинського.

 

 

 

 

вересень 2019 р.

 

 

жовтень 2019 р.

 

 

 

листопад 2019 р.

 

 

грудень 2019 р.

 

січень 2020 р.

 

 

 

лютий 2020р.

 

 

березень 2020р.

 

 

 

квітень 2020р.

 

 

травень 2020р.

Родіонова О.Е.

вихователь

 

Пересунько О.В.

вихователь

 

 

Гаврилюк

Л.В.

вихователь

 

Корінецька

Ю.С.

вихователь

Замура

Я.М.

вихователь

 

 

Васильєва А.А.

практичний психолог

Руденко О.І.,

вихователь

 

 

Новосьолова А.С.

вихователь

 

Переверзя Ю.М

вихователь

 

доповідь

 

 

 

консультація

 

 

 

 

доповідь

 

 

 

лекція

 

 

доповідь

 

 

 

 

лекція

 

 

 

 

дискусія

 

 

 

 

консультація

 

 

 

доповідь

 

 

 

 

 1. Дні відчинених дверей

 

Заходи

 

Термін

Відповідальні

Знайомство батьків з умовами перебування дітей у дошкільному начальному закладі

вересень 2019р.

директор,

вихователі-методисти,

вихователі, муз керівники

Перегляд занять  режимних моментів

(за розкладом)

грудень 2019р.,

травень 2020р.

директор,

вихователі-методисти,

вихователі.

 Тематичні тижні:

Тиждень безпеки життєдіяльності «Будьмо обережні»

 Свята:

«День знань»

Свято «Осені»

Свято «Святий Миколаю»

Новий рік

Різдво

8 Березня

Великдень

Випуск до школи

Розваги

День народження.

Театральні вистави.

Дні здоров’я

травень 2020р.

вересень 2019р.

жовтень 2019р.

грудень 2019р.

грудень 2019р.

січень 2020р.

березень 2020р.

квітень 2020р.

 

 

 

 

травень 2020р.

1 раз на місяць

1 раз на місяць

1 раз на місяць

1 раз на місяць

директор,

вихователі-методисти,

педагогічний

колектив.

 

 

 1. Тематичні виставки, конкурси робіт батьків та дітей

 

Заходи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

 

Виставка малюнків дітей спільно з батьками за темою «Я маленький Українець»

вересень

2019 р.

вихователь-методист, педколектив

 

2

 

 

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Осінь – золота пора»

жовтень

2019 р.

 

вихователі-методист,и педколектив

 

3

 

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Йде зима, красуня мила.В неї сукня сніжно-біла».

грудень

2019 р.

 

вихователі-методисти, педколектив

 

4

 

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Моя сім’я»

березень

2020 р.

 

вихователі-методисти, педколектив

 

5

Виставка спільних робіт з батьками за темою «Наші улюбленці»

травень

2020 р.

 

вихователі-методисти, педколектив

 

 

Взаємодія ДНЗ з установами та організаціями

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відмітка про вико-

нання

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

Проведення спільних заходів для слухачів курсів підвищення кваліфікації при КОІППО.

 

Організація спонсорської допомоги від підприємств, батьків з метою покращення та зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Співпраця з управліннями надзвичайних ситуацій, пожежної охорони в м. Кропивницького з питань охорони життя і безпеки життєдіяльності дошкільників з метою ефективного проведення заходів у ТБД.

З метою підвищення якості знань і самоосвіти батьків та педагогічних працівників з правового виховання організувати спільно з Кіровоградським міським управлінням юстиції бесіду з педагогічними працівниками «Про права дитини».

Співпраця з лікарською амбулаторією з питань пропаганди здорового способу життя серед дітей і працівників ДНЗ.

Співпраця з міжрайонною санепідстанцією в наданні працівникам консультативної допомоги з питань санітарно-гігієнічних правил та норм  утримання ДНЗ.

за планом

КОІППО

 

 

 

постійно

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за потребою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

протягом року

Почка К.А.

директор,

вихователь-методист

 

 

Почка К.А.

директор

 

 

Почка К.А.

директор,

вихователі-методисти

 

 

 

 

 

 

вихователі-методисти, спеціаліст управління юстиції

 

 

Почка К.А.

директор

 

Почка К.А.

директор,

старші сестри медичні, лікар

 

старші сестри медичні

план,

підбір інформації,

методичних

рекомендацій

 

Розділ VІ.Робота методичного кабінету

 1. Створення науково-методичного осередку для педагогів і батьків

з\п

Зміст роботи

 

Термін виконання

Відповідаль

ні

Примітка

1.

Забезпечення педколективу директивними, інструктивно-методичними документами для використання в практиці роботи з дітьми.

серпень

2019р.

 

вихователі - методисти

 

 

2

Добірка діагностичних методик, завдань для перевірки рівня виконання програми, формування життєвої компетенції дитини, виконання БКДО на кінець дошкільного віку.

протягом року

 

 

 

 

вихователі -

методисти

 

 

 

3

Скласти режим дня та розклад організованої навчально-пізнавальної діяльності для всіх вікових груп.

листопад

2019р-квітень

2020р.

 

вихователі-

методисти, вихователі

 

 

7

Ведення каталогу новинок періодичної преси та методичної літератури на допомогу педагогічним працівникам та батькам.

протягом

року

 

 

вихователі-

методисти

 

8

Періодичне обладнання виставки новинок методичної літератури в методкабінеті та бібліотечки для батьків

 

1 раз\кв

 

вихователі -

методисти

 

 

10

Створення інформаційного «банку даних» про нову програму та методичні технології, методичні розробки, навчальні посібники.

протягом року

 

вихователі-

методисти,

вихователі

 

11

Розробка методичних рекомендацій для вихователів з питань планування освітнього процесу в ДНЗ за новою Програмою «Дитина» та «Впевнений старт»

жовтень

2019р.

 

 

вихователі-

методист,и

вихователі

 

 

13

Поповнення новими матеріалами папки

«Педагогічна спадщина     Василя Сухомлинського».

протягом року

 

 

вихователі-

методисти,

вихователі

 

14

Складання планів вивчення системи роботи вихователів, які атестуються.

жовтень

2019 р. – березень

2020р.

директор

вихователі

 

 

15

Добірка матеріалів для роботи консультативного бюро для батьків «Збережемо життя та здоров'я кожної дитини»

 

протягом року

 

вихователі-

методисти,

вихователь

 

16

Добірка матеріалів на допомогу вихователеві «Все про сучасне заняття».

протягом року

 

вихователі-

методисти

 

17

Поповнення новими матеріалами папки «Сучасні інноваційні технології дошкільної освіти».

протягом року

 

вихователі-

методисти

 

 

 

18

Поповнювати методичний кабінет навчально-методичною літературою та інформативними матеріалами для педагогів, батьків і дітей із питань ОБЖД.

 

за потребою

 

Почка К.А.

директор,

вихователі-

методисти

 

 

19

Переоформити календарі природи у групах відповідно до віку дітей.

 

вересень

2019р

вихователі всіх вікових груп

 

 

20

Підготувати  атрибути до рухливих ігор відповідно до циклограми та віку дітей

 

вересень

2019р

 

вихователі всіх вікових груп

 

 

21

Зібрати природний матеріал для художньої праці.

 

жовтень

2019р.

.

вихователі

 

 

22.

Оформити в усіх вікових групах куточки самостійної художньої діяльності, природи, чергування, обладнавши їх необхідними матеріалами.

 

серпень - вересень

2019р.

 

 

вихователі всіх вікових груп

 

 

23.

Поповнювати кабінет психологічної служби інформативними та дидак-тичними матеріалами, необхідною  методичною літературою. 

протягом року

 

 

 

 

практичний психолог

 

 

 1. Вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду вихователя Макогонової Г.О.

 

з\п

Зміст роботи

 

Термін виконання

Відповідаль

ні

Примітка

1.

І етап

Вивчення мети і завдань досвіду

 

вересень

2019 р.

вихователі - методисти

 

2.

Виявлення системи творчої роботи вихователя..

 

жовтень

листопад

2019 р.

вихователі- методисти

 

3.

Аналіз робот педагога та остаточне визначення теми досвіду.

жовтень

листопад

2019 р.

вихователі-методисти,

Макогонова Г.О.

вихователь

 

 

4.

Складання плану, вивчення досвіду та рекомендацій щодо опрацювання наукової та методичної літератури

 

листопад

2019 р.

вихователі - методисти

 

5.

ІІ етап

Вивчення документації педагога відвідування та аналіз навчально – виховних заходів.

 

грудень

2019 р.

березень

2020 р.

вихователі-методисти,

Макогонова Г.О.

вихователь

 

6.

ІІІ етап

Аналіз якості знань дітей та рівня оволодіння вміннями та навичками.

квітень

2020 р.

 

вихователі-методисти, ГуменнаТ.І. вихователь

 

 

7.

Аналіз і узагальнення зібраних матеріалів

травень

2020 р.

вихователі-методисти

Макогонова Г.О.

вихователь

 

 

8.

Опробація педагогічною радою досвіду роботи вихователя.

жовтень

2020 р.

Почка К.А.

директор,

вихователі-методисти.

вихователі

 

 

 1. Зміцнення матеріальної бази методичного кабінету

 

з\п

Зміст роботи

 

Термін виконання

Відповідаль

ні

Примітка

1.

Поповнення методичного кабінету новою методичною літературою, навчально – дидактичними матеріалами

 

протягом

року

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

2.

Поповнення методкабінету матеріалами кращих досвідів роботи колег ДНЗ

протягом

року

Караваєва Т.А., Несмашна Н.А.

вихователі-методист

 

3.

Складання карток-схем контролю за якістю проведення освітнього процесу, враховуючи вимоги нової Програми «Дитина».

вересень

жовтень

2019р.

Караваєва Т.А. Несмашна Н.А.

вихователі

методисти

 

4.

Зміцнення предметно-ігрового розвивального середовища в усіх групах комплектами сюжетно-рольових ігор для дітей (згідно Типового переліку обов’язкового ігрового обладнання…).

протягом

року

Караваєва Т.А. Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

5.

Добірка репродукцій художніх картин для використання в дошкільному закладі.

протягом

року

Караваєва Т.А.,

вихователі-методисти, вихователі

 

6.

Розробка методичних рекомендацій з питань наступності в освітньому  процесі зі старшими дошкільниками і учнями 1 класу.

протягом

року

Караваєва Т.А., Несмашна Н.А.

вихователі-методисти вихователі старших груп

 

7.

Складання сценаріїв свят, розваг, дозвіль, ігор-драматизацій.

 

протягом року

музичні керівники, інструктор з фізичної культ.

 

8.

Поповнення у кожній віковій групі розвивальних зон (осередків) новими дидактичними матеріалами та посібниками.

протягом року

вихователі

 

9.

Створення презентацій (слайд-шоу) кращих заходів та форм роботи з дітьми і дорослими.

 

протягом року

Караваєва Т.А., Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

10.

Виготовлення та придбання нетрадиційного обладнання для занять з фізкультури.

протягом року

вихователі, інструктор з фізичної культури

 

11

 

Виготовлення та придбання обладнання та костюмів для гурткової роботи: «Маленькі митці», «Маленькі актори».

 

протягом року

 

Гуменна Т.І., Макогонова Г.О., вихователі

 

12

 

Обладнання куточка  атестації педагогів

листопад 2019р.

Караваєва Т.А. Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

13

 

Обладнання стенду «Музика в житті дитини-дошкільника". Придбання стенду.

вересень 2019р.

музичні керівники

 

14

 

Обладнання стенду «Фізкультура, гармонія, здоров'я».

вересень 2019р.

інструктор з фізичної

культури

 

15

 

Обладнання стенду «Новинки методичної літератури».

3-4 рази на рік

Караваєва Т.А. Несмашна Н.А.

вихователі

методист

 

16

 

Обладнати в методичному кабінеті розвивальний осередок «Азбука безпеки дошкільника». Придбати навчально-демонстраційні матеріали .

протягом року

Караваєва Т.А. Несмашна Н.А.

вихователі-методисти, вихователі

 

17

 

Організація постійно діючих виставок:

 • «Вчимося самі і навчаємо інших»;
 • «Їх досвід вивчаємо»;
 • «Готуємося до педагогічної ради»;
 • «Самоосвіта педагогів»;
 • «Атестаційний вісник»;
 • «Новинки методичної літератури»;

постійно

Караваєва Т.А. Несмашна Н.А.

вихователі-методисти

 

18.

 

 

Обладнати.історико-краєзнавчий стенд «Люби і знай свій рідний край ».

серпень- вересень

2020 р.

вихователі

 


 

Розділ VIІ. Адміністративно – господарська робота

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про вико-нання

1.

Здійснити комплектування ДНЗ педагогічними кадрами та МОП

 

до 15.08.

2019 р.

ПочкаК.А.

директор

 

2.

Провести перевірку готовності дошкільного навчального закладу до нового навчального року

до 22.08.

2019 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І

 

3

Оформити, підписати та затвердити акт готовності дошкільного навчального закладу до нового навчального року

до

01.09.

2019 р.

ПочкаК.А.

директор.

 

4.

Проведення тарифікації працівників ДНЗ

вересень

2019 р.

ПочкаК.А.

директор.,

члени тарифік.комісії

 

5

Здійснити комплектування груп відповідно до віку дітей.

до 01.09.

2019 р.

ПочкаК.А.

директор

 

6.

Розробити заходи щодо підготовки ДНЗ до осінньо-зимового періоду

до

14.09.

2019р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І

 

7.

Підготовка опалювальної системи до зими

до 01.10.

2019 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І

 

8.

Здійснити контроль за готовністю ДНЗ до роботи в зимовий період

серпень-жовтень

2019 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

9.

Здійснювати контроль за своєчасною здачою документації:

 • Табель заробітної плати;
 • Табель відвідування ДНЗ дітьми;
 • Показники електроенергії, води.

щомісяця

ПочкаК.А.

директор

вихователі

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

10.

Здійснювати контроль за роботою комірника щодо:

своєчасного завезення продуктів харчування,

збереження продуктів харчування,

додержання строків їх реалізації,

вхідного контролю якості продуктів

протягом

року

ПочкаК.А.

директор

сестра медичнастарша

Величко І.Г.

 

11.

Здійснювати контроль за роботою кухарів щодо:закладки продуктів харчування;якості та технології приготування страв;

норм видачі порцій на групи;

дотримання санітарно-гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування;

виконання інструкцій з ОП.

протягом

року

ПочкаК.А.

директор

сестра медична старша

Величко І.Г..

 

12.

Здійснювати контроль за роботою  завгоспа щодо:

- економного використання миючих та чистячих засобів;

- своєчасного ремонту меблів та сантехнічного обладнання;

- виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);

- своєчасної підготовки системи опалення;

- здійснення вимірів опору ізоляції електрообладнання;

- виконання профілактичних робіт у системі вентиляції;

- перевірки стану електрообладнання та електропроводки;

- своєчасного завезення піску (для посипання доріжок взимку).

протягом

року

 

 

 

 

 

 

 

вересень

2019 р.

 

 

 

 

жовтень

2019 р.

ПочкаК.А.

директор

 

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

13.

Здійснювати контроль за роботою  старшої медичної сестри стосовно:

- ведення бракеражної і медичної документації;

- своєчасного придбання медикаментів та дотримання строків їх використання;

- своєчасного обстеження дітей,

- аналізу захворюваності;

- своєчасного проходження медичного огляду працівниками ДНЗ.

протягом

року

ПочкаК.А.

директор

 

сестра медична старша ПухальськаТ.В.

 

сестра медична старша

Величко І.Г..

 

14.

Здійснювати контроль за роботою   пральні щодо:

- наявності та дотримання графіка зміни білизни, якості її прання;

- дотримання норм витрат миючих засобів;

- збереження обладнання;

- виконання інструкцій з ОП.

протягом

року

старша медична сестра

Величко І.Г.

зав.госп

Піроженко Н.І.,

машиніст з прання білизни Хавтуляріна А.В.

 

15.

Здійснювати контроль за економним використанням електроенергії, водо- та теплоресурсів

протягом

року

зав.госп

Піроженко Н.І.,

 

 

16.

Оформлення річних статистичних звітів за формою

грудень

2019 р.

ПочкаК.А.

директор

.

 

17.

Складання та затвердження графіку відпусток працівників ДНЗ на 2020 рік

січень

2020 р

ПочкаК.А.

директор

голова ПК

Родіонова О.Е.

 

18.

Аналіз стану захворюваності дітей та виконання плану дітоднів за І півріччя

січень

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

сес мед старша

Величко І.Г.

 

19.

Провести аналіз виконання норм харчування за оздоровчий період

до

31.08.

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

сесмед.старша

Величко І.Г.

 

 

1.Зміцнення матеріально-технічної бази

1.

 

 

 

Підготовка дошкільного закладу до осінньо-зимового періоду :

 

 

до

01.09.

2019 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

2.

Провести фарбування підлоги  сходових клітин

до

01.09.

2019 р.

завгосп

Піроженко Н.І.,

вихователі

 

3.

 

 

Підготувати овоче-сховище до прийому овочів на зимове зберігання.

до

01.10.

2019 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

6

Підготовка ігрових майданчиків та завезення піску

квітень

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

7.

Проведеня робіт з благоустрою території дошкільного закладу:посадка дерев, кущів. Оформлення клумб.

травень

2020р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

8.

Придбання твердого інвентаря (меблі, посуд, миючі засоби), м’якого інвентаря (робочий одяг, постільна білизна, рушники).

до

01.06.

2020 р.

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І.

 

10.

Провести частковий ремонт групових та інших приміщень дошкільного закладу. Пофарбувати ігрові та спортивні майданчики.

протягом 

року

 

ПочкаК.А.

директор

завгосп

Піроженко Н.І

 

11.

Впорядкування та поповнення обладнанням спортивного майданчика

до 01.08.

2020 р.

 

ПочкаК.А.

директор

зав.госп

Піроженко Н.І

 

           


 

2.Виробничі   наради

№ з/п

Дата проведення

Питання для розгляду

Доповідач

Відмітка про виконан-ня

1.

вересень2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

1.Правила внутрішнього розпорядку для працівників ДНЗ.Інструкції з охорони праці.

Графіки роботи працівників дошкільного закладу.

2.Готовність до нового навчального року(навчально –матеріальна база).

3.Про підготовку до осіньо-зимового сезону.

/

ПочкаК.А.

директор

 

 

Піроженко Н.І. /зав.госп/

 

 

2.

листопад2019 р.

 

1.Організація занять та проведення інструктивних бесід з безпеки життєдіяльності дошкільників.

2. Організація харчування дітей в дошкільному закладі та дотримання режиму дня.

3. Аналіз протипожежної безпеки та виконання заходів з охорони праці на робочих місцях.

ПочкаК.А.

директор

 

Величко І.Г.

/ст.. мед. сестра/

 

Піроженко Н.І. /зав.госп/

 

 

3.

грудень

2019 р.

 

1. Виконання  вимог санітарно-гігієнічних вимог в дошкільному закладі.

2. Аналіз стану захворюваності дітей в дошкільному закладі.

3. Підготовка та проведення новорічних ранків.

Величко І.Г..

/ст. мед. сестра/

Пухальська Т.В.

/ст.мед.сестра/

вихователі-методисти

 

4.

лютий

2020р.

1. Виконання працівниками дошкільного закладу своїх посадових обув’язків .

2. Використання вихователями в роботі з дітьми оздоровчих методик.

3.Аналіз харчування в ДНЗ

ПочкаК.А.

директор вих.-методисти

ВеличкоІ.Г.

/ст..мед.сестра/

 

5

травень

2020 р.

 

1. Організація літнього оздоровлення дітей в дошкільному закладі.

 

2. Організація харчування дітей в літньо-оздоровчий період та контроль за його якістю.

3.Попередження дитячого травматизму та дотримання безпеки життєдіяльності дітей.

 

ПочкаК.А.

директор

Величко І.Г.,     /сестра. мед. старша/

 

Караваєва Т.А.

/вих..-методист

 

 

           

 

 

 

 

3.Наради за участю директора

№ з/п

Дата проведення

Питання для розгляду

Доповідач

Відмітка про виконан-ня

1.

03.09.

2019 р.

1.Звіт про стан літнього оздоровлення дітей.

 

2. Дотримання працівниками закладу режиму дня.

Почка К.

директор

вихователі – методисти

 

 

2.

15.10.

2019 р.

1. Проведення атестації педагогічних працівників у 2019-2020н.р.

2.Про підготовку до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період.

3.Дотримання лімітів та економії споживання електроенергії та води.

ПочкаК.А.

директор

Піроженко Н.І. /завгосп/ Піроженко Н.І. /завгосп/

 

 

3.

26.11.

2019 р.

1.Про стан батьківської плати за харчування.

 

2.Звіт про організацію харчування дітей.

 

3.Організація роботи з охорони життя та здоров’я дітей.

ПочкаК.А.

директор

Величко І.Г.,

/сестра. мед.ст. ст/

Караваєва Т.А.

/вихователь – методист/

 

4.

12.12.

2019 р.

1. Про стан ведення ділової документації в дошкільному закладі.

2.Про санітарний стан приміщень.

 

3. Підготовка до новорічно-різдвяних свят.

ПочкаК.А.

директор ВеличкоІ.Г.

/ст.мед.сестра/

вихователі- методисти

 

 

5.

14.01.

2020 р.

1. Аналіз стану роботи із зверненями громадян в 2019 році.

 

2. Аналіз харчування дітей в дошкільному закладі за І півріччя  2019- 2020 навчального  року

2. Про стан роботи щодо попередження дитячого травматизму

 

ПочкаК.А.

директор

 

Величко І.Г.., сестра медична старша;

Караваєва Т.А.,

вихователь - методист

 

 

6.

11.02.

2020 р.

1. Проведення медико –педагогічного контролю під час занять фізкультури

 

2.Аналіз відвідування дітей по групам

2019-2020р

 3. Аналіз стану  батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ.

 

Величко І.Г.., сестра медична старша;

інс.фізкультури

 

ПочкаК.А.

директор

 

7.

11.03.

2020 р.

1. Аналіз виконання заходів по економії енерго носіїв

2. Про виконання вимог Інструкції з організації харчування дітей.

 

3.Відповідність санітарно-гігієнічних умов у закладі нормативним вимогам.

ПочкаК.А.

директор

ВеличкоІ.Г.

сестра медична старша;

Пухальська Т.В.

сестра медична старша;

 

 

 

8.

15.04.

2020 р.

1. Стан трудової дисципліни в дошкільному закладі

 

2.Про результати вивчення роботи педагогічних працівників,які атестуються в 2019- 2020 навчальному році.

3. Дотримання правил пожежної безпеки в дошкільному закладі.

 

ПочкаК.А.

директор

 

вихователі – методисти

 

Піроженко Н.І.

завгосп

 

 

9.

14.05.

2020 р.

1. Про організацію роботи на оздоровчий період.

 

2. Про надання соціальної підтримки та допомоги дітям позбавлених батьківського піклування та дітям з малозабезпечених сімей.

 

3. Дотримання вимог охорони дитинства в дошкільному навчальному закладі.

 

ПочкаК.А.

директор

 

Васильєва А,А,

практичний психолог

 

ПочкаК.А.

директор

 

 

 

Додаток 1

 

План проведення свят, розваг, театральних дійств

 

Музичні розваги

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальність

Відмітка про вико-

нання

1

«Осіння казка» (молодші група)

вересень

2019р.

музичні керівники

 

2

«Осінній ярмарок»

жовтень

2019р.

музичні керівники

 

3

«Мова моя солов’їна»

листопад

2019р.

музичні керівники

 

4

Слухаємо музику природи (тематичне заняття для старших дошкільників)

листопад

2019р.

музичні керівники

 

5

«Святий Миколай людям допомагай» (всі групи)

грудень

2019р.

музичні керівники

 

6

«Ось і знову Новий рік» (всі групи)

грудень

2019р.

Музичні керівники

 

7

Щедрий вечір, добрий вечір (старші групи)

січень

2020р.

музичні керівники

 

8

Весела дискотека (улюблені пісні мультфільмів, всі групи)

січень

2020р.

музичні керівники

 

9.

«Козацькому роду нема переводу» (тематична година)

лютий

2020р.

інст.. з фізичного вихован., музичні керівники

 

10

Весну вітаємо, зиму проводжаємо (розвага на свіжому повітрі до Стрітення)

лютий

2020р.

музичні керівники

 

11

«Матусь своїх вітаємо» (свято 8 Березня для дошкільників та їхніх мам)

березень

2020р.

музичні керівники

 

12

Мюзикл для дітей старшого дошкільного віку

березень

2020р.

музичні керівники

 

13

Шевченкове слова живе и живить «З Днем народження, Кобзарю»

березень

2020р.

музичні керівники

 

15

«Граємо всюди» (розвага для дітей старшого дошкільного віку )

квітень

2020р.

музичні керівники

 

16

«Крашанки -писанки» (всі групи)

квітень

2020р.

музичні керівники

 

17

«Для любих мам» розвага до Дня матері

травень

2020р.

музичні керівники

 

18

«Мандруємо країною Дитинства» (випускні ранки).

травень

2020р.

музичні керівники

 

 

Додаток 2

 

План проведення спортивно – масових та

фізкультурно - оздоровчих заходів

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Відмітка про вико-

нання

1.

«Спортивно-пізнавльна розвага »

вересень

2019р.

інструктор з фізичної  культури

 

2.

«Веселі спортсмени»

вересень

2019р.

інструктор з фізичної  культури

 

3.

«Тато, мама, я –спортивна сім’я» (спортивне свято для дітей старшого дошкільного віку та їх батьків)

жовтень

2019р.

інструктор з фізичної  культури

 

4.

Фізкультурна розвага «Лісова школа безпеки»

жовтень

2019р.

інструктор з фізичної  культури

 

5.

Сюжетно – ігрова розвага для дітей дошкільного віку «Подорож на країну здоров’я»

листопад

2019р.

інструктор з фізичної  культури

 

6.

Спортивна розвага з мамами «Віночок рухливих ігор»

січень

2020р.

інструктор з фізичної  культури

 

7.

«За здоров’ям з рюкзаком» (туристична стежинка для дошкільнят)

березень

2020р.

інструктор з фізичної  культури

 

8.

«Мячики-стрибайчики» (фізкультурне свято на свіжому повітрі)

квітень

2020р.

інструктор з фізичної  культури

 

9.

«У пошуках скарбів» (день здоров’я)

травень

2020р.

інструктор з фізичної  культури

 

10.

«Подорож на планету здоров’я» (день здоров’я )

травень

2020р.

інструктор з фізичної  культури

 

 

Додаток 3

 

План проведення гурткової роботи

 

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін  проведення

Відповідаль

ні

Відмітка

 про вико-

нання

1.

Театрально – ігрова діяльність дошкільнят 5-го року життя «В гостях у казки»

один раз на тиждень

четвер

Макогонова Г.О.,

вихователь

 

2.

«Люби .шануй.вивчай свою країну ,рідний край» (7-го року життя народно –краєзнавчого напряму).

один раз на тиждень

вівторок

Несмашна

Н.А.,

Гаврилюк Л.В.., вихователі

 

3.

Гурткова робота з молодшими дошкільниками «Чарівна країна математики».(логіко-математичний розвиток).

один раз на тиждень

середа

Руденко О.І.

вихователь

 

4.

Гурток з художньо – естетичного розвитку дітей 5-го року життя «».

один раз на тиждень

четвер

Кузнецова Т.П., ГуменнаТ.І.

вихователі

 

5.

Гурткова робота з дітьми  5-го року життя з мовленнєвого розвитку «Мовленнєві перлини».

один раз на тиждень

четвер

 

Переверзя Ю.М.

вихователь

 

6.

Гурток з художньо – естетичного розвитку дітей 6-го року життя

два раза на тиждень

 

Бондаренко Н.М.

керівник гуртка

 

7.

«Техквандо»(фізкультурно-спортивний напрям)

два раза на тиждень

 

Зубкова В.О.

керівник гуртка

 

8.

Гурткова робота з дітьми  6-7-го року життя з англійської мови.

два раза на тиждень

 

Жердій О.О.

керівник гуртка

 

 

Додаток 4

 

План роботи дошкільного навчального закладу №48

з питань охорони та безпеки життєдіяльності дошкільників

на 2019-2020 н.р.

 

І. Охорона праці та попередження виробничого травматизму

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.Організаційні заходи

1.

Підготувати заклад до нового навчального року та оформити відповідний акт

до 20.08.

 2019 р.

 

Почка К.А.

 

2.

Видати та довести до відома всіх працівників накази по закладу:

 • «Про організацію роботи з охорони праці»
 • Організацію роботи щодо збереження життя та здоров’я дітей.
 • Створення постійнодіючої комісії з питань ОП в ДНЗ.
 • Про проходження медоглядів працівниками дошкільного навчального закладу

до 16.09.

 2019 р.

Почка К.А.

 

3.

Розробити заходи по підготовці закладу до роботи в осіннє-зимовий період

до 03.09.

2019 р.

Піроженко Н.І.

 

4.

Розробити заходи на проведення «Тижня охорони праці», «Тижня безпеки життєдіяльності дитини»

1 раз в

 квартал

КараваєваТ.А.

Несмашна Н.А.

 

5.

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку з працівниками закладу у відповідності до діючого Положення.

в разі необхідності

Почка К.А.

 

6.

Обновити куточок з охорони праці , підготувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії

до 03.09.

2019 р.

 

 

 

 

КараваєваТ.А.

 

2.Техніка безпеки

 

1.

Контроль за  дотриманням термінів випробування засобів безпеки (захисне заземлення), контрольних приладів (манометрів).

1 раз на рік

Піроженко Н.І.

 

2.

Перевірити технічний стан та провести випробування спортивного  обладнання (стандартного і нестандартного) в спортивному залі та на відкритому майданчику і оформити акт.

до 25.08.

2019р.

комісія з ОП

 

3.

Перевірити технічний стан та провести випробування ігрового обладнання на групових майданчиках і оформити акти.

до 30.08.

2019р.

комісія з ОП

 

4.

Перевіряти та впорядкувати територію дошкільного закладу, усувати всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни).

постійно

Піроженко Н.І.

 

5.

Проводити навчання та інструктажі з ОП,реєструвати в журналах встановленої форми

 • Осіб, щойно прийнятих на роботу;
 • Працюючих

 

 

1 день роботи

 

 

2 рази на рік, 1 раз в квартал

 

Почка К.А.

КараваєваТ.А.

Піроженко Н.І.

 

КараваєваТ.А.

Піроженко Н.І.

 

6.

Провести діагностування педагогів та обслуговуючого персоналу на предмет обізнаності  з техніки безпеки

вересень

2019 р.

травень

2020 р.

Почка К.А. КараваєваТ.А

Піроженко Н.І

 

7.

Провести спеціальне навчання та перевірку знань з питань ОП для працівників, що працюють на роботах з підвищеною небезпекою.

листопад

2019 р.

Почка К.А.

КараваєваТ.А.

.

 

8.

Забезпечити  наявність усіх необхідних інструкцій:

 • По безпечній роботі на електрообладнанні;
 • По кожній професії під час виконання трудових обов’язків;
 • При виконанні разової роботи

до вересня 2019 р.

Почка К.А.

Піроженко Н.І.

 

9.

 

 

 

Забезпечити всіх працюючих на робочих місцях спецодягом, засобами індивідуального захисту.

до вересня

2019 р.

Почка К.А.

 

3.Електробезпека

1.

Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючих пристроїв, опору ізоляції електропроводки.

 

1 раз на рік

січень

2020р.

 

Піроженко Н.І.

 

2.

Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів у відповідності до вимог ПТЕ, ПТБ.

постійно

Піроженко Н.І.

 

 

3.

Проводити ремонт світильників,

електровимикачів, заміняти перегорівші лампи

постійно

Піроженко Н.І.

 

 

 

4.

Організовувати проведення випробування засобів захисту від ураження електрострумом

постійно

Піроженко Н.І.

 

4.Виробнича санітарія

 

1.

 

Організувати обов’язковий медичний огляд всіх працівників закладу

2 рази на рік

 

Почка К.А.

 

 

2.

Забезпечити згідно діючих норм миючими засобами, спецодягом.

постійно

Величко І.Г.

 

3.

Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень

постійно

Величко І.Г

 

4.

Проводити дезінфекцію, дератизацію (у відповідних приміщеннях)

постійно

Величко І.Г

 

5.

Забезпечити у закладі відповідний питний режим.

постійно

Величко І.Г

 

 

5. Пожежна безпека

1.

Організувати добровільну пожежну дружину та забезпечити її роботу у відповідності до діючих вимог.

вересень

2019 р.

Почка К.А.

 

2.

Забезпечити наявність планів та графічних схем евакуації працівників та дітей на випадок пожежі

до вересня 2019 р.

Піроженко Н.І

 

3.

Забезпечення закладу первинними засобами пожежогасіння у відповідності до переліку та норм, викладених у Правилах пожежної безпеки в Україні.

 

систематично

 

 

 

 

 

 

Почка К.А.

 

 

 

 

 

 

4.

Провести заняття по практичному користуванню первинними засобами пожежогасіння.

 

вересень

 2019 р.

Піроженко Н.І.

 

5.

Провести ревізію внутрішніх пожежних кранів та комплектувати їх у відповідності до вимог Правил пожежної безпеки в Україні

квітень

2020 р.

Піроженко Н.І

 

6.

Провести Тиждень пожежної безпеки

 

1 квартал

КараваєваТ.А.

Несмашна Н.А.

 

7.

Забезпечити наявність інструкцій з пожежної безпеки та протипожежного режиму утримання закладу.

до вересня 2019 р.

Піроженко Н.І

 

8.

Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки

 

2 рази на рік

жовтень

квітень

Піроженко Н.І

 

9.

Своєчасно очищати територію закладу від сухого листя, трави, відходів горючих матеріалів.

постійно

Піроженко Н.І.

 

10.

Розробити заходи по усуненню недоліків, зазначених в приписах служби ОП та інспекторів держнагляду та ПІ

до 10.09.

2019 р.

Піроженко Н.І

 

11.

Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з правилами пожежної безпеки.

постійно

Піроженко Н.І.

 

 

6. Внутрішній контроль за станом охорони праці

 

1.

Забезпечити дію оперативного громадського контролю за станом охорони праці

Постійно

Почка К.А.

 

2.

Проводити Тижні охорони праці, оформляти результати перевірок актом встановленої форми

1 раз в квартал

комісія ОП

 

3.

Контроль:

 • Стан кріплення меблів, обладнання в групах, навчальних кабінетах;
 • Маркування  меблів, розміщення дітей відповідно ростовим показникам, оформлення листів здоров’я;
 • Стан електробезпеки в ДНЗ;
 • Дотримання безпеки під час експлуатації побутових машин та механізмів.
 • Стан та правильна експлуатація будівель та споруд.
 • Забезпечення та стан засобів індивідуального захисту.
 • Забезпечення та стан засобів пожежогасіння.
 • Світловий режим в групах, кріплення світильників.
 • Стан ігрового обладнання на майданчиках.
 • Дотримання повітряного та питного режиму.
 • Використання миючих та дезінфікуючих засобів та дотримання правил їх зберігання.

 

 

вересень 2019 р.

вересень 2019 р.

січень

2020 р.

 

 

 

 

 

щомісяця

 

щомісяця

2 р.на рік

 

 

листопад 2019 р.

 

2 р.на рік

щоквартал.

 

 

щомісяця

 

щомісяця

щомісяця

 

комісія з ОП

 

Піроженко Н.І

 

 

Піроженко Н.І

 

 

Піроженко Н.І

 

 

Піроженко Н.

 

 

Піроженко Н.І.

 

 

ПіроженкоН.І.

 

комісія з ОП

 

Піроженко Н.І.

 

 

ВеличкоІ.Г.

 

 

ВеличкоІ.Г.

 

4.

Перевіряти наявність та правильність оформлення документації з охорони праці в закладі

вересень  2019 р.

січень

2020 р.

травень

2020 р.

комісія ОП

 

5.

Проконтролювати виконання угоди між адміністрацією та профкомом закладу

травень

2020 р.

комісія ОП

 

6.

Розглянути питання «Стан охорони праці в закладі» на виробничій нараді.

травень

2020 р.

Почка К.А..

 

             

 

ІІ. Охорона життя і здоров’я дітей та попередження дитячого  травматизму

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

Робота з персоналом

1.

Опрацювання та вивчення посадових інструкцій, правил внутрішнього розпорядку, правил пожежної безпеки, інструкції ЦО

при прийомі на роботу

Почка К.А..

 

2.

Проведення інструктажів відповідно до графіку

2 рази на рік, 1 раз в квартал

КараваєваТ.А.

Піроженко Н.І

 

 

3.

Бесіди:

 • Безпека життя, запобігання дитячого травматизму;
 • Антропометричні виміри та система маркування по групам;
 • Загартування дітей в  зимовий період;
 • Ступінь фізичного навантаження на дітей після хвороби.

 

жовтень 2019 р.

грудень 2019 р..

грудень 2019 р.

 

квітень

2020р.

Почка К.А.

 

КараваєваТ.А.

Несмашна Н.А.

 

КараваєваТ.А.

Несмашна Н.А.КараваєваТ.А.

Несмашна Н.А.

 

 

 

4.

Практикум:

 • Надання першої допомоги при нещасних випадках

травень

2020 р.

Величко І.Г.

 

 

Робота з педпрацівниками

1.

Педгодина.

1.Про Тиждень безпеки дитини.

2. Ознайомлення з досвідом роботи ДНЗ м. Сміли «Екологічне виховання дітей дошкільного віку».

 

 

квітень

2020 р.

КараваєваТ.А.

Несмашна Н.А.

 

2.

Консультації

 • Дитина і дорожній рух;
 • Пожежна безпека дитини;
 • Дні здоров’я в дитячому садку;
 • Як говорити про її хвороби;
 • Поведінка дітей в надзвичайних ситуаціях

 

вересень 2019 р.

листопад 2019 р.

грудень 2019 р.

лютий

2020 р.

квітень

2020 р.

КараваєваТ.А.Несмашна Н.А.

 

 

Робота з дітьми

1.

З метою формування у дітей вмінь та навичок безпеки життєдіяльності організовувати з дітьми:

 • Заняття;
 • Ігрову діяльність;
 • Пошуково-дослідницьку діяльність;
 • Бесіди, читання літератури тощо

 

 

 

 

щотижня

щоденно

щоденно

 

 

щоденно

 

 

 

 

вихователі всіх вікових  груп

 

2.

Проведення Тижнів безпеки життєдіяльності:

 • «Правила  дорожнього руху знай – життя та здоров’я  зберігай!»;
 • «Про вогонь нам треба знати,з ним не можна  жартувати!»;
 • «Здоров’я дітей - здоров’я нації»;
 • «Щоб не трапилось біди,обережним будь завжди!»
 • « Рушаєш у дорогу чи далеку путь – про правила  дорожні не забудь!»

 

 

вересень

2019 р.

 

листопад

2019 р.

 

січень

2020 р.

квітень

2020 р.

 

травень

2020 р.

 

КараваєваТ.А. Несмашна Н.А.

 

 

вихователі всіх вікових  груп

 

3.

Музичні та фізкультурні розваги:

 • Світлофор-моргайко (фізкультурна розвага);
 • Спортивна розвага

« Котигорошко»;

 • Лялькова вистава «Пригоди в лісі»
 • Лялькова вистава «Поросятко Чок»
 • «Здоров’я дитини- багатство країни» (фізкультурна розвага)
 • «В кімнаті Чисюлькіна» (спортивна розвага)
 • «Майбутнє планети в наших руках» (музично-спортивна розвага)
 •  «Неслухняний Кузя» (театральна вистава)
 • «Рости, підростай, про природу дбай!» (спортивна розвага)

 

 

вересень

 

листопад

 

листопад

 

листопад

 

січень

 

січень

 

 

 

березень

 

квітень

 

квітень

травень

 

 

 

 

інструктор з фізичної культури

 

 

 

 

музичні керівники

 

 

інст.з фізичної культури

 

музичні керівники

 

 

інст. з фізичної культури

 

Робота з родинами вихованців

1.

Консультації:

 • Навчання дошкільників безпечній поведінці на вулиці;
 • Пожежу можна запобігти;
 • Природні та техногенні катастрофи. Правила поведінки в надзвичайних ситуаціях.

вересень

2019 р.

 

листопад

2019 р.

квітень

2020 р.

Гуменна Т.І.

 

 

Кузнецова Т.П.

 

Корячко В.В.

 

2.

Інформаційні матеріали:

 • Увага, діти на дорозі!
 • Охорона дитинства;
 • Пожежна безпека під час Новорічних свят

 

 • Безпека в природі;

 

 • Безпечний відпочинок

 

вересень

2019р.

листопад

2019р.

грудень

2019р.

квітень

2020р.

травень

2020р.

 

вихователі всіх вікових груп

 

 

Контроль та керівництво

 

1.

Тематична перевірка:

 • Надання дітям знань з БЖД з розділу програми «Дитина і природа»

 

квітень

2020р.

 

Почка К.А..

КараваєваТ.А.Несмашна Н.А.

 

2.

Попереджувальний:

 • Навчання дітей особистій гігієні

 

1 квартал

Почка К.А

КараваєваТ.А. Несмашна Н.А.

 

 

3.

Оперативно-оглядовий:

 • Маркування меблів, відповідність їх

     зросту;

 • Ведення документації;
 • Виховання культурно-гігієнічних навичок під час режимних моментів

 

вересень

2019р.

 

2 квартал

протягом

року

 

Пухальська Т.В.

 

КараваєваТ.А.Несмашна Н.А.

 

 

 

Додаток 5

Медико – профілактичні заходи

 

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1. Організаційна робота

1.

Прийом дітей-новачків

вересень

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

2.

Систематичне ведення всієї обов’язкової медичної документації за встановленою формою

протягом

 року

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

3.

Участь у педрадах, нарадах за участю директора на які виносяться питання фізичного виховання та зміцнення здоров’я.

протягом

 року

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

4.

Аналіз стану захворюваності з медичним та педагогічним персоналом ДНЗ (виробнича нарада)

січень

2020р.

ВеличкоІ.Г.

вихователі

 

5.

Участь у батьківських зборах

квітень

2020р.

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.,

вихователі

 

6.

Узагальнення спільно з лікарем результатів роботи щодо харчування (виробнича нарада

травень

2020р.

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В

 

 

7.

Участь у роботі з батьками дітей з питання організації харчування  в домашніх умовах.

протягом року

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В

 

 

8.

Придбання медикаментів, списання їх за нормами.

протягом року

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

2. Лікувально-профілактична  робота

1.

Проведення антропометричних вимірювань дітей:

 • Від 2 років до 3;
 • Від 3 до 7

 

 

1 раз в квартал

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

3.

Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, забезпечення їхньої ізоляції до приходу батьків.

по необхідності

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В

 

5.

Проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні захворювання

по необхідності

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

6.

Складання та затвердження плану роботи оздоровлення дітей диспансерної групи

вересень

2019р.

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

7.

Складання та затвердження списку дітей оздоровчої групи.

вересень

2019р.

ВеличкоІ.Г.

.

 

8.

Складання та затвердження плану оздоровлення дітей ДНЗ.

травень

2020р.

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

9.

Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей, виконанням режиму дня

протягом року

Караваєва Т.А., Несмашна Н.А.

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В

 

10.

Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та

термічною обробкою продуктів.

систематично

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

11.

Участь у складанні перспективного та щоденного меню.

систематично

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В

 

12.

Забезпечення вхідного контролю якості продуктів.

систематично

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

13.

Перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу.

систематично

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

14.

Підрахунок калорійності раціону.

1 раз на місяць

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В

 

15.

Проведення С-вітамінізації.

систематично

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

16.

Контроль за зберіганням та термінами реалізації продуктів, що  швидко псуються.

систематично

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

17.

Контроль за харчуванням дітей та дотриманням методики проведення цього процесу.

систематично

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В

 

 

18.

Забезпечення медичного кабінету необхідними ліками та медичними інструментами.

1 раз в квартал

ВеличкоІ.Г.

Шушваль Т.М.

 

3. Оздоровча  робота

1.

Розробка раціонального режиму для всіх вікових груп.

 

серпень- травень 2019-2020н.р.

Караваєва Т.А., Несмашна Н.А.

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В

 

4.

Санація повітря за допомогою бактерицидних ламп.

за графіком в осінньо-зимовий період

ВеличкоІ.Г.

 

 

 

5.

Сезонна профілактика (додавання часнику, цибулі в їжу)

в осінньо-зимовий період

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

6.

Масаж верхніх кінцівок

систематично

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

7.

Фітотерапія:

 • Вітамінний чай,
 • Заспокійливий чай

 

жовтень2019 -березень 2020р.

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

9.

Контроль за дотриманням вимог під час карантину .

при карантині 

Величко І.Г.

Пухальська Т.В.

 

4. Санітарно-просвітницька робота

1.

Випуск санбюлетнів:

 • Організація санітарно-просвітницької роботи серед батьків з питань харчування дитини вдома;
 • Вірусний гепатит;
 • Особливості гігієни дитини дошкільного віку
 • Як обрати  теплий і зручний одяг для дитини;
 • Профілактика простудних захворювань у дитини;
 • Авітаміноз та його профілактика;
 • Долікарська допомога при обмороженні;
 • Ентеробіоз та його профілактика;
 • Профілактика кору у дітей
 • Йододефіцит та його профілактика
 • Попередження теплових ударів та сонячних опіків у дітей;
 • Перша допомога дитині при укусах комах;
 • Профілактика кишкових захворювань!

 

 

вересень

2019р.

 

жовтень

2019р.

жовтень

2019р.

 

листопад

2019р.

 

грудень

2019р.

 

січень

2020р.

 

лютий

2020р.

 

березень

2020р.

квітень

2020р.

 

травень

2020р.

червень

2020р.

липень

2020р.

серпень

2020р.

 

Величко І..Г.

 

Пухальська

Т.В.

 

 

 

 

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська

Т.В.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська

Т.В.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська

Т.В.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська

Т.В.

 

 

2.

Бесіди з вихователями:

 • Виховання у дітей правильної постави.
 • Спільна робота вихователя та помічника вихователя.
 • Свіжі овочі та фрукти у дитячому харчуванні.
 • Дитячі інфекційні захворювання.
 • Профілактика короткозорості у дітей.
 • Ентеробіоз та його профілактика.
 • Естетика харчування.
 • Проведення загартовуючих заходів.
 • Попередженя теплових ударів та сонячних опіків.
 • Підготовка ігрового майданчика до прийому дітей

 

вересень

2019р.

жовтень

2019р.

листопад

2019р.

грудень

2019р.

лютий

2020р.

березень

2020р.

 

квітень

2020р.

 

травень

2020р.

 

червень

2020р.

 

серпень

2020р.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

 

3.

Бесіди з обслуговуючим персоналом:

 • Деззасоби: правила зберігання та використання.

 

 • Санітарно-гігієнічний режим дошкільного закладу

 

 

 • Правила маркування та зберігання робочого та притирального

    інвентарю.

 • Особиста гігієна персоналу.

 

 • Правила проведення щоденного та генерального прибирання приміщень

 

 • Правила миття посуду.

 

 

 • Питний режим влітку

 

 

вересень

2019р.

 

жовтень

2019р.

 

 

листопад

2019р.

 

 

січень

2020р.

 

березень

2020р.

 

травень

2020р.

червень

2020р.

 

 

ВеличкоІ.Г.

 

 

Пухальська Т.В.

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

 

 

Бесіди з працівниками харчоблоку:

 

 • Перелік заборонених страв в дитячому харчуванні;
 • Правила миття та обробки яєць;
 • Товарне сусідство при зберіганні продуктів харчування.

 

 • Технологія приготування дієтичного харчування.
 • Правила термічної обробки молока та молокопродуктів.

 

 • Профілактика харчових отруєнь

 

 

вересень

2019р.

жовтень

2019р.

 

грудень

2019р.

 

лютий

2020р.

 

квітень

 2020р.

червень

2020р.

 

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

ВеличкоІ.Г.

 

 

Пухальська Т.В.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіди з батьками:

 • Особиста гігієна дітей
 •  
 • Правила харчування дитини у вихідні та святкові дні.
 • Дитячі інфекційні захворювання та їх профілактика.
 • Лікувальна гімнастика.

 

 • Профілактика захворювань верхніх дихальних шляхів.

 

 • Правила поведінки під час відпочинку біля відкритих водойм.

 

вересень

2019р.

листопад

2019р.

грудень

2019р.

 

лютий

2020р.

 

квітень

2020р.

червень

 2020р.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

 

 

5. Протиепідемічна  робота

1.

 

Доведення до відома батьків термінів щеплень дітей.

вересень

2019р.

Пухальська Т.В.

 

 

2.

Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимами згідно з інструкцією.

систематично

Пухальська Т.В.

 

 

3

Контроль за збереженням та використанням дезінфікуючих та миючих засобів.

систематично

Пухальська Т.В.

 

 

4.

Проведення планового обстеження всього персоналу на кишкову паличку:

 • працівників харчоблоку;
 • інших працівників.

 

2 р.на рік

 

1 р.на рік

 

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

 

5.

Проведення обстеження дітей на педикульоз та коросту.

1 р. в тиждень

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

6.

Проведення протиепідемічних та загартовуючих заходів щодо боротьби з грипом та іншими респіраторними захворюваннями.

по епідпоказанням

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

7.

Контроль за проведенням ранкового прийому дітей.

систематично

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

8.

Складання плану та контроль  за термінами проходження персоналом медогляду.

2 рази на рік

ВеличкоІ.Г

 

9.

На час карантину контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщеннях та на ігрових майданчиках

по епідпоказанням

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

10.

Навчання технічного персоналу методики проведення хлорного режиму.

по епідпоказанням

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

11.

Суворий контроль за прийомом до ДНЗ дітей, які хворіли на кишкові інфекції

по необхідності

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В

 

6. Санітарно-гігієнічна робота

1.

Контроль за санітарним станом приміщень та ігрових майданчиків.

систематично

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

2.

Контроль за повітряно-температурним режимом.

систематично

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

3.

Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни та своєчасним проходженням медичних оглядів.

систематично

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

4.

 

 

 

Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, серветок, якістю прання.

систематично

ВеличкоІ.Г.

Пухальська Т.В.

 

5.

Контроль за проведенням поточних та генеральних прибирань та розподілом обов’язків серед технічного персоналу.

систематично

ВеличкоІ.Г.

 

 

 

6.

 

 

Контроль за виконанням правил миття посуду (дезінфекція) в групах.

систематично

ВеличкоІ.Г.

 

 

 

Додаток 6

 

Заходи щодо виконання програми з правової освіти

 

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відміт

ка про вико-

нання

1.

Провести зустріч зі спеціалістом міської ради у справах з неповнолітніми та батьками майбутніх першокласників

жовтень 2019р.

вихователі-методисти, вихователі старших груп

круглий стіл

 

2.

Залучати батьків до співпраці з питань правового виховання «Скринька довіри»

упродовж року

вихователі

матеріали

 

3.

Оформити в куточках для батьків рубрику «Права дитини»

листопад 2019р.

вихователі

матеріали до консультацій

 

4.

Правова освіта дітей та батьків: системний підхід (впровадження  проекту).

січень

2020р.

вихователі-методисти

методичний матеріал

 

5.

Надавати консультативну допомогу з питань правової освіти

упродовж року

спеціаліст з питань правового виховання,

вихователі-методисти

практичні заняття, підбір матеріалів

 

6.

Оформити фотовиставку «Родинні свята»

травень

2020р.

вихователі

фотогра

фії

 

 

Додаток 7

 

План заходу щодо Дня Незалежності України та Дня прапору

 

з/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідаль

ні

Форма відобра-ження

Відміт

ка про вико-

нання

1.

Огляд літератури про рідний край, про Україну (виставка)

листопад 2019р.

Караваєва Т.А.,

Несмашна

вихователі

виставка

 

2.

Музичний дивокрай – караоке на майдані (українська пісня)

листопад 2019р.

вихователі, музичний

керівник

список пісень, методичний матеріал

 

3.

Виготовлення альбому «І герб, і гімн, і прапор України».

упродовж року

вихователі

підбір матеріалу

 

4.

Проведення заняття з дітьми:

 • «Краса людини- її доброта» (старші групи)
 • «Моя Україна- рідний край»

упродовж року

вихователі

конспекти

 

5.

Виникнення сучасного тлумачення державної та національної символіки (усний журнал для вихователя)

упродовж року

Караваєва Т.А., Несмашна

Н.А.,

вихователі

самостійна робота

 

6.

Родинне свято.

січень 2020р.

вихователі, музичний

керівник

сценарій, конспект

 

 

Додаток 8

План роботи на літній оздоровчий період

на 2019-2020н.р.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Перевести роботу дошкільного закладу на літній режим.

1.06.

2020р.

директор

 

2.

Забезпечити:

 • Максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;
 • Проведення занять за літнім розкладом;
 • Організацію питного режиму;

01.06-31.08.

2020р.

 

директор, вихователі методисти

ст.м/с

 

3.

Провести заходи до Міжнародного Дня захисту дітей:

 • Фізкультурне свято «Граємо всюди»;
 • Спортивні змагання на велосипедах;
 • Конкурс малюнку на асфальті «Світ очима дітей»

01.06.

2020р.

вихователі методисти, муз керівник, інст. з фізкульт.,

вихователі

 

4.

Дітям про війну та мир:

 • Літературні читання;
 • Екскурсія до пам’ятника солдату.

22.06.

2020р.

вихователі середніх і старших груп

 

5.

Тематичний тиждень

«Ой на Івана та й на Купала»:

 • День художньої літератури,
 • Екскурсії до річки;
 • Свято «Ой на Івана та й на Купала»
 • Екологічне дозвілля-конкурс «Всі квіти літа на гостину до нас».

07.07-10.07.

2020р.

вихователі, музичні

керівники

 

6.

День праці та екологічної стежини в дошкільному закладі.

13.07.

2020р.

вихователі

 

7.

Тематичний тиждень «Ми живемо на Україні»:

 • Комплексні заняття «Ми живемо на Україні»
 • Свято Незалежності України;
 • Конкурс малюнків «Краса землі моєї України».

22.08-26.08.

2020р.

вихователі, музичні

керівники

 

8.

Оформлення куточків з національною символікою, атрибутами українського побуту.

до 10.08.

2020р.

вихователі методисти

 

 

9.

Екскурсія в Бабусину світлицю.

01.08 -20.08.

2020р.

вихователі

 

10.

Музично-спортивне свято «Прощання з літом».

31.08.

2020р.

інстр. з фізкул.

 

11.

Організувати зі старшими дошкільниками прогулянки в парк, в ліс, в поле, до річки.

протягом літа

вихователі

 

12.

Перегляд вистав обласного театру ляльок.

протягом літа

вихователі

 

13.

Організувати виставки-огляди:

 • Конкурс дитячого малюнку «Світ очима дітей»;
 • Педагогічну виставку до нового навчального року.

червень 2020р.

 

серпень 2020р.

вихователі методисти

 

 

 

14.

Провести Дні здоров’я в дитячому садку.

01.06.

2020р.

06.07.

2020р.

10.08.

2020р.

інст. з фізкул.

вихователі

 

15.

Провести конкурс на кращий дитячий город, майданчик.

липень

2020р.

вихователі методисти

 

 

16.

Погодити план спільної роботи зі школою на 2020/2021 навчальний рік.

серпень 2020р.

директор вихователі методисти

 

 

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

примітка

1.

Провести консультації з педагогами на теми:

 • Основні види і принципи загартування;

 

 • Безпека життєдіяльності дітей влітку.

 

 • Форми роботи з фізичного виховання влітку
 • Прогулянка влітку
 • Організація  ігор з піском та водою

 

червень

2020р.

червень

2020р.

липень

2020р.

липень

серпень

2020р.

 

 

вихователі методисти

вихователі методисти

вихователі методисти

вихователі методисти

 

 

3.

Провести семінар «Організація літнього оздоровлення дітей дошкільного віку»

червень

2020р.

 

вихователі методисти

 

4.

4.1

 

 

 

 

 

4.2

Педгодини:

1)Організація роботи по оздоровленню дітей в літній період;

2) Організація роботи з дітьми в адаптаційний період.

1)Охорона життя і здоров’я дітей в літній період.

2) Організація пошуково-дослідницької діяльності (обмін досвідом роботи).

3) Новинки методичної літератури.

 

червень

2020р.

 

 

 

 

липень

2020р.

 

вихователі методисти

психолог

 

вихователі методисти

 

вихователі методисти

 

4.3.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

1) Виготовлення посібників, атрибутів за творами В.Сухомлинського.

2) Підготовка до проведення Дня незалежності.

 

Огляди:

- найкращий квітник;

- найкращий майданчик

Контроль навчально-виховної роботи:

 • Організація та проведення ранкової гімнастики на свіжому повітрі.
 • Дотримання правильного розпорядку дня, питного та повітряного режиму.
 • Створення умов для якісного проведення загартування дітей водою, повітрям і сонцем.
 • Проведення екскурсій та цільових прогулянок
 • Організація самостійної художньої діяльності  дітей.

 

 • Виконання вимог «Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ», затвердженої наказом МОН України від 28.10.2018р №985.

 

 

 • Організація сприятливого розвивального середовища в усіх вікових групах перед початком нового навчального року.

серпень 2020р.

 

 

 

 

червень

2020р.

 

липень

2020р.

серпень

 

 

червень

2020р.

червень

2020р.

липень

2020р.

 

липень

2020р.

 

 

 

 

протягом

літа

 

вихователі методисти

 

 

 

 

директор

 

 

вихователі методисти

 

ст. м/с

ст. м/с

 

 

вихователі методисти

 

 

вихователі методисти

ст. м/с

 

директор

вихователі методисти

 

 

ст. м/с

 

8.

Розробити план роботи ДНЗ на новий навчальний рік.

до 15.08.

2020р.

директор вихователі методисти

 

9.

Підготовка та участь в роботі серпневої конференції педагогічних працівників міста.

до 25.08.

2020р.

вихователі методисти

 

 

7.

Систематизувати напрацювання творчої групи з проблеми: ««Формування пізнавальної активності дошкільників в процесі екологічного виховання»

Динамічної групи з проблеми: «Літературні проекти у роботі з дошкільниками».

1.06-31.08.

2020р.

вихователі методисти

 

 

8.

Надати методичну допомогу педагогам у плануванні навчально-виховної роботи.

протягом

літа

вихователі методисти

 

 

 

ІІІ. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1.

Систематизувати  наявний матеріал щодо роботи за програмою «Дитина».

протягом літа

вихователі методисти

 

 

2.

Поповнити методкабінет методичними рекомендаціями:

- Організація та зміст освітньої оздоровчої роботи в літній період.

- Проведення сюжетно-рольових  ігор.

 

червень

 

 

липень

вихователі методисти

 

вихователі методисти

 

 

 

3.

Поповнити  розвивальне предметно-ігрове середовище   груп іграшками та посібниками.

 

протягом літа

вихователі

 

4.

Методкабінет поповнити дидактичними матеріалами, зразками посібників до занять

 

протягом літа

вихователі методисти

 

 

5.

Переобладнати стенди: «Готуємось до педради», «Педагогічний вісник», «Продовжим, вчителю, тебе любов’ю, совістю, очима..»

до 31.08.

2020р.

вихователі методисти

 

 

 

ІV. РОБОТА З БАТЬКАМИ І ГРОМАДСЬКІСТЮ

№ п\п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Залучати батьків до участі в музично-спортивному святі до Дня захисту дітей.

01.06.

2020р.

інст. з фізкул.

 

2.

Провести анкетування батьків під час адаптації дітей в групах раннього віку та молодшого дошкільного віку.

протягом літа

вихователі,

психолог

 

3.

Провести консультації:

 • Безпека в літній період;
 • Як зміцнити здоров’я дитини влітку?;

У відпустку з дитиною

 

 • Василь Сухомлинський про виховання дітей в сім’ї

 

 • Про дитячі страхи?

 

червень

2020р.

липень

2020р.

серпень  2020р.

 

серпень 2020р.

 

методист

медсестра

 

медсестра

вихователі методисти

 

психолог

 

4.

Оформити батьківські центри з рекомендаціями по БЖД в літній період

червень

2020р.

вихователі всіх груп

 

5.

Провести бесіди:

- Теплові сонячні удари.

- Обережно, гриби не для дітей.

- Перша допомога при укусах.

 

червень

липень

серпень

2020р.

 

вихователі

медсестра

 

медсестра

 

6.

День відкритих дверей «Вперше до садочку».:

- Екскурсія по дошкільному закладу.

- Знайомство з умовами і режимом перебування    дітей в дошкільному закладі.

- Організація раціонального харчування.

 

червень,

липень

2020р.

директор

вихователі методисти

 

ст.м/с

вихователі

 

7.

Залучити батьків:

- До створення розвивальних осередків,

- До оформлення групових приміщень, благоустрою території.

- До організації прогулянок, екскурсій за межі ДНЗ.

протягом

літа

директор

вихователі методисти

 

ст.м/с

вихователі

 

 

V. МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА ТА ОЗДОРОВЧА РОБОТА

№ п\п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Провести поглиблений огляд всіх дітей спеціалістами.

травень  2020р.

Пухальська Т.В.

 

2.

Провести  антропометричне обстеження дітей.

щомісяця

Пухальська Т.В.

 

3.

Оформити Екрани здоров’я в групах за результатами обстеження фізичного розвитку та антропометричних даних.

щомісяця

вихователі

 

4.

Широко застосовувати такі  загартувальні заходи:

 • Повітряні та сонячні ванни;
 • Обливання ніг водою контрастної температури;
 • Щіточковий масаж;
 • Обтирання вологою рукавичкою;
 • Ходьба по «доріжках здоров’я».

протягом літа

вихователі

 

5.

Ввести в раціон харчування дітей свіжі ягоди, фрукти, овочі, соки.

протягом літа

ст.м/с, комірник

 

6.

Проаналізувати виконання  норм харчування та внести необхідні корективи.

тричі на місяць

ВеличкоІ.Г.

 

 

7.

Підраховувати калорійність раціону.

2 рази на тиждень

ВеличкоІ.Г.

 

 

8.

Здійснювати контроль:

 • за закладкою продуктів до котла,
 • за дотриманням санітарно-гігієнічних норм  при збереженні харчових продуктів

 

щоденно

 

щоденно

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

9.

Провести бесіди з працівниками харчоблоку:

 • Дотримання санітарно-епідеміологічного режиму;
 • Температурний режим холодильного устаткування;
 • Реалізація продуктів, що швидко псуються.

 

 

червень 2020р.

 

липень 2020р.

 

серпень

2020р.

 

ВеличкоІ.Г.

 

 

 

 

 

 

10.

Провести бесіди з вихователями:

 • Попередження теплових ударів та сонячних опіків;
 • Значення дотримання особистої гігієни для профілактики гельмінтозу.

 

червень 2020р.

 

липень  2020р.

 

ВеличкоІ.Г.

 

 

Пухальська Т.В.

 

11.

Організувати бесіди з помічниками вихователів:

 • Дотримання санітарно-гігієнічного режиму;
 • Профілактика дитячих шкірних хвороб;

 

червень 2020р.

липень  2020р.

 

ВеличкоІ.Г.

 

Пухальська Т.В.

 

12.

Здійснювати контроль :

 • Загартувальних  процедур та виконання режиму дня;
 • За навантаженням на заняттях з фізкультури і гігієнічними умовами всього навчально-виховного процесу;
 • За дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ.

 

протягом літа

 

ст.медсестри

 

13.

Випустити санбюлетні:

 • Профілактика дитячого травматизму.
 • Обережно, отруйні рослини!
 • Профілактика харчових отруєнь.

червень 2020р.

липень 2020р.

серпень 2020р.

 

ст. медсестри

 

14.

Проаналізувати результативність літнього оздоровлення дітей.

серпень 2020р.

директор

ст.медсестри

 

           

 

 

VІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1.

Провести виробничу нараду

 • Про підсумки літнього оздоровчого періоду.
 • Стан виконання Закону України «Про охорону праці»
 • Виконання правил внутрішнього розпорядку в ДНЗ.
 • Результати конкурсів, виставок, проведених влітку

серпень

2020 р.

директор вихователі методисти

 

 

 

2.

Для ігор дітей завезти пісок на майданчики

до 01.06.

2020 р.

зав.госп

 

3.

Провести ремонти:

 • Фізкультурного та музичного залів (частково);
 • Перефарбувати східці, підлогу і двері в коридорах
 • Частковий ремонт групових блоків.

 

протягом літа

 

зав.госп

 

4.

Підготувати опалювальну систему до роботи в осінньо-зимовий період.

до.02.09.

2020 р.

директор

зав.госп

 

 

VІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

1.

Провести технічний огляд приміщення, ігрового та спортивного обладнання.

1 раз на місяць

зав.госп

 

2.

Стежити за дотриманням техніки безпеки в групах та на ділянках.

протягом літа

вихователі методисти

зав.госп

 

3.

Надати методичну допомогу вихователям з впровадження валеологічних знань в практику роботи.

протягом літа

методист

 

4.

Провести Тиждень з ОП.

серпень 2020р.

комісія з ОП

 

5.

Провести  повторні інструктажі з охорони праці (на робочому місці).

серпень 2020р.

вихователі методисти

зав.госп

 

6.

Здійснити перевірку готовності ДНЗ до нового навчального року, скласти та затвердити  акт готовності .

серпень 2020р.

комісія з ОП

 

7.

Проводити роботу з батьками з питань безпеки життєдіяльності дітей.

протягом літа

вихователі