Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Номенклатура справ 2020р.

 

                                                                                         

                   

Номенклатура справ  

на 2020р.

 

 

Індекс справ

Заголовок справи

Кільк.

 справ (томів, частин)

Стоки

збері­гання справи і номери

ста­тей за переліком

Прим.

1

2

3

4

5

 

01 Керівництво

01- 01

Накази, рішення, інструкції, вказівки Міністерства освіти  і науки Україна, управління освіти

 

До заміни новими

ст.16-а

 

01-02

Свідоцтво про державну реєстрацію

 

До ліквідації

Заклад

ст.14-д

 

 

01-03

Статут закладу

 

До ліквід. Закладу

Ст..30

 

 

01-04

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

1р. після заміни новими

Ст..397

 

01-05

Накази директора дошкільного навчального закладу  з основної  діяльності

 

75р.

Ст..16-а

 

01-06

Накази директора дошкільного навчального закладу  з кадрових питань

 

75р.

Ст..16-а

 

01-07

Книга реєстрації наказів з основної  діяльності

 

75р.

Ст..16-а

 

01-08

Книга реєстрації наказів з кадрових наказів

 

75р.

Ст..16-а

 

01-09

Річний план роботи закладу на  навчальний рік та оздоровчий період

 

Постійно

Ст..552

 

01-10

Колективний договір

 

До ліквід. Закладу

Ст..395а

 

 

01-11

Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу

 

10р.

Ст..14а

 

01-12

Книга обліку особового складу працівників

 

75 р.

Ст..16б

 

01-13

Особові справи працівників закладу

 

75р.

Ст..493в

 

01-14

Трудові книжки працівників

 

Не затребувані не менше 50р. після звільнення з роботи

Ст..508

 

01-15

Журнал обліку вхідних документів

 

3р.ст.122

 

01-16

Журнал реєстрації документів, створених закладом

 

3р.

Ст..122

 

01-17

Матеріали щодо проведення атестації педагогічних та інших працівників закладу

 

10р.

 

01-18

Матеріали щодо проведення атестації робочих місць

 

10р.

 

01-19

Копії документів статистичної звітності

 

До ліквід. Закладу

Ст..3026

 

01-20

Графік роботи працівників закладу

 

1р. ст..408

 

01-21

Посадові (робочі) інструкції працівників закладу

 

До заміни новими

Ст..43

 

01-22

Журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі

 

3р.

Ст..494б

 

01-23

Книга прийому та передачі справ при  зміні керівника закладу

 

Пост.

45-а

 

01-24

Книга протоколів загальних зборів працівників закладу

 

5р.

Ст..12-а

 

01-25

Книга протоколів виробничих нарад закладу

 

5р.

Ст..12-а

 

01-26

Книга протоколів батьківських зборів та батьківського комітету

 

5р.

Ст..12а

 

01-27

Матеріали щорічного звітування керівника закладу

 

Пост.

Ст..259

 

01-28

Контрольно - візітаційна книга закладу

 

3р.

 

01-28

Книга обліку особового прийому звернень та заяв громадян

 

5р.

Ст..123

 

01-30

Номенклатура справ

 

До заміни нової

 

01-31

Тарифікаційні списки

 

25р.

 

01-32

Книга реєстрації  трудових книжок

 

50р.

Ст..528

 

01-33

Книга обліку особових справ працівників

 

50р.

Ст..528

 

01-34

Інструкція з питань діловодства у дошкільному закладі

 

Постійно

Ст..20а

 

01-35

Паспорт дошкільного закладу

 

Постійно

Ст..541

 

01-36

Журнал реєстрації телефонограм

 

1р.

Ст..126

 

01-37

Особові справи дітей

 

1р.

Ст..4946

Після вибуття дитини до школи

01-38

Журнал обліку робочого часу працівників дошкільного закладу.

 

3р. ст..630

 

01-39

Книга протоколів нарад при завідувачу дошкільного навального закладу

 

5р.

Ст..12а

 

01-40

Штатний розпис

 

Постійно

 

01-41

Накази завідувача дошкільного закладу щодо руху дітей

 

75р.

 

 

Книга реєстрації наказів дошкільного закладу щодо руху дітей

 

75р.

 

01-42

Матеріали атестації робочих місць

 

Постійно

 

01-43

Документи щодо виконання державних цільових, регіональних і місцевих програм в галузі освіти

 

Постійно

Ст..148а

 

01-44

Документи тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності  дошкільного навчального закладу

 

5р.

Ст..77

 

01-45

Документи з державної атестації дошкільного навчального закладу

 

Постійно ст..48

 

01-46

Графіки щорічних основних відпусток

 

1р.

 

01-47

Табель обліку використання робочого часу

 

1р.

 

01-48

Технічний паспорт закладу

 

Постійно

Ст..1731-а

 

01-49

Документи тематичних та контрольних перевірок окремих напрямків діяльності (акти, доповідні записки, довідки)

 

5р.

 

01-50

Списки дітей пільгових категорій

 

До заміни новими

 

01-51

Книга реєстрації початку та закінчення роботи працівників

 

1р. ст..1142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Документація вихователя-методиста

02-01

План роботи

 

Доки не мине потреба

 ст.. 162

 

02-02

Графік проведення атестації і встановлення кваліфікації

 

1р.

 

02-03

Книга проведення консультацій

 

5р.

 

02-04

Плани проходження підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників.

 

5р.

Ст. 318

 

02-05

Інформаційні матеріали та педагогічні видання з питань дошкільної освіти

 

5р.

 

02-06

Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників

 

3р.

Ст..537

 

02-07

Звіти про проведення атестації

 

5 років

Ст..638

 

02-08

Протоколи засідань атестаційної комісії

 

5 років ст..636

 

02-09

Журнал обліку методичних матеріалів (картотека матеріалів, обладнання, публікацій періодичних освітніх видань, психолого-педагогічної, методичної літератури, передового педагогічного досвіду методичного кабінету закладу)

 

3р.

Після закінчення журналу

 

02-10

Матеріали вивчення стану навчально-виховного процесу (накази, довідки, доповідні записки)

 

5р.

Ст..303

 

02-11

Матеріали проведення семінарів-практикумів,колективних переглядів, консультацій для педагогів, конспекти занять, святкових заходів, розваг, театральних вистав, матеріали з досвіду роботи.

 

5р.

 

02-12

Книги обліку ігрового та дидактичного обладнання

 

3р.

Ст..351

 

02-13

Матеріали проведення педагогічних рад закладу

 

10р.

 

02-14

Нормативно -  правові документи  з питань  організації цивільного захисту

 

Доки не мине потреба

 

02-15

Нормативно – правові документи з питань охорони дитинства (копії)

 

Доки не мине потреба

 

02-16

Документи медико – педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей.

 

5р. ст..303

 

02-16

Документи щодо організації цивільної оборони в ДНЗ

 

5 років

Ст..1192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 Документація вихователя

03-01

Плани роботи

 

1р. ст..155

 

03-02

Журнал обліку щоденного відвідування групи дітей

 

1р. ст..833

 

03-03

Книга відомостей про дітей та їхніх батьків

 

5р. ст..299

 

03-04

Листок здоров’я дітей

 

5р. ст. 722а

 

03-05

Картотека дидактичних ігор, методичних розробок  (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо)

 

1р.

 

03-06

Щоденник педагога з підвищення професійного рівня

 

1р.ст.161

 

03-07

Протоколи батьківських зборів

 

5р.

 

03-08

Перспективний план освітньо- виховної роботи

 

5р.

 

03-09

Журнал попереднього повернення дітей додому

 

1р.

 

03-10

Перспективний план бесід з дітьми по ОЖЗ дітей, попередженню дитячого травматизму

 

1р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 Документація інструктора з фізичного виховання

04-01

Перспективний та календарний план роботи

 

3р.

Ст..162

 

04-02

Листок здоров'я дітей

 

5р. ст.. 722а

 

04-03

Картотека методичних розробок, рухливих ігор

 

До заміни новими

 

04-04

Графік роботи фізкультурного залу

 

1 р.

 

04-05

Книга медичного обстеження дітей

 

5р.

 

04-06

Книга обліку роботи з дітьми , які мають ослаблене здоров’я

 

5р.

Ст..722а

 

04-07

Щоденник  з підвищення професійного рівня

 

1р. ст..161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 Документація музичного керівника

05-01

Перспективний та календарний план роботи

 

3р. ст..162

 

05-02

План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу

 

5р.

 

05-03

Картотека методичних розробок, музично-дидактичних ігор(конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії музичних свят тощо).

 

До заміни новими

 

05-04

Графік роботи музичного залу

 

 

5р.

 

05-05

Щоденник обліку індивідуальної роботи з дітьми

 

 

5р.

 

05-06

Щоденник  з підвищення професійного рівня

 

1р. ст..161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 Ділова документація практичного психолога

06-01

Плани роботи рік (місяць)

 

Доки не мине потреба ст..162

 

06-02

Графік роботи

 

Доки не мине потреба

 

06-03

Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування дітей закладу.

 

3 р.

 

06-04

Журнал індивідуальних консультацій.

 

3 р.

 

06-05

Протоколи групової діагностики

 

5 р.

 

06-06

Журнал щоденного обліку роботи

 

5 р.

 

06-07

Форми статистичної звітності встановленого зразка

 

5 р.

 

06-08

Матеріали психолого-педагогічних консиліумів, семінарів, тренінгів тощо.

 

5 р.

 

06-09

Тести (ключи) тестових методик, опитувальники тощо.

 

5р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07  Документація керівника гуртка

07-01

Перспективний план

 

3р. ст..162

 

07-02

Календарний план

 

1р. ст..155

 

07-03

Гуртковий  журнал

 

1р. ст..833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Медична частина

08-01

Нормативно-правова документація (акти, накази, листи, довідки, інструкції), що стосується медичного обслуговування

 

Пост.

 

08-02

Медична карта працівників

 

Термін роботи працівника

 

08-03

Контрольна карта диспансерного нагляду (ф.030/0)

 

5р. ст.. 721в

Після зняття з диспансерного обліку

08-04

Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення.ф.058\0

 

5 р. ст..122

 

08-05

Книга медичного обстеження дітей

 

3р.

 

08-06

Журнал антропометрії

 

3р. ст..122

 

08-07

Журнал реєстрації аварії при надання медичної допомоги Віл-інфікованим та роботи з Віл – інфікованим матеріалом.

 

5р.

 

08-08

Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання.

 

3 р. ст..122

 

08-09

Табель відвідування дітьми закладу.

 

5 р.

 

08-10

Журнал реєстрації зведених даних щоденного відвідування дітей

 

5р.

 

08-11

Список дітей, які потребують дієтичного харчування

 

1 р.

 

08-12

Журнал обліку інфекційних захворювань.(ф. 060\0)

 

3р. ст..122

 

08-13

Журнал огляду дітей на педикульоз та коросту

 

5 р.

 

08-14

Журнал обліку захворюваності

 

5р.

 

08-15

Журнал здоров’я

 

5р.

 

08-16

                  

 

5р.

 

08-17

Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей

 

5 р. ст..44б

 

08-18

Журнал обліку та використання імунобіологічних препаратів

 

3 р.

Ст..122

 

08-19

Журнал обліку медикаментів

 

3 р. ст..122

 

08-20

Журнал спостережень за контактними дітьми по кишковим захворюванням

 

1 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 Документація з організації харчування

09-01

Журнал бракеражу готової продукції

 

1 р. ст..122

 

09-02

Журнал обліку виконання норм харчування

 

1р. ст..122

 

09-03

Перспективне меню на 2 тижні

 

1 р. ст..336

 

09-04

Примірне меню

 

5 р.

 

09-05

Меню-розкладка

 

5 р.

 

09-06

Картотека страв

 

1р.ст. 336

 

09-07

Журнал t режиму холодильників

(на харчоблоці)

 

1р. ст..122

 

09-08

Журнал здоров'я працівників харчоблоку

 

3 р. ст..122

 

09-09

Книга засідань ради по харчуванню. Акти.

 

5р.

 

09-10

План роботи старшої медичної сестри

 

Доки не мине потреба ст..162

 

09-11

Журнал дієтичного харчування

 

1р. ст..122

 

09-12

Здійснення громадського контролю за харчуванням             

 

5р.

 

09-13

Зошит обліку відходів

 

3р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Документація комірника

10-01

Книга складського обліку продуктів

 

3р.

Ст..122

 

10-02

Журнал бракеражу сирих продуктів

 

1р.

 

10-03

Журнал заявок на продукти харчування

 

1

3р.

 

10-04

Журнал реєстрації видачі продуктів на харчоблоці

 

3р.

 

10-05

Сертифікати на продукти харчування

 

5р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Документація з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

11-01

Документи з організації охорони праці та техніки безпеки

 

3 р.

Ст. 1276

 

11-02

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці

 

10р. ст..481

 

11-03

Інструктажі з охорони праці

 

5р.

 

11-04

Навчання з охорони праці

Тижні з ОП

 

3р.

 

11-05

Документи з організації протипожежної безпеки (акти, приписи)

 

5 р.

Ст..1276

 

11-06

Документи з організації роботи з цивільної оборони

 

До заміни новими

 

11-07

Документи з організації роботи теплозабезпечення

 

3р. ст..1904

 

11-07

Технічна документація експлуатації устаткування теплових установок і мереж ДНЗ

 

До ліквідації закладу

 

11-08

Документація електропостачання закладу

 

3р. ст..1904

 

11-09

Документація з водопостачання

 

До заміни новими

 

11-10

Журнал реєстрації нещасних випадків та смертельних випадків з працівниками ДНЗ

 

45р.

Ст..477

 

11-11

Акти розслідування нещасних випадків з працівниками дошкільного навчального закладу

 

45р.

Ст..453

 

11-12

Акти готовності до нового навчального року

 

3 р.

Ст..339

 

11-13

Документи (інформація, звіти, довідки, акти тощо) щодо проведення у дошкільному навчальному закладі ремонтних робіт

 

5р.

Ст..298

 

11-14

Нормативно – правові документи з питань охорони праці т техніки безпеки

 

Доки не мине потреба

 

11-15

Документи щодо профілактики дитячого травматизму

 

5р.

ст..44б

Ст..303

 

11-16

Акти розслідування нещасних випадків з дітьми

 

45р.

Ст..453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Фінансово-господарська діяльність

12-01

Книга складського обліку матеріалів

 

3 р.

Ст..112

 

12 -02

Інвентаризаційна опис.

 

5р.

 

12- 03

Акти списання.

 

5р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Архів

13-01

Книга реєстрації надходження документів до архіву.

 

Постійно

 

13-02

Акти видалення та знищення

 

 

5р.

 

13-03

Опис справ постійного зберігання

 

Постійно

ст... 137а

 

13-04

Опис справ особового складу.

 

3 роки

Ст..137в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Діловод закладу                                                                                 І.Мельніченко

Схвалено

Протокол ЕК №2 від «17» грудня 2018 року