Дитячий садок № 48 "Журавочка". м.Кропивницький

 

Атестація педагогічних працівників

План атестаційної роботи в ДНЗ №48 «Журавочка»

на 2019-2020 навчальний рік

з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Відпові-дальний

Відмітка про виконання

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестація педагогічних працівників.

Поповнити розділ методичного кабінету документами, періодикою, іншими матеріалами.З метою  якісного вивчення  професійної майстерності  провести чергову атестацію педагогів : Кузнецової Т.П,Макогонової Г.О., Переверзі Ю.М., НесмашноїН.А.(позачергово)

Ознаймити педагогів з положенням  «Про атестацію педпрацівників» та перспективним планом атестації

до 10.09.

2019 р..

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

 

2.

Видати наказ по ДНЗ «Про підготовку та проведення атестації в 2019-2020 н.р. ; створення атестаційної комісії та наділення її повноваженнями з питань атестації на 2019-2020 н.р.»

до 19.09.

2019р.

Почка К.А директор

вихователь-

методист

Караваєва Т.А.,

Несмашна Н.А.

 

наказ

3.

Прийом заяв про бажання або небажання атестуватися.

Розгляд поданих заяв і прийняття рішень щодо атестації педагогів.

до

10.10.

2019 р.

Секретар атестаційної комісії

 

4.

Розглянути заяви на засіданні атестаційної комісії

до

14.10.

2019 р.

Голова атестаційної комісії

 

5.

Розробити питання для співбесід з вихователями, які атестуються у поточному навчальному році.

до

26.10.

2019 р.

Члени атестаційної комісії

 

6.

Провести консультації для вихователів щодо планування творчих завдань

до

29.10.

2019 р.

Члени атестаційної комісії

 

7.

Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогів, що атестуються

до

02.11.

2019 р.

Члени атестаційної комісії

 

8.

Відвідування навчально-виховних заходів у ході вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки).

 

протягом листопада

2019 р.-

березня

2020 р.

Члени атестаційної комісії

 

9.

Перегляд навчально-виховної роботи з дітьми

15.02.

2020 р.-

28.02.

2020 р.

Члени атестаційної комісії

 

10.

Узагальнити роботи вихователів, які атестуються

 

 

до

20.03.

2020 р.

Члени атестаційної комісії

 

11

Оформити атестаційні листи педагогічних працівників, що атестуються

до

22.03.

2020 р.

Секретар атестаційної комісії

 

12.

Засідання атестаційної комісії

(за потребою).

до

19.03.

2020 р.

Голова атестаційної комісії

 

13.

На засіданні атестаційної комісії затвердити характеристики педагогічних працівників, що атестуються.

 

до

26.03.

2020 р.

Члени атестаційної комісії

 

14.

Ознайомити педагогічних працівників, що атестуються, з атестаційними характеристиками.

 

до

05.04.

2020 р.

Секретар атестаційної комісії

 

15.

Провести засідання атестаційної комісії з порядком денним:

  1. Про проведену роботу з атестації протягом навчального року.
  2. Встановлення кваліфікаційних категорій

 

до

05.04.

2020 р.

Голова атестаційної комісії

 

16.

Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації у 2019-2020 навчальному році.

 

до

10.04.

2020 р.

Секретар атестаційної комісії

 

 

 

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
Мета атестації є: активізація творчої професійної діяльності педагога; стимулювання безперервної фахової та загальної освіти; підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів; забезпечення соціального захисту педагогів.
Серед важливих завдань атестації – стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання знань предмета, що викладається, та напряму педагогічної діяльності, методики викладання та виховання. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника в його діяльності, на заохочення (у тому числі й матеріальне) його успіхів у справі освіти, виховання та розвитку учнів.
 Принципами атестації є: відкритість, колегіальність, індивідуалізація, диференціація.
 Системний підхід до атестації педагогічних працівників, складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації, відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об'єктивно оцінювати кожного, хто атестується.
 
Нормативна база
 Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (із змінами і доповненнями) 
Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ, зі змінами від 19 грудня 2006 р. (стаття 30 «Атестація педагогічних працівників»)

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 № 930, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14грудня 2010р.за № 1255/18550

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 13 січня 2005 р. № 9

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р, № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 р. №754/11034

Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо окремих питань організації проведення атестації педагогічних працівників» від 4 листопада 2002 р. № 1/9-482

Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо присвоєння педагогічних звань «вихователь-методист», «старший вихователь» від 26 листопада 2007 р. № 1/9-706

Лист Міністерства освіти і науки України «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів» від 16 березня 2009р. № 1/9-165 
 
Основним нормативним документом щодо атестації педагогічних працівників є Типове положення про атестацію педагогічних працівників